QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 NÂNG CAO

QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 NÂNG CAO

Thể loại: Quản trị mạng
Lượt xem: 6,863Lượt tải: 5Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Electronic Mail (E-mail): Thư tín điện tử. Cơ chế giúp gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Dùng giao thức và (cổng) SMTP(25), POP3(110), IMAP4(143) Mô hình hoạt động MTA Mail client Internet Mail Box Mail Box MTA MTA X.Y.Z Mail client

Tóm tắt nội dung

Trung tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 121 Mail Box Khái Mail (E-mail): Thư tín điện tử. Cơ chế giúp gửi và nhận thư qua mạng máy giao thức và (cổng) SMTP(25), hình hoạt Box Mail Server Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 122 Khái gian chuyển và phát thư: Thời gian chuyển thư đến điểm nhận: phụ thuộc vào kết điểm đọc thư: phụ thuộc vào người sử xét: Dịch vụ E-mail không là dịch vụ động theo Cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp (Store chỉ trúc: dụ: tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 123 Giới thiệu MDAEMON Mail là phần mềm được thiết kế để dùng cho mạng LAN Email. Có 2 phiên bản Standard giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ công cụ mail server mạnh và đa năng, cho phép các tổ chức nhận thư từ hộp thư của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) không cần sử dụng các phương tiện tốn kém như gateway, router hoặc chuyên Pro mang đầy đủ các tính năng của Standard cộng thêm hai cấp độ tính năng: Hỗ trợ IMAP4 và nhiều đặc lý từ xa : Dùng chương trình MDConfig của MDaemon, có thể theo dõi và thay đổi tính năng của MDaemon từ khả năng cấu hình các file dữ liệu của MDaemon, RelayFax. WebConfig kiểm tra tình trạng hoạt động Standard, cập nhật và bổ sung danh sách account từ bất kỳ trình duyệt Web tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 124 Giới thiệu MDAEMON Mail đặc hợp hệ cho MDaemon - cung cấp chương trình chống virus cho toàn mạng xuất phát từ MDaemon Mail server. Phần mềm này có khả năng tự động cập nhật và tự định lại cấu hình với thông tin mới nhất. MailScan ngăn cản các nội dung không hợp lệ Fax - là phần mềm mạnh hoạt động như một Email-fax gateway dựa trên mô hình cho phép mạng cục bộ và mạng từ xa sử dụng máy fax bằng việc tích hợp với hệ thống Email sẵn có. Relay Fax bao gồm các đặc tính: Email kèm fax, chỉnh trang, tự động dò tìm modem và nhiều tính năng Pro - là giải pháp Web-base Email chuyên nghiệp giúp bạn có thể nhận thư bất kỳ nơi nào. Khả năng dễ tích hợp với hầu hết các mail server, Pro cho phép người dùng truy cập đến tài khoản tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 125 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 126 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 127 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 128 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 129 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail and Tools : Tools chứa những công cụ cấu hình, chứa 2 Queued Mail, : hiển thị của mail mail : mail : Hiển thị của dịch vụ (Active và tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 130 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail giám sát sự kiện và thôn điêp mail (Message and Event : Hiển thị những tiến trình khởi động : Hiển thị thông tin tìm đường chuyển mail (như To, From, Message Filter : Hiển thị thông tin lọc : Nếu cài MDaemon hiển thị thông tin : Hiển thị thông tin chống bom : Hiển thị thông tin hoạt động của tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 131 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 132 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail lập miền mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 133 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail lập miền mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 134 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail lập những miền mail Domain - Nếu công ty có nhiều miền Mail Trung tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 135 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail lập Webmail : Server, cho phép user nhận/gởi mail thông qua tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 136 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail lý tài khoản mail : tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 137 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tài tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 138 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 139 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Mailling tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 140 Cấu hình Mai Client để nhận/gởi trình nhận/gởi mail chuyên dùng như Outlook, Netscape tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 141 Cấu hình Mai Client để nhận/gởi tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 142 Bài tập 1. Vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ Mail, cho biết các giao thức mail và cổng mặc nhiên ? 2. Tạo các records cho Mail • Mail Alias Server • Pop3 Alias Server • Webmail Alias Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server • Primary Domain : Tạo những Accounts mail: tenHV1, tenHV2 mật mã 123456 • Tạo mail alias : tenHV1; tenHV2 • Tạo mail list có tên với các là tenHV1, tenHV2 • tài tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 143 Bài tập • Thực hiện gởi/nhận mail Dùng trình Outlook tâm Tin học Bách khoa Khoa Aptech 2004 Trang 144 Ôn tập và hỏi đáp