QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 NÂNG CAO

Thể loại: Quản trị mạng
Lượt xem: 6,858Lượt tải: 5Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Electronic Mail (E-mail): Thư tín điện tử. Cơ chế giúp gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Dùng giao thức và (cổng) SMTP(25), POP3(110), IMAP4(143) Mô hình hoạt động MTA Mail client Internet Mail Box Mail Box MTA MTA X.Y.Z Mail client

Tóm tắt nội dung

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 121 Mail Box Khái niệm Electronic Mail (E-mail): Thư tín điện tử. Cơ chế giúp gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Dùng giao thức và (cổng) SMTP(25), POP3(110), IMAP4(143) Mô hình hoạt động MTA Mail client MTA MTA X.Y.Z Mail Box Mail client Mail Server Mail Server Internet Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 122 Khái niệm Thời gian chuyển và phát thư: Thời gian chuyển thư đến điểm nhận: phụ thuộc vào kết nối mạng Thời điểm đọc thư: phụ thuộc vào người sử dụng Nhận xét: Dịch vụ E-mail không là dịch vụ End-to-End. Hoạt động theo Cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp (Store – Forward). Địa chỉ E-mail: Cấu trúc: [email protected] Ví dụ: [email protected] Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 123 Giới thiệu MDAEMON Mail Server MDeamon là phần mềm được thiết kế để dùng cho mạng LAN và Internet Email. Có 2 phiên bản : MDaemon Standard giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ công cụ mail server mạnh và đa năng, cho phép các tổ chức nhận thư từ hộp thư của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) không cần sử dụng các phương tiện tốn kém như gateway, router hoặc đường truyền chuyên dụng. MDeamon Pro mang đầy đủ các tính năng của Standard cộng thêm hai cấp độ tính năng: Hỗ trợ IMAP4 và nhiều Domain. Các đặc trưng Quản lý từ xa : Dùng chương trình MDConfig của MDaemon, có thể theo dõi và thay đổi tính năng của MDaemon từ WebConfig tạo khả năng cấu hình các file dữ liệu của MDaemon, WorldClient và RelayFax. WebConfig kiểm tra tình trạng hoạt động của WorldClient Standard, cập nhật và bổ sung danh sách account từ bất kỳ trình duyệt Web nào. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 124 Giới thiệu MDAEMON Mail Server Các đặc trưng Tích hợp hệ thống MailScan cho MDaemon - cung cấp chương trình chống virus cho toàn mạng xuất phát từ MDaemon Mail server. Phần mềm này có khả năng tự động cập nhật và tự định lại cấu hình với thông tin chống virus mới nhất. MailScan ngăn cản các nội dung không hợp lệ truyền vào mạng. Relay Fax - là phần mềm mạnh hoạt động như một Email-fax và fax-Email gateway dựa trên mô hình client/server, cho phép người dùng mạng cục bộ và mạng từ xa sử dụng máy fax bằng việc tích hợp với hệ thống Email sẵn có. Relay Fax bao gồm các đặc tính: Email kèm fax, chỉnh trang, tự động dò tìm modem và nhiều tính năng khác. WorldClient Pro - là giải pháp Web-base Email chuyên nghiệp giúp bạn có thể nhận thư bất kỳ nơi nào. Khả năng dễ tích hợp với hầu hết các mail server, WorldClient Pro cho phép người dùng truy cập đến tài khoản Email…. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 125 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 126 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 127 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 128 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 129 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Staticstics and Tools : Tools chứa những công cụ cấu hình, Staticstics chứa 2 phần (Staticstics, Queued Mail, Servers) Staticstics : hiển thị trạng thái của mail gửi/nhận queued mail : Chứa những mail chưa gởi/nhận Servers : Hiển thị trạng thái của dịch vụ (Active và Inactive) Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 130 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Khung giám sát sự kiện và thôn điêp mail (Message and Event Tracking) System : Hiển thị những tiến trình khởi động mail Routing : Hiển thị thông tin tìm đường chuyển mail (như To, From, Message ID..) Content Filter : Hiển thị thông tin lọc mail AntiVirus : Nếu cài MDaemon AntiVirus, hiển thị thông tin chống virus AntiSpam : Hiển thị thông tin chống bom mail WorldClient : Hiển thị thông tin hoạt động của WorldClient Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 131 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 132 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Thiết lập miền mail chính(Primary Domain):Setup/Primary Domain Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 133 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Thiết lập miền mail chính(Primary Domain):Setup/Primary Domain Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 134 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Thiết lập những miền mail khác(Secondary Domain):Setup/Secondary Domain - Nếu công ty có nhiều miền Mail Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 135 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Thiết lập Webmail : Setup/WorldClient Server, cho phép user nhận/gởi mail thông qua Web Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 136 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Quản lý tài khoản mail : Accounts/Account Managers Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 137 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Tạo tài khoản Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 138 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 139 Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server Tạo Mailling List Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 140 Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail Dùng trình nhận/gởi mail chuyên dùng như Outlook, Netscape Messenger.. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 141 Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail Webmail Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 142 Bài tập 1. Vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ Mail, cho biết các giao thức mail và cổng mặc nhiên ? 2. Tạo các records cho Mail • Mail Alias Server • Pop3 Alias Server • Webmail Alias Server 3. Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server • Primary Domain : Bk-aptech.edu.vn • Tạo những Accounts mail: tenHV1, tenHV2 mật mã 123456 • Tạo mail alias : tenHocVien1-> tenHV1; tenHocVien2-> tenHV2 • Tạo mail list có tên [email protected] với các thành viên là tenHV1, tenHV2 • Export/inport tài khoản Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 143 Bài tập • Thực hiện gởi/nhận mail Dùng trình Outlook Express Dùng Webmail Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 144 Ôn tập và hỏi đáp