Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: LĐTBCK-TH33

Lượt xem: 125,619Lượt tải: 10Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: LĐTBCK-TH33 được biên soạn theo bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí. Bộ đề thi gồm 50 đề lí thuyết, 50 đề thực hành và đáp án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và sinh viên nghề này tham khảo.

Tóm tắt nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: LĐTBCK – TH 33 Thời gian: 6h NỘI DUNG 1. Lắp đặt máy bơm trục đứng HTĐ700 - 2.5 trên bệ theo yêu cầu kỹ thuật. TT Yêu cầu kỹ thuật Sai số cho phép (mm) 1 Sai lệch tâm vòng đỡ máy so với tâm chuẩn ± 1 mm 2 Độ cao vòng đỡ máy so với độ cao thiết kế ± 5 mm 3 Độ không thăng bằng của vòng đỡ máy 4 Độ không thẳng đứng của trục bơm 0,05mm/m 5 Sai lệch tâm tổ máy so với tâm chuẩn ± 5 mm 6 Độ đảo của trục tổ máy 0,1mm 2. Thao tác nút nối cáp TT Yêu cầu kỹ thuật Sai số cho phép (mm) 1 Nối đúng các nút nối cáp ±5 2 Thao tác một đầu dây 3 Chặt, gọn không bị sổ PHẦN I: HƯỚNG DẪN THÍ SINH I. Các quy định chung: 1. Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề 2. Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết 3. Không gây mất trật tự khi thảo luận nhóm 4. Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo 5. Điền đầy đủ tên, số báo danh và mã số đề thi vào các báo cáo 6.Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ 7.Tổng điểm và kết cầu điểm của các bài thi như sau: - Phần bắt buộc: Tổng số điểm tối đa cho 02 bài thi: 70 điểm , kết cấu như sau: + Điểm kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, nâng chuyển: Tổng cộng 60 điểm. Bài 1: 50 điểm Bài 2: 10 điểm. + Điểm an toàn lao động: 10 điểm - Phần tự chọn: Tổng số điểm tối đa: 30 điểm Ghi chú: - Nhóm thí sinh (5- 6 người) Lắp đặt máy bơm trục đứng trên bệ trong thời gian 5h30 phút - Mỗi thí sinh trong nhóm thao tác nút nối cáp trong 30 phút - Bất cứ bài thi nào vượt quá 5% thời gian cho phép sẽ không được đánh giá. - Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn lao động, các quy định của kỳ thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ thi. II. Hướng dẫn chi tiết. 1: Lắp đặt máy bơm trục đứng trên bệ, sử dụng máy kinh vỹ xác định cao độ lắp đặt so với cao độ chuẩn chính - Lập được trình tự căn chỉnh và biện pháp an toàn hợp lý - Thao tác thành thạo dụng cụ đo để kiểm tra các chi tiết máy - Sử dụng thành thạo máy kinh vỹ kiểm tra được cao độ lắp đặt - Thực hành căn chỉnh đạt yêu cầu cho phép - Trả lời được các câu hỏi liên quan đến các công việc thực hiện trong bài tập 2: Thao tác các nút nối cáp - Thao tác đúng các nút nối cáp - Thao tác một đầu dây - Chặt, gọn không bị sổ PHẦN II: DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 1, Thiết bị TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 1 Máy bơm trục đứng HTĐ700-2.5 01 Máy 2 Palăng xích 1.5tấn 01 cái 3 Tó 3 chân + mã lý 01 bộ 4 Máy kinh vĩ 01 bộ 2, Dụng cụ TT Dụng cụ Số lượng Ghi chú 1 Khay đồ 02 cái 2 Búa nguội 02 quả 3 Clê đầu choòng đầu dẹt 01 bộ 4 Bộ dụng cụ tháo lắp 02 bộ 5 Thước lá 500 mm 01 cái 6 Thước vuông 01 cái 7 Quang treo l = 5m 02 sợi 8 Đồng hồ so (hoặc mỏ kiểm + thước nhét + Panme) 01 bộ 9 Thang nhôm 02 cái 10 Kìm nguội 01 cái 11 Căn các loại 20 cái 12 Quả nặng 06 quả 13 Quả dọi 10 quả 14 Dây căng tâm 0,5 mm 0,5 kg 15 Giá căng tâm 02 bộ 16 Cốc đựng dầu 10 cái 17 Thước cặp1/20 02 cái 18 Bảo hộ lao động 01 bộ/sinh viên 19 Thước cuộn 5m 02 cái 20 Nivô từ 01 cái 3, Vật liệu TT Vật liệu Số lượng Ghi chú 1 Giẻ lau công nghiệp 05 kg 2 Dầu diezen 05 lít 3 Dây dù 01 cuộn 4 Cáp thép tết khuyên 2 đầu L= 5m 02 dây 5 Mỡ YC 20 0,2 kg 6 Ván lát gỗ (1000x200x50) 10 thanh 7 Cáp thép Φ17 5m/ 02 học sinh 8 Gỗ kê 0,5m3 PHẦN III: NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Họ và tên thí sinh: Ngày thi: Số báo danh: Mã số : I. Hệ số điểm TT Các phương pháp đánh giá Điểm Hệ số điểm Bài 1 Bài 2 1 Kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nâng chuyển 60 50 10 2 An toàn lao động 10 5 5 II.Kiểm tra theo các yêu cầu kỹ thuật. Bài số 1: TT Tiêu chí đánh giá Điểm Tối đa Trừ Thực tế 1 Tháo lắp đúng theo trình tự đã lập 5 2 Sai lệch tâm vòng đỡ máy so với tâm chuẩn 6 3 Độ cao vòng đỡ máy so với độ cao thiết kế 6 4 Độ không thăng bằng của vòng đỡ máy 6 5 Độ không thẳng đứng của trục bơm 6 6 Sử dụng thành thạo thiết bị nâng,hạ và các thiết bị dụng cụ khác có liên quan 6 7 Kiểm tra hiệu chỉnh toàn bộ 5 8 Chạy thử 5 9 Sắp xếp dụng cụ thiết bị khu vực thi hợp lý, chăng dây, treo biển cấm 5 Điểm tối đa 50 điểm Bài số 2: TT Tiêu chí đánh giá Điểm Tối đa Trừ Thực tế 1 Sắp xếp dụng cụ thiết bị khu vực thi hợp lý 2 2 Thao tác đúng các nút nối cáp 3 3 Thao tác một đầu dây 2 4 Chặt, gọn không bị sổ 3 Điểm tối đa 10 điểm III. An toàn lao động- vệ sinh công nghiệp TT Tiêu chí đánh giá Điểm Tối đa Trừ Thực tế 1 Chuẩn bị dụng cụ và tổ chức nơi làm việc hợp lý 3 2 Thực hiện đúng các biện pháp an toàn đã lập 3 3 Đảm bảo thời gian, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 4 Điểm tối đa 10 điểm PHẦN IV: KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THƯC HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ 1 2 3 4 5 Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………, ngày tháng năm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ