Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán hoạt động kinh doanh chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán hoạt động kinh doanh chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa

Lượt xem: 86,119Lượt tải: 5Số trang: 85

Mô tả tài liệu

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại hiện nay; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa, từ đó đánh giá, rút ra những ưu điểm, nhược điểm và các giải pháp cải thiện.

Tóm tắt nội dung

DOANH CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI đề tài: “Thực Trạng Công Tác Kế Toán Hoạt Động Kinh Doanh toán trưởng và các anh chị trong phòng kế toán của “Công ty cổ phần Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013-2014 đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tài khoản 632-Giá vốn hàng bán đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng đồ 2.1: Quy trình tổ chức kinh doanh của công ty đồ 2.5: Trình tự luân chuyển chứng từ Kế toán bán hàng tại công ty CPTM Thiệu Sơ đồ 2.8: Quy trình ghi sổ chi tiết giá vốn hàng bán đồ 2.10: Quy trình ghi sổ chi tiết Chi phí bán hàng đồ 2.11: Quy trình ghi sổ tổng hợp Chi phí bán hàng toán doanh thu và khoản giảm trừ doanh thu thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cấu tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thu bán hàng nội bộ cấu tài khoản 512-Doanh thu bán hàng nội bộ toán các khoản giảm trừ Doanh thu toán giá vốn hàng bán toán chi phí bán hàng vụ và ý nghĩa của công tác kế toán bán vụ của công tác kế toán bán hàng nghĩa của công tác kế toán bán hàng CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN - Tổng quan về Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa 23 Đặc điểm hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Đặc điểm tổ chức sản xuất-kinh doanh của công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên- Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa Quy mô và nguồn lực của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa hình lao động của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Tài sản và nguồn vốn của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa ... Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa . Phương thức bán hàng của Công ty cổ phần Thương Mại Thiệu thức thanh toán của Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên- Thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh chính tại Công ty cổ phần Thương Kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa toán chi tiết Doanh thu toán tổng hợp về Doanh thu toán Giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên- Kế toán chi tiết Giá vốn hàng bán toán tổng hợp về giá vốn hàng bán toán Chi phí bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa . Kế toán chi tiết chi phí bán hàng toán tổng hợp chi phí bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN-THANH HÓA giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Về công tác bán hàng báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng nói chung, việc tiêu thụ hàng hóa mang lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh kinh doanh thương mại, hoạt động kinh doanh chính là bán hàng và là giai đoạn Hơn ai hết, các doanh nghiệp đều hiểu được rằng, chỉ có công tác kế toán được nghiệp vụ, ứng dụng linh hoạt, đúng và đầy đủ các quy định và chuẩn mực kế toán thì Cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa luôn quan tâm đến các hoạt động kinh doanh kinh doanh chính là bán hàng là một trong những khâu quan trọng trọng của công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán bán hàng em quyết định chọn Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên- Thanh Hóa làm đơn vị thực tập với đề TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH Một là hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán tại các doanh nghiệp Hai là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa. bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh gian: Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa  Số liệu kế toán bán hàng: Tháng 12/2014 phương pháp ghi đối ứng các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán bán 1: Tổng quan về kế toán bán hàng tại Doanh 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Bán hàng là quá trình bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán sản hoặc nhiều kỳ kế toán như: cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê Tài sản cố định Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ hàng hóa được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau, theo đó hàng hóa được vận động đến tay người tiêu dùng. vào thực hiện kế hoạch tiêu thụ của doanh nay, các doanh nghiệp thường sử dụng các phương thức bán hàng sau: Trường hợp giao hàng cho khách hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp hoặc Trường hợp giao hàng tại kho của bên mua hoặc tại một địa điểm nào đó đã quy nhận thanh toán về số hàng đã chuyển giao thì số hàng đó được xác định là tiêu thụ. Đối với đơn vị có hàng ký gửi: khi xuất khẩu hàng cho các đại lý hoặc các đơn vị nhận bán hàng kí gửi thì số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho Khi bán được hàng ký gửi, doanh nghiệp sẽ trả cho đại lý hoặc Khoản hoa hồng phải trả này được doanh nghiệp hạch toán vào chi phí Đối với đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gửi: số sản phẩm, hàng hóa nhận khoản hoa hồng được trường hợp đại lý bán đúng giá ký gửi của chủ hàng và hưởng hoa hồng thì không phải tính nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và không được phản ánh vào tài khoản doanh thu (TK 511), mà được hạch toán như khoản doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp (TK thu bán hàng trả góp phản ánh vào TK 511 được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền một lần. Theo phương thức hàng đổi hàng, người bán đem sản phẩm, hàng hóa của mình Kế toán doanh thu và khoản giảm trừ doanh thu3 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh Điều kiện ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: - Đối với hàng hóa: doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn (2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở (4) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán (5) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng - Đối với dich vụ: doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ - Hóa đơn bán hàng trong doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT - Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra; - Sổ kế toán: Sổ theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng, sổ kế toán tổng hợp doanh Tài khoản sử dụng 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa - Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm (1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phải thu và phí (2) Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng (3) Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm hàng hóa, bất động sản đầu tư đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay (4) Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá (5) Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, không (6) Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu chưa khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến (10) Những sản phẩm hàng hóa được xác định là đã bán nhưng vì lý do về bán hoặc yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp thuận, hoặc người mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu thương mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng biệt trên các Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại” hoặc (11) Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng thì trị giá số hàng này không được coi là đã bán trong kỳ; năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính được xác định trên cơ (13) Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu Kết cấu tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Số thuế TTĐB hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng - Giá trị hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại kết Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế thu bán hàng nội bộ Doanh thu bán hàng nội bộ là tổng giá trị lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng Tài khoản sử dụng 512-Doanh thu bán hàng nội bộ. Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ, có 3 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 5121 - Doanh thu bán hàng hoá - Tài khoản 5122 - Doanh thu bán các thành phẩm - Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ được thực hiện giống như quy định đối với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Tài khoản này chỉ dùng cho các đơn vị có bán hàng nội bộ giữa các đơn vị trong cùng 1 công ty hay Tổng công ty nhằm phản ánh số doanh thu bán hàng nội bộ trong một kỳ kế toán của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa - Không hạch toán vào tài khoản này các khoản doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị không trực thuộc công ty, Tổng công ty cho - Kết quả kinh doanh của công ty, Tổng công ty bao gồm kết quả phần bán hàng quy định trên khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ ra bên ngoài và tiêu thụ Kết cấu tài khoản 512-Doanh thu bán hàng nội bộ lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán; - Số thuế TTĐB phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán nội bộ; - Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng - Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ vào tài khoản 911. Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán. Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trường hợp doanh nghiệp áp dụng (1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trường hợp doanh nghiệp áp dụng (3) Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh (4) Định kỳ, phân bổ doanh thu chưa thực hiện vào doanh thu bán hàng cung (5) Cuối kỳ kế chuyển khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ để xác định Kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu - Kế toán chiết khấu thương mại sử dụng chứng từ: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hợp đồng kinh tế hoặc văn bản có quy định về chiết khấu thương mại của - Kế toán giảm giá hàng bán sử dụng chứng từ: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán - Kế toán hàng bán bị trả lại sử dụng chứng từ: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hóa đơn của bên mua xuất trả lại hàng đã mua, văn bản về lý do trả lại. a. Khái niệm: Là khoản doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua Bên nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. Bên có: Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; sang thu bán hàng nội bộ để xác định a. Khái niệm: Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách ngoài hóa đơn bán hàng và phát hành hóa đơn. b. Kết cấu tài khoản 532-Giảm giá hàng bán Bên nợ: Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng Bên có: Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc thu bán hàng nội bộ. Tài khoản 532-Giảm giá hàng bán không có số dư cuối kỳ. a. Khái niệm: hàng bán bị trả lại là số hàng đã được coi là tiêu thụ nhưng bị hàng bán bị trả lại phản ánh trên tài khoản này sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế thực hiện trong kỳ sản xuất kinh doanh để tính doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kỳ báo cáo. Bên nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán. Bên có: Kết chuyển doanh thu ccủa hàng bán bị trả lại vào bên Nợ thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoặc thu nội bộ để xác định Tài khoản 531-Hàng bán bị trả lại không có số dư cuối kỳ Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, nộp cho cơ quan thuế khi hàng hóa được bán ra thị trường nước ngoài hoặc bán vào kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định vào tương ứng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên có: Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho hàng hóa dịch vụ. của hàng bán ra trong kỳ Kế toán giá vốn hàng bán5 Trong doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí để tạo ra 1 Trong công ty thương mại, giá vốn hàng bán là tổng chi phí cần thiết để Trong doanh nghiệp dịch vụ, giá vốn dịch vụ bao gồm các chi phí - Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, sổ chi tiết giá vốn. • Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ; chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ; - Kết chuyển giá bốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài • Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: - Trị giá vốn của hàng hóa đã bán trong kỳ hoặc trị giá vốn của thành phẩm tồn - Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa xác định là tiêu thụ; - Kết chuyển giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ đã hoàn Tài khoản 632-Giá vốn hàng bán không có số dư cuối kỳ. Giá vốn hàng bán ra trong kỳ Kết chuyển giá trị tồn cuối kỳ Kết chuyển giá trị hàng bán ra trong kỳ Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tài khoản 632-Giá vốn hàng bán Kế toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng là nhưng chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ trong kỳ, như chị phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu - Phiếu chi, ủy nhiệm chi, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, bảng chấm công, - Sổ tổng hợp, sổ chi tiết theo dõi chi phí bán hàng. Tài khoản 641-Chi phí bán hàng có 7 TK cấp 2 Bên nợ: Phản ánh chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Bên có: Phản ánh các khoản giảm chi phí bán hàng. TK 641-Chi phí bán hàng không có số dư cuối kỳ. Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng Nhiệm vụ và ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng Nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng Mọi thông tin về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp đều được kế toán bán hàng thu thập, xử lý và cung cấp một cách chính xác và nhanh nhất cho các Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán bán hàng bao gồm: động từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và khoản giảm trừ doanh thu và chi phí liên quan đếncác hoạt động bán hàng. - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính, định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, tham mưu cho ban lãnh Ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng Công tác kế toán bán hàng là quá trình tìm kiếm doanh thu, lợi nhuận để bù đắp Dựa vào công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp, nhà nước đưa ra các chính vụ với Nhà nước của các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính trị quốc gia sẽ có cơ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ Tổng quan về Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên Tên đầy đủ của công ty: Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa. Tài khoản: tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông định sáp lập thành một công ty để duy trì sản xuất-kinh doanh. - Sau 10 năm đi vào ổn định và phát triển kinh doanh Thương mại, cùng với sự hạch toán thu chi, độc lập về kinh tế dưới sự quản lý của Nhà nước, đáp ứng thời kỳ sự quản lý của Nhà nước sang hình thức độc lập sản xuất kinh doanh dưới dạng công Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – - Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định, đảm bảo công ty có lãi. sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định của các Bộ, Nghành, quy định trong các hợp Đặc điểm hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên là một công ty kinh doanh thương mại, vì vậy mà công ty mang đầy đủ đặc điểm, tính chất kinh doanh của một doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh của công ty được tiến hành theo quy trình đó là Công ty kinh doanh những mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của - Kinh doanh: phân bón, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng Để đảm bảo có đủ hàng hóa phục vụ bà con chất lượng và kịp thời, công ty luôn Nguồn hàng công ty mua vào có thể được lấy từ Lào Cai, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ tại các cảng Lẫy Môn, Nghi Sơn, Hàm Rồng...và hàng hóa mua về được phân phối đến các trung tâm thương mại, các kho hàng của công ty. Đặc điểm tổ chức sản xuất-kinh doanh của công ty cổ phần Thương mại của công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hoá được tổ chức với sự phối hợp Phòng kế hoạch kinh doanh căn cứ vào khả năng tiêu thụ hiện tại của thị nghiệp trên thị trường kinh doanh của công ty để có những đánh giá về nhu cầu các cho ban Giám đốc duyệt khi đã có chữ ký của trưởng phòng kế hoạch kinh kế toán tài chính căn cứ vào bản kế hoạch kinh doanh chi tiết để tính Phòng tổ chức hành chính căn cứ vào bản kế hoạch kinh doanh chi tiết để tính toán số lượng nhân sự cần thiết (do đặc điểm kinh doanh của công ty có tính chất mùa Hàng hóa sau khi thu mua sẽ được phân chia về các trạm thương mại, cửa hàng, số bán hàng và lập kế hoạch kinh doanh cho công ty trong tương lai. Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức kinh doanh của công ty TC-HC công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa) Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa tất cả các trạm cửa hàng thực hiện đúng với điều lệ công ty và chính sách pháp luật trong Công ty đảm bảo cho quá trình kinh doanh có hiệu quả và thông suốt liên tục. nắm bắt tình hình tài chính cụ thể của Công ty và xây dựng về qui chế phân cấp công tác tài chính kế toán của Công ty. khoẻ cho cán bộ công nhân viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao nghiên cứu thị trường hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa.., mở rộng các quan hệ với khách Quy mô và nguồn lực của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa Tình hình lao động của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa thành 123 người chiếm 73.65% tổng số lao động; và do tính chất thời vụ của các loại mặt hàng kinh doanh nên số lao động thời vụ cũng thay đổi, năm 2014 tăng 83.33% so do công ty tuyển dụng thêm lao động hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, siêu thị. nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cũng như mang lại thu nhập ổn định cho Tài sản và nguồn vốn của Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên – Thanh Hóa trong năm doanh nghiệp thực hiện thanh lý một số máy móc, chứng tỏ quy mô kinh đây là doanh nghiệp thương mại, đặc điểm của công ty là bán hàng thu tiền ngay, do Nhận xét: Năm 2014 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt giảm doanh thu bán thu lại tăng tương đương với 22.38%, chứng tỏ hàng bán ra bị trả Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 đạt Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013-2014 Nói chung, hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014 giảm sút. đến thu nhập khác mà nên chú trọng đến hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh về chính sách Tài chính-Kế toán của công ty, chịu trách nhiệm trong công tác hạch toán kế toán phối hợp với các phòng ban của công ty, kiểm tra đôn đốc thực hiện các công tác, có kinh nghiệm thực tiễn và được đào tạo qua chương trình kế toán toán trưởng có nhiệm vụ điều hành và tổ chức hoạt động trong kế toán, hướng dẫn trực tiếp trước Giám đốc và cơ quan Nhà nước về thu chi tài chính của doanh tra các định khoản, nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối của số liệu trong các BCTC Kế toán mua hàng: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác tình hình mua hàng của doanh nghiệp cả về giá trị, số lượng hàng mua từng mặt hàng, Kế toán bán hàng: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp cả về giá trị, số lượng hàng bán từng mặt hàng, địa điểm Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá trị hàng bán ra gồm cả doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra từng nhóm hàng, hóa đơn… hàng, tổng hợp số liệu từ các trạm thương mại gửi lên, cộng cả phần công nợ phải lập kế hoạch thanh toán gửi lên cho ngân hàng có quan hệ giao dịch. nợ phải thu , phải trả trong công ty và giữa công ty với khách hàng… phụ trách tài Kế toán thuế: Kiểm tra, củng cố hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ kế toán thuế, khai báo, quyết toán thuế với Cơ quan Hàng tháng căn cứ vào doanh số bán hàng của các trạm thương mại, nhà hàng, siêu thị và đơn giá lương cùng với hệ số lương gián tiếp, tổng hợp số liệu lập bảng tổng hợp thanh toán lương của công ty. đồng ngoại tệ thì sẽ được quy đổi theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố tạo thời Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ quy định của Nhà nước được - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính gồm phân bổ chi phí cho hàng tồn Chứng từ kế toán đước sử dụng tại công ty theo đúng quy định của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành (công ty không sử dụng mẫu hóa đơn riêng vì có ít Các loại chứng từ kế toán mà công ty sử dụng gồm: Ủy nhiệm chi, giấy báo có, bảng chấm công, đơn đặt hàng, lệnh xuất hàng, phiếu nhập Ngoài ra, các kế toán còn sử dụng báo cáo giao nhận hàng hóa, bảng kê thu tiền - Báo cáo giao nhận hàng hóa ghi cụ thể từng loại hàng hóa của các kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN-THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN-THANH HÓA Trình tự luân chuyển chứng từ tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên- - Sử dụng chứng từ cho lãnh đạo và ghi sổ kế (kế toán theo quý) chứng từ được chuyển vào kho lưu trữ trong 5 năm, đảm bảo Công ty áp dụng hệ thống tài khoản (TK) được ban hành theo quyết định số Những TK trong Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) mà công ty hay sử dụng: 111, Định, tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB)-Chi nhánh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao). Hệ thống TK cấp 2 được thiết kế phù hợp với đặc điểm sản suất kinh doanh của công ty, trên cở sở TK cấp 1 và các chỉ tiêu quản lý và hạch toán cho thuận tiện. TK 3113: Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Hóa. Hệ thống TK cấp 3 của công ty được thiết kế rất linh hoạt, đó là do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty các nghiệp vụ mua bán, các hoat ra đời trên cơ sở TK cấp 2 rồi thêm vào sau đó mã số lô hàng, hay kí hiệu mà công ty Có nghĩa là giá vốn hàng bán của lô hàng Công ty áp dụng hình thức kế toán thủ công, trình tự ghi sổ kế toán theo hình Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán do nhân viên thị trường của các trạm nhập kho, bảng kê hàng bán lẻ… kế toán sẽ tiến hành ghi vào các phiếu thu, phiếu chi, Cuối tháng, kế toán tiến hành khóa sổ và tính tổng số tiền của các nghiệp vụ sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Có của các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng Tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) sẽ được dùng để lập BCTC. Hệ thống báo cáo của công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa do Kế Các báo cáo tổng hợp công ty sử dụng theo chế độ kế toán ban hành theo quyết chặt chẽ tình hình tài chính, kế quả hoạt động kinh doanh, các luồng tiền vào ,ra của công ty cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN-THANH HÓA Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên- Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa Đặc điểm kinh doanh của công ty là các hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân nên thị trường tiêu thụ chỉ trong Khách hàng truyền thống của công ty là Công ty cổ phần nông nghiệp Tiến nghiệp Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao và các bà con Một số nhà cung cấp hàng hóa chính cho công ty là: - Các mặt hàng trong siêu thị: Công ty sữa Việt nam-Chi nhánh Nghệ An, công Phương thức bán hàng của Công ty cổ phần Thương Mại Thiệu Yên-Thanh Hóa Tại công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa phương thức bán buôn được sử dụng - Bán buôn qua kho trực tiếp: Công ty xuất hàng từ kho và giao trực tiếp cho đơn bán hàng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc chứng nhân nợ. hàng, nhân viên bán hàng cầm hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho do kế toán bán hàng công ty phải có trách nhiệm chuyển hàng đến tận kho của bên mua hoặc địa điểm bên Hàng hóa được xác định là tiêu thụ khi nhận được giấy báo cáo của bên mua nhân được hàng và chấp hận thanh toán hoặc giấy báo có của ngân hàng khi bên mua đã thanh toán tiền hàng. Tại công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa thực hiện 2 hình thức bán lẻ hàng hóa - Bán lẻ thu tiền trực tiếp (áp dụng cho mặt hàng phân bón, xe máy, điện tử): Nhân viên bán hàng của các trạm thương mại, cửa hàng bán hàng và thu tiền trực tiếp - Bán lẻ tự phục vụ (áp dụng cho hàng hóa trong Siêu thị Kiểu): Khách hàng chọn hàng hóa mang đến quầy thu ngân và thanh thức thanh toán của Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa Sau khi người mua nhân được hàng thì tùy vào sự thỏa thuận của 2 bên mà có - Bán hàng thanh toán bằng tiền mặt: Bán hàng thu tiền việc giao hàng và thanh toán được thực hiện ngay tại trạm TM, cửa hàng, siêu thị. - Bán hàng thanh toán qua TK Ngân hàng: Áp dụng cho những khách hàng theo phương thức bán buôn, số lương hàng hóa hàng về mẫu mã, chất lượng hàng hóa hoặc hợp đồng kinh tế đã ký. - Bán hàng thanh toán trả chậm: Sau nhận hàng, khách hàng chấp nhận thanh thanh toán chậm tùy thuộc vào mối quan hệ giữa công ty và khách toán này chỉ được công ty áp dụng với những bạn hàng lớn, uy tín, thường Thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh chính tại Công ty cổ phần Kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa Doanh thu chính của công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa là doanh thu hoạt Doanh thu bán hàng tại công ty được ghi nhận khi đảm bảo 5 điều kiện theo Do đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa thuế GTGT và công ty sử dụng “Hóa đơn GTGT” để xác định doanh thu.Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty sử dụng tài khoản theo quyết định số của Bộ trưởng Bộ tài chính: TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chứng từ hạch toán doanh thu mà công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa sử dụng: - Khi khách hàng có nhu cầu về hàng hóa của công ty sẽ giao dịch với công ty - Căn cứ vào đơn đặt hàng hoặc họp đồng kinh tế đã ký kết do phòng Kế doanh chuyển lên, Kế toán bán hàng tiến hành lập phiếu xuất kho và hóa đon GTGT. - Kế toán bán hàng chuyển hóa đơn GTGT lên Kế toán trưởng để ký rồi chuyển - Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhân được, thủ kho viết phiếu xuất kho và xuất hàng. - Kế toán bán hàng theo dõi công nơ và ghi sổ với các chỉ tiêu: Doanh thu, Thuế  Trường hợp khách hàng mua hàng thanh toán ngay tại các trạm thương mại, Căn cứ vào phiếu xuất kho bán lẻ (đối với mặt hàng phân bón, xe máy) từ các trạm thương mại, cửa hàng hay bảng kê hàng bán lẻ (đối với các mặt hàng trong siêu thị) và các chứng từ thanh toán (phiếu thu tiền, bảng kê nộp tiền mặt) kế toán bán hàng tiến hành lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng và hạch toán chi tiết doanh thu. Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển chứng từ Kế toán bán hàng tại công ty CPTM (Nguồn: Phòng Kế toán-Tài chính công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa) Hằng ngày, khi phát sinh các nghiệp vụ bán hàng, kế toán bán hàng sẽ căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan, tiến hành định khoản và ghi vào Sổ chi tiết tài khoản, Ví dụ: Trích tài liệu về tình hình bán hàng tại công ty CPTM THIỆU Hóa ngày Ngày 2/12/2014 xuất bán cho công ty CPTM Hậu Lộc Khi khách hàng chấp nhận giá bán của công ty và quyết định ký hợp đồng, kế toán bán hàng sẽ tiến hành lập Hợp đồng mua bán giữa công ty CPTM kho, kế toán bán hàng sẽ viết Hóa đơn GTGT cho khách Yên-Thanh Hóa đang sử dụng Hóa đơn GTGT theo mẫu của Bộ Tài A: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN-THANH HÓA Hai bên thống nhất ký hợp đồng mua bán hàng hóa theo các điều khoản sau: ĐIỀU 1 : BÊN A BÁN CHO BÊN B HÀNG HÓA (giá bao gồm thuế GTGT 5%) - Trách nhiệm bên B: thông báo kế hoạch nhận hàng, thanh toán tiền hàng đầy đủ Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa Số tài khoản: 3512 201 001 302 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền (Nguồn: Sổ nhật ký-chứng từ, phòng KT-TC công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa) b, Doanh thu bán hàng: Kế toán chi tiết Doanh thu Kế toán chi tiết doanh thu tại công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa được thực Căn cứ vào các hóa đơn GTGT, lệnh chuyển có, .kế toán tiến hành ghi sổ chi TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán tổng hợp về Doanh thu Quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu theo hình thức Chứng từ ghi sổ tại Công ty Căn cứ vào chứng từ, hóa đơn GTGT từ các nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán bán hàng lập Chứng từ ghi sổ và ghi dòng tổng cộng vào Sổ đăng ký ty không sử dụng TK 521-Các khoản giảm trừ doanh thu. Kế toán Giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên- Việc xác định giá vốn hàng bán của Công ty được tính cho từng lô hàng nhập Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa mua hàng về nhập kho và lưu hàng bán được xác định giá mua thực tế cộng với các chi phí liên quan trước lúc nhập Họ và tên người nhận hàng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẨM - Khi phát sinh các nghiệp vụ bán hàng, kế toán bán hàng viết phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng. - Cuối ngày căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán bán hàng hạch toán và ghi sổ Kế toán chi tiết Giá vốn hàng bán Quy trình ghi sổ chi tiết giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần thương mại Sơ đồ 2.8: Quy trình ghi sổ chi tiết giá vốn hàng bán Căn cứ vào khối lượng hàng hóa thực nhập, thực xuất trên các hóa đơn, kế toán bán hàng lên bảng cân đối nhập xuất tồn kho và xác định được giá vốn hàng xuất bán Có thể minh họa việc ghi sổ tại công ty bằng việc trích sổ chi tiết giá vốn hàng SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Biểu 2.8: Trích sổ chi tiết Giá vốn hàng bán Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán Quy trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán theo hình thức ghi sổ nhật ký chung áp dụng tại tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa theo sơ đồ sau: Căn cứ vào số liệu tính toán trên bảng cân đối nhập xuất tồn kho hàng hóa, sau khi tính toán được giá vốn của hàng hóa bán ra kế toán bán hàng ghi sổ tổng hợp chi Cuối tháng kế toán cộng sổ cái TK 632, ghi vào bảng cân đối số phát sinh và Kế toán Chi phí bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thương mại Thiệu Yên- Để hạch toán chi phí bán hàng, kế toán công ty tiến hành hạch toán theo các yếu - Chi phí nhân viên bán hàng: Chi phí này bao gồm chi phí tiền lương và các khoản Căn cứ vào Bảng doanh số bán hàng mà tổ trưởng các trạm thương mại, cửa hàng, siêu thị thực hiện hằng ngày, kế toán tiến hành tính lương và các khoản trích theo lương cho các nhân viên bán hàng; căn cứ vào bảng tính lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận phòng kế hoạch - kinh của Công ty phục vụ bán hàng bao gồm: máy phân bổ TSCĐ để ghi Sổ chi tiết và Sổ tổng hợp về chi phí bán hàng. Tài khoản sử dụng – TK 6421: chi phí bán hàng. Các chứng từ sử dụng để ghi nhận chi phí bán hàng bao gồm: thanh toán hoặc hóa đơn kèm theo dự trù chi phí đã được Giám đốc kí duyệt và hóa - Kế toán bán hàng chuyển giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn, lên cho Giám đốc, chuyển khoản ngân hàng, kế toán ghi sổ khoản mục chi phí bán hàng. Để có thể hình dung được công tác hạch toán chi phí bán hàng tại Công ty cổ Đơn vị bán hàng: Doanh nghiệp tư nhân Nam Hà Đơn vị: Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa kế toán tài chính của công ty, với nội dung như sau: Đơn vị: Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa - Phòng kế toán – tài chính công ty cổ phần Thương mại Kế toán chi tiết chi phí bán hàng Sơ đồ 2.10: Quy trình ghi sổ chi tiết Chi phí bán hàng Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua bên ngoài và các chứng từ liên quan, kế toán bán hàng ghi sổ chi tiết chi phí bán tháng, kế toán cộng sổ chi tiết chi phí bán hàng, ghi vào sổ tổng hợp chi tiết chi phí bán hàng, rồi từ đó đối chiếu với sổ cái TK 6421. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng Quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí bán hàng theo hình thức Chứng từ ghi sổ tại Công ty CPTM Thiệu Yên-Thanh Hóa được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.11: Quy trình ghi sổ tổng hợp Chi phí bán hàng Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, các chứng từ liên quan, kế toán bán hàng ghi vào Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán lập chứng từ DOANH CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Về cơ bản, công tác kế toán được lên kế hoạch và quản lý rất chặt chẽ, đảm bảo với tình hình thực tế tại Công ty và việc lập báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tốt Việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng đã đang bộ phận kế toán bán hàng cũng bộc lộ rõ những hạn chế cần khắc phục. - Kế toán bán hàng có trình độ, am hiểu nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng được - Công ty sử dụng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chứng từ và quy - Sổ kế toán chi tiết và tổng hợp rõ ràng, phản ánh chứng từ một cách đầy đủ. - Áp dụng hệ thống tài khoản do Bộ Tài Chính quy định nên công tác hạch toán đối chiếu sau này, mặt khác giúp công ty chủ động trong việc kiểm kê hàng hóa. - Việc áp dụng tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp bình quân cả kì dự trữ đã làm giảm đáng kể khối lượng công việc của các kế toán viên, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty là nhiều mặt hàng, số lượng nhập xuất liên tục. chế độ kế toán, phản ánh đúng kết quả kinh doanh của công ty. - Công tác hạch toán, ghi sổ đôi khi không được thực hiện ngay khi nghiệp vụ phát sinh mà kế toán bán hàng chờ phản ứng của khách hàng (như đòi giảm giá, trả lại - Nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán không hạch toán vào tài khoản 521- các khoản giảm trừ doanh thu mà kế toán phản ánh luôn vào tài khoản từ, hóa đơn bán hàng của các trạm thương mại, cửa hàng, siêu thị chỉ được chuyển về Công ty vào 3 giờ 30 phút chiều hàng ngày nên khối lượng công việc của kế toán bán hàng lớn, dồn dập vào buổi chiều, dễ gây nhầm lẫn trong hạch ty có cho một số đơn vị mua hàng theo phương thức trả chậm, dù trong giá bán có tính đến lãi suất chậm trả nhưng lãi suất còn thấp, vốn của Công ty bị đơn Hoàn thiện kế toán bán hàng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực không chỉ riêng bộ phận kế toán mà còn của cả ban lãnh đạo công ty. thiện kế toán bán hàng cần dựa trên các nội dung sau: Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Về công tác bán hàng Để hoàn thiện kế toán bán hàng thì trước tiên doanh nghiệp phải hoàn thiện Cụ thể những công việc cần làm để hoàn thiện công tác quản lý bán hàng: toán tài chính, kế toán thuế, kế toán quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin vào có kế hoạch gắn kế toán quản trị với kế toán bán hàng để phân tích, định hướng công  Theo dõi chặt chẽ từng phương thức bán hàng, phương thức thanh toán của  Áp dụng các phần mềm kế toán vào công tác kế toán để tăng tính chính xác cho công việc đồng thời giảm nhẹ khối lượng công việc mà các kế toán viên phải làm. viên không sử dụng TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu để hạch toán hàng bán bị Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kinh tế phát vì vậy, kế toán cần phải mở TK 521 để theo dõi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và hạch toán riêng Khi các nghiệp vụ kinh tế này phát sinh, kế toán sẽ ghi: Cuối kỳ kế toán kết chuyển cá khoản này vào doanh thu bán hàng, ghi: Hệ thống chứng từ bán hàng trong công ty được luân chuyển đúng theo quy Tuy nhiên, các hóa đơn bán hàng từ các trạm thương mại, các cửa hàng, siêu thị chỉ được chuyển về cho kế toán bán hàng vào 3 giờ 30 phút chiều hàng thể quy định lại giờ nộp hóa đơn bán hàng 2 lần trong một ngày căn cứ vào số lượng hóa đơn bán ra tùy từng hôm để việc hạch toán được chia đều cho cả ngày, giảm áp Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng Tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa, việc xác định kết quả kinh doanh mới chỉ thực hiện chung cho tất cả các mặt hàng, các nhóm hàng nhưng lại kết quả kinh doanh không được chính xác cho từng nhóm mặt hàng hay cho từng bộ công ty khi đưa ra quyết định đầu tư vào mặt hàng nào có hiệu quả kinh doanh cao. vậy, hàng tháng bộ phận kế toán phải lên báo cáo chi tiết cho từng mặt hàng, từng Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc nghiên cứu và thăm dò thị trường phòng Kế hoạch kinh doanh phải cung cấp đầy đủ các thông tin về thị trường tiêu thụ hàng hóa, nhu cầu thị trường để phục vụ cho công tác bán hàng. Các doanh nghiệp thương mại ứng dụng công tác kế toán như là một công cụ như công tác kế toán của mình, mà đặc biệt là kế toán bán hàng nhằm khẳng định vị Việc nâng cao chất lượng kế toán bán hàng ở doanh nghiệp không chỉ là vấn đề quan tâm của riêng Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên-Thanh Hóa mà còn là vấn đề chung của hầu hết các doanh nghiệp thương tác kế toán bán hàng tại công ty. hướng dẫn, em đã khái quát được kiến thức kế toán bán hàng, đặt nền tảng đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác kế toán của Công ty. đối đầy đủ về Công ty, phân tích đánh giá tình hình lao động tài sản, nguồn vốn của Công ty; và cũng trong thời gian này, em cũng đã được tiếp xúc thực tế với kế toán đặc biệt là đi sau nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán công tác kế toán bán thiện hơn công tác kế toán bán hàng tại Công ty. Công ty nên tạo điều kiện cho các nhân viên kế toán tham giá giúp công ty xử lý nhannh chóng các nghiệp vụ kinh tế, hoàn thành báo cáo kịp thời Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần thu của từng mặt hàng cụ thể để xác định doanh thu của công ty chủ yếu từ mặt hàng đạo cùng các cô, chú, anh, chị Phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Thương mại Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Điều kiện ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: - Đối với hàng hóa: doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: (1) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; (2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; (4) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (5) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng - Đối với dich vụ: doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kế... (3) Xác đinh được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán ; (4) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. - Hóa đơn bán hàng trong doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc những mặt hàng không phải chịu thuế GTGT); - Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra; - Sổ kế toán: Sổ theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng, sổ kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng. Tài khoản sử dụng 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa - Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm (1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phải thu và phí thu b... (2) Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá bình quân trên thị trường ng... (3) Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm hàng hóa, bất động sản đầu tư đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu đư... (4) Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ tuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp ... Kết cấu tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. - Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ được thực hiện giống như quy định đối với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Tài khoản này chỉ dùng cho các đơn vị có bán hàng nội bộ giữa các đơn vị trong cùng 1 công ty hay Tổng công ty nhằm phản ánh số doanh thu bán hàng nội bộ trong một kỳ kế toán của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị... - Không hạch toán vào tài khoản này các khoản doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị không trực thuộc công ty, Tổng công ty cho công ty con, công ty mẹ cùng tập đoàn. - Kết quả kinh doanh của công ty, Tổng công ty bao gồm kết quả phần bán hàng nội bộ và bán hàng ra bên công ty, công ty và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo các Luật thuế quy cấu tài khoản 512-Doanh thu bán hàng nội bộ - Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khói lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán; - Số thuế TTĐB phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán nội bộ; - Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ; - Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ vào tài khoản 911. Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán. - Kế toán chiết khấu thương mại sử dụng chứng từ: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hợp đồng kinh tế hoặc văn bản có quy định về chiết khấu thương mại của doanh nghiệp. - Kế toán giảm giá hàng bán sử dụng chứng từ: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng (cũ và mới), biên bản điều chình giảm giá, văn bản ghi nhận sự đồng ý giảm giá của bên bán. - Kế toán hàng bán bị trả lại sử dụng chứng từ: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hóa đơn của bên mua xuất trả lại hàng đã mua, văn bản về lý do trả lại. a. Khái niệm: Là khoản doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn. Bên nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. Bên có: Kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; sang thu bán hàng nội bộ để xác định doanh thu thuần của kỳ hạch toán. a. Khái niệm: Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách ngoài hóa đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm nêu trong hợp đồng. Cần lưu ý là chỉ phản ánh vào tài khoản này khoản giảm trừ sau khi chấp nhận bán hàng và phát hành hóa đơn. b. Kết cấu tài khoản 532-Giảm giá hàng bán Bên nợ: Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng bán kém chất lượng, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo quy định trong hợp đồng. Bên có: Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc thu bán hàng nội bộ. Tài khoản 532-Giảm giá hàng bán không có số dư cuối kỳ. a. Khái niệm: hàng bán bị trả lại là số hàng đã được coi là tiêu thụ nhưng bị người mua từ chối, trả lại do không tôn trọng hợp đồng kinh tế như đã ký kết. Giá trị hàng bán bị trả lại phản ánh trên tài khoản này sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực t... Bên nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán. Bên có: Kết chuyển doanh thu ccủa hàng bán bị trả lại vào bên Nợ thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoặc thu nội bộ để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo. Tài khoản 531-Hàng bán bị trả lại không có số dư cuối kỳ a. Khái niệm: thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuê mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế khi hàng hóa được bán ra thị trường nước ngoài hoặc bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Nhà nước. a. Khái niệm: Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nhà nước phải nộp. Bên có: Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho hàng hóa dịch vụ. Trong doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí để tạo ra 1 thành công ty thương mại, giá vốn hàng bán là tổng chi phí cần thiết để hàng có mặt tại doanh nghiệp dịch vụ, giá vốn dịch vụ bao gồm các chi phí gắn ... TK 632 được áp dụng cho cả doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. - Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, sổ chi tiết giá vốn.  Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ; - Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt định mức, chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ; - Các khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra; - Kết chuyển giá bốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”;  Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: - Trị giá vốn của hàng hóa đã bán trong kỳ hoặc trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ; - Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa xác định là tiêu thụ;