Báo cáo tốt nghiệp: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA

Báo cáo tốt nghiệp: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA

Thể loại: Báo cáo khoa học
Lượt xem: 98,869Lượt tải: 4Số trang: 33

Mô tả tài liệu

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: những vấn đề lý luận chung về oda', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

quả các nguồn lực trong nước thì sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng và trong đó viện trợ phát triển chính thức(ODA) của các vốn và thực hiện các dự án ODA thời gian qua cho thấy ODA thực sự là một nguồn vốn quan trọng đối với phát triển đất nước, ODA đã giúp chúng dụng hiệu quả hơn nữa các nguồn lực cho phát triển, trong đó ODA có một huy động được nhiều hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp” để phát triển kinh tế và tăng trưởng phúc lợi của các nước với tư cách như là phiếu để rồi cho vay tài trợ đầu tư tại các nước. các nước đã ký thoả thuận thành lập tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển( các nước đang phát triển phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư. 1970 và 1980 viện trợ từ các nước thuộc OECD vẫn tăng liên tục. tỷ USD cho viện trợ bằng 0,25% tổng GDP của các nước này cũng trong năm này tỷ lệ ODA/GNP của các nước DAC chi là 0,25% so với năm 1995 20 và những năm đầu thế kỷ 21 ODA có xu hướng giảm nhẹ riêng đối với Việt Nam kể từ khi nối lại quan hệ với các nước và tổ chức cung cấp viện chính quốc tế dành cho các nước đang và chậm phát đồng vốn bên ngoài chủ yếu chảy vào các nước đang phát triển và chậm phát triển gồm có: ODA, tín dụng thương mại từ các ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài( FDI) , viện trợ cho không của các tổ chức phi nhận được vốn ODA đủ mức cần thiết để cải thiện các cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội thì cũng khó có thể thu hút được các nguồn vốn FDI cũng như nguồn ODA mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn FDI và các nguồn và sẽ không có đủ thu nhập để trả nợ vốn vay ODA. Như đã nêu trong khái niệm ODA là các khoản viện trợ không hoàn lại, Chẳng hạn, vốn ODA của WB, ADB, JBIC có thời gian hoàn trả là 40 năm Sự ưu đãi còn thể hiện ở chỗ vốn ODA chỉ dành riêng cho các nước đang các nước đang và chậm phát triển có thể nhận được ODA là: viện trợ không hoàn lại của ODA càng lớn và khả năng vay với lãi suất Điều kiện thứ hai: Mục tiêu sử dụng vốn ODA của các nước này phải phù đều có những chính sách và ưu tiên riêng của mình, tập trung vào một số đối tượng ưu tiên của các nước cung cấp ODA cũng có thể thay đổi theo của các nước, các tổ chức cung cấp ODA là rất cần ODA mang yếu tố chính trị: Các nước viện trợ nói chung đều không 22% viện trợ của DAC phải được sử dụng để mua hàng hoá và dịch vụ của trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các nước đang phát triển để mở mang thị trường thế chính trị của các nước tài trợ. Các nước phát triển sử dụng ODA như một công cụ chính trị: xác định vị thế và ảnh hưởng của mình tại các nước thế giới và cũng là nhà tài trợ đã sử dụng ODA như một công cụ đa năng về quyết định trợ giúp tài chính rất lớn cho các nước Đông nam á là nơi chiếm Viện trợ của các nước phát triển không chỉ đơn thuần là việc trợ giúp hữu điều kiện của các nhà tài trợ không vì lợi ích trước mắt mà đánh mất những Khi tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA do tính chất ưu đãi nên gánh khi hoạch định chính sách sử dụng ODA phải phối hợp với các nguồn vốn II) VAI TRÒ CỦA VỐN ODA ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ PHÁT 1) Nhu cầu vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam. động vốn ODA thời kì 2001- 2005”, chính phủ đã đưa ra hàng trăm dự án Về năng lượng, có 9 dự án với tổng vốn ODA dự kiến trên 1,2 tỷ USD Cấp nước và vệ sinh đô thị có 50 dự án với trên 1 tỷ Về nông nghiệp có 33 dự án cần triển khai từ nay đến 2005 với tổng vốn ODA khoảng 700 triệu USD, trong đó có những dự án lớn như: Chương hàng chục dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các ngành, lĩnh vực với mức vốn bình Trên đây mới chỉ là số vốn cần thiết hỗ trợ từ chính phủ các nước và các tổ nguồn lực của chúng ta và điều quan trọng là giúp chúng ta thực hiện được 2) Tầm quan trọng của oda đối với phát triển kinh tế Việt Nam Xuất phát từ kinh nghiệm của các nước trong khu vực như: Hàn Quốc, Malaixia và từ tình hình thực tế trong nước, trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang thực hiện chiến lược phát triển kinh tế với xu hướng mở tiêu chính trong chiến lược này là thu hút ODA cho phát triển kinh tế. Thứ nhất, ODA là nguồn bổ sung vốn quan trọng cho đầu tư phát triển. tế kỹ thuật một lượng lớn vốn ODA đã được sử dụng để đầu tư cho việc ODA các nhà tài trợ có những hoạt động nhằm giúp Việt Nam nâng cao nguồn nhân lực của Việt Nam và đây mới chính là lợi ích căn bản, lâu dài Các dự án ODA mà các nhà tài trợ dành cho Việt Nam thường ưu tiên vào Các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định bỏ vốn đầu tư vào một nước, Một hệ thống ngân hàng lạc hậu cũng là lý do làm cho các nhà đầu tư e Như vậy, đầu tư của chính phủ vào việc nâng cấp, cải thiện và xây mới các dựng cơ sở hạ tầng là rất lớn và nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư trong nước thì không thể tiến hành được do đó ODA sẽ là nguồn vốn bổ sung hết sức quan tư cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước tập nghệ, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và làm tăng khả năng thu hút vốn từ nguồn - Thực hiện các chiến lược quốc gia và toàn cầu hoá vì sự phát triển Thứ tư, Mục tiêu và yêu cầu của các nhà tài trợ ngày càng cụ thể. Thứ năm, nguồn vốn ODA tăng chậm và cạnh tranh giữa các nước đang ODA để có những biện pháp hữu hiệu thu hút ODA của các nhà tài trợ. 1) Các nhà tài trợ và lĩnh vực ưu tiên tài trợ cho Việt Nam. Trên thế giới hiện nay có 4 nguồn cung cấp ODA chủ yếu là: Các nước thành viên của DAC; Liên Xô cũ và các nước Đông Âu; Một số nước arập Trong các nguồn này ODA từ các nước tài trợ quốc tế năm 1993 thì cho đến nay tại Việt Nam có trên 45 tổ chức tài trợ chính thức đang hoạt động với khoảng 1500 dự án ODA và trên 350 tổ Sau đây là các lĩnh vực ưu tiên chủ yếu của một số nhà tài trợ lớn dành cho Nhận thức được rằng ODA là một nguồn lực có ý nghĩa quan trọng từ bên ngoài và xuất phát từ xu hướng vận động và những ưu tiên của nhà tài trợ chính phủ Việt Nam luôn luôn coi trọng và quan tâm đến việc huy động các trì các nguồn cung cấp ODA đang khai thác chính phủ Việt Nam đã tạo ra một khung pháp lý cho việc khai thác và sử dụng nguồn vốn ODA thông Trước năm 1993, việc quản lý và sử dụng ODA được điều tiết bởi từng quyết định riêng lẻ của chính phủ đối với từng chương trình, dự án ODA và Để quản lý vay và trả nợ nước ngoài một cách có hệ Ngành, Địa phương và các tổ chức kinh tế trong việc quản lý, sử dụng vốn chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thay thế cho nghị quản lý và sử dụng vay nợ nước ngoài góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án sử dụng ODA tạo niềm tin cho các nhà tài trợ và điều đó sẽ tạo thuận lợi cho việc huy động tài trợ của các nhà tài trợ. cần được hỗ trợ với các nhà tài trợ và đưa ra những cam kết trong việc quản lý và sử dụng vốn của các nhà tài trợ. cấp ODA cho Việt Nam thì hàng năm diễn ra hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ quốc tế nhằm thoả thuận số vốn ODA dành cho Việt Nam và cho thứ 10 số vốn mà các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam là 2,5 tỷ USD vốn ODA được các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam lên đến 22,43 tỷ 1) Cơ sở pháp lý của việc quản lý và sử dụng ODA Kể từ khi nối lại quan hệ với các tổ chức tài trợ quốc tế từ năm 1993 đến nay Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ ODA từ các nước và các tổ chức quốc tế, trong quá trình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA chúng ta đã nguồn vốn này làm cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả các chương trình, dự về quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và đây là hai ngoài nói chung và quản lý vốn ODA nói riêng trong thời gian này. việc ban hành qui chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính lang pháp lý trong việc quản lý và sử dụng ODA tạo điều kiện cho các nhà tài trợ cung cấp ODA cho Việt Nam và là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý và thực hiện Việt Nam tổ chức triển khai và thực hiện một cách có Trong tổng số vốn ODA các nhà tài trợ dành cho Việt Nam thì ba nhà tài Nguồn vốn ODA đã được tập trung hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội cơ cấu kinh tế và thực hiện chính sách cải cách kinh tế ( các khoản tín dụng Trong những năm qua, nhiều dự án đầu tư bằng vốn ODA đã hoàn thành và họ mới chỉ nhận được 44% các khoản giải ngân ODA trực tiếp và đây là Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam lần thứ 10 do Đầu tư thì đến hết năm 2001 tổng cộng số vốn cam kết mà các nhà tài trợ dành cho Việt Nam là gần 20 tỷ USD và theo số liệu của chính phủ những quá trình phát triển thông qua các chương trình, dự án đầu tư bằng - ODA đã thực sự trở thành một nguồn vốn quan trọng đáp ứng những Tuy nhiên, trong quá trình vận động, tiếp nhận và sử dụng vốn ODA vẫn cấp thiết bị cho các dự án ODA. HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ODA VÀ BÀI HỌC lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA. - Việc chỉ đạo thực hiện ODA của chính phủ kịp thời và cụ thể như đảm bảo vốn đối ứng, vấn đề VAT đối với các chương trình, dự án ODA, - Công tác theo dõi và đánh giá dự án ODA đã đạt được nhiều bước thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA từ các Bộ, Ngành quản lý ODA, làm hài hoà thủ tục giữa Việt Nam và các nhà tài trợ để thúc Thứ nhất, Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp nhận vốn ODA, nhiệm của các cấp làm giảm hiệu lực điều hành, quản lý vốn ODA. lòng với những qui định của Việt Nam. Nhìn chung, các bước thực hiện dự Thứ năm, Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tài trợ. Một là, Thời gian lựa chọn dự án, phát triển dự án và thẩm định dự án Việt Nam còn thấp trong khi vai trò của các tổ chức tư vấn tư nhân và phi Ba là, Yêu cầu về vốn đối ứng của một số chương trình viện trợ chẳng Bốn là, Một phần lớn vốn ODA được chính phủ cấp cho các doanh nghiệp Năm là, Phần lớn các dự án dành cho các dân tộc thiểu số thường không họ tham gia các dự án một cách thụ động và coi các khoản viện trợ như một trong hệ thống kế toán của Việt Nam và quốc tế, những thủ tục phức tạp về giải ngân của các nhà tài trợ và tình trạng tham nhũng, quan liêu đang ngày Qua thực tế quản lý các dự án ODA chúng ta thấy rằng cần phải chú ý một Một điều kiện tiên quyết để triển khai thành công dự án và giải ngân nhanh Trong quá trình triển khai các dự án ODA, chủ dự án không những phải Vốn đối ứng cho các dự án chiếm trí vốn đối ứng cho các dự án ODA. kế hoạch vốn đối ứng chính xác và kịp thời trình các cơ quan tổng hợp xem Các dự án ODA sử dụng vốn nước ngoài nhưng ngân sách nhà nước phải đầu tư phát triển đất nước, Việt Nam cần có những biện pháp mạnh để cạnh tranh thu hút nguồn vốn ODA và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. Tình hình huy động, quản lý và sử dụng ODA ở nước ta trong thời gian qua còn có nhiều hạn chế trong trong quá trình huy động, quản lý và sử dụng với các chính sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô và vi mô, việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài phải tính đến các chỉ tiêu cơ bản quản lý vay nợ nước ngoài nói chung và nguồn vốn ODA nói riêng. - Ban hành qui chế chung cho vay lại các nguồn vốn vay nước ngoài, đã phân tích ở trên, việc triển khai ODA ở nước ta còn chậm và điều này sẽ án hay chương trình ODA mà đó phải là quyền lợi và nghĩa vụ của toà dân, được hưởng thành quả của sự hỗ trợ về tài chính mà cộng đồng quốc tế Đảng, nhà nước và hướng dẫn các tổ chức xã hội, các địa phương trong nước xây dựng và thực hiện các dự án vừa phù hợp với đường lối chiến phần cho vay với điều kiện ưu đãi thường dành cho các dự án nhà nước về Ba là, Hướng dẫn lập dự án và triển khai dự án ODA. ODA của các nhà tài trợ thì các địa phương phải xây dựng được các dự án có tính thuyết phục và có khả năng thực hiện được dự án một cách hiệu quả đỡ của các cơ quan chuyên trách là hết sức cần thiết và quyết định đến hiệu của người vay vốn ODA trong việc huy động vốn vay và sử sụng, quản lý nguồn vốn ODA cho vay lại phải được đồng bộ, thống nhất qua đầu mối là đầu tư của nhà nước cần chỉ rõ thứ tự ưu tiên cho từng chương trình, dự án Thứ ba, Các nguồn vốn viện trợ cho từng lĩnh vực cần phải phân bổ theo cầu sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn tài trợ từ bên tư, kiện toàn bộ máy vay, trả nợ trong các cơ quan quản lý nợ nước Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lập và quản lý dự án ở các các nguồn vốn đối ứng trong nước nhằm làm cho việc hấp thụ nguồn vốn hiểu thêm về thể chế điều phối và quản lý vay nợ nước ngoài, nguồn ODA Một là, Sử dụng vốn vay ưu đãi ODA phải coi trọng hiệu quả kinh tế, cần tập trung vốn, đặc biệt là vốn ưu đãi nước ngoài ODA để đầu tư cho các dự án đầu tư quan trọng của nhà nước trong từng thời kỳ. quá trình thực hiện và quản lý giải ngân dự án. Dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA phải trải qua hai khâu thẩm định. quá trình thẩm định và phê duyệt dự án diễn ra từ phía các cơ quan chính phủ và các nhà tài trợ. khả thi của chủ đầu tư còn hạn chế dẫn đến sự chậm trễ trong việc trình và dung của báo cáo khả thi được phê duyệt và các kết quả thẩm định của nhà khả thi cho các dự án nằm trong danh mục các dự án ưu tiên được sử dụng vốn ODA đã được chính phủ phê duyệt và nhà tài trợ có cam kết xem xét Vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA là phần vốn trong nước tham gia trong từng chương trình, dự án ODA được cam kết giữa phía Việt Nam và phía nước ngoài trong các hiệp định, văn kiện dự Các dự án vay vốn của chính vốn đối ứng trong nước chiếm từ 15% đến 30% tổng giá trị dự án, các dự án hỗ trợ của các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc thường đòi hỏi vốn Cơ chế vốn đối ứng khác nhau cho những dự án cùng loại là câu hỏi đang tiến độ thực hiện dự án, thống nhất cơ chế quản lý vốn đối ứng đối với Mặt khác, cần tăng cường quản lý và sử dụng vốn đối ứng cho các dự án ODA phù hợp với quy định của chính phủ và không được sử dụng vốn đối vững của các nguồn vốn ODA. Để tăng cường chất lượng đầu vào của các chương trình, dự án ODA công Do đó, để có thể phối hợp trong quan hệ hợp tác phát triển nói chung và tạo dự án và do đó ảnh hưởng đến tốc độ giải ngân vốn ODA nhưng đây cũng phận quan trọng trong kế hoạch thực hiện dự án ODA, vấn đề này không tài trợ cũng cần xem xét lại việc điều chỉnh các chính sách của mình cho dụng nguồn vốn ODA vào Việt Nam và trong mỗi dự án cụ thể, từng giai ODA thật sự trở thành nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài có ý nghĩa trong phát Qua việc phân tích thực trạng huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA trong thời gian qua cho thấy rằng ODA có một vai trò quan trọng hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và trên thực tế những chương trình, dự án sửdụng vốn ODA được thực hiện đã tập trung vào Nguyên nhân của thực trạng này do cả hai phía Việt Nam và các nhà tài trợ tình trạng kém hiệu quả trong việc sử dụng vốn ODA là: Nhận thức của rõ ràng v.v. Để tiếp tục thực hiện chính sách quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn ODA phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới, cần lưu ý một số khía cạnh sau: ODA mình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA phục vụ phát triển đất nước trong hiện được tính chủ động của mình trong việc sử dụng ODA, đặc biệt trong Bài viết này đã đề cập và đi vào phân tích vai trò của vốn ODA đối với phát triển kinh tế Việt Nam, thực trạng huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA ở II) Vai trò của vốn ODA đối với đầu tư phát triển ở Việt Nam. 1) Nhu cầu vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam. 2) Tầm quan trọng của oda đối với phát triển kinh tế Việt Nam. 1) Các nhà tài trợ và lĩnh vực ưu tiên tài trợ cho Việt Nam. 1) Cơ sở pháp lý của việc quản lý và sử dụng ODA