Tiểu luận hành vi tổ chức: Phong cách lãnh đạo

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phong cách lãnh đạo

Lượt xem: 88,101Lượt tải: 3Số trang: 17

Mô tả tài liệu

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phong cách lãnh đạo nhằm trình bày về các nội dung chính như: phong cách lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện, có 3 phong cách lãnh đạo tiêu biểu đó là phong cách độc tài, phong cách dân chủ và phong cách tự do.

Tóm tắt nội dung

HÀNH VI TỔ CÁCH LÃNH ĐẠO KẾT QUẢ THỰC TÀI DÂN CHỦ TỰ DO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO • Sự áp đặt, sự kiểm soát và giám sát chặt chẽ • Tập trung mọi quyền lực vào một người. • Lãnh đạo bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỘC TÀI • Năng suất cao khi có nhà lãnh đạo và thấp khi vắng mặt • Các mệnh lệnh trong tổ chức sẽ mang một áp lực thực hiện cao. • Nhân viên thiếu đi sự nhiệt tình hăng say, năng động và sáng tạo  hiệu quả không được cao NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỘC TÀI KẾT QUẢ THỰC HIỆN • Thích hợp cho các nhân viên mới giúp họ thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng. • Tập thể có nhiều mâu thuẩn. • Những tính huống bất ngờ, bất chắc trong khi thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi phải đưa ra quyết định xử lý ngay NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỘC TÀI KẾT QUẢ THỰC dụ • Ông chủ tập là Steve Jobs với câu nói nổi chủ không tạo nên những sản phẩm Để làm được điều đó, anh cần 1 nhà độc tài thông LÃNH ĐẠO ĐỘC TÀI • Nhà quản trị sử dụng uy tín cá nhân tác động đến những người dưới quyền. • Thông tin di chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới và ngược lại. • Mọi người được tham gia, trao đổi, bàn bạc NHÀ LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ • Quyết định của nhà quản trị thường được cấp dưới chấp nhận, ủng hộ và làm theo  hiệu quả cao • Năng suất cao kể cả khi không có mặt của lãnh đạo. • Đôi khi quyết định chậm, bỏ lỡ thời cơ NHÀ LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ KẾT QUẢ THỰC HIỆN • Thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp • Khích lệ để đưa ra ý kiến, khích lệ Cấp dưới cần sự chủ động để phát huy sự sáng tạo. • Cần sự đồng ý thông qua biểu LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ KẾT QUẢ THỰC cách lãnh đạo của Nhật Bản: thiết lập các quan hệ không chính thức với những người dưới LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ • Chỉ là người cung cấp thông tin. • Rất ít tham gia vào các hoạt động tập LÃNH ĐẠO TỰ DO • Người lãnh đạo vắng mặt thường Các thành viên có quyền tham gia vào quyết định các việc lớn của tổ chức  nhiều phương án để lựa chọn  nhiệm vụ được thực hiện một cách tốt nhất • Nhân viên thoải mái trong công việc  khai thác được tính sáng tạo  nhiệm vụ được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả cao hơn. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÀ LÃNH ĐẠO TỰ DO • Nhà lãnh đạo không có khả năng cao và chính xác • Nhà lãnh đạo không có nhiều thời gian • Cần sự sáng tạo của nhân QUẢ THỰC HIỆN NHÀ LÃNH ĐẠO TỰ DO Ví dụ •Bill LÃNH ĐẠO TỰ DO • CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!