Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐCN-TH44

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐCN-TH44

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 128,373Lượt tải: 1Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐCN-TH44 để nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như biết được những nội dung cần ôn tập để ôn thi hiệu quả.

Tóm tắt nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - ĐIỆN CÔNG THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 44 Thời gian: ….. phút Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm đạt Phần A: Chức B: Lập trình điều C: Kết nối cơ cấu chấp D: An E: Thời PHẦN BẮT BUỘC (70 điểm - Thời gian thực hiện: 240 phút) A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. Đề thi gồm 02 trình điều khiển hệ thống cho nối PLC với cơ cấu chấp hành Nội dung công việc Lập trình trên máy vi tính để điều khiển đèn giao thông ở ngã tư (có đèn cho người đi bộ) bằng TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ TT Tên thiết bị, vật tư Đơn vị S. Lượng Tên nhà sản xuất Ghi xoay chiều 1 hình đèn giao kết nối máy tính với thử các tuốc bấm đầu nơ hồ đo vạn đơn mềm đấu 12 đấu 6 cốt cốt ruột gà rút cài bị bảo hộ lao động áo bảo hộ lao cách chú: Mục nhà sản xuất ghi theo điều kiện cụ thể của từng TIÊU CHÍ ĐÁNH dung Yêu cầu Thang điểm I. Chức nút M Hệ thống hoạt động đúng yêu nút D Hệ thống Lập trình điều định địa chỉ vào/ra của PLC Đúng địa trình điều khiển cho PLC Lập trình dạng LAD hoặc STL bằng phần mềm SYSWIN, Simatic chương trình cho PLC và chạy thử Nạp chương trình cho chế độ làm việc cho PLC Chạy mô chương trình trên máy tính Đặt tên File và lưu vào ổ D 2 III. Kết nối cơ cấu chấp nối các đầu vào/ra với PLC Nối dây nguồn vào của dây từ các nút M, D đến các đầu vào dây từ các đèn tới các đầu ra tác thực hiện Đúng kỹ An nối mạch Đấu dây chắc chắn, đảm bảo không xảy ra sự cố 3 2 An toàn cho người và thiết bị Đảm bảo an toàn 2 V. Thời thời ≤ 10 ≤ 30 30 đạt yêu cầu Tổng DẪN CHO THÍ SINH Thời gian làm gian gian THUẬT VIÊN XƯỞNG THI THỰC VÀ MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI chú (Nếu cần) II. PHẦN TỰ CHỌN (30 điểm – Do các trường tự biên soạn) ………, ngày ………. tháng ……. năm ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ 5s