Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐCN-TH44

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 128,367Lượt tải: 1Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐCN-TH44 để nắm bắt được cấu trúc đề thi cũng như biết được những nội dung cần ôn tập để ôn thi hiệu quả.

Tóm tắt nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 44 Thời gian: ….. phút Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm đạt Phần A: Chức năng 30 Phần B: Lập trình điều khiển 20 Phần C: Kết nối cơ cấu chấp hành 10 Phần D: An toàn 05 Phần E: Thời gian 05 Tổng cộng: 70 I. PHẦN BẮT BUỘC (70 điểm - Thời gian thực hiện: 240 phút) A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. Đề thi gồm 02 phần: - Lập trình điều khiển hệ thống cho trước - Kết nối PLC với cơ cấu chấp hành Nội dung công việc Lập trình trên máy vi tính để điều khiển đèn giao thông ở ngã tư (có đèn cho người đi bộ) bằng PLC. B. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ TT Tên thiết bị, vật tư Đơn vị S. Lượng Tên nhà sản xuất Ghi chú I Thiết bị 1 PLC Cái 1 2 Nguồn xoay chiều 1 pha Bộ 1 3 Mô hình đèn giao thông Bộ 1 4 Nút nhấn Cái 2 5 Máy tính Cái 1 6 Cáp kết nối máy tính với PLC Sợi 1 II Dụng cụ 1 Bút thử điện Cái 1 2 Kìm các loại Bộ 1 3 Kìm tuốc dây Cái 1 4 Kìm bấm đầu cốt Cái 1 5 Tuốc nơ vít Bộ 1 6 Đồng hồ đo vạn năng Cái 1 III Vật tư 1 Dây đơn mềm 1.0 m 5 2 Cầu đấu 12 mắt Cái 1 3 Cầu đấu 6 mắt Cái 1 4 Đầu cốt U4 gói 1 5 Đầu cốt U3 gói 1 6 Ống ruột gà m 2 7 Dây rút L100 gói 1 8 Thanh cài 35mm m 0,5 9 Vít 2mm cái 30 IV Trang bị bảo hộ lao động 1 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 1 2 Giầy cách điện Đôi 1 Ghi chú: Mục nhà sản xuất ghi theo điều kiện cụ thể của từng trường. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ. TT Nội dung Yêu cầu Thang điểm I. Chức năng 30 1 Nhấn nút M Hệ thống hoạt động đúng yêu cầu 20 2 Nhấn nút D Hệ thống dừng 10 II. Lập trình điều khiển 20 1 Xác định địa chỉ vào/ra của PLC Đúng địa chỉ. 2 2 Lập trình điều khiển cho PLC Lập trình dạng LAD hoặc STL bằng phần mềm SYSWIN, Simatic manager 10 3 Nạp chương trình cho PLC và chạy thử Nạp chương trình cho PLC Chuyển chế độ làm việc cho PLC Chạy mô phỏng 4 4 Lưu chương trình trên máy tính Đặt tên File và lưu vào ổ D 2 III. Kết nối cơ cấu chấp hành 10 1 Kết nối các đầu vào/ra với PLC Nối dây nguồn vào của PLC 2 Nối dây từ các nút M, D đến các đầu vào PLC 2 Nối dây từ các đèn tới các đầu ra PLC 2 2 Thao tác thực hiện Đúng kỹ thuật 4 IV. An toàn 5 1 Kết nối mạch Đấu dây chắc chắn, đảm bảo không xảy ra sự cố 3 2 An toàn cho người và thiết bị Đảm bảo an toàn 2 V. Thời gian 5 1 Đúng thời gian 5 2 Vượt ≤ 10 phút 4 3 Vượt ≤ 30 phút 3 4 Vượt 30 phút Không đạt yêu cầu Tổng điểm: 70 HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH Thời gian làm quen 20’ Thời gian thi 240’ Thời gian nghỉ 15’ KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ 1 2 3 ... Ghi chú (Nếu cần) II. PHẦN TỰ CHỌN (30 điểm – Do các trường tự biên soạn) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI X1 V1 Đ1 XĐB1 ĐĐB1 30s 5s 20s 15s 35s 5s 5s 35s 15s Đ2 X2 V2 30s 25s XĐB1 ĐĐB1 t 1