Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự)

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự)

Lượt xem: 45,488Lượt tải: 5Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Tóm tắt nội dung

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp, người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng gửi hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên (Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi Sở Tư pháp ở địa phương nơi đăng ký tập sự); Tên bước Mô tả bước 2. Thẩm định hồ sơ và quyết định bổ nhiệm Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; 2. - Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật; 3. - Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật; 4. - Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng; 5. - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn; Thành phần hồ sơ 6. - Sơ yếu lý lịch; 7. - Giấy chứng nhận sức khoẻ. 8. - Giấy tờ chứng minh nghỉ hưu hoặc thôi việc (trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu Quyết định 01 n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt ; - Có bằng cử nhân luật; - Có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức; - Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng; - Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng; - Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề công chứng. Luật Công chứng 2. Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên: - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý; đã bị kết án về tội phạm do cố ý. - Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. - Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. - Cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách của Luật Công chứng Nội dung Văn bản qui định Đoàn luật sư, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.