GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10_Bài 19

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10_Bài 19

Lượt xem: 29,094Lượt tải: 7Số trang: 6

Mô tả tài liệu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được nguyên nhân vì sao giai cấp tư sản muốn cải cách tôn giáo? Nội dung của cải cách tôn giáo. - Nắm được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức.

Tóm tắt nội dung

Bài 19 CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được nguyên nhân vì sao giai cấp tư sản muốn cải cách tôn giáo? Nội dung của cải cách tôn giáo. - Nắm được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức. 2. Kĩ năng Rèn luyện HS phương pháp phân tích cơ cấu, phân tích tình hình xã hội để thấy rõ nguyên nhân của cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân. 3. Tư tưởng Giáo dục thế giới quan khoa học thông qua việc trình bày sự hủ bại của Giáo hội và thấy rõ vai trò của quần chúng nhân dân đối với chiến tranh nông dân. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Sưu tầm tranh ảnh về các nhà cải cách tôn giáo, một số nhà thờ. - Bản đồ thế giới để trình bày về sự phát triển của tôn giáo. - Bản đồ nước Đức. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Hoàn cảnh nào dẫn đến phong trào Văn hoá Phục hưng? Những thành tựu chính? Câu hỏi 2: Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng? 2. Dẫn dắt vào bài mới Tiếp theo phong trào Văn hoá Phục hưng, cuộc đấu tranh chống phong kiến của giai cấp tư sản các nước Tây Âu diễn ra dưới hình thức cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân, để tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến của cuộc cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân ở Đức diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của các cuộc đấu tranh đó ra sao? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động 1: Làm việc cả lớp và cá nhân 1. Cải cách tôn giáo - Trước hết GV trình bày và phân tích: Thời trung đại, vương quyền phong kiến gắn chặt với thần quyền, Giáo hội là chỗ dựa vững chắc của chế độ phong kiến, giáo lí của nó là hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến. Giáo hội vừa thống trị về mặt tinh thần vừa bóc lột nông nô về kinh tế như là một lãnh chúa. - Tổ chức cho HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK để thấy được điều này. - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến cải cách tôn giáo? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. - GV nhận xét bổ sung và chốt ý: Chính sự phản động, ngăn cản hoạt động của Giáo hội đối với giai cấp tư sản đã dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cải cách tôn giáo. - Nguyên nhân: Sự phản động, ngăn cản hoạt động của Giáo hội đối với giai cấp tư sản đã dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cải cách tôn giáo. - GV trình bày và phân tích kết hợp với việc chỉ trên bản đồ châu - Nét chính về phong trào: Diễn ra khắp các nước Tây Âu. Đi đầu là Âu về địa điểm các nước diễn ra phong trào cải cách tôn giáo: Phong trào cải cách tôn giáo diễn ra khắp các nước Tây Âu. Đi đầu là Đức, Thụy Sĩ sau đó Bỉ, Hà Lan, Anh. Nổi tiếng nhất là cuộc cải cách của Lu-thơ (1483 - 1546) ở Đức và của Can-vanh (1509 - 1564) người Pháp tại Thụy Sĩ. Đức, Thụy Sĩ sau đó Bỉ, Hà Lan, Anh. Nổi tiếng nhất là cuộc cải cách của Lu-thơ ở Đức và của Can-vanh tại Thụy Sĩ. - GV kết hợp với việc giới thiệu tranh ảnh về hai nhà cải cách tôn giáo Lu-thơ và Can-vanh. - GV nêu câu hỏi: Nội dung của cải cách tôn giáo? - Nội dung : - HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung cho bạn. - GV nhận xét và chốt ý: + Không muốn thủ tiêu tôn giáo, dùng những biện pháp ôn hòa để quay về giáo lí Ki-tô nguyên thủy. + Không muốn thủ tiêu tôn giáo, dùng những biện pháp ôn hòa để quay về giáo lí Ki-tô nguyên thủy. + Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái. + Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái. GV nhấn mạnh, cải cách được nhân dân ủng hộ, nhưng Giáo hội lại phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến sự phân hóa trong xã hội Tây Âu thành hai phe: Tân giáo và Cựu giáo (Ki-tô giáo) Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV nêu câu hỏi: Ý nghĩa của cải cách tôn giáo và Văn hoá Phục hưng? - HS dựa vào vốn hiểu biết của mình qua nội dung đã học và SGK trả lời. - GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: - Ý nghĩa: + Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến. + Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến. + Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá châu Âu phát triển cao hơn. + Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá châu Âu phát triển cao hơn. Hoạt động 1: Làm việc cá nhân và cả lớp 2. Chiến tranh nông dân Đức - GV nêu câu hỏi: Tại sao lại diễn ra cuộc chiến tranh nông dân Đức? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. - GV trình bày và phân tích: Sau cải cách tôn giáo nền kinh tế Đức thấp kém, chậm phát triển trong cả nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp, chế độ phong kiến bảo thủ cản trở sự vươn lên của giai cấp tư sản. - Nguyên nhân: Nông dân bị áp bức bóc lột nặng nề, do tiếp thu tư tưởng cải cách tôn giáo. + Chế độ phong kiến bảo thủ cản trở sự vuơn lên của giai cấp tư sản. - GV nhấn mạnh: Nước Đức vào các thế kỉ V - XVI có nhiều hình ảnh khác nhau: Ở các thành thị lớn nền kinh tế hàng hoá rất phát triển. Trong khi đó ở nông thôn, nông dân sống đau khổ dưới chế độ phong kiến phân quyền thối nát của Giáo hoàng Thiên chúa. + Nông dân bị áp bức bóc lột nặng nề, do tiếp thu tư tưởng cải cách tôn giáo. - Tiếp theo GV trình bày và phân tích, kết hợp với chỉ diễn biến - Diễn biến: cuộc chiến tranh trên lược đồ. + Từ mùa xuân năm 1524 cuộc đấu tranh đã có tính chất quyết liệt, mở đầu cho cuộc chiến tranh nông dân thực sự. Lãnh tụ kiệt xuất của phong trào là Tô-mát Muyn-xơ. + Từ mùa xuân năm 1524 cuộc đấu tranh đã có tính chất quyết liệt, mở đầu cho cuộc chiến tranh nông dân thực sự. Lãnh tụ kiệt xuất của phong trào là Tô-mát Muyn-xơ. - GV khai thác ảnh Tô-mát Muyn- xơ kết hợp với việc giới thiệu về tiểu sử và những đóng góp của ông. + Phong trào nông dân đã giành thắng lợi bước đầu, đã đi đến đòi thủ tiêu chế độ phong kiến. Phong trào nông dân đã giành thắng lợi bước đầu, đã đi đến đòi thủ tiêu chế độ phong kiến. Trước sự phát triển của phong trào, giới quí tộc phong kiến và tăng lữ Đức đã dùng mọi thủ đoạn, dốc mọi lực lượng đàn áp. Phong trào nông dân bị thất bại. Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nêu nguyên nhân chiến tranh thất bại. - HS trả lời câu hỏi. - Nguyên nhân thất bại: - GV chốt ý: Thiếu sự lãnh đạo thống nhất trên toàn quốc, thiếu sự đoàn kết các giai cấp trong xã hội. + Thiếu sự lãnh đạo thống nhất trên toàn quốc. - Tiếp theo GV nêu câu hỏi: Ý nghĩa của chiến tranh nông dân Đức? + Thiếu sự đoàn kết các giai cấp trong xã hội. - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - Ý nghĩa: - GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và phí phách anh hùng + Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và phí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh của nông dân Đức đấu tranh chống lại giáo hội phong kiến. Nó cũng báo hiệu sự khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến. chống lại giáo hội phong kiến. + Báo hiệu sự khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến. 4. Sơ kết bài học GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi: Nguyên nhân, nội dung của cuộc cải cách tôn giáo? Nguyên nhân và diễn biến chiến tranh nông dân ở Đức diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của các cuộc đấu tranh đó ra sao? 5. Dặn dò, bài tập về nhà - Bài tập: Lập bảng thống kê về phong trào Văn hoá Phục hưng, cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân Đức theo nội dung sau: Tên phong trào Nguyên nhân Diễn biến chính Người lãnh đạo Kết quả, ý nghĩa Văn hoá Phục hưng Cải cách tôn giáo Chiến tranh nông dân Đức