Quá trình hình thành giáo trình giới thiệu về softimage và phương pháp sử dụng p5

Quá trình hình thành giáo trình giới thiệu về softimage và phương pháp sử dụng p5

Lượt xem: 28,419Lượt tải: 5Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Trước khi tiến tới khả năng khai thác hết các chức năng chính của PhotoImpact là có thể xử lý ảnh và khai thác các công cụ hỗ trợ thiết kế web. Các bạn cần phải nắm vững các công cụ cơ bản của chương trình. Trong chương này chúng tôi giới thiệu tới các bạn hơi khác một chút là đưa ngay bài tập dùng ngay một số công cụ chức năng và một số lệnh cơ bản để bạn có thể ứng dụng ngay các thao tác cơ bản trên một số bài tập đơn giản nhất....

Tóm tắt nội dung