Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Công nghệ ô tô - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: OTO-TH28

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Công nghệ ô tô - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: OTO-TH28

Lượt xem: 109,285Lượt tải: 5Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Mời các bạn tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Công nghệ ô tô - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: OTO-TH28 sau đây. Với các bạn sinh viên nghề Công nghệ công nghệ ô tô thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Tóm tắt nội dung

Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 1 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA III NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: OTO-TH28 Thời gian: 180 phút (phần bắt buộc) Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung Công việc Sửa chữa hệ thống lái cơ khí M NỘI DUNG CÔNG VIỆC TT Các bước công việc Thang điểm Điểm đạt 1 Chuẩn bị 10 2 Tháo các bộ phận 10 3 Tháo rời hộp lái 10 4 Kiểm tra các bộ phận 15 5 Sửa chữa 10 6 Lắp các bộ phận 10 7 Điều chỉnh 5 Tổng cộng 70 Thời gian chuẩn bị Thời gian thi Thời gian tạm nghỉ Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu Kết thúc Kết thúc Kết thúc CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN 1 2 3 4 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 2 Hướng dẫn cho thí sinh - Nghề Công Nghệ Ô tô Họ tên thí sinh Trường Công việc M Thời gian làm quen 15 phút Thời gian thi 3 giờ Thời gian nghỉ 15 phút Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề - Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết - Không nói chuyện và thảo luận trong quá trình thi - Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Điền đầy đủ tên và địa chỉ Trường vào các báo cáo - Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ - Hoàn thành toàn bộ theo hướng dẫn trang bên Hướng dẫn cho thí sinh: 1 Chuẩn bị Tháo cơ cấu lái ra khỏi xe Tháo rời hộp lái 2 Kiểm tra các chi tiết 3 Thay thế các chi tiết 4 Lắp lại và điều chỉnh Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 3 Đáp án (phần chấm điểm của giáo viên): 1. Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú 1.1 Dụng cụ 2 0 1.2 Làm sạch khu vực thi 4 0 1.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 4 0 Tổng cộng 10 0 2 Tháo các bộ phận Có Không Thực tế Ghi chú 2.1 Tháo khớp rô tuyn lái 2 0 2.2 Tháo khớp nối trục tay lái 2 0 2.3 Tháo bu lông bắt hộp lái với khung xe 2 0 2.4 Tháo bọc cao su chắn bụi 1 0 2.5 Tháo khâu nối trong giữa thanh răng và thanh kéo 3 0 Tổng cộng 10 0 3 Tháo rời hộp lái Có Không Thực tế Ghi chú 2.1 Tháo bulông bích trục lái 2,5 0 2.2 Tháo trục lái 2,5 0 2.3 Tháo bu lông đỡ thanh răng 2,5 0 2.4 Tháo thanh răng 2,5 0 Tổng 10 0 4 Kiểm tra Có Không Thực tế Ghi chú 4.1 Kiểm tra khe hở bạc đỡ thanh răng và thanh răng 15 0 Tổng 15 0 5 Sửa chữa Có Không Thực tế Ghi chú 5.1 Thay thế thanh răng và trục vít 10 0 Tổng 10 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 4 6 Lắp các bộ phận Có Không Thực tế Ghi chú 6.1 Lắp bu lông bích trục vít 1 0 6.2 Lắp thanh răng 1 0 6.3 Lắp bu lông đỡ thanh răng 1 0 6.4 Lắp trục vít 1 0 6.5 Lắp bích trục vít 1 0 6.6 Lắp khâu nối trong giữa thanh răng và thanh kéo 1 0 6.7 Lắp cao su chăn bụi 1 0 6.8 Lắp hộp lái vào khung xe 1 0 6.9 Lắp khớp nối trục lái với hộp lái 1 0 6.10 Lắp các khớp rôtuyn 1 0 Tổng 10 0 7 Điều chỉnh Có Không Thực tế Ghi chú 7.1 Đặt lại trục lái đúng vị trí 5 0 Tổng 5 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 5 Bản báo cáo của thí sinh - nghề công nghệ ô tô Bản báo cáo 1. Thông số đo được a. Khe hở bạc đỡ thanh răng và thanh răng ( ) mm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 6 * Những dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ thi (Chú ý: Thiết bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường) 1. Xe ôtô (Toyota) hoặc tương đương 2. Tủ dụng cụ chuyên dùng 3. Kích 4. Clê lực 5. Dầu bôi trơn 6. Dầu Diesel 7. Ê tô 8. Hộp lái trợ lực (đủ) 9. Dầu trợ lái