Tiểu luận triết học P46

Tiểu luận triết học P46

Thể loại: Triết học
Lượt xem: 141,305Lượt tải: 4Số trang: 35

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học p46', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự văn kiện về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế Trong bối cảnh hiện nay đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và chính nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh theo định hướng xã hội chủ tham gia vào quá trình hội nhập kết hợp với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, và ảnh hưởng qua lại giữa việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế mà chỉ có thể đi sâu vào nghiên cứu phân tích mối góp phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của liên hệ và sự phát triển) phép biện chứng duy vật đã phát hiện ra nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng trong thế giới, coi đây là trình, các giai đoạn phát triển của sự vật cả trong quá khứ hiện tại và tương liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. mà khi sự vận động có nghĩa là có mối liên hệ và các mối liên hệ của sự vật nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta không thể tách rời khỏi việc hội nhập kinh mặt khác nhau mà cụ thể đây là ảnh hưởng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế và ngược lại. cần được đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, tình hình kinh tế nước ta trong khu vực, tình hình trong nước đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với hội nhập kinh tế quốc tế. Chẳng hạn liệu hội nhập kinh tế quốc tế có phải là một xu thế tất yếu không, hội nhập có phải là hoà tan hay không, xây dựng nền kinh tế độc trình hội nhập kinh tế quốc tế… Tất cả những vấn đề đó chỉ có thể giải đáp về mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế 1. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập mà lại đặt vấn đề xõy dựng kinh tế độc lập tự chủ là thiếu nhạy bộn, trương xõy dựng nền kinh tế độc lập tự chủ (?!) ta biết rằng, độc lập tự chủ là một xu thế phỏt triển của thế giới. Xõy dựng nền kinh tế độc lập tự chủ khụng chỉ xuất phỏt từ quan điểm, đảm độc lập tự chủ vững chắc về chớnh trị, bảo đảm phỏt triển bền vững và cú hiệu quả cho chớnh ngay nền kinh tế, cho việc mở cửa, hội nhập kinh tế Khi đó cú độc lập tự chủ về chớnh trị thỡ nội dung cơ bản của độc lập tự chủ của một quốc gia là cú xõy dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ Đõy là kinh nghiệm của nước ta và cũng là kinh nghiệm của nhiều lờn chủ nghĩa xó hội, bối cảnh quốc tế cú nhiều diễn biến phức tạp, cỏc lực dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ thỡ dễ bị lệ thuộc, bị cỏc thế lực xấu, thự khỏc, cú xõy dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ thỡ mới tạo được cơ sở kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chế độ chớnh trị độc lập tự chủ. tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất để bảo đảm cho sự độc lập tự chủ bền Độc lập tự chủ về kinh tế được đặt trong mối quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ về cỏc mặt khỏc sẽ tạo ra sự độc lập tự chủ và sức mạnh tổng Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ ? Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế khụng bị lệ thuộc, phụ thuộc Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế trước những biến động của thị Bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế cũng cú nghĩa là bảo đảm vững chắc trong cụng cuộc phỏt triển kinh tế, tiến hành cụng nghiệp húa, hiện đại húa Trong thời đại ngày nay, núi độc lập tự chủ về kinh tế khụng ai hiểu đú là một nền kinh tế khộp kớn, tự cung tự cấp, mà đặt trong mối quan hệ biện chứng với mở cửa, hội nhập, chủ động tham gia sự giao lưu, hợp tỏc và cạnh tranh quốc tế trờn cơ sở phỏt huy tốt nhất nội lực và lợi thế so sỏnh của quốc Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của ta chủ yếu gồm các nông khoáng sản thô và các mặt hàng công nghiệp thứ và làm giảm thu nhập của công nhân, nông dân trong các ngành liên hình này làm cho vị thế của ta trên thị trường quốc tế yếu đi và dẫn Thứ ba là nợ quốc tế tăng gia với tốc độ nhanh hàng năm đưa đến tình quốc tế đã đề nghị với Thái Lan những biện pháp "trọn gói" trong đó có nhiều biện pháp mà Thái Lan cho rằng vi phạm nền độc lập tự chủ kinh tế quốc gia, năng thanh toán quốc tế, đặc biệt là các trang trải nhập khẩu thông thường và ấy, sẽ khó giữ được độc lập tự chủ kinh tế quốc gia. chí TBT đã xác định là độc lập tự chủ kinh tế là nền tảng cơ bản bảo đảm sự bền vững của độc lập tự chủ về chính trị, do đó cần phải có biện pháp xây dựng nền kinh tế tự chủ và chủ động trong việc hội nhập vào kinh tế quốc tế. 2. Hội nhập kinh tế quốc tế Thế nào hội nhập kinh tế quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc tế là hiện tượng hội nhập kinh tế là xoá bỏ sự khác biệt kinh tế giữa những nền kinh tế thuộc Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan tới chủ trương hội nhập kinh tế đối ngoại, chủ động tham gia cỏc tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nõng cao vị thế nước ta trờn trường quốc và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phỏt triển nhanh, cú hiệu quả trị, kinh tế, văn húa, xó hội và khoa học - kỹ thuật, với những đặc điểm nổi Trong hơn một thập kỷ qua, kinh tế thế giới nhỡn chung phỏt triển là cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chớnh nổ ra năm 1997 ; vị trớ cỏc nước và cỏc khu vực thay đổi theo hướng : kinh tế Mỹ phỏt triển nhanh và ổn định liờn tục trong nhiều năm và đến 2002 bắt đầu suy giảm ; kinh tế Tõy Âu hiện đối khỏ ; trong khi đú kinh tế Trung Quốc phỏt triển "ngoạn mục" ; Đụng Á cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế húa nền kinh tế và đời sống xó của những chiều hướng đú, kinh tế thế giới trải qua những biến đổi về kinh tế khu vực và thế giới. ỏp đặt của Mỹ để bảo vệ lợi ớch của mỡnh vỡ một trật tự kinh tế quốc tế bỡnh năng do vị trớ địa - chớnh trị và địa - kinh tế của mỡnh, dung lượng thị trường nước núi chung và quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế núi trỡnh hội nhập với nền kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại nước ta của cỏc thế lực thự địch, tạo dựng được mụi trường quốc tế, khu vực kinh tế khú khăn trờn thế giới và ở khu vực và giỏ cả cỏc mặt hàng xuất khẩu nước ngoài giữ một vị trớ quan trọng trong nền kinh tế nước ta : gần 30% vốn một số nước và một số định chế tài chớnh - tiền tệ quốc tế. Quỏ trỡnh hội nhập vào nền kinh tế quốc tế đó tạo cơ hội để Việt Nam Từng bước đưa hoạt động của cỏc doanh nghiệp và cả nền kinh tế Trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại, trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiờn, qua quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, chỳng ta cũng bộc lộ Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế đó được khẳng định trong nhiều nghị quyết của Đảng và văn kiện của Nhà nước và trờn thực tế đó được Cụng tỏc hội nhập kinh tế quốc tế mới được triển khai chủ yếu ở được sức mạnh tổng hợp cần thiết bảo đảm cho quỏ trỡnh hội nhập kinh tế nhập kinh tế quốc tế, một lộ trỡnh hợp lý thực hiện cỏc cam kết quốc nhõn sõu xa của những yếu kộm, khuyết điểm trong hợp tỏc kinh tế Mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế có kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan, chi phối sự phát triển của các dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời thực hiện chủ động hội nhập kinh Có xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ thì mới tạo được cơ sở kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chế độ chính trị độc lập, tự chủ. lập tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất để đảm bảo cho sự độc lập tự chủ, Thực tế nhiều nước cho thấy không thể có độc lập tự thể có độc lập tự chủ khi không có hội nhập kinh tế quốc tế, giữa chúng có Chỉ có xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta mới có đầy đủ tư cách và tự lực để chủ động hội nhập đúng hướng và có hiệu quả và ngược lại chỉ có chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế là mối quan hệ tương hỗ, có tính biện chứng; hội nhập tự chủ hiện nay không hề mâu thuẫn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và 1. Đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ Mục tiêu: phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế thị trường và chủ động mở cửa hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế, trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực, lợi thế so sánh của quốc gia để cạnh Một số điều kiện để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ Một là, có đường lối, chính sách độc lập tự chủ về phát triển kinh tế - tế, khoa học và công nghệ, mà còn phải có cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh: nhân dân và có mức tích lũy ngày càng cao từ nội bộ nền kinh tế. kinh tế nớc ta cha thực hiện đợc tái sản xuất mở rộng xã hội, mà một phần của rất quan trọng để đẩy mạnh CNH, HĐH, bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế. - Có thể chế kinh tế - xã hội bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có dựng cơ cấu kinh tế theo hớng ngày càng có sức cạnh tranh cao hơn, có hiệu một cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp nhu cầu của thị trờng trong nớc và thị tr- cơ cấu kinh tế, trớc hết là cơ cấu ngành kinh tế và gây dựng một năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ nh thế để bảo đảm cho sự độc lập tự chủ vững Kết cấu hạ tầng là nền tảng vật chất cơ bản của nền kinh tế và Sức mạnh kinh tế của nớc ta chủ yếu và về lâu dài phải dựa vào sức liệu sản xuất quan trọng đáp ứng nhu cầu trang bị cho các ngành kinh tế và Về kinh tế - tài chính: trong quá trình phát triển, cần luôn luôn duy trì dài để giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và tạo tiền đề đẩy mạnh CNH, HĐH. cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, còn tạo đợc nguồn xuất khẩu quan Điều cơ bản để có nền kinh tế độc lập tự chủ có thực lực kinh tế đủ 2. Đường lối hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiờu của hội nhập kinh tế Quốc tế Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ nhiệm vụ nờu ra trong Chiến lược phỏt triển kinh tế - xó hội năm 2001 - 2010 hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phỏt huy tối đa nội lực, nõng cao hiệu quả hợp tỏc quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng xó Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dõn ; trong quỏ trỡnh hội nhập cần phỏt huy mọi tiềm năng và nguồn lực của cỏc thành phần kinh tế, của toàn xó hội, trong đú kinh tế nhà nước giữ vai trũ chủ đạo. Hội nhập kinh tế quốc tế là quỏ trỡnh vừa hợp tỏc, vừa đấu tranh vừa đỏp ứng cỏc quy định của cỏc tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham Kết hợp chặt chẽ quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế với yờu cầu Một số nhiệm vụ cụ thể trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc quỏn về hội nhập kinh tế quốc tế, coi đú là nhu cầu vừa bức xỳc, vừa cơ bản và lõu dài của nền kinh tế nước ta, nõng cao niềm tin vào khả năng và quyết tõm của nhõn dõn ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. tế - xó hội 2001 - 2010 cũng như cỏc quy định của cỏc tổ chức kinh tế quốc tế 2.3.3 - Chủ động và khẩn trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế. 2.3.4 - Tớch cực tạo lập đồng bộ cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường quản lý kinh tế của Nhà nước đối với nền kinh tế, đặc biệt chỳ trọng đổi mới lý và kinh doanh hiểu biết sõu về luật phỏp quốc tế và nghiệp vụ chuyờn mụn, ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần giữ vững đường lối độc lập tự chủ, thực ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. cuộc xõy dựng và phỏt triển kinh tế của đất nước là một nhiệm vụ hàng - Gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ củng cảnh của nước ta là một nước đang phỏt triển ở trỡnh độ thấp và đang trong trỡnh đổi mới mọi mặt hoạt động kinh tế ở trong nước. hội nhập kinh tế quốc tế. tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế từ đó rút ra được tầm quan trọng của xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trên cơ sở phát huy cao độ các là một nội dung quan trọng của đường lối kinh tế do Đại hội IX của Đảng đề Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là để tạo điều kiện xây dựng thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới có thể thành công nền kinh tế độc lập tự chủ. Mặt khác, có độc lập tự chủ về kinh tế thì mới có thể chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả, bảo đảm giữ vững biến vào phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Chương II: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. I. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 7 Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ 8 Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 12 2. Hội nhập kinh tế quốc tế 14 Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế 14 Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan tới chủ trương hội nhập trình hội nhập kinh tế quốc tế 1. Đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 21 Một số điều kiện xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 21 2. Đường lối hội nhập kinh tế quốc tế 24 Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế 24 Một số nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 25 5. Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế. Tạp chí Kinh tế và phát triển: Số 64 (10-2002)