Bài giảng Đạo văn trong nghiên cứu và cách trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu - Nguyễn Hoàng Bảo

Bài giảng Đạo văn trong nghiên cứu và cách trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu - Nguyễn Hoàng Bảo

Thể loại: Báo cáo khoa học
Lượt xem: 26,902Lượt tải: 1Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Bài giảng Đạo văn trong nghiên cứu và cách trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu nhằm tìm hiểu đạo văn là gì, mạo nhận, công việc của một ai đó, có chủ đích và không có chủ đích, như là công việc của chính mình, vì lợi ích của chính mình, cách ghi danh mục tài liệu tham khảo từ tạp chí.

Tóm tắt nội dung

Đạo văn trong nghiên cứu và cách trích dẫn tài liệu trong nghiên trình bày: Nguyễn Hoàng Bảo Bộ Môn Kinh Tế Kế Hoạch và Đầu Tư Khoa Kinh Tế Phát TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 2 Đạo văn là gì? “Đạo văn là mạo nhận (pass off) công việc của một ai đó như là công việc của chính mình vì lợi ích của chính mình dù là có chủ đích hay không có chủ đích” (Carroll, 2002:9) TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 3 Mạo nhận (Pass off) • Cho một ấn tượng giả tạo • Cố gắng để lừa gạt ai đó • Sai lầm cố tình • Sai lầm không cố tình (Có một số người mạo nhận mà họ không biết mạo TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 4 Công việc của một ai đó • Sinh viên không làm việc đó mà thừa nhận • Không chỉ sử dụng lời của người khác • Áp dụng ý tưởng cũng có thể là đạo văn • Lặp lại, viết lại bằng ngôn ngữ của chính mình, sao chép lại TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 5 Có chủ đích hoặc không có chủ đích • Coi đó là không có vấn đề gì cả • Bỏ qua động cơ • Vẫn là đạo văn • “Tôi không có ý định đó!” • “Tôi không biết cách trích dẫn tài liệu tham TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 6 Như là công việc của mình • Chủ nhân đã xuất bản lần đầu tiên • Bạn không xuất bản • Kể cả việc áp dụng ý tưởng • Bạn nộp công việc này • Tên của bạn, lớp của bạn, mã số sinh viên ở đầu TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 7 Vì lợi ích của chính mình • Bạn có điểm • Phần thưởng • Giấy chứng nhận • Bằng TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 8 Phần mềm phát hiện đạo văn • Hiện nay, các trường đại học lớn trên thế giới có mua phần mềm phát hiện đạo TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 9 Tránh đạo văn • Đừng mạo nhận công việc của người khác như là công việc của mình • Kể tên tất cả các tác giả trong bài viết • Đừng bao giờ mượn tiểu luận của sinh viên khác • Tránh trích đoạn trên internet hay các nguồn khác mà không chú thích tài liệu tham TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 10 Trừng phạt như thế nào? • Hiện nay chưa có văn bản nào phát biểu chính thức về việc này! • Có thể cho điểm không • Có thể bị đuổi học (hình như chưa có ở TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 11 Phần cơ sở lý thuyết • Bạn không phải là người đầu tiên trên thế giới nghiên cứu vấn đề này. Đúng không? • Mục tiêu của phần này là phát triển tri thức và hiểu biết xung quanh chủ đề của mình • So sánh và đối chiếu với nhiều tác giả trên các quan điểm khác nhau TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 12 Tiếp cận phê phán • Không nên liệt kê các lý thuyết • Phải tranh cãi, phân tích và đánh giá • So sánh và đối chiếu những lý thuyết khác nhau giữa các tác giả • Phải trình bày hơn một ý tưởng hay một quan điểm • Không chấp nhận một vấn đề gì đó ở giá trị một mặt của TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 13 Tại sao lại phải ghi nguồn tài liệu tham khảo • Ghi một lời tri ân đến các tác giả khi bạn kể đến hay trích dẫn công việc của họ • Thông tin tài liệu tham khảo phải đầy đủ để người đọc có thể truy xuất được tài liệu • Cách ghi danh mục tài liệu tham khảo phải thống nhất TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 14 Trích dẫn trực tác giả và năm xuất bản •Năm xuất bản để trong dụ: Ông X (1999) có nói rằng: “Những kẻ sống hèn vẫn còn nhan nhãn xung quanh chúng ta, đôi khi chúng ta không nên ghét chúng mà hãy thương hại chúng” •Nếu đồng tác giả thì ghi là Ông X và Y (2000) có nói rằng: “Việt Nam phải có chiến lược phát triển hướng ra biển TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 15 Trích dẫn gián tiếp • Việt Nam khi đã đặt ra kế hoạch rồi thì phải đạt được bằng mọi giá (Kenichi Ohno, Khi có nhiều tác giả thì bạn phải sắp xếp theo thứ tự 1999, Handy 1979, Johnson 1992) • Khi bạn sử dụng báo cáo của công TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 16 Trích dẫn của trích dẫn • Khi bạn trích dẫn ý tưởng của một tác giả, mà ý tưởng này được trích dẫn từ một tác giả khác thì bạn phải ghi là: 1996, trích trong Connor 1999) • Bạn phải trích dẫn như vậy bởi vì bạn không phải là người được đọc bản gốc của Hendry xuất bản năm TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 17 Cách ghi danh mục tài liệu tham Trấn Quốc (2005), Đã đến lúc phải xây dựng và củng cố lại nền quốc học của Việt nam, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội. Chú ý Tên sách ghi chữ sắp xếp tài liệu tham khảo theo TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 18 Cách ghi danh mục tài liệu tham khảo từ tạp P. (1991) “ Supplier Strategy and Customer Managing the Links” Business Strategy Review, Volume 40, issue 4, pages ý Tạp chí thì chữ nghiêng, còn tên bài viết trong tạp chí thì ghi chữ đứng bình TS. NGUYỄN HOÀNG BẢO 19 Trích dẫn từ C, (1997) “David Kolb, The Theory of Learning and ESL “, The Internet TESL Journal, Vol. III, No. 9 (online) (ngày truy cập