Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH35

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH35

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 7,525Lượt tải: 4Số trang: 12

Mô tả tài liệu

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH35 sau đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị cho ôn thi tốt nghiệp cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt nội dung

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 ĐIỆN TỬ CÔNG THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN-TH đun 1: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN PCB TRÊN MÁY TÍNH GIỚI thi này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng của thí sinh về năng lực vẽ, thiết kế mạch điện tử. Thí sinh phải thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB trên máy tính sử dụng công cụ thiết kế mạch điện tử trên máy tính theo bản vẽ và hướng dẫn đã cho. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: Thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ . 2. Nhiệm vụ. Từ sơ đồ đã cho thí sinh dùng phần mềm thiết kế mạch trên máy tính vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB. 3. Mô tả công việc Thí sinh phải vẽ mạch ra trực tiếp trên máy tính (Nội dung này kiểm tra trực tiếp trên máy tính, lưu kết quả dạng bản mềm hoặc bản in có kích thước 6cmx6cm, độ rộng đường nguồn là 0.7mm, độ rộng đường tín hiệu là chí chấm Điểm tối đa Điểm thực tế 1 Đúng loại và kích thước linh lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí nối lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí đúng các ký hiệu/ giá lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí bảo đủ số linh kiện theo sơ lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí thước mạch in, đường kích thước mạch kích thước đường nguồn cung kích thước đường tín lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí xếp linh kiện trên mạch lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí bị đầy đủ bảo toàn cho người và thiết bị gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy giờ 0 Tổng ý: Phần thi không được đánh giá đảm bảo an 10% thời gian quy định ®un 2: L¾p r¸p m¹ch, ®iÒu chØnh, ®o l­êng vµ t×m lçi GIỚI THIỆU. Đề thi lắp ráp yêu cầu thí sinh lắp ráp mạch, điều chỉnh và tìm lỗi hoàn thiện Kit 89C51 NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ 2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý Kit vi điều khiển mạch linh kiện dùng để lắp ráp “Kit vi điều khiển sinh kiểm tra linh kiện được phát, thí sinh được phép đề ghị thay đổi linh kiện hư hỏng, không đúng giá trị hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu của thời gian thi mô đun này. Sau khi lắp ráp xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh và kiểm tra chức năng của mạch trước khi đệ trình cho các giáo viên chấm thi. Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. 3. Hướng dẫn cho thí sinh. a/ Kiểm tra và gắn các linh kiện lên board và tiến hành hàn các linh kiện. b/ Sau khi hàn xong dung VOM ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch c/ Cấp nguồn 5V cho mạch điện khi đã an toàn: IC không bị nóng. d/ Dùng đồng hồ VOM để thang đo điện áp DC đo và hiệu chỉnh tại các chân Khảo sát mạch dao động. f/ Kiểm tra mạch Reset g/ Khảo sát ngõ ra tín hiệu tại các Port Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được chí chấm Điểm tối đa Điểm thực tế 1 Chức năng của nguồn, mạch sẵn tín hiệu ra ở các Port đúng yêu cầu 5 Mạch dao động, Reset hoạt động đúng yêu và hàn linh cả các linh kiện đúng theo sơ hàn bóng hàn chắc linh kiện chắc, được các tín hiệu tại các hiệu tại các chân chân chân lỗi và sử dụng thiết bị đo 4 Đo kiểm tra được dạng phục được lỗi xảy ra ( nếu có ) 2 5 An bị đầy đủ bảo dụng đúng các dụng cụ và đồ làm việc gọn gàng ngăn tra được các điểm nối đất 0,6 An toàn cho người và thiết bị gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh ) 3 Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy ý: Phần thi không được đánh giá đảm bảo an 10% thời gian quy định Mô đun 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU THIỆU. Đề thi Thiết kế phần mềm yêu cầu thí sinh viết chương trình để vận hành yêu cầu công nghệ: “Điều khiển trạm DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Viết chương trình để vận hành mạch “Điều khiển trạm trộn” mô tả theo yêu cầu kỹ vụ được hoàn thành trình đúng cho hoạt động của bộ PLC (Dựa trên đánh giá bộ thống thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác nhau. 3. Mô tả yêu cầu kỹ cảm biến được sử dụng để báo mức trong bình: - Báo mức cao (I0.4) - Báo mức thấp thiết bị trộn được điều khiển bởi động cơ trộn trình làm việc được thực hiện như sau: trước tiên bơm hai loại sơn khác màu vào bình, loại sơn thứ nhất được đưa vào bình bằng máy bơm được điều khiển qua Q0.0. loại sơn thứ hai được đưa vào bình bằng máy bơm thứ hai được điều khiển qua Q0.1. Sau khi hai dung dịch trong bình đạt mức cực đại (I0.4 = 1) thì dừng hai máy bơm và bắt đầu quá trình trộn, quá trình này đựơc điều khiển bởi động cơ trộn (Q0.2) và thời gian trộn cần thiết là 5s. Sau khi trộn xong, sản phẩm được đưa ra để rót vào các hộp đựng sơn qua van (Q0.4) và máy bơm (Q0.5). Có thể tóm tắt quá trình trộn như sau: - Bước 1: Nhấn Start rót loại sơn thứ nhất và loại sơn thứ hai vào bình. - Bước 2: Điều hành chế độ làm việc khi đạt mức cao (I0.4 = 1). - Bước 3: Điều khiển động cơ trộn và đặt thời gian trộn. - Bước 4: Đưa sản phẩm ra khỏi bình trộn. - Bước 5: Quay lại chế độ làm việc ở bước 1. Nhấn Stop: Hệ thống ngừng hoạt động. (Cã thÓ sö dông ®Çu vµo b»ng c«ng t¾c vµ ®Çu ra b»ng ®Ìn LED) 4. Phần trả lời của thí sinh. a/ Lưu đồ thuật toán điều khiển (thí sinh viết ra giấy). b/ Phần cổng vào ra ứng với các đầu vào ra của PLC (bảng Symbol Table) Ký hiệu Địa chỉ Chú Viết chương trình (theo ngôn ngữ LAD) d/ Mô phỏng chương trình, chạy thử, sửa đổi (kiểm tra trực tiếp trên máy tính) e/ Nạp vào tra trực tiếp trên máy tính) f/ Thuyết minh hoạt động của chương trình điều khiển đảm bảo đúng yêu cầu công nghệ (thí sinh thuyết minh trên giấy) g/ Lưu chương trình, kết tra trực tiếp trên máy chí chấm Điểm tối đa Điểm thực tế 1 Lưu đồ thuật ®å thuËt to¸n ®å thuËt to¸n cổng vào ra ứng với các đầu vào ra của đầu đầu ®éng cña chương thống bơm thống trộn Hệ thống bơm tróc cña ch­¬ng trình đơn chọn các bit logic hợp minh hoạt động của chương trình điều minh minh chương trình, kết bị đầy đủ bảo dụng đúng các dụng cụ và đồ làm việc gọn gàng ngăn toàn cho người và thiết bị gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy ý: Phần thi không được đánh giá đảm bảo an 10% thời gian quy định Mô đun 4: (30đ) (phần tự chọn, các trường tự ra đề) ĐÁNH GIÁ ĐIỂM Nội dung thực hiện Điểm đánh giá Điểm tối đa Mô đun 1 20 Mô đun 2 30 Mô đun 3 20 Mô đun 4 (phần tự tổng bài thi = Điểm đánh giá x 0,1 = ………, ngày ………. tháng ……. năm Hội đồng thi tốt ban ra đề