Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học

Lượt xem: 32,838Lượt tải: 5Số trang: 21

Mô tả tài liệu

Để công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên được tốt cần xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tiểu học thông qua nhiều hình thưc tổ chức khác nhau như tổ chức dự giờ và thông qua thao giảng hội giảng và chuyên đề được tổ chức trong trường nhằm mang lại chất lượng giảng dạy và học tập tốt nhất. Mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học để nắm vững nội dung chi tiết.

Tóm tắt nội dung

1 Sáng kiến kinh nghiệm Quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học 2 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam nói chung và việc giảng dạy ở Tiểu học nói riêng là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Thầy giáo là nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định và tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời Thủ tướng còn chỉ ra rằng: “Vấn đề lớn nhất trong giáo dục của ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách để làm tròn sứ mạng của mình”. Từ bao đời nay, ông cha ta đều mong muốn ở người thầy phải “ Biết mười dạy một” và cũng yêu cầu người thầy phải dạy làm sao cho những học trò của mình phải “Học một biết mười”. Vậy là từ trước đến nay, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Ngày nay, trong đời sống, công nghệ và khoa học phát triển, những người làm công tác quản lí trường học chúng tôi hiểu một cách sâu sắc hơn ai hết về tầm quan trọng của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự tồn tại và phát triển của trường mình nói riêng. Vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cán bộ quản lí trường học. Hơn nữa trường Tiểu học Trần Phú nơi tôi 3 đang công tác là một trường đã nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến vững chắc và năm 2009 – 2010, trường được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Là người quản lí, tôi luôn tự nghĩ cần phải làm gì để giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh với truyền thống dạy tốt – học tốt của nhà trường. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài kinh nghiệm: “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”. II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng: Giáo viên – học sinh trường Tiểu học Trần Phú. - Giáo viên: Tổng số là 38 đ/c (trực tiếp giảng dạy) đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. - Học sinh: Tổng số 829 em, trong đó dân tộc thiểu số: 224, học sinh khuyết tật: 3. 2. Cơ sở nghiên cứu. - Điều lệ trường Tiểu học; - Công văn số 896/BGD&ĐT-GDTH, ngày 13/02/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học; 4 - Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy địh về chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh tiểu học; - Căn cứ các văn bản hướng dẫn của ngành về thực hiện đánh giá, nhận xét học sinh. - Công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH, ngày 01/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5; - Công văn số 9890/BGD&ĐT-GDTH, ngày 17/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; - Quyết định số 55/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 20/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quyết định mức tối thiểu chất lượng của trường Tiểu học; - Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; - Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 04/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục &ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; - Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học; 5 - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Bộ Giáo dục& Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo và của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Krông Ana. 3. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp điều tra; - Phương pháp phân tích; - Phương pháp tổng hợp. Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm là Khối Lớp Tổng số HS Tiếng Việt Toán G K TB Y G K TB Y 2 168 30 17,9 % 40 23,8 % 73 43,4 % 25 14,9 % 40 23,8 % 50 29,8 % 53 31,5 % 25 14,9 % 3 142 20 14,1 % 32 22,5 % 74 52,1 % 16 11,3 % 24 16,9 % 35 24,6 % 65 45,8 % 18 12,7 % 4 192 40 20,8 % 55 28,7 % 67 34,9 % 30 15,6 % 36 18,8 % 53 27,6 % 71 36,9 % 32 16,7 % 5 163 30 40 68 25 25 37 73 28 6 18,0 % 24,5 % 41,8 % 15,3 % 15,3 % 22,7 % 44,8 % 17,2 % Cộng 665 120 18,0 % 167 25,1 % 282 42,4 % 96 14,5 % 125 18,8 % 175 26,3 % 262 39,4 % 103 15,5 % Căn cứ vào số liệu kết quả hai môn Tiếng Việt và Toán từ lớp 2 đến lớp 5 như trên, chất lượng bị giảm sút so với chất lượng cuối năm học 2008 – 2009 (diện học sinh còn yếu). Vậy nguyên nhân từ đâu? III. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Thực trạng a. Thuận lợi - Ban giám hiệu nhà trường nhiệt tình, năng động trong công việc. - Đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, có ý thức tự học, tự rèn, 100% giáo viên có trình độ chuẩn, ý thức được việc nâng cao chất lượng, giáo dục học sinh phát triển toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác giảng dạy. Giáo viên có kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. - Đa số học sinh chăm ngoan, có ý thức, chịu khó vươn lên trong học tập. - Cơ sở vật chất, thiết bị thư viện phục vụ cho công tác giảng dạy tương đối phong phú, đầy đủ và đảm bảo. b. Khó khăn 7 - Mặc dù trường đóng trên địa bàn trung tâm thị trấn, nhưng đa số học sinh là con em gia đình làm nông. Trong đó có 1/3 số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Học sinh diện chính sách, đói nghèo nhiều nên việc quan tâm, chăm lo học tập cho con em của phụ huynh cũng như việc tiếp thu kiến thức của các em có phần hạn chế. - Một số phụ huynh học sinh có quan niệm cho con em đi học để biết đọc, biết viết là được. Việc học của con, họ giao khoán cho nhà trường, coi nhà trường là nơi giữ trẻ để họ yên tâm đi làm. Nhiều phụ huynh khi đi họp phụ huynh cho con không biết học lớp nào, cô nào chủ nhiệm. Đến trường hỏi thì còn nói sai tên (vì ở nhà trường gọi tên khác). Do vậy một số em bị mất kiến thức căn bản, dẫn tới chất lượng chưa đạt như mong muốn vì thiếu sự quan tâm của gia đình. - Một số giáo viên chưa thực sự nhạy bén trong công tác, còn thụ động trong công việc, chưa có sự nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học. Một vài giáo viên ít quan tâm đến học sinh. Nhận thức của một vài giáo viên còn hạn chế, xem nhẹ công tác tự bồi dưỡng, thiết kế bài dạy chưa phù hợp với đối tượng học sinh, chưa chăm lo xây dựng nề nếp trong các giờ học, chưa phân loại được đối tượng học sinh và chưa có kế hoạch, phương pháp giảng dạy phù hợp vơớ đối tượng học sinh. - Trường đóng trên hai địa bàn nên việc quản lý, kiểm tra, đánh giá giáo viên và học sinh đôi lúc chưa sâu sát. Đặc biệt học sinh phân hiệu 2 chất lượng học sinh còn nhiều hạn chế (90% là học sinh dân tộc tại chỗ). 2. Nguyên nhân 8 - Học sinh Tiểu học còn nằm trong lứa tuổi vừa học, vừa chơi, chủ yếu nhiều em còn ham chơi, chưa có sự quan tâm, nhắc nhở của gia đình. - Học sinh nghỉ hè không ôn bài, chơi nhiều sao nhãng kiến thức đã học. - Các em có tham gia ôn tập nhưng không chú ý, không tập trung nghe giảng – thực hành bài tập. Do vậy, khi tham gia khảo sát tự làm bài không đạt yêu cầu. - Ngoài ra một số ít học sinh mất kiến thức cơ bản trong quá trình học… - Một số giáo viên còn vị nể phụ huynh học sinh, nên việc đánh giá ghi điểm học sinh qua các đợt kiểm tra chưa chính xác, chưa thực sự thực chất. Cứ như vậy làm cho học sinh có điểm cao mà kiến thức bị hổng. Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn phải làm như thế nào để có chất lượng dạy – học thực chất và bền vững về khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh Tiểu học. IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU Nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng dạy-học ở trường Tiểu học. Công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học cần tập trung các biện pháp sau. 1. Nhận thức của giáo viên và học sinh a) Nhận thức của giáo viên - Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung của ngành Giáo dục về công tác dạy học trong năm học 2009 – 2010. Trên cơ sở đó cụ thể hoá kế hoạch hoạt động dạy và học tại trường. 9 - Năm học 2009 – 2010, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đó là “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với vị phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”. - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Năm học với chủ đề “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”…và tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao ở trường Tiểu học. Phong trào thi đua này ẩn sâu bên trong chứa đựng những thành tựu của nền giáo dục, cũng là lương tâm, trách nhiệm và tình thương của thầy, cô giáo. Thầy cô giáo giảng bài phải bằng trái tim và trí tuệ của mình. Sự trân trọng đối với nghề, đức hi sinh tất cả vì học sinh thân yêu sẽ làm nên hình ảnh cao đẹp của nhà giáo… b) Đối với học sinh cũng cần hiểu rõ Nhà trường tuyên truyền trước học sinh những nội dung cơ bản: - Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực thi ở trường, ở lớp theo kế hoạch chỉ đạo chi tiết về nội dung cho học sinh Tiểu học. - Cho học sinh hiểu rõ về nội dung cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đối với học sinh Tiểu học cần nắm được: 10 - Không nhìn bài nhau, không nhìn tài liệu và quay cóp trong các lần kiểm tra. - Giúp học sinh tự tin làm bài theo khả năng học tập của mình. Nhằm thể hiện kết quả thực chất của bản thân. Trên cơ sở đó, qua kết quả mỗi lần kiểm tra, học sinh tự rút ra bài học kinhn nghiệm để học và tiến bộ trong thời gian tới. Có được như vậy mới giúp cho giáo viên chủ nhiệm điều chỉnh kế hoạch dạy học. 2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên - Xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tiểu học thông qua nhiều hình thức tổ chức khác nhau như: + Tổ chức dự giờ và thông qua thao giảng, hội giảng và chuyên đề được tổ chức trong trường, cụm trường. Mỗi lần tổ chức dự giờ giáo viên được trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy, học tập chuyên môn lẫn nhau rất bổ ích. + Ngoài ra giáo viên còn tự học - sáng tạo không ngừng vươn lên trong nghề nghiệp của mình. Vì sự nghiệp “Trăm năm trồng người” là sứ mệnh vinh quang của ngành giáo dục, không ngừng tự học và bồi đắp cho mình những kiến thức mới để thực sự đổi mới phương pháp dạy học là lẽ sống còn của mỗi giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học. 3. Quản lý việc thực hiện chương trình 11 Chương trình dạy học là Pháp lệnh của Nhà nước do Bộ GD&ĐT ban hành. Người quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học theo hướng yêu cầu, nội dung của chương trình dạy học. Lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện chương trình theo hướng giao quyền cho giáo viên lập kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của lớp, của trường trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học theo hướng dẫn tại công văn số 896/Bộ GD&ĐT-GDTH ngày 13/2/2006 về hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT; công văn số 9832/BGD&ĐT – GDTH, ngày 01/9/2006 về hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 của BGD&ĐT, các tài liệu dạy học theo vùng miền, tài liệu dự án PEDC, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình dạy học từng môn, từng khối lớp thông qua kế hoạch dạy học của giáo viên. Từ đó, phát hiện những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trong đó có nội dung thực hiện chương trình thiếu, đủ như thế nào, học sinh tăng, giảm lý do …?; sinh hoạt trao đổi chuyên môn… Nếu có vấn đề gì vướng mắc ở khối thì đề nghị lên lãnh đạo nhà trường để giải quyết. Ngoài nhiệm vụ của khối trưởng, Ban giám hiệu người quản lý chuyên môn cũng phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình ở trường Tiểu học (việc làm này thường xuyên và liên tục) nhằm tạo mọi điều kiện cho giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình – không cắt xén, có như vậy học sinh mới được học hết chương trình theo quy định. Học sinh mới lĩnh hội được 12 kiến thức và kỹ năng thực hành ở các môn học một cách toàn diện và có hiệu quả. 4. Giáo viên sử dụng sách giáo khoa để dạy học trên lớp Giáo viên sử dụng sách giáo khoa để dạy học trên lớp là việc cần thiết, nhưng không lạm dụng sách giáo khoa vì giáo viên đã có kế hoạch dạy học. Kèm theo sách hướng dẫn của giáo viên, giáo viên cũng phải biết vận dụng vào thực tiễn của lớp mình để thiết kế bài dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. (không phải dùng nguyên sách giáo viên để dạy lớp mình vì sách giáo viên chỉ dùng cho giáo viên tham khảo). Qua quá trình dạy học trên lớp, giáo viên phải biết vận dụng các kênh hình, kênh chữ, khai thác làm rõ nội dung bài học và có hiệu quả thiết thực. Học sinh lĩnh hội được kiến thức bài học và vận dụng thực hành tốt. Muốn làm được như vậy, giáo viên phải hiểu được ý đồ của sách giáo khoa, từ đó giáo viên chuẩn bị bài kỹ trước khi lên lớp. Đặc biệt là giáo viên đưa ra các tình huống tạo cho học sinh phát huy hết nội lực trong học tập sáng tạo, khai thác nội dung bài học và đạt kết quả. 5. Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn ở trường Tiểu học Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn không thể thiếu được trong trường học. Vì nó rất quan trọng trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn. Nếu không kiểm tra, thanh tra chuyên môn đối với giáo viên – học sinh thì không thể nắm được kết quả qua quá trình thực hiện kế hoạch chuyên môn như thế nào. Ví dụ như: giáo viên dạy cái gì, học sinh học và làm gì? Việc 13 dạy và học có đổi mới không…? và có chất lượng thực sự không...? Lúc đó chúng ta mới thấy được hoạt động của giáo viên – học sinh và đánh giá được hiệu quả chất lượng dạy và học của mỗi giáo viên – học sinh trong lớp đó. Đồng thời có kế hoạch điều chỉnh việc chỉ đạo chuyên môn tiếp theo như thế nào giúp giáo viên dạy học có chất lượng cao. Vì vậy, hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, trong đó xây dựng nội dung, hình thức, thời gian cụ thể; phân công thành phần kiểm tra và tổ chức thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. - Kiểm tra toàn diện để đánh giá trình độ mọi mặt của giáo viên, từ đó làm căn cứ xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. - Kiểm tra chuyên đề để nhằm xác định tính khả thi của các nội dung đã triển khai. - Kiểm tra đột xuất nhằm rèn cho giáo viên tính tự giác trong mọi trường hợp. Đặc biệt chú trọng kiểm tra công tác soạn giảng của giáo viên; kiểm tra giáo án trên lớp, quan tâm đến công tác chuẩn bị, đến những nội dung giáo viên áp dụng theo vùng, miền. Kiểm tra phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có sát với thực tế không. - Kiểm tra chất lượng dạy học của giáo viên thông qua dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh … - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên để đánh giá được sự đầu tư, trình độ của giáo viên thông qua sắp xếp, trình bày văn bản. 14 - Kiểm tra công tác tự học tự rèn thông qua việc cập nhật thông tin bài giảng. - Kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nội dung này đã được triển khai sâu rộng trước giáo viên và học sinh và đã đi vào thực hiện có hiệu quả. Cụ thể là: + Giáo viên chủ nhiệm đã vận động được phụ huynh cùng tham gia thực hiện cuộc vận động này như góp phần làm vệ sinh lớp học, mua chậu hoa cây cảnh, trang trí lại lớp học cho đẹp…. Điều này đã tạo được sức mạnh tổng hợp, tình cảm gần gũi, thân thương giữa cô giáo, học sinh, phụ huynh làm cho không khí trường học, lớp học thân thiện và đoàn kết hơn. + Nhà trường lúc nào cũng Xanh – Sạch – Đẹp và được bổ sung cây cảnh làm đẹp cho trường, đã gây được cảm tình đối với mọi người; trường ra trường; lớp ra lớp… + Giáo viên – học sinh đã có nề nếp thi đua dạy và học có hiệu quả khá cao. Còn những hạn chế trong chuyên môn của giáo viên dần dần được khắc phục dưới sự giúp đỡ của người thanh tra, kiểm tra chuyên môn. - Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn gắn liền với công tác dự giờ đột xuất, khảo sát chất lượng học sinh sau khi dự giờ xong tiết đó nhằm đánh giá thực chất việc dạy của giáo viên. Đây là việc làm thường xuyên của công tác quản lý chuyên môn trong trường học để tác động đến giáo viên dạy thực chất, học sinh học thực chất và có hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học. 15 Việc làm này đã tạo điều kiện cho nhà trường có cơ sở đánh giá chuẩn giáo viên và học sinh Tiểu học. Nó còn giúp cho việc quản lý chỉ đạo chuyên môn có thêm kinh nghiệm quản lý chuyên môn vững chắc hơn. 6. Xây dựng nề nếp lớp học ở trường Tiểu học Nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học cần phải xây dựng nề nếp lớp học cho thật tốt. Lớp học có nề nếp thì việc dạy học của giáo viên mới có nhiều thuận lợi về tổ chức phương pháp dạy học và hiệu quả giáo dục cao hơn. Nếu lớp không có nề nếp học sinh sẽ mất trật tự trong lớp học, tạo cho giáo viên lúng túng trong tiết dạy, kết quả GD không cao. - Việc xây dựng nề nếp lớp học, giáo viên luôn luôn duy trì, củng cố và phát triển. Coi dạy là việc làm thường xuyên và liên tục đối với giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học. Nhằm tạo cho học sinh có thói quen nề nếp học tập, sinh hoạt ở lớp cũng như ở nhà. - Ngoài ra giáo viên cần phải xây dựng cho học sinh có thói quen sinh hoạt ngoài giờ lên lớp: biết giao tiếp sinh hoạt với bạn bè, với cộng đồng xã hội. Hình thành cho học sinh có ý thức, có hành vi kỹ năng sống trong sinh hoạt, vui chơi… 7. Đánh giá kết quả học sinh Tiểu học Việc đánh giá kết quả học sinh là việc làm thường xuyên của giáo viên chủ nhiệm lớp. Được áp dụng thực hiện theo thông tư 32/TT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009; đối với học sinh khuyết tật được đánh giá theo quyết định 23/2006/ QĐ–BGD – ĐT ngày 22/5/2006. 16 - Giáo viên đánh giá, nhận xét học sinh qua quá trình học tập phải chuẩn mực; phân loại được học sinh và lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu. - Giáo viên phối hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá nhận xét học sinh qua từng đợt và điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp. Nhằm giúp học sinh học tập ngày một tiến bộ, đi đúng hướng để đạt mục tiêu chuẩn kiến thức ở các môn học. - Tổ chức việc đánh giá kiểm tra định kì phải cụ thể hoá các bài kiểm tra của học sinh. Muốn được vậy trong công tác tổ chức coi và chấm các bài kiểm tra và tự đánh giá các môn nhận xét của học sinh phải khách quan, vô tư, đúng và chính xác, có chất lượng. Việc đánh giá kết quả của học sinh là kết quả của giáo viên, là sản phẩm trí tuệ của giáo viên trong quá trình dạy học. 8. Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học Tạo điều kiện, động viên giáo viên tự làm đồ dùng dạy học cho các tiết học, tránh tình trạng giáo viên lên lớp dạy chay. Coi việc làm và sử dụng thiết bị dạy học là một việc làm thường xuyên và lấy đó làm một trong những tiêu chí thi đua, xếp loại hàng tháng. Hướng dẫn giáo viên sử dụng các vật liệu rẻ tiền để làm đồ dùng dạy học. Giao chỉ tiêu về số lượng đồ dùng dạy học có chất lượng cho mỗi giáo viên trong từng năm học. 17 Khen thưởng, động viên kịp thời những giáo viên có thành tích, tích cực trong việc làm và sử dụng thiết bị dạy học. 9. Tổ chức viết và trao đổi sáng kiến kinh nghiệm Công tác này được phát động hàng năm vào đầu năm học. Đây được xem như một cuộc sinh hoạt chuyên môn, tạo điều kiện cho một giáo viên được trình bày quan điểm của mình. Hiệu trưởng là người phải gương mẫu thực hiện và thường xuyên động viên, hướng dẫn giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về các đề tài giảng dạy và giáo dục, viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Đồng thời mỗi dịp trình bày, thảo luận sáng kiến cũng là một cơ hội để học hỏi, trao đổi, nâng cao hiểu biết, tháo gỡ các vướng mắc về chuyên môn. V. KẾT QUẢ Qua quá trình nghiên cứu thực hiện các biện pháp về công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn ở trường Tiểu học, đạt được một số kết quả nổi bật như sau: 1. Duy trì phát triển số lượng - Số học sinh đầu năm: 829 em - Số học sinh cuối năm: 829 em. - Năm học 2009 – 2010, trường không có học sinh bỏ học giữa chừng và ngồi nhầm lớp. 2. Chất lượng cuối năm học - Hạnh kiểm đạt: Thực hiện đầy đủ: 98,3%; Thực hiện chưa đầy đủ: 1,7%. - Học lực 18 Khối Lớp Tổng số HS Tiếng Việt Toán G K TB Y G K TB Y 1 164 45 27,4 % 61 37,2 % 50 30,8 % 8 4,8% 39 23,8 % 62 37,8 % 56 34,8 % 7 4,3% 2 168 50 29,8 % 55 32,7 % 53 31,6 % 10 5,9% 48 28,6 % 50 29,8 % 61 36,2 % 9 5,4% 3 142 25 17,6 % 45 31,7 % 65 45,8 % 7 4,9% 30 21,1 % 54 38,0 % 52 36,7 % 6 4,2% 4 192 45 23,4 % 67 34,9 % 70 36,5 % 10 5,2% 47 24,5 % 72 37,5 % 63 18,8 % 10 5,2% 5 163 35 21,5 % 48 29,4 % 80 49,1 % / 37 22,7 % 50 30,7 % 76 46,6 % / Cộng 829 200 24,1 % 276 33,2 % 318 38,4 % 35 4,2% 201 24,2 % 288 34,7 % 308 37,2 % 32 3,7% 19 * Kết quả đối với các môn đánh giá nhận xét đều đạt 98% xếp loại A trở lên - Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 24,1%. - Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: 33,2%. - Tỷ lệ học sinh lên lớp: 96,3 %. - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100%. * Kết quả các Hội thi của học sinh - Số học sinh tham gia viết chữ đẹp cấp huyện đạt: 9/10, trong đó có 01 em đạt giải nhất, 02 em đạt giải nhì. - Tham gia thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em đối với học sinh dân tộc thiểu số cấp huyện đạt 01 giải nhất, 01 giải ba và giải nhì toàn đoàn. - Thi Olympic Tiếng Anh có 01 học sinh đạt giải Ba cá nhân và giải Ba toàn đoàn. - Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện kết quả đạt 01 giải Ba môn Bóng đá; 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba môn Cờ vua; 01 giải Nhất môn Ném bóng và đạt giải Ba toàn đoàn. - Tham gia thi trò chơi dân gian cấp tỉnh đạt: 01 giải Nhì cá nhân - Thi tiếng hát dân ca đạt 01 giải B và 01 giải C cấp huyện Kết quả học sinh đạt được như trên đã phản ánh phần lớn khả năng sư phạm của giáo viên Tiểu học có tiến bộ, có đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 3. Giáo viên. - Sáng kiến đạt giải của cấp huyện: 09đ/c; 20 - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 32 đ/c; - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 05 đ/c; - Giáo viên đọc diễn cảm đạt giải Nhì cấp huyện và công nhận cấp tỉnh: 01đ/c; - Giáo viên đạt viết chữ đẹp cấp huyện: 05 đ/c; - 01 giáo viên đạt giải Nhì môn Cờ vua; - Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05 đ/c; - UBND tỉnh tặng Bằng khen: 02 đ/c; - UBND huyện tặng Giấy khen: 07 đ/c; - Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 33 đ/c. - Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc. VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Quá trình quản lý chỉ đạo chuyên môn ở trường Tiểu học Trần Phú năm học 2009 - 2010, bản thân tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau: 1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục và các quyết định của Bộ giáo dục & Đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và đào tạo Krông Ana, Thông tư 32/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/10/2009; Hướng dẫn số 896/BGD-ĐT, ngày 13/2/2006 và các văn bản khác có liên quan đến chuyên môn. 2. Xây dựng kế hoạch chuyên môn có lộ trình, có nội dung biện pháp thực hiện rõ ràng. 21 3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện chuyên môn đối với giáo viên Tiểu học. 4. Công tác tổ chức phối hợp: Làm tốt công tác sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp. 5. Tổ chức tốt các cuộc thi đua “Dạy tốt – học tốt” tập trung cho việc tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường và sự quyết tâm đầy trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Trên đây là một vài kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn ở trường Tiểu học Trần Phú trong năm học 2009 - 2010. Rất mong được sự góp ý của Hội đồng Khoa học nhà trường và Hội đồng Khoa học phòng Giáo dục huyện. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Krông Ana, ngày 07 tháng 01 năm 2011 NGƯỜI VIẾT