Bộ bài giảng Trắc địa đại cương

Bộ bài giảng Trắc địa đại cương

Lượt xem: 30,589Lượt tải: 3Số trang: 164

Mô tả tài liệu

Trắc địa đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản, hệ thống lưới khống chế trắc địa, thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt, công tác trắc địa trong công trình.

Tóm tắt nội dung

BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: - Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản - Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt - Công tác trắc địa trong công trình 3 CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình Chương 3: Tính toán trắc địa Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao Chương 7: Khái niệm về lưới khống chế trắc địa 4 CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương 8: Lập lưới khống chế tọa độ đo vẽ bằng đường chuyền kinh vĩ Chương 9: Lập lưới khống chế độ cao bằng đường đo cao cấp kỹ thuật Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố trí công trình. 5 CHƯƠNG 1 TRÁI ĐẤT VÀ CÁCH BIỂU THỊ BỀ MẶT ĐẤT 6 1.1 HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TRÁI ĐẤT - Bề mặt trái đất thực có hình dạng lồi lõm, gồ ghề, không có phương trình toán học đặc trưng 1. HÌNH DẠNG + 29% bề mặt là mặt đất + 71% bề mặt là mặt nước biển - Chọn mặt nước biển trung bình biểu thị cho hình dạng trái đất gọi là mặt geoid 7 1. HÌNH DẠNG: - Định nghĩa mặt Geoid: là mặt nước biển trung bình, yên tĩnh, xuyên qua các lục địa và hải đảo tạo thành mặt cong khép kín 8 1. HÌNH DẠNG - Đặc điểm của mặt Geoid: + Là mặt đẳng thế + Phương pháp tuyến trùng với phương dây dọi + Mặt geoid không có phương trình toán học cụ thể - Công dụng của mặt Geoid: + Xác định độ cao của các điểm trên bề mặt đất 9 2. KÍCH THƯỚC - Do mặt geoid không có phương trình bề mặt nên không thể xác định chính xác vị trí các đối tượng trên mặt đất thông qua mặt geoid - Nhìn tổng quát thì mặt geoid có hình dạng gần giống với mặt ellipsoid - Chọn mặt ellipsod làm mặt đại diện cho trái đất khi biểu thị vị trí, kích thước các đối tượng trên mặt đất 10 2. KÍCH THƯỚC - Các đặc trưng cơ bản của mặt + Bán trục lớn (bán kính lớn): a + Bán trục nhỏ (bán kính nhỏ): b + Độ dẹt: - Trong trường hợp coi trái đất là hình cầu thì bán kính trung bình R ≅ 6371km + Tổng bình phương độ lệch giữa ellipsoid và geiod là cực tiểu + Trọng tâm E trùng với trọng tâm trái đất + Vận tốc xoay của E bằng vận tốc xoay của trái đất - 4 điều kiện khi thành lập mặt Ellipsoid toàn cầu: 2. KÍCH THƯỚC + Khối lượng E tương đương với khối lượng tđất - Công dụng của mặt + Để làm cơ sở xác định thành phần tọa độ 13 2. KÍCH THƯỚC - Các loại ellipsoid đã và đang sử dụng tại Việt Nam Tác giả Quốc gia Năm Bán kính lớn a (m) Bán kính nhỏ b (m) Độ dẹt Everest Anh 1830 6.377.276 6.356.075 1/300,8 Liên Xô (cũ) 1940 6.378.245 6.356.863 1/298,3 WGS 84 Hoa Kỳ 1984 6.378.137 1/298,257 14 1.3 HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ (ϕ, λ) 15 1. KINH TUYẾN, VĨ TUYẾN: - Kinh tuyến: giao tuyến của mặt phẳng chứa trục quay trái đất với mặt Ellipsoid trái đất + Kinh tuyến gốc: kinh tuyến qua đài thiên văn (Anh quốc) + Các đường kinh tuyến hội tụ tại 2 cực bắc, nam của Ellipsoid 16 - Vĩ tuyến: giao tuyến của mặt phẳng vuông góc trục quay Ellipsoid với mặt Ellipsoid trái đất + Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo + Các đường vĩ tuyến là những vòng elip đồng tâm, tâm nằm trên trục quay Ellipsoid 1. KINH TUYẾN, VĨ TUYẾN: 17 2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ: - Kinh độ (λ): của 1 điểm là góc hợp bởi mp chứa kinh tuyến gốc với mp chứa kinh tuyến qua điểm đó + Giá trị kinh độ: 00 đông – 1800 đông 00 tây – 1800 tây 18 - Vĩ độ (ϕ): của 1 điểm là góc hợp bởi phương dây dọi qua điểm đó với mp xích đạo +Giá trị vĩ độ: 00 Bắc – 900 Bắc 00 Nam – 900 Nam 2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ: 19 1.4 PHÉP CHIẾU GAUSS VÀ HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS - KRUGER 1. PHÉP CHIẾU GAUSS 1. PHÉP CHIẾU GAUSS - Chia trái đất thành 60 múi (60). Đánh số thứ tự từ 1- 60 Múi 1: 00 – 60 đông Múi 2: 60 đông – 120 đông Múi 30: 1740 đông – 1800 đông Múi 31: 1800 tây – 1740 tây Múi 60: 60 tây - 00 21 1. PHÉP CHIẾU GAUSS IV III II I KT Giö?a, Truïc, TW KT Ñoâng KT 1. PHÉP CHIẾU GAUSS - Cho elip trái đất nội tiếp bên trong hình trụ ngang - Chiếu lần lượt từng múi lên hình trụ ngang 1. PHÉP CHIẾU GAUSS - Cắt hình trụ ngang theo phương dọc để được mặt phẳng chiếu xích 1. PHÉP CHIẾU GAUSS - Đặc điểm của phép chiếu: + Phép chiếu hình trụ ngang, đồng góc. + Trên mỗi múi chiếu, kinh tuyến trục và xích đạo là các đường thẳng và vuông góc nhau. + Đoạn thẳng nằm trên kinh tuyến trục không bị biến dạng về khoảng cách, càng xa kinh tuyến trục thì độ biến dạng khoảng cách càng lớn, k = 1,0014 + Một đoạn thẳng bất kỳ khi chiếu lên mp chiếu có số hiệu chỉnh độ dài do biến dạng khoảng cách của phép chiếu là: Trong đó y là tọa độ trung bình theo phương y của 2 điểm đầu và cuối, R=6371km 2. HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS - KRUGER - Mỗi múi chiếu thành lập một hệ trục tọa độ vuông góc phẳng + Chọn trục x trùng với kinh tuyến trục (giữa, trung ương) của múi chiếu, có chiều (+) là hướng Bắc. + Chọn trục y trùng với đường xích đạo, có chiều (+) là hướng Đông. 26 2. HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS - KRUGER Quy ước : - Trước giá trị tọa độ y phải ghi rõ số thứ tự của múi chiếu. - Dời trục x về bên trái 500km. 2. HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS - KRUGER - Ví dụ: cho điểm M có tọa độ quy ước như sau M (x = 1220km; y = Hỏi điểm M nằm trong múi chiếu thứ mấy? Và vị trí của M trong múi chiếu này? 28 1.4 PHÉP CHIẾU UTM VÀ HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG UTM 1. PHÉP CHIẾU UTM - Chia trái đất thành 60 múi (60). Đánh số thứ tự từ 1- 60 Múi 1: 1800 tây – 1740 tây Múi 2: 1740 tây – 1680 tây Múi 30: 60 tây – 00 Múi 31: 00 – 60 đông Múi 60: 1740 đông – 1800 tây 29 1. PHÉP CHIẾU UTM MERCATOR) - Cho Elipsoid trái đất cắt qua hình trụ ngang tại 2 cát tuyến, 2 cát tuyến cách kinh tuyến trục 180km E1 30 1. PHÉP CHIẾU UTM MERCATOR) - Chiếu từng múi lên hình trụ, sau đó cắt hình trụ theo phương dọc được mặt phẳng chiếu k in h c aùt c aùt - Đặc điểm của phép chiếu: + Phép chiếu hình trụ ngang, đồng góc + Trên mỗi múi chiếu, kinh tuyến trục và xích đạo là các đường thẳng và vuông góc nhau + Tại kinh tuyến trục: hệ số biến dạng khoảng cách bằng 0,9996. Tại 2 cát tuyến: hệ số biến dạng khoảng cách bằng 1 1. PHÉP CHIẾU UTM MERCATOR) + Phép chiếu UTM có độ biến dạng khoảng cách phân bố đều hơn so với phép chiếu Gauss 32 2. HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC UTM - Mỗi múi chiếu có 1 hệ tọa độ Quy ước : +Trước giá trị tọa độ y phải ghi rõ số thứ tự của múi chiếu. +Dời trục x về bên trái 500km. +Dời trục y về hướng Nam 10.000km (đối với các nước ở Nam bán cầu) - Hệ tọa độ VN-2000 của Việt Nam hiện nay dùng phép chiếu UTM 33 1.6 HỆ ĐỘ CAO Độ cao của 1 điểm là khoảng cách từ điểm đó đến mặt geoid tính theo phương dây dọi HCHBAH Định nghĩa độ cao : 34 1.6 HỆ ĐỘ CAO Định nghĩa chênh cao : Chênh cao giữa 2 điểm là chênh lệch độ cao của điểm này so với điểm kia (điểm A so với điểm B) 35 1.6 HỆ ĐỘ CAO hAB = HB – HA hBC = HC – HB ⇒ HB = HA + hAB ⇒ HC = HB + hBC CH'BH'H'A Geoid giaû Độ cao giả định của 1 điểm: là khoảng cách từ điểm đó đến mặt Geoid giả định tính theo phương dây dọi 36 1.7 GÓC PHƯƠNG VỊ - GÓC ĐỊNH HƯỚNG 2. GÓC PHƯƠNG VỊ 2.1 GÓC PHƯƠNG VỊ THẬT - KN: Góc phương vị thật của 1 đoạn thẳng là góc bằng, hợp bởi hướng bắc thật (qua điểm đầu đoạn thẳng) đến hướng đoạn thẳng tính theo chiều kim đồng hồ. K/h: Ath N N 37 2.2 GÓC PHƯƠNG VỊ TỪ - KN: Góc phương vị từ của 1 đoạn thẳng là góc bằng, hợp bởi hướng bắc từ (qua điểm đầu đoạn thẳng) đến hướng đoạn thẳng tính theo chiều kim đồng hồ. K/h: At N 38 - Giá trị góc lệch giữa hướng bắc thật và bắc từ xét tại 1 điểm. K/h: δ 2.3 ĐỘ LỆCH TỪ - Độ lệch từ gồm: + Độ lệch từ đông (δ>0) + Độ lệch từ tây (δ<0) N 39 3. GÓC ĐỊNH HƯỚNG - KN: góc định hướng của 1 đường thẳng là góc bằng hợp bởi hướng bắc của đường song song KT trục (giữa, TW) đến hướng đường thẳng tính theo chiều kim đồng hồ K/h: αMN 3.1 KHÁI NIỆM M N αMN 40 3.2 ĐẶC ĐIỂM GÓC ĐỊNH HƯỚNG - Góc định hướng của 2 hướng ngược nhau trên cùng 1 đoạn thẳng chênh nhau 1800 αNM = αMN + 1800 αMN αNM - Góc định hướng có giá trị từ 00 - 3600 - Giá trị Góc định hướng không đo được trực tiếp 41 3.3 QUAN HỆ GIỮA GÓC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ THẬT: M N αMN AMN th αMN AMN th M N γ γ γα ±= thMNMN A ii ϕγ λ −=∆ i - λi là độ kinh địa lý điểm i - λ0 là độ kinh địa lý của kinh tuyến trục - ϕi là độ vĩ địa lý điểm i 42 1.8 CÁC BÀI TOÁN VỀ GÓC ĐỊNH HƯỚNG 1. BT1: TÍNH GÓC BẰNG TỪ GÓC ĐỊNH HƯỚNG αOB αOA β O A B β = αOB - αOA - Biết: αOA; αOB - Tìm: β? 43 2. BT2: TÍNH GÓC ĐỊNH HƯỚNG TỪ GÓC BẰNG αOB αOA β O A B αOB = αOA + β - Biết: αOA; β - Tìm: αOB 44 3. BT3: TÍNH CHUYỀN GÓC ĐỊNH HƯỚNG A B C D αAB αBC αCD αBA αCB β1 β2 αBC = αAB + β1 – 1800 - Biết: αAB; β1; β2 - Tìm: αBC; αCD + TH1: các góc bằng β nằm bên trái tuyến αCD = αBC + β2 – 1800 = αAB + β1 + β2 – 2x1800 45 3. BT3: TÍNH CHUYỀN GÓC ĐỊNH HƯỚNG + TH2: các góc bằng β nằm bên phải tuyến A B C D αAB αBC αCD αBA αCB β1 β2 αBC = αAB - β1 + 1800 αCD = αBC - β2 + 1800 = αAB - β1 - β2 + 2x1800 46 1.9 BÀI TOÁN TRẮC ĐỊA CƠ BẢN 1. BÀI TOÁN THUẬN: - Biết: Tọa độ B(x,y); αBC; SBC - Tìm: Tọa độ điểm C • xC = xB + SBCcosαBC • yC = yB + SBCsinαBC • xC = xB + ∆xBC • yC = yB + ∆yBC O xB B C αBC SBC xC yB yC ∆xBC ∆yBC 47 2 BÀI TOÁN NGHỊCH B B B B x y ∆xAB > 0 ∆yAB > 0 ∆xAB < 0 ∆yAB > 0 ∆xAB < 0 ∆yAB < 0 ∆xAB > 0 ∆yAB < 0 A - Biết: Tọa độ A(xA, yA); B(xB, yB); - Tìm: αAB; SAB  Tìm SAB: + Tính: ∆xAB= xB - xA ∆yAB= yB - yA + yxS ∆+∆=  Tìm αBC: 48 2 BÀI TOÁN NGHỊCH + Tính: ∆xAB= xB - xA ; ∆yAB= yB - yA Tính: + Xét dấu: • ∆yAB>0) ⇒AB∈I ⇒αAB = α0 • ∆yAB>0) • ∆yAB<0) • ∆yAB<0) ⇒AB∈II ⇒αAB = 1800 - α0 ⇒AB∈III ⇒αAB =1800+α0 =3600 - α0 49 CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 50 2.1. BẢN ĐỒ VÀ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH NGAØY ÑO: LEÄ 1:500 ÑO VE?CHUÛ TR?GIAÙM ÑAËNG VAÊN COÂNG TAÙI Ñ?NH CÖ TT NGHIEÂN CÖÙU CN & THIEÁT B? COÂNG ÑH BAÙCH KHOA TP. HCM Ths. ÑAËNG VAÊN COÂNG BAÈNGKS. ÑO? TÖÔØNG ÑAÏT 5 - TX TAÂN AN COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ NAM QUAÂN PHÖÔØNG 5- TH? XA? TAÂN AN - LONG MANAGER 1:500 SÔ ÑOÀ RAÙP 2.1. BẢN ĐỒ VÀ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 52 1. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH: - Bản đồ địa hình: là hình ảnh thu nhỏ một phần bề mặt đất lên mặt phẳng nằm ngang với một phép chiếu và một tỉ lệ nhất định. - Nội dung của bản đồ địa hình bao gồm: • Địa vật: nhà cửa, đường sá, ao hồ, cây cối, trụ điện… • Địa hình (dáng đất): là những điểm thể hiện sự lồi lõm hay cao thấp của bề mặt đất. 53 2. MẶT CẮT ĐỊA HÌNH: - Mặt cắt địa hình: là hình chiếu thu nhỏ theo tỉ lệ nhất định mặt cắt mặt đất theo một hướng đã chọn lên mặt phẳng thẳng đứng. - Mặt cắt địa hình được chia thành 2 loại : • Mặt cắt dọc: được thể hiện theo 2 tỉ lệ đứng và ngang, tỉ lệ đứng thường lớn hơn tỉ lệ ngang 10 lần • Mặt cắt ngang: có tỉ lệ đứng và tỉ lệ ngang bằng nhau. 54 2.2 TỶ LỆ BẢN ĐỒ - Tỷ lệ bản đồ: là tỷ số giữa độ dài một đoạn thẳng trên bản đồ với độ dài của chính đoạn thẳng đó ngoài thực địa. - Ký hiệu: hoặc 1/M hoặc 1:M M 1 1. ĐỊNH NGHĨA TỶ LỆ BẢN ĐỒ: 55 2. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA TỶ LỆ: - BĐĐH TL lớn: 1/500; 1/1000, 1/2000, 1/5000 - BĐĐH TL trung bình: 1/10.000; 1/25.000; 1/50.000 - BĐĐH TL nhỏ: - Độ chính xác bản đồ theo tỷ lệ: t = 0,1mmxM 3. PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ THEO TỶ LỆ: t = Dmin = 0,1mmxM 56 2.4. BIỂU DIỄN ĐỊA HÌNH LÊN BĐĐH: - Biểu diễn địa hình có thể sử dụng các phương pháp: phối cảnh, tô bóng, ghi độ cao, đường đồng mức 1. Phương pháp ghi độ cao: - Thể hiện lại chính xác giá trị cao độ tại các điểm đo trực tiếp ngoài thực địa. 57 2.4. BIỂU DIỄN ĐỊA HÌNH LÊN BĐĐH: 2. Phương pháp đường đồng mức: 58 2.4. BIỂU DIỄN ĐỊA HÌNH LÊN BĐĐH: - Đường đồng mức: là đường nối liền những điểm có cùng cao độ trên bề mặt đất 59 2.4. BIỂU DIỄN ĐỊA HÌNH LÊN BĐĐH: - Đặc điểm đường đồng mức: + Các đường đồng mức không song song nhưng không cắt nhau + Các điểm nằm trên cùng 1 đường đồng mức thì có cùng cao độ + Khu vực có mật độ đường đồng mức càng dày đặc thì độ dốc mặt đất tại đó càng lớn và ngược lại + Các đường đồng mức kề nhau chênh nhau một giá trị cao độ cố định, được gọi là khoảng cao đều 60 - Khoảng cao đều đường đồng mức: là chênh cao giữa 2 đường đồng mức kế cận nhau. +Các giá trị khoảng cao đều: 0,5m; 1m; 2m; 5m; 10m; 25m; 50m. +BĐĐH tỷ lệ càng lớn thì chọn khoảng cao đều có giá trị càng nhỏ và ngược lại. +Khu vực miền núi chọn giá trị khoảng cao đều lớn hơn khu vực đồng bằng 2.4. BIỂU DIỄN ĐỊA HÌNH LÊN BĐĐH: 61 2.5 BIỂU DIỄN ĐỊA VẬT TRÊN BĐĐH - Ký hiệu theo tỉ lệ: rừng cây, đồng cỏ, công viên, nhà ở, đình, chùa… - Ký hiệu phi tỉ lệ: điểm khống chế, cột km, trụ điện, cây độc lập, giếng đào… - Ký hiệu nửa tỉ lệ: đường sắt, đường ôtô, sông… - ký hiệu chú giải: KH cầu: KH cây: 20 208 2.5 KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ DỐC VÀ GÓC DỐC MẶT ĐẤT -Độ dốc mặt đất: S htgVi == ABAB acrtgiV = VAB A B DAB hAB SAB -Góc dốc mặt đất: 63 CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN TRẮC ĐỊA 64 3.1 KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHÉP ĐO TRONG T ĐỊA 1- Đo trực tiếp: Là đem so sánh đại lượng cần xác định với đơn vị đo (dụng cụ đo) 2- Đo gián tiếp: Là đi tính đại lượng cần xác định thông qua các đại lượng đo trực tiếp bằng mối quan hệ hàm số nào đó. 3- Đo cùng độ chính xác: Các kết quả đo lặp được xem là cùng đcx khi nó được tiến hành với cùng một người đo, cùng dụng cụ đo và cùng điều kiện ngoại cảnh như nhau. 4- Đo khác độ chính xác: 65 3.1 KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHÉP ĐO TRONG T ĐỊA Các kết quả đo lặp được xem là khác đcx khi nó được tiến hành với khác người đo hoặc khác thiết bị đo hoặc khác điều kiện ngoại cảnh. 5- Đo vừa đủ: 6- Đo thừa: Số lượng đo vừa đủ là số lần đo để biết được giá trị của đại lượng. Đối với từng đại lượng riêng biệt thì kết quả đo lần đầu tiên của đại lượng là số lượng đo vừa đủ Số lượng đo nhiều hơn vừa đủ là số lượng đo thừa. Khi đo lặp 1 đại lượng n lần thì n-1 lần là số lượng đo thừa. 66 3.2 SAI SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐO MỘT ĐẠI LƯỢNG Khi đo lặp 1 đại lượng n lần, và biết trước giá trị thực của đại lượng: X: giá trị thực của đại lượng xi : giá trị đo lần thứ i của đại lượng ∆i = xi – X là sai số thực của lần đo thứ i (i = 1: n) Khi đo lặp 1 đại lượng n lần, chưa biết được giá trị thực của đại lượng: XTB: giá trị xác suất nhất của đại lượng xi : giá trị đo lần thứ i của đại lượng vi = xi – XTB là sai số xác suất nhất của lần đo thứ i (i =1÷ n) Sai số được chia thành 3 loại: 67 3.2 SAI SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐO MỘT ĐẠI LƯỢNG 1- Sai số nhầm lẫn: Là loại sai số sinh ra do người đo thiếu cẩn thận. Nó có thể được phát hiện nếu đo lặp ít nhất 1 lần 2- Sai số hệ thống: Là loại sai số sinh ra do tật của người đo, do dụng cụ đo chưa được hoàn chỉnh hoặc do điều kiện ngoại cảnh thay đổi theo quy luật. Nó có giá trị và dấu không đổi và được lặp đi, lặp lại trong các lần đo. Nó có thể được loại trừ hoặc hạn chế ảnh hưởng bằng cách kiểm nghiệm và điều chỉnhdụng cụ đo 68 3.2 SAI SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐO MỘT ĐẠI LƯỢNG Sử dụng phương pháp đo thích hợp, tính số hiệu chỉnh vào kết quả đo. 3-Sai số ngẫu nhiên: Sinh ra từ kết quả tác động qua lại của nhiều nguồn sai số khác nhau. Nó có giá trị và dấu không thể xác định trước. Các tính chất của sai số ngẫu nhiên: 69 Giaù tri sai soá 6 m 4 m 2 m Soá laàn xuaát +∆gh 1- Tính chất giới hạn: 3.2 SAI SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐO MỘT ĐẠI LƯỢNG Trong đk đo đạc xác định, ssnn không vượt quá một giới hạn nhất định. 2- Tính chất tập trung: ssnn có giá trị tuyệt đối càng nhỏ thì số lần xuất hiện càng nhiều. 70 3.2 SAI SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐO MỘT ĐẠI LƯỢNG 3- Tính chất đối xứng: Các ssnn có giá trị tuyệt đối bằng nhau nhưng trái dấu nhau thì số lần xuất hiện ngang nhau. 4- Tính chất bù trừ: Số trung bình cộng của các ssnn sẽ tiến về “0” khi số lần đo tăng lên vô hạn 0][lim =∆ ∞→ nn 71 3.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC KẾT QUẢ ĐO TRỰC TIẾP CÙNG ĐỘ CHÍNH XÁC 1- Sai số trung phương một lần đo: m 1 2 - Công thức Gauss: - Công thức Bessel: Ví dụ1: Cho 2 tổ dùng thước thép cùng đo 10 lần một cạnh AB đã biết trước chiều dài chính xác. Sau khi đã loại trừ các sai số nhầm lẫn, ssht đã tính được hai dãy sai số thực chỉ bao gồm ssnn: Tổ 1: +4; -3; -5; +3, +2; -1; +5; -4; -3; +4 (cm) Tổ 2: -1; +2; +8; +3; +2; -2; +9; +1; -4; -2 (cm) Hỏi tổ nào đo chính xác hơn? Giải tổ 1 đo chính xác hơn 73 Ví dụ 2: Dùng thước thép đo lặp 1 đoạn thẳng 4 lần (cùng đcx) được 4 kết quả: 1,01m; 1,02m; 0,98m, 1,02m. Hỏi sai số trung phương một lần đo đoạn thẳng trên? Giải -Trị trung bình: LTB = 1,01m v1 = 0cm; v2 = 1cm; v3 = -3cm; v4 = 1cm 3.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC KẾT QUẢ ĐO TRỰC TIẾP CÙNG ĐỘ CHÍNH XÁC 2- Sai số giới hạn: ∆gh = 2m Ví dụ: Trong các kết quả đo của 2 tổ ở ví dụ 1 có kết quả đo nào vượt quá giới hạn cho phép k? Giải ∆gh1 = 2m1 = 2x3,6cm = ±7,2cm ∆gh2 = 2m2 = 2x4,3cm = ± 8,6cm KL: kết quả đo lần thứ 7 của tổ 2 (+9cm) vượt quá giới hạn 75 3- Sai số trung phương của trị trung bình cộng:M n mM = 3.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC KẾT QUẢ ĐO TRỰC TIẾP CÙNG ĐỘ CHÍNH XÁC Ví dụ 3: Cho hai tổ cùng đo một cạnh AB chưa biết trước chiều dài chính xác, kết quả đo 2 tổ như sau: Tổ 1 đo 3 lần được ABTB = 20,12m với m1= ±3cm Tổ 2 đo 6 lần được ABTB= 20,22m với m2 = ±4cm Hỏi kết quả đo của tổ nào chính xác hơn? Giải cmmM ±== cm mM ±== KL: Tổ 2 đo chính xác hơn 76 3.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC KẾT QUẢ ĐO TRỰC TIẾP CÙNG ĐỘ CHÍNH XÁC 4- Sai số trung phương tương đối: SSTP tương đối được dùng để so sánh độ chính xác các đại lượng mà khi đo sai số đo phụ thuộc vào độ lớn của đại lượng đó. SSTP tương đối chỉ áp dụng cho trị đo khoảng cách, diện tích. Không áp dụng cho trị đo góc, chênh cao 77 Ví dụ: Đo cạnh S1 = 100m 5 lần với m1 = ±1cm. Đo cạnh S2 = 2m 5 lần với m2 = ±1mm. Hỏi cạnh nào được đo chính xác hơn? Giải cạnh S1 đo chính xác hơn 78 3.4 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC KẾT QUẢ ĐO GIÁN TIẾP 1. Sai số trung phương của hàm trị đo: F = f(x1; x2; …xn) trong đó F là đại lượng đo gián tiếp x1; x2;;…xn là các đại lượng đo trực tiếp nó có các sstp tương ứng là m1; m2;…mn n n F 2. Một số trường hợp đặc biệt: TH1: F = x1 + x2 +…+ xn 3.4 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC KẾT QUẢ ĐO GIÁN TIẾP ... nF mmmm F = -x1 - x2 -…- xn F = k1x1 +k2 x2 +…+knxn ... 1 CHƯƠNG 4 DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO GÓC 81 - Góc bằng (β): 4.1. NGUYÊN LÝ ĐO GÓC là góc hợp bởi hình chiếu của 2 hướng ngắm lên mp nằm ngang - Góc đứng (V): 4.1 NGUYÊN LÝ ĐO GÓC Góc đứng có giá trị dương hoặc âm Là góc hợp bởi hướng ngắm và hình chiếu của nó lên mp nằm ngang. - Góc thiên đỉnh (Z): 4.1 NGUYÊN LÝ ĐO GÓC Z = 900 - V Là góc hợp bởi hướng thiên đỉnh và hướng ngắm 84 THIẾT BỊ ĐO GÓC Kinh vĩ quang học Kinh vĩ điện tử Toàn đạc điện tử 85 - Gồm 3 bộ phận chính 4.2 CẤU TẠO MÁY KINH VĨ + Bộ phận định tâm, cân bằng máy + Bộ phận ngắm + Bộ phận đọc số 86 - Bộ phận định tâm 4.2.1 BỘ PHẬN ĐỊNH TÂM, CÂN BẰNG dây dọi, dọi tâm quang học, dọi tâm laser 87 - Bộ phận định tâm 4.2.1 BỘ PHẬN ĐỊNH TÂM, CÂN BẰNG Mục đích: đưa trục chính LL của máy qua tâm mốc Thực hiện: thay đổi vị trí chân ba cho đến khi trục chính qua tâm mốc Lưu ý: sau khi đã định tâm xong, không được thay đổi vị trí của chân ba nữa 88 - Bộ phận cân bằng 4.2.1 BỘ PHẬN ĐỊNH TÂM, CÂN BẰNG Gồm thủy bình tròn, thủy bình dài + Thủy bình tròn: dùng để cân bằng sơ bộ Thực hiện: nâng, hạ chân ba cho đến khi bọt thủy tròn vào giữa 89 - Bộ phận cân bằng 4.2.1 BỘ PHẬN ĐỊNH TÂM, CÂN BẰNG + Thủy bình dài: dùng để cân bằng chính xác Thực hiện: điều chỉnh 3 ốc cân ở đế máy cho đến khi bọt thủy vào giữa 90 - Ống kính 4.2.2 BỘ PHẬN NGẮM + Một hệ 3 thấu kính: vật kính, thị kính, kính điều quang 91 - Ống kính 4.2.2 BỘ PHẬN NGẮM + Hệ số phóng đại: VX = fv / fm fv : tiêu cự vật kính fm : tiêu cự thị kính Hệ số phóng đại biểu thị mức độ phóng to ảnh của vật x lần khi quan sát bằng ống kính 92 - Ống kính 4.2.2 BỘ PHẬN NGẮM + Màng chữ thập Dùng để bắt chính xác mục tiêu, gồm 1 chỉ đứng và 3 chỉ ngang: chỉ trên, chỉ giữa, chỉ dưới 93 - Ống kính 4.2.2 BỘ PHẬN NGẮM Trên ống kính có 3 trục cơ bản Trục ngắm: đường nối quang tâm kính vật và giao điểm dây chữ thập Trục quang học: đường nối quang tâm kính vật và quang tâm kính mắt Trục hình học: trục đối xứng của ống kính 94 - Bàn độ ngang 4.2.3 BỘ PHẬN ĐỌC SỐ Trị số đọc phục vụ tính góc bằng Giá trị số đọc: 00 ÷ 3600 - Bàn độ đứng Trị số đọc phục vụ tính góc đứng Giá trị số đọc: 00 ÷ 3600 hoặc 00 ÷ ± 600 95 4.2.3 BỘ PHẬN ĐỌC SỐ 96 - PP đo đơn giản áp dụng khi tại trạm máy chỉ có 2 hướng ngắm; nếu tại trạm máy có nhiều hơn 2 hướng ngắm thì dùng pp đo toàn vòng 4.3 ĐO GÓC BẰNG THEO PP ĐƠN GiẢN - Một lần đo góc đơn giản gồm 2 nửa lần đo: nửa lần đo thuận kính (BĐĐ bên trái người đo) và nửa lần đo đảo kính (BĐĐ bên phải người đo) 97 4.3 ĐO GÓC BẰNG THEO PP ĐƠN GiẢN 98 - Nửa lần đo thuận kính: 4.3 ĐO GÓC BẰNG THEO PP ĐƠN GIẢN + Ngắm điểm 2, đọc số bàn độ ngang được giá trị a1 ; VD: a1 = 20010’00” + Quay máy theo chiều kim đồng hồ ngắm điểm 3, đọc số bàn độ ngang được giá trị b1; VD: b1 = 80020’10” + Giá trị góc bằng tại 1 trong nửa lần đo thuận kính: β’1 = b1 - a1 ; VD: β’1 = 60010’10” 99 - Nửa lần đo đảo kính: 4.3 ĐO GÓC BẰNG THEO PP ĐƠN GIẢN + Đảo kính, ngắm điểm 3, đọc số bàn độ ngang được giá trị b2 ; VD: b2 = + Quay máy theo chiều kim đồng hồ ngắm điểm 2, đọc số bàn độ ngang được giá trị a2 ; VD: a2 = + Giá trị góc bằng tại 1 trong nửa lần đo đảo kính: β”1 = b2 – a2 ; VD: β”1 = 60010’06” - ĐK (lý thuyết): nếu giá trị góc giữa 2 nửa lần đo chênh lệch không quá 40” thì kết quả đo đạt - Giá trị góc 1 lần đo đơn giản bằng: β1 = (b2 – a2 + b1 – a1)/2 100 - Khi đo góc bằng: sai số 2C Nguyên nhân: do trục chính ống kính không vuông góc với trục quay của ống kính 4.4 CÁC NGUỒN SAI SỐ CỦA MÁY KINH VĨ: 101 - Khi đo góc đứng: sai số MO Nguyên nhân: đường vạch chuẩn trên bàn độ đứng không nằm ngang 4.4 CÁC NGUỒN SAI SỐ CỦA MÁY K VĨ 102 CHƯƠNG 5 DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO DÀI 103 5.1 CÁC KHÁI NIỆM 104 - Khoảng cách ngang: giữa 2 điểm là khoảng cách nối giữa 2 hình chiếu của 2 điểm đó lên mặt phẳng nằm ngang. K/h: Sij - Khoảng cách nghiêng: giữa 2 điểm là khoảng nối trực tiếp giữa 2 điểm đó. K/h: Dij 5.1 CÁC KHÁI NIỆM 105 5.2 ĐO DÀI BẰNG THƯỚC - Dụng cụ: Thước dây (20m ÷ 50m) 2 sào tiêu Bộ thẻ: 11 cây - Mục tiêu: sử dụng thước để xác định khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt đất: 106 5.2.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG THẲNG 107 5.2.2 THAO TÁC ĐO -Mỗi cạnh phải đo 2 lần: + Đo đi: A → B (Sđi) + Đo về: B → A (Svề) ĐK: : đất bằng phẳng : đất dốc 108 5.2.2 ĐO DÀI BẰNG THƯỚC THÉP - Độ chính xác: đo dài bằng thước thép thông thường có độ chính xác đo dài khoảng 1/1000 ÷ 1/2000. Trong trường hợp có sử dụng lực căng tại hai đầu thước và thủy bình dài thì đcx đạt được khoảng 1/5000 ÷ 1/10.000 - Ứng dụng: đo khoảng cách giữa các điểm khống chế đo vẽ đường chuyền kinh vĩ, hoặc các phép đo dài với khoảng cách ngắn. 109 5.3 ĐO DÀI BẰNG CHỈ LƯỢNG CỰ (THỊ CỰ) - Mục tiêu: sử dụng chỉ lượng cự trên ống kính máy kinh vĩ và mia để xác định khoảng cách ngang giữa 2 điểm trên thực địa - Dụng cụ: Máy kinh vĩ, mia 110 5.3 ĐO DÀI BẰNG CHỈ LƯỢNG CỰ (THỊ CỰ) - Phương pháp đo: + Đặt máy kinh vĩ tại A + Dựng mia thẳng đứng tại B + Quay ống kính ngắm về mia, đọc số CT, CG, CD và góc đứng V Chæ treân chæ döôùi A B Be à ma ët Tra ùi ña át Chæ giua V 111 5.3 ĐO DÀI BẰNG CHỈ LƯỢNG CỰ (THỊ CỰ) + k = 100 là hằng số nhân của máy + n = CT - CD + V là góc đứng (đọc trên BĐĐ của máy KV) - Ứng dụng: xác định khoảng cách giữa điểm trạm máy vơí các điểm chi tiết khi đo chi tiết phục vụ công tác thành lập bản đồ 112 CHƯƠNG 6 DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO CHÊNH CAO 113 6.1 PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC 113 - Dụng cụ đo: sử dụng máy thủy bình; thủy chuẩn; nivô Thủy bình điện tử Thủy bình tự động 114 6.1.1 ĐO CAO HÌNH HỌC PHÍA TRƯỚC - Để xác định chênh cao giữa 2 điểm theo pp đo cao hình học phía trước, máy thủy bình đặt tại 1điểm, mia dựng tại điểm còn lại, đo chiều cao máy 115 6.1.1 ĐO CAO HÌNH HỌC PHÍA TRƯỚC - Quay ống kính ngắm về mia đọc số CT; CG; CD - Giá trị chênh cao hAB được tính: hAB = ia – lb với lb là số đọc CG 116 6.1.2 ĐO CAO HÌNH HỌC TỪ GIỮA - Để xác định chênh cao giữa 2 điểm theo pp đo cao hình học từ giữa, máy thủy bình đặt ở khoảng giữa 2 điểm, dựng 2 mia tại 2 điểm cần đo 117 6.1.2 ĐO CAO HÌNH HỌC TỪ GIỮA - Mia dựng tại A là mia sau; tại B là mia trước - Quay ống kính ngắm mia sau, đọc số CT; CG(la); CD - Quay ống kính ngắm mia trước, đọc số CT; CG(lb); CD Giá trị chênh cao hAB được tính: hAB = la - lb Trong 2 cách thức đo cao của pp đo cao hình học thì cách đo cao hình học từ giữa cho độ chính xác xác định chênh cao tốt hơn 118 6.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO LƯỢNG GIÁC 119 6.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO LƯỢNG GIÁC - Dụng cụ đo: sử dụng máy kinh vĩ hoặc toàn đạc điện tử - Để xác định chênh cao giữa 2 điểm theo pp đo cao lượng giác, máy kinh vĩ (hoặc Tđđt) đặt tại 1 điểm, đo chiều cao máy i, dựng mia (hoặc gương) tại điểm còn lại. - Quay ống kính ngắm về mia, đọc số CT; CG (l); CD; góc đứng v 120 6.3 PP ĐO CAO LƯỢNG GIÁC - Giá trị chênh cao giữa 2 điểm được tính: Ứng dụng: PP đo cao lượng giác chỉ áp dụng khi xác định độ cao điểm độ cao đo vẽ hoặc điểm đo chi tiết 121 CHƯƠNG 7 LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA 122 7.1 KHÁI NIỆM CHUNG Lưới khống chế trắc địa: là một hệ thống các điểm khống chế với các cấp hạng khác nhau gồm thành phần tọa độ và cao độ trong một hệ quy chiếu thống nhất +Lưới khống chế tọa độ: là một hệ thống các điểm khống chế quan hệ với nhau bởi các trị đo góc và cạnh +Lưới khống chế cao độ: là một hệ thống các điểm khống chế có quan hệ với nhau bởi các trị đo chênh cao Nguyên tắc phát triển lưới khống chế: từ tổng thể đến cục bộ, từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp. Các điểm hạng cao là cơ sở để phát triển xuống các điểm hạng thấp hơn 123 7.1 CÁC KHÁI NIỆM Các điểm khống chế là những điểm hiện hữu trên thực địa do con người xây dựng nên, các điểm khống chế phải đặt ở những nơi ổn định, có khả năng tồn tại lâu dài Mục đích xây dựng lưới khống chế: các điểm khống chế là cơ sở để xác định tọa độ và cao độ của các đối tượng xung quanh 124 7.2 CÁC CẤP HẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ Hệ thống lưới khống chế tọa độ: - Cấp nhà nước: hạng I, II, III, IV - Cấp khu vực: cấp đường chuyền 1, đ/chuyền 2 - Cấp đo vẽ: cấp đường chuyền kinh vĩ Hệ thống lưới khống chế cao độ: - Cấp nhà nước: hạng I, II, III, IV - Cấp độ cao kỹ thuật - Cấp độ cao đo vẽ 125 CHƯƠNG 8 LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ ĐO VẼ BẰNG ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ 126 8.1.1 HÌNH DẠNG ĐƯỜNG CHUYỀN Có 3 dạng: C B x A αAB 1 2 3 4 6 5 ĐC khép kín ĐC phù hợp A B 1 2 3 ĐC treo 8.1 KHÁI NiỆM VỀ ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ 127 8.1.2 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA Đ/C KV Khu vực Chiều dài đường chuyền cho các tỉ lệ đo vẽ (m) 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 Đồng bằng 400 800 1600 4000 Vùng núi 1200 2400 6000 Chiều dài cạnh đường chuyền: + Cạnh dài nhất: 400m + Cạnh ngắn nhất: 20m Số điểm trong đường chuyền: + Tối đa 30 điểm Sai số khép tương đối giới hạn: 8.2. ĐO ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ 1. Đo góc: -Thiết bị: máy kinh vĩ, đo bằng phương pháp đo góc đơn giản. + Sai số trung phương đo góc: mβ = 20” + Sai số khép góc giới hạn: nf gh Đo dài: -Thiết bị: thước dây, mỗi cạnh phải đo đi và đo về. + Sai số giới hạn: 8.3 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ KHÉP KÍN - Bước 1: tính sai số khép góc fβ ∑ ∑ ∑ ×−−=−= 0180)2(nf đoltđo ββββ So sánh fβ với sai số khép góc giới hạn, các góc đo đạt nếu: nff gh ×=≤ hợp sai số đo góc không thỏa mãn thì phải đo lại góc 130 - Bước 2: tính số hiệu chỉnh góc νβ và tính góc bằng hiệu chỉnh βhc Số hiệu chỉnh góc bằng được tính bằng cách chia đều sai số khép n f v ββ −= Tính góc bằng hiệu chỉnh: βββ += 8.3 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ KHÉP KÍN 131 - Bước 3: tính góc định hướng cho các cạnh trong đường chuyền dựa vào góc bằng hiệu chình và góc định hướng gốc 0180−+= βαα Hoặc: 0180+−= βαα 8.3 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ KHÉP KÍN 132 - Bước 4: Tính số gia tọa độ trước bình sai Bước 5: Tính sai số khép tuyến đường chuyền ∑∑ Điều kiện đạt là fS/ ΣS ≤ 1/2000; nếu không thỏa thì phải đo lại cạnh trong đường chuyền 8.3 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ KHÉP KÍN 133 - Bước 6: Tính số hiệu chỉnh số gia tọa độ và tính số gia tọa độ hiệu chỉnh Số hiệu chỉnh cho số gia tọa độ phân phối theo nguyên tắc tỷ lệ thuận với chiều dài cạnh số gia tọa độ hiệu chỉnh: jiji vyyvxx −− ∆−−∆−− +∆=∆+∆=∆ ; 8.3 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ KHÉP KÍN 134 - Bước 7: Tính tọa độ bình sai BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ KHÉP KÍN 135 8.4 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ PHÙ HỢP Trình tự tính toán bình sai tương tự 7 bước trong bình sai tuyến khép kín, chỉ khác về công thức tính ở các bước sau: - Bước 1: tính sai số khép góc fβ ∑ ∑ ∑ −×−+=−= Nf αβαβββ Với N là tổng số góc đo trong tuyến, kể cả góc đo nối. αcuoi là góc định hướng cạnh gốc cuối tuyến; αdau là góc định hướng cạnh gốc đầu tuyến )180( 0∑ ∑ ∑ −×+−−=−= Nf 8.4 BÌNH SAI TUYẾN KINH VĨ PHÙ HỢP Với xcuoi , ycuoi là tọa độ điểm gốc ở cuối tuyến; xdau , ydau là tọa độ điểm gốc đầu tuyến - Bước 5: Tính sai số khép tuyến đường chuyền CHƯƠNG 9 LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO BẰNG ĐƯỜNG ĐO CAO CẤP KỸ THUẬT 138 Có 2 dạng: + lưới khép kín + lưới phù hợp 9.1 HÌNH DẠNG TUYẾN ĐO CAO KỸ THUẬT 139 - Dụng cụ: Sử dụng máy thủy bình tự động + mia (nhôm, gỗ) hoặc thủy bình điện tử + mia mã vạch 9.2 DỤNG CỤ, NỘI DUNG VÀ PP ĐO - Nội dung đo: Đo chênh cao giữa các điểm khống chế trong lưới - PP đo: Sử dụng pp đo cao hình học từ giữa theo 2 mặt mia hoặc 2 chiều cao máy trên 1 trạm đo 140 9.3 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Chiều dài tia ngắm: + Chiều dài tia ngắm từ máy đến mia trung bình 120, dài nhất không quá 200m + Chênh lệch khoảng cách từ máy đến mia không quá 5m/1 trạm. Tổng chênh lệch về khoảng cách trên tuyến đo không quá 50m + Chênh lệch chênh cao trên 1 trạm máy giữa 2 mặt mia hoặc giữa 2 chiều cao máy không quá 5mm + Sai số khép chênh cao giới hạn: )(50 mmLf ghh ±= 141 9.4 BÌNH SAI TUYẾN ĐO CAO KỸ THUẬT - Bước 1: tính sai số khép chênh cao: fh ĐK: fh ≤ ; trong đó L là tổng chiều dài tuyến đo tính bằng km Hoặc : fh ≤ ; trong đó N là tổng số trạm trên tuyến đo, áp dụng khi số lượng trạm đo trên 1km từ 25 trạm đo trở lên ∑= đoijh hf )( đc đo ijh HHhf −−= ∑ Hoặc )(50 mmLf ghh ±= )(10 mmNf ghh ±= 142 - Bước 2: tính số hiệu chỉnh chênh cao:vhij Lưu ý: số hiệu chỉnh chênh cao tỷ lệ thuận với chiều dài đoạn đo chênh cao hoặc số lượng trạm đo trên đoạn đo cao Trong đó: lij : chiều dài đoạn đo cao L : tổng chiều dài tuyến đo cao nij : số trạm đo trên đoạn đo cao N: tổng số trạm đo của tuyến đo cao 9.4 BÌNH SAI TUYẾN ĐO CAO KỸ THUẬT 143 - Bước 3: tính giá trị chênh cao hiệu chỉnh - Bước 4: tính độ cao hiệu chỉnh (bình sai) 9.4 BÌNH SAI TUYẾN ĐO CAO KỸ THUẬT 144 CHƯƠNG 10 ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 145 - PP bàn đạc -PP tọa độ vuông góc -PP toàn đạc -PP địa ảnh -PP không ảnh -PP phối hợp -PP đo vẽ ảnh vệ tinh -PP GPS đo động (RTK) 10.1 CÁC PP ĐO VẼ BĐĐH 146 10.2 NỘI DUNG BĐĐH TỈ LỆ LỚN 1. Địa vật: -Các điểm K/C trắc địa (từ lưới đo vẽ trở lên) -Các công trình công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, các kiến trúc độc lập… -Đường sắt và các công trình phụ trợ -Đường ôtô chính, đường nhựa, đường đất, cầu… -Hệ thống thủy văn, giếng, tháp nước, cảng… -Các khu đất trống có diện tích từ 20mm2 trở lên -Cột km, cột điện, đường dây thông tin…áp dụng cho các tỉ -Các loại cây, ranh rừng bị đốn, bị cháy, bãi cỏ ven rừng, các khu đất trồng trọt -Các điểm dân cư, đường phố… 147 10.2 NỘI DUNG BĐĐH TỈ LỆ LỚN 2. Địa hình: -Biễu diễn dáng đất (địa hình) bằng PP đường đồng mức, ghi độ cao hoặc kết hợp giữa 2 PP -Ghi độ cao trên đỉnh núi, đường phân thủy, đường tụ thủy, yên ngựa, đáy thung lũng, mép nước, suối, ao… -Nếu khoảng cao đều h>1m thì độ cao điểm mia được tính đến 0,01m và ghi trên BĐ làm tròn đến 0,1m. -Nếu khoảng cao đều h≤1m thì độ cao điểm mia được tính và ghi trên BĐ chính xác đến 0,01m. 148 10.3 ĐO VẼ BẢN ĐỒ BẰNG PP TOÀN ĐẠC 1. Công tác ngoại nghiệp: -Phân công công việc: + 1 người đứng máy + 1 người ghi sổ + 1 người dựng mia + 1 người vẽ sơ họa trạm đo 149 10.3 ĐO VẼ BẢN ĐỒ BẰNG PP TOÀN ĐẠC -Các thao tác đo tại mỗi trạm đo: + Định tâm, cân bằng máy tại trạm đo, đo chiều cao máy + Ngắm về hướng chuẩn, đặt số đọc Bàn độ ngang =000'0“ + Lần lượt ngắm về các điểm dựng mia đọc số chỉ trên, chỉ giữa, chỉ dưới, đọc số bàn độ ngang, bàn độ đứng. 150 10.3 ĐO VẼ BẢN ĐỒ BẰNG PP TOÀN ĐẠC 2. Công tác nội nghiệp: -Tính toán sổ đo: VCDCTS 2cos)(100 −= VCDCTS 2cos)(100 −= iiii −+= listgVh −+= iiii litgVsh hHH += -Vẽ bản đồ: + Tính khoảng cách ngang: + Tính chênh cao: + Tính độ cao: + Chọn khổ giấy vẽ + Kẻ lưới ô vuông + Triển điểm khống chế lên bản vẽ + Triển điểm chi tiết lên bản vẽ 151 10.3 ĐO VẼ BẢN ĐỒ BẰNG PP TOÀN ĐẠC + Nối địa vật + Xóa các đường kẻ và số thứ tự điểm đo + Nội suy đường đồng mức (đối với khu đo có độ dốc lớn) 152 CHƯƠNG 11 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA CƠ BẢN BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH 153 1. Khái niệm về bố trí công trình: 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG - BTCT là xác định vị trí mặt bằng và cao độ của các bộ phận công trình ở thực địa theo đúng bản vẽ thiết kê. 2. Cơ sở hình học và các tài liệu phục vụ BTCT: -Cơ sở hình học: 154 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG + Trục chính: là trục đx hoặc trục dọc của CT + Trục cơ bản: là trục xác định hình dạng của CT + Trục chi tiết: là trục xác định các bộ phận chi tiết CT (hố móng, các bộ phận lắp đặt…) -Các tài liệu phục vụ bố trí công trình: + Bản vẽ tổng mặt bằng CT + Bản vẽ móng CT + Bản vẽ mặt cắt CT có ghi kích thước và độ cao + Bản vẽ bố trí các trục chính và trục cơ bản CT +Sơ đồ mốc khống chế trong kv xây dựng và bảng kê tọa độ, cao độ các mốc. 155 11.1 KHÁI NiỆM CHUNG 3. Các giai đoạn BTCT: -Bố trí cơ bản: bố trí các trục chính và trục cơ bản của CT -Bố trí các trục chi tiết: bố trí các trục ngang trục dọc của CT và bố trí cao độ -Bố trí các trục công nghệ của các cấu kiện và thiết bị: bố trí các trục công nghệ để lắp đặt các cấu kiện 156 11.2 BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG 1. Bố trí góc thiết kế: -Bố trí sơ bộ: + Biết giá trị β, vị trí O và hướng OA + Đặt máy KV tại O, ở vị trí TK ngắm A, chuyển BĐN =0, quay máy theo chiều kđh mở một góc β. Trên hướng này xác định 1 điểm bất kỳ giả sử là B. Lặp lại thao tác trên với vị trí ĐK 157 11.2 BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG -Bố trí chính xác: + Đo lại góc β bằng 1 hoặc 2 lần đo, tính giá trị TB β’ + Tính: Δβ = β'- βTK + Tính: + Trên hướng vuông góc với OB ta bố trí 1 đoạn d sẽ xác định được điểm B’ và OB’ là hướng chính xác xác định góc β. 2. Bố trí đoạn thẳng thiết kế: 11.2 BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG A B1 B x S’ S -Bố trí sơ bộ: + Biết giá trị S, vị trí A và hướng Ax + Trên hướng Ax từ A dùng thước hoặc máy đo khoảng cách S ta đánh dấu được điểm B1 là vị trí sơ bộ của đoạn thẳng AB 159 11.2 BỐ TRÍ GÓC BẰNG VÀ ĐOẠN THẲNG -Bố trí chính xác: + Từ A đo lại giá trị cạnh AB1 bằng 2 lần đi và về, tính giá trị TB là S’ + Tính giá trị ∆S=S’-S + Từ vị trí điểm B1 theo hướng Ax hiệu chỉnh một khoảng ∆S ta sẽ được vị trí đoạn thẳng AB chính xác. 160 11.3 BỐ TRÍ ĐiỂM BẰNG PP TỌA ĐỘ CỰC 1. Yêu cầu bố trí: -Giả thuyết: cho 2 điểm khống chế AB trên mặt đất, biết tọa độ A, B và tọa độ các điểm trên CT cần bố trí 1, 2, 3, 4. -Yêu cầu: xác định vị trí 1, 2, 3, 4 A B Bắc β SB1 1 2 3 4 CT 161 11.2 BỐ TRÍ ĐiỂM BẰNG PP TỌA ĐỘ CỰC 2. Tính toán số liệu bố trí: - Tính góc β (dùng bài toán nghịch và các bt về góc định hướng) - Tính S 3. Cách bố trí: - Đặt máy KV tại B, ngắm về A, bố trí góc β được hướng Bx. Trên hướng Bx bố trí 1 đoạn thẳng S ta sẽ tìm được vị trí các điểm cần định vị. 162 11.4 BỐ TRÍ ĐỘ CAO VÀ ĐỘ DỐC TK 1. Bố trí độ cao thiết kế; - Giả thuyết: Biết điểm gốc cao độ M có độ cao HM - Yêu cầu: bố trí điểm C có cao độ HCtk trên vật thẳng đứng (cột điện, vách tường…) 163 11.2 BỐ TRÍ ĐỘ CAO VÀ ĐỘ DỐC TK - Cách bố trí: + Đặt máy thủy chuẩn giữa M và C + Ngắm về mia dựng tại M, đọc được số đọc chỉ giữa là a. + Tính số đọc chỉ giữa trên mia tại C + Quay máy ngắm về mia dựng tại B, người dựng mia dịch chuyển mia lên xuống cho đến khi số đọc chỉ giữa bằng b, dùng sơn vạch đáy mia ta được cao độ thiết kế. 164 11.2 BỐ TRÍ ĐỘ CAO VÀ ĐỘ DỐC TK 2. Bố trí độ dốc thiết kế - Cách bố trí: + Bố trí độ dốc là bố trí cao độ từng điểm 1, 2, 3 trên hướng đã chọn. Slide Number 1 Slide Number 2 Slide Number 3 Slide Number 4 Slide Number 5 Slide Number 6 Slide Number 7 Slide Number 8 Slide Number 9 Slide Number 10 Slide Number 11 Slide Number 12 Slide Number 13 Slide Number 14 Slide Number 15 Slide Number 16 Slide Number 17 Slide Number 18 Slide Number 19 Slide Number 20 Slide Number 21 Slide Number 22 Slide Number 23 Slide Number 24 Slide Number 25 Slide Number 26 2. HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS - Number 28 Slide Number 29 Slide Number 30 Slide Number 31 Slide Number 32 Slide Number 33 Slide Number 34 Slide Number 35 Slide Number 36 Slide Number 37 Slide Number 38 Slide Number 39 Slide Number 40 Slide Number 41 Slide Number 42 Slide Number 43 Slide Number 44 Slide Number 45 Slide Number 46 Slide Number 47 Slide Number 48 Slide Number 49 Slide Number 50 Slide Number 51 Slide Number 52 Slide Number 53 Slide Number 54 Slide Number 55 Slide Number 56 Slide Number 57 Slide Number 58 Slide Number 59 Slide Number 60 Slide Number 61 Slide Number 62 Slide Number 63 Slide Number 64 Slide Number 65 Slide Number 66 Slide Number 67 Slide Number 68 Slide Number 69 Slide Number 70 Slide Number 71 Slide Number 72 Slide Number 73 Slide Number 74 Slide Number 75 Slide Number 76 Slide Number 77 Slide Number 78 Slide Number 79 Slide Number 80 Slide Number 81 Slide Number 82 Slide Number 83 Slide Number 84 Slide Number 85 Slide Number 86 Slide Number 87 Slide Number 88 Slide Number 89 Slide Number 90 Slide Number 91 Slide Number 92 Slide Number 93 Slide Number 94 Slide Number 95 Slide Number 96 Slide Number 97 Slide Number 98 Slide Number 99 Slide Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number 164