Test photoshop

Test photoshop

Lượt xem: 58,203Lượt tải: 5Số trang: 14

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm photoshop

Tóm tắt nội dung

Câu 1 Mầu ngầm định trong photoshop là: A) Trắng/ Đen trong suốt C) suốt Đáp án C Câu 2 Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Shift sẽ cho kết quả: A) Cộng hai vùng chọn B) Trừ hai vùng chọn C) Lấy phần giao của hai vùng chọn D) Vùng chọn đã tạo trước đó được bỏ đi Đáp án A Câu 3 Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Alt sẽ cho kết quả: A) Cộng hai vùng hai vùng chọn C) Lấy phần giao của hai vùng chọn D) Vùng chọn đã tạo trước đó được bỏ đi Đáp án B Câu 4 Khi tạo file mới, mầu của file mới tạo là mầu A) Trắng suốt Tuỳ chọn trong hộp thoại D) Đáp án C Câu 5 Lệnh File \ Open cho phép mở ảnh có định dạng: A) PSD D) Tất cả các định dạng file ảnh trên Đáp án D Câu 6 Định dạng file chuẩn của Photoshop là : A) PSD D) Tất cả các định dạng file ảnh Đáp án C Câu 7 Để bật/ tắt tools box ta chọn lệnh : A) A.Window \ tool tools C) D. Cả A và B đều đúng Đáp án -B Câu 8 Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị nó A) A.Dùng công cụ Hand (phím tắt thanh Space bar trên bàn phím C) C.Đáp án A và B đều đúng D) D.Đáp án A và B đều sai Đáp án -C Câu 9 Để quay lại 1 số bước trước đó đã thực hiện sử dụng: A) A.Ctrl + Alt + Z C) C.Cả A và B đều sai D) D.Cả A và B đều đúng Đáp án -B Câu 10 Phát biểu nào dưới đây không đúng A) Rotate 900 CW: Xoay 900 cùng chiều kim đồng 900 CCW: Xoay 900 ngược chiều kim đồng hồ C) Flip Lật đối tượng theo chiều ngang đối xứng D) Flip Vertical: Lật đối tượng theo chiều ngang đối xứng Đáp án D Câu 11 Để phóng to cả hình ảnh và khung chứa hình ảnh sử dụng đồng thời các phím: A) Ctrl + Alt + `- ` B) Ctrl + Alt + `+` C) Ctrl + `+` D) Ctrl + `-` Đáp án B Câu 12 Phần mềm Photoshop có thể: A) Cắt ghép hình chế ảnh C) Thiết kế giao diện Web D) Tất cả các đáp án trên Đáp án -D Câu 13 Bộ công cụ Marquee có thể tạo vùng chọn theo: A) A.Hình chữ elip C) C.Cả A và B đều đúng D) D.Cả A và B đều sai Đáp án -C Câu 14 Công cụ Lasso Tool là: A) Công cụ tạo vùng chọn tự cụ chọn vùng dựa theo màu sắc C) Công cụ bám dính D) Công cụ di án A Câu 15 Công cụ Move Tool có tác dụng: A) Sao chép ảnh B) Để di chuyển đối tượng và gióng hàng các đối tượng trên các Layer C) Tạo viền vùng chọn D) Tô vẽ hình ảnh Đáp án B Câu 16 Muốn tạo độ Feather sau khi tạo vùng chọn sử dụng: A) C.Không tạo được D) D.Cả A và B đều được Đáp án -B Câu 17 Muốn tạo vùng chọn theo màu sắc tương đồng sử dụng công cụ: A) Lasso Wand Tool C) Magnetic Lasso Tool D) Move Tool(phím tắt V) Đáp án B Câu 18 Muốn tạo độ nhòe(mờ) biên trước khi vẽ vùng chọn ta điều chỉnh thông số nào dưới đây: A) Anti – án C Câu 19 Chọn câu trả lời đúng dưới đây để có được vùng chọn hình tròn: A) Sử dụng Marquee Tool kết hợp giữ kèm dụng Marquee Tool kết hợp giữ kèm Alt C) Sử dụng Marquee Tool kết hợp giữ kèm Ctrl D) Cả 3 đáp án trả lời đều sai Đáp án -A Câu 20 Phát biểu nào dưới đây là sai để đổ màu cho vùng chọn: A) : B) Alt + Backspace C) Ctrl + Backspace D) Image/ án D Câu 21 Trường hợp nào sau đây không dùng để hiệu chỉnh C) Blur D) Levels Đáp án C Câu 22 Phát biểu nào sau đây là sai: A) CMYK là chế độ dùng trong in New: để tạo ra 1 file mới C) Ctrl+O: để mở ra file mới D) Lệnh: (Ctrl+U) dùng để chỉnh ảnh sáng tối dạng đồ thị Đáp án D Câu 23 Lệnh Color Balance (Ctrl+B) để: A) Chỉnh sáng tự tối tự động C) Làm ảnh màu chuyển thành ảnh đen trắng D) Để tăng giảm màu sắc của hình ảnh(Cân bằng màu) Đáp án D Câu 24 Vùng chọn là vùng A) A. Khép kín B) B. Không khép kín C) C. Cả A và B đều đúng D) D. Cả A và B đều sai Đáp án -A Câu 25 Cách nào dưới đây dùng để sử dụng công cụ Lasso Tool: A) Click 1 màu trên hình trái chuột và kéo theo biên của vật thể cần chọn C) Đè Alt để lấy mẫu D) Click chuột liên tục Đáp án B Câu 26 Cách nào dưới đây dùng để sử dụng công cụ Marquee Tool(Phím tắt M) để tạo vùng chọn hình chữ nhật: A) Click 1 màu trên hình xác định 1 điểm trên ảnh và di chuyển chuột để tạo vùng chọn. C) Đè Alt để tạo vùng chọn D) Kích xác định điểm đầu tiên, nhả chuột di chuyển chuột dọc biên đối tượng Đáp án B Câu 27 Tùy chọn Tolerance có ý nghĩa A) Lấy giao của 2 vùng các biên lờm chờm của vùng chọn C) Chọn 1 vùng màu liền nhau D) Giá trị bắt màu, giá trị càng lớn thì độ bắt màu càng cao. Đáp án D Câu 28 Công cụ Brush là công cụ: A) Dùng để sao chép hình để tẩy màn hình C) Là công cụ tô vẽ bằng màu Là công cụ cắt hình ảnh Đáp án C Câu Tool là công cụ: A) Dùng để tô màu sắc định tọa độ, góc, độ dài của đối tượng C) Hiệu chỉnh sáng tối D) Tẩy những chỗ không cần thiết Đáp án A Câu 30 Linear Gradinet để tô màu theo dạng: A) Màu biến thiên theo dạng tỏa biến thiên theo hình thoi C) Màu theo tuyến tính đối xứng ở 1 bên của điểm bắt đầu D) Màu biến thiên từ điểm đầu đến điểm cuối của hình ảnh Đáp án D Câu 31 Chế độ 4 màu CMYK với K là màu nào dưới đây: A) Đen D) Tím Đáp án C Câu 32 Lệnh nào dưới đây không liên quan đến hiệu chỉnh màu sắc: A) (Ctrl Color Range C) án B Câu 33 Sử dụng Clone Stamp, Healing Brush để lấy điểm nguồn bằng cách: A) Nhấn giữ phím giữ phím Alt C) Nhấn phím phải chuột D) Di chuyển bình thường bằng phím trái chuột Đáp án B Câu 34 Phát biểu nào sau đây chưa đúng A) Layer là lớp B) Có thể gộp các Layer lại với nhau C) Layer mặc định là bị khóa D) Không thể biến Layer thành Layer án D Câu 35 T là phím tắt của công cụ gì: A) Vẽ đường chữ C) Xoay, biến đổi đối tượng D) Ẩn hiện hộp công cụ Tool Box trong án B Câu 36 Sau khi đã chọn được vùng chọn, dùng lệnh để: A) Tạo viền vùng đổ bóng C) Tạo thêm 1 Layer nữa D) Tạo mặt nạ cho hình ảnh Đáp án A Câu 37 Bật tắt biểu tượng con mắt trên thanh Layer Palette để: A) Tạo thêm 1 Layer Layer C) Cho ẩn/hiện Layer D) Tạo nhóm các Layer Đáp án C Câu 38 Để copy 1 Layer, trường hợp nào sau đây là không đúng: A) Kéo 1 lớp cần copy rồi thả vào “create a new layer” trên biểu tượng thanh Layer Palette B) Đang chọn công cụ Move Tool giữ Alt và kéo Layer đến vị trí mới C) Đứng ở Layer cần copy và nhấn Ctrl + J D) Giữ Ctrl và kéo đến vị trí mới Đáp án D Câu 39 Để gộp nhiều Layer thành 1 Layer dùng lệnh gì sau đây là đúng: A) Visible Tất cả các trường hợp trên đều đúng Đáp án A Câu 40 Muốn vẽ theo đường thẳng ngang, dọc, nghiêng góc 450 với Pen Tool: A) Nhấn giữ phím giữ phím Alt C) Nhấn giữ phím Shift D) Nhấn giữ phím Space bar Đáp án C Câu 41 Để xóa 1 phần hình ảnh: A) Nhấn phím Shift + công cụ Dùng công cụ Erase tool D) Dùng công cụ Dogle Đáp án C Câu 42 Hiệu ứng nào dưới đây là hiệu ứng đổ bóng A) Drop Glow C) Outer Glow D) án A Câu 32 Hiệu ứng nào dưới đây là hiệu ứng chạm nổi, vát cạnh: A) Drop Glow C) Outer Glow D) Bevel and án D Câu 43 Hiệu ứng nào dưới đây để làm viền cho bức ảnh: A) Drop Outer Glow D) án D Câu trong Layer Palette có nghĩa: A) Độ trong suốt, độ mờ đục của hiệu ứng trên Layer C) Các kiểu khóa của Layer D) Chế độ hòa trộn của Layer Đáp án A Câu 45 Tùy chọn nào dưới đây không có trong thiết lập Position của hiệu ứng Stroke của Layer Style: A) án D Câu trong thiết lập hiệu ứng Drop Shadow của Layer Style có ý nghĩa: A) Kiểu viền của hiệu ứng B) Độ thắt căng của hiệu ứng C) Khoảng cách của hiệu ứng với vật thể D) Độ mờ đục của hiệu ứng Đáp án C Câu 47 Bảng chỉnh mầu có phím tắt là : A) Không có phím tắt Đáp án C Câu 48 Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng 99 Pixel C) 999 Pixel D) 2500 Pixel Đáp án D Câu 49 Phím tắt của công cụ Move Tool là: A) Phím M B) Phím V C) Phím Y D) Phím B Đáp án B Câu 50 Biến 1 đường path thành vùng chọn: A) CTRL+ + Enter C) ALT + Enter D) án A Câu 51 Tạo tệp tin mới từ trạng thái hình ảnh hiện thời bằng án D Câu 52 Công cụ Healing Brush Tool có thao tác thực hiện tương tự công cụ: A) Clone Stamp Tool C) Eraser Tool D) History brush Tool Đáp án A Câu 54 Tuỳ chọn Preserve trong lệnh Color Balance có ý nghĩa A) Tùy chọn này cho phép hình ảnh được chuyển sang sắc độ màu của hiện chọn này cho phép tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ sáng C) Tùy chọn này cho phép duy trì độ sáng trong hình ảnh D) Tất cả các đáp án đều đúng Đáp án C Câu 55 Tùy chọn Colorize trong lệnh có ý nghĩa A) Tùy chọn này cho phép tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ chọn này cho phép hình ảnh được chuyển sang sắc độ màu của hiện hành và vẫn bảo toàn độ sáng cho mỗi pixel C) Tùy chọn này cho phép hình ảnh tự động chỉnh độ cân bằng màu trong hình ảnh D) Tùy chọn này xác định phạm vị dải màu được chọn để thay thế Đáp án B Câu 56 Lệnh cho phép A) Tự động điều chỉnh cường độ tương phản trong hình ảnh B) Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng, tối, trung bình C) Chuyển đổi toàn bộ màu sắc của hình ảnh sang màu đen trắng D) Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản và độ bão hòa màu cho hình ảnh Đáp án D Câu 57 Lệnh Convert Point Tool dùng để A) Chọn toàn bộ đường Path để di để chọn điểm neo, node và di chuyển điểm neo, node C) Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn thành node trơn mịn D) Tất cả các đáp án đều đúng Đáp án Câu 58 Phát biểu nào dưới đây là sai: A) Patch cho phép chấm sửa vùng ảnh được chọn bằng những Pixel lấy từ hình ảnh hoặc họa tiết nào để làm mờ các rìa hoặc vùng sắc nét trong hình ảnh để làm giảm bớt chi tiết C) Sharpen tập trung vào rìa mờ nhằm tăng độ sắc nét. D) Burn có thể làm cho hình ảnh rực rỡ (tăng cường độ màu) Đáp án D Câu 59 Lệnh Contract có tác dụng A) Hiệu chỉnh độ sáng tối và cường độ tương phản trong hình chỉnh đồng bộ các mức sáng, tối, trung bình C) Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản và độ bão hòa màu cho hình ảnh D) Tất cả đáp án đều sai Đáp án -A Câu 60 Lệnh Edit/ Fill cho phép đổ màu sắc của vùng hình ảnh là màu của A) Color C) Tất cả các đáp án Đáp án -D Câu 61 Có thể tạo viền cho vùng chọn ở vị trí A) Trong của vùng của vùng chọn C) Giữa của vùng chọn D) Tất cả các đáp án đều đúng Đáp án -D Câu 62 Phát biểu nào sau đây là sai A) Lệnh Select All (Ctrl+A): tạo vùng chọn bao kín toàn bộ hình Deselect (Ctrl+D): Hủy vùng chọn C) Lệnh Nghịch đảo vùng chọn D) Lệnh Làm mờ biên vùng chọn Đáp án D Câu 63 Ở lệnh Levels, phát biểu nào sau đây là đúng A) Nút tam giác màu đen đại diện cho tông màu tam giác màu trắng đại diện cho tông màu sáng C) Nếu di chuyển nút tam giác về phía bên phải thì sẽ làm hình ảnh tối hơn D) Tất cả các phát biểu đều đúng Đáp án -D Câu 64 Là nhóm công cụ để: A) Chọn, tô chuyển màu, hiệu chỉnh C) Vector, văn bản D) Tô màu nền, án A Câu 65 Là nhóm công cụ: A) Chọn, văn bản C) Tô màu nền, chuyển D) Vẽ, tô chuyển màu, hiệu chỉnh Đáp án D Câu 66 Là nhóm công cụ để: A) Chọn, tô chuyển màu, hiệu chỉnh C) Vector, văn bản D) Phóng to, thu nhỏ, di án D Câu 67 Là nhóm công cụ : A) Chọn, văn bản C) Tô màu nền, chuyển D) Vẽ, tô chuyển màu, hiệu chỉnh Đáp án B Câu 68 Đối với màu phát biểu nào sau đây là đúng : A) A. Nhấn phím “d” để trở về màu mặc định của Nhấn phím “x” để đổi ngược màu Cả 2 đáp án A, B đều đúng D) Cả 2 đáp án A, B đều sai Đáp án -C Câu 69 Để thay đổi tần số xuất hiện các điểm chốt trong khi sử dụng Magnetic Lasso Tool chúng ta thay đổi thông số nào trên hình mô tả : A) 3 D) Không phải phương án nào đã cho ở trên Đáp án -C Câu 70 Để áp dụng hiệu ứng (Layer Style)cho hình ảnh ta nhấn chọn biểu tượng mô tả : A) 3 D) 4 Đáp án B Câu 71 Để liên kết các Layer ta nhấn chọn biểu tượng mô tả : A) 3 D) 4 Đáp án A Câu 72 Để tạo thêm 1 Layer mới ta nhấn chọn : A) 3 D) 4 Đáp án D Câu 73 Để tạo thêm 1 lớp màu phủ hoặc một lớp hiệu chỉnh mới ta nhấn chọn A) 3 D) 4 Đáp án C Câu 74 Để cắt xén hình ảnh, dùng công cụ nào dưới đây : A) B) C) D) Đáp án B Câu 75 Để khôi phục các cửa số làm việc mặc định của Photoshop ta chọn cách nào trong các cách sau đây? A) Tắt chương trình Photoshop và mở máy tính và khởi động lại. C) Vào Menu Window chọn Workspace chọn Reset Palette Vào Menu Window chọn Workspace chọn Reset Menus Đáp án C Câu 76 Điều chỉnh tùy chọn trong vẽ vùng chọn ở bộ công cụ Marquee, phương án nào sau đây là sai: A) A.Fixed Aspect Ratio: tạo vùng chọn theo kích thước Size: tạo vùng chọn theo tỉ lệ C) C.Cả A và B đều sai D) D.Cả A và B đều đúng Đáp án -C Câu 77 Muốn quay layer chứa ảnh ta làm cách nào trong các cách sau đây? A) Nhần tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột di ra ngoài góc kích chuột và kéo lên hoặc kéo tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột đặt vào một trong 8 điểm chọn và kéo lên hoặc xuống. C) Kích chuột vào ảnh và quay. D) Tất cả các cách trên đều đúng. Đáp án -A Câu 78 Khi sử dụng các công cụ tạo vùng chọn muốn bỏ vùng chọn ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây? A) Ctrl + A B) Ctrl + B C) Ctrl + C D) Ctrl + D Đáp án D Câu 79 Theo mặc định Palette Layer nằm cùng nhóm với Palette nào trong các palette sau đây? A) án A Câu 80 Sử dụng công cụ Pen, để chọn chế độ vẽ đường Path, chọn chế độ nào dưới đây : A) 3 D) 4 Đáp án 3 Câu 81 Phát biểu nào sau đây là đúng khi dùng công cụ Pen vẽ ở chế độ Path A) Đường Path chỉ là đường mở B) Đường Path chỉ là đường đóng C) Đường Path có thể là đóng hoặc mở D) Đường Path chỉ dùng để tạo vùng chọn Đáp án -C Câu 82 Chế độ màu RGB có A) 3 kênh màu B) 4 kênh màu C) 5 kênh màu D) 6 kênh màu Đáp án A Câu 83 Trong tùy chọn cọ vẽ(Brush) để quy định độ sắc nét của nét cọ phải điều chỉnh thông số nào dưới đây : A) án A Câu 84 Khi áp dụng Layer Style cho một lớp đang có vùng chọn trên đó thì A) Chỉ áp dụng hiệu ứng cho vùng đang dụng hiệu ứng cho lớp hiện thời C) Áp dụng cho tất cả các layer D) Chỉ áp dụng cho vùng không được chọn Đáp án B Câu 85 Phát biểu nào sau đây là sai trong điều chỉnh nét cọ Brush A) Angle là góc lệch so với phương ngang của độ dài cọ vẽ hình là độ bo tròn của đầu cọ C) Spacing là khoảng cách giữa các đầu cọ trong 1 nét vẽ D) Master Diameter là chọn nét cọ vẽ mờ dịu Đáp án D Câu 86 Lệnh Inverse trong menu dùng để A) Đảo ngược vùng ngược màu(tạo âm bản của bức ảnh) C) Đảo ngược màu và vùng chọn D) Không có đáp án nào đúng Đáp án -B Câu 87 Công cụ nào dưới đây dùng để lấy mẫu màu ở 1 vị trí trên file ảnh : A) B) C) D) Đáp án B Câu 88 Tùy chọn nằm trong công cụ nào dưới đây A) B) C) D) Đáp án B Câu 89 Để sắp xếp thứ tự, vị trí trên dưới của các Layer. Phát biểu nào sau đây là đúng A) Chọn Layer cần thay đổi thứ tự vị trí. Nhấp và giữ chuột vào layer di chuyển lên hoặc xuống trên palette Layer rồi nhả \ Arrange \ Bring Forward (Ctrl+]): Đưa Layer lên trên một vị trí C) Layer \ Arrange \ Send Backward (Ctrl+[): Đưa layer xuống dưới một vị trí. D) Cả 3 đáp án trên đều đúng Đáp án -D Câu Navigator dùng để A) Phóng to thu nhỏ vùng nhìn hình lý màu trong hình ảnh C) Dùng để chọn màu tô D) Dùng để gióng layer Đáp án A Câu 91 Phím tắt tạo một lớp mới là A) Ctrl + Shift + N B) Ctrl + Alt + N C) Ctrl + L D) Ctrl + J Đáp án A Câu 92 Di chuyển vùng chọn trong khi chưa kết thúc chọn A) Nhấn Space trong khi di chuột sang vị trí Backspace trong khi di chuột C) Nhấn Shift trong khi di chuột D) Cả ba cách đều sai Đáp án -A Câu 93 Muốn phóng to công nét vẽ của công cụ Brush ta nhấn A) Phím [ B) Phím ] C) Nhấn Ctrl + cuộn chuột D) Nhấn Alt + cuộn chuột Đáp án B Câu 94 Lệnh Blur dùng A) Làm mờ sắc nét các bức ảnh C) Chỉnh độ tương phản ảnh D) Điều chỉnh độ tương phản giữa các màu của bức ảnh Đáp án A Câu 95 Để đưa 1 Layer nên trên 1 vị trí, chọn phương án nào sau đây sai : A) Nhấp và giữ chuột vào layer di chuyển lên phía trên 1 vị Menu chọn Layer\ Nhấn Ctrl+] D) Nhấn án D Câu 96 Lệnh Noise dùng A) Tạo hiệu ứng sóng hiệu ứng nhiễu C) Tạo hiệu ứng nhòe D) Tất cả các đáp án trên đều sai Đáp án -B Câu 97 Trường hợp chọn nào dưới đây là Layer bị khóa tất cả, không cho thao tác : A) B) C) D) Đáp án D Câu 98 Muốn tạo một file ảnh từ một phần của bức ảnh ta dùng công cụ nào sau đây A) Crop (K) C) Move (M) D) Không có đáp án nào đúng Đáp án -C Câu 99 Phát biểu nào sau đây là đúng khi dùng lệnh Down Gộp tất cả thành 1 Layer B) Gộp Layer hiện hành với Layer phía dưới C) Gộp những Layer hiển thị con mắt D) Cả 3 đáp án trên đều sai Đáp án -B Câu 100 Muốn liên kết các layer thành một nhóm ta dùng lệnh nào trong các lệnh sau A) Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + H B) Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + G C) Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + J D) Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + P Đáp án B Câu 101 Để tạo vùng chọn là vùng hình ảnh của 1 Layer, làm cách nào dưới đây : A) Giữ phím Ctrl và Click vào biểu tượng Layer cần tạo vùng phím Shift và Click vào biểu tượng Layer cần tạo vùng chọn C) Giữ phím Alt và Click vào biểu tượng Layer cần tạo vùng chọn D) Giữ phím Ctrl và phím Space Đáp án A Câu hợp nào sau đây không đúng để phát sinh 1 Layer A) Copy một vùng chọn bằng lệnh Edit \ Copy (Ctrl+C) rồi dùng lệnh Edit \ Paste dụng công cụ shape layer để vẽ đối tượng C) Dùng công cụ Brush để vẽ 1 hình bất kì D) Dùng công cụ Type (T) để nhập văn bản lên một hình ảnh Đáp án C Câu 103 Thông số trên được chọn trong Layer Style có nghĩa là : A) Kiểu viền của quầng sáng B) Ta chỉ cần thay đổi góc xoay của một hiệu ứng thì tất cả góc quay của hiệu ứng khác cũng thay đổi theo C) Chọn chế độ sáng D) Chế độ hòa trộn của án B Câu 104 Phát biểu nào sau đây là sai : A) Select/ tạo cùng chọn cho toàn bộ file Inverse (Ctrl + Shift + I): Nghịch đảo vùng chọn C) Ctrl + I: để biến vùng chọn thành màu đen trắng D) Border: Tạo khung biên vùng chọn Đáp án C Câu 78 Trong lệnh Ctrl+T : phát biểu nào sau đây là sai A) Rotate: Xoay đối tượng được chọn 1 góc Kéo xiên đối tượng được chọn C) Muốn phóng to, thu nhỏ đối tượng đúng tỷ lệ trong khi thao tác nhấn giữ phím shift D) Distort: Biến dạng đối tượng được chọn Đáp án A Câu 105 Công cụ nào dưới đây làm hình ảnh sáng hơn A) B) C) D) Đáp án A Câu 106 Công cụ nào dưới đây dùng để làm mờ các rìa hoặc vùng sắc nét trong hình ảnh để giảm bớt chi tiết. A) B) C) D) Cả 3 đáp án trên đều sai Đáp án -B Câu 107 Công cụ có tùy chọn nào sau đây chưa đúng: A) tùy chọn này cho phép làm giảm cường độ tùy chọn này cho phép làm tăng cường độ màu C) Tùy chọn Flow càng lớn thì càng làm tăng cường độ màu cho hình ảnh D) Cả 3 đáp án đều chưa đúng Đáp án -C Câu 108 Ở công cụ muốn tẩy 1 vết ảnh dơ, cách nào dưới đây là đúng: A) Kéo chọn một vùng ảnh dơ đặt trỏ vào bên trong vùng chọn Kéo sang vùng ảnh sạch gần chọn một vùng ảnh sạch gần vùng ảnh dơ nhất đặt trỏ vào bên trong vùng chọn Kéo đắp sang vùng ảnh dơ kề bên. C) Ta có thể chỉnh sửa vùng chọn tương tự như thao tác với công cụ Lasso D) Cả 3 đáp án trên đều đúng Đáp án -D