Luận văn tốt nghiêp “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội”

Luận văn tốt nghiêp “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội”

Lượt xem: 78,591Lượt tải: 6Số trang: 39

Mô tả tài liệu

Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như :các rủi ro do môi trường thiên nhiên như bão lụt, động đất, rét, hạn, sương muối, dịch bệnh…;các rủi ro do sự tiến bộ phát triển khoa học và kỹ thuật như tai nạn ôtô, hàng không, tai nạn lao động..;các rủi ro...

Tóm tắt nội dung

Bảo hiểm được coi là một biện pháp tích cực nhất trong việc hạn chế rủi ro, Bên cạnh các loại hình bảo hiểm như BHXH và BHYT, riêng tham gia vào các loại hình bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại, trong đó đặc biệt là bảo hiểm nhân Việt ) đã cho ra mắt loại hình bảo hiểm nhân thọ vào tháng 8/1996 và tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 64,8% trong năm 2001 và cũng là phẩm của Bảo Việt đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của khách hàng và nghiệp BHNT, trong đó chỉ có 1 doanh nghiệp Nhà Nước là Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), còn lại là 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm. là các sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ trọn đời, số tiền bảo hiểm còn hạn chế, hiểm An Khang Trường Thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội ” sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về thực trạng khai thác sản phẩm Bảo hiểm khai thác sản phẩm Bảo hiểm An Khang Trường Thọ của BVNTHN nhằm góp phần nâng cao số lượng sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Thọ được bán, đưa sản phẩm Bảo hiểm An Khang Trường Thọ trở thành một sản phẩm loại hình bảo hiểm ra đời với mục đích giúp con người khắc phục được những BHNT là sự cam kết giữa người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm ) một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến một thời điểm nhất định) còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng BHNT là quá trình bảo hiểm các rủi ro có liên quan đến sinh mạng, là 32 bảng Anh, khi ông chết trong năm đó, người thừa kế của ông được ty này đến nay vẫn còn hoạt động, nhưng lúc đầu nó chỉ bán bảo hiểm cho các Anh được thành lập và bán bảo hiểm nhân thọ cho mọi người dân. công ty bảo hiểm Meiji của Nhật ra đời và đến năm 1888 và 1889, 2 công ty Trên thế giới, BHNT là loại hình bảo hiểm phát triển nhất, năm 1985 tỷ và năm 1993 con số này là 1647 tỷ, chiếm gần 48% tổng phí bảo vụ BHNT là loại hình bảo hiểm chỉ liên quan đến các sự kiện xảy một trong những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa BHNT với bảo hiểm phi (gọi là phí bảo hiểm) cho người bảo hiểm, ngược lại người bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền lớn (gọi là số tiền bảo hiểm) cho người hưởng quyền lợi bảo hiểm như đã thoả thuận từ trước khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra. bảo hiểm được trả khi người được bảo hiểm đạt đến một độ tuổi nhất định và đình người được bảo hiểm khi người này không may bị chết sớm ngay cả khi họ mới tiết kiệm được một khoản rất nhỏ qua việc đóng phí bảo ở chỗ, người mua bảo hiểm đảm bảo trả cho người tham gia bảo hiểm Có nghĩa là khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro, trong thời hạn bảo hiểm được ấn định, những người thân của họ sẽ nhận được những khoản trợ cấp hay số tiền bảo hiểm từ công ty bảo gia bảo hiểm: Trong khi các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ chỉ đáp gia bảo hiểm gặp sự cố, từ đó góp phần ổn định tài chính cho người tham gia, hình bảo hiểm này có thị trường ngày càng rộng và được rất nhiều người quan đa dạng và phức tạp trong các hợp đồng BHNT thể hiện ở ngay các sản phẩm Mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng có nhiều loại hợp đồng khác đồng với mỗi thời hạn khác nhau, lại có sự khác nhau vể số tiền bảo hiểm, đồng bảo hiêm phi nhân thọ, trong mỗi hợp đồng BHNT có thể có 4 bên tham gia (ngưòi bảo hiểm, người được bảo hiểm, người tham giabảo hiểm và người được thụ hưởng quyền lợi bảo tiến trình này, người bảo hiểm phải bỏ ra rất tuổi của người được bảo hiểm, tuổi thọ bình quân của con người, số tiền bảo hiểm, thời hạn tham gia bảo hiểm phương thức thanh toán, lãi suất đầu tư, tỷ thường ở các nước, luật kinh doanh bảo hiểm, các văn bản,quy định có tính pháp quy phải ra đời trước khi ngành bảo hiểm phát triển . Luật bảo hiểm và bảo hiểm để từ đó có vốn dài hạn đầu tư cho nền kinh tế. Bản chất của Bảo Hiểm nói chung và BHNT nói riêng như chúng ta đã các cá nhân và gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho người được bảo hiểm. rất đông đảo, các nhà bảo hiểm thu được phí để hình thành quỹ bảo hiểm, quỹ mức tăng dân số và tuổi thọ để giải quyết các chế độ đảm bảo xã hội, nhất là và tính phí bảo hiểm của công ty và đóng một vai trò nhất định trong quan hệ các sản phẩm bảo hiểm của công ty. có khả năng chống lại ảnh hưởng của lạm phát vì khi tính phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã áp dụng một tỷ lệ chiết khấu phí (lãi kỹ thuật), phần lãi này sẽ giá trị đồng tiền vì khi tham gia bảo hiểm, số tiền nộp phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm (NTGBH) không phải là tiền “chết” mà là tiền “đẻ” ra tiền. Số phí bảo hiểm mà NTGBH đóng được công ty bảo hiểm đem đầu tư và lãi phí bảo hiểm đóng ), ngoài ra còn dưói hình thức lãi chia (bảo tức ). bảo toàn và tăng được giá trị của khoản tiền đóng phí bảo cần lưu ý là, khi tham gia bảo hiểm và đóng phí định kỳ, không phải bảo hiểm mà từng phần phí đóng sẽ chịu ảnh hưởng trong những thời hạn trường cạnh tranh mạnh mẽ, các công ty BHNT muốn phát triển sản phẩm và ngành bảo hiểm, ở Hồng Kông với số dân 6 triệu người, có tới 20.000 người làm ở các công ty bảo hiểm. và phát triển lực lượng đại lý, nhân viên của các doanh nghiệp BHNT đã tạo người tham gia mục đích chính của họ hoặc là để bảo vệ con cái và những bảo hiểm đã thực hiện đa dạng hoá các sản phẩm BHNT, thực chất là đa dạng Trong thực tế có 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản : -Bảo hiểm trong trường hợp tử vong; -Bảo hiểm trong trường hợp sống ; -Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. đa dạng hoá sản phẩm cho phù hợp với các điều kiện của công ty. con người, mà là bảo hiểm các rủi ro khác có liên quan đến cuộc sống của con Đôi khi người tham gia bảo hiểm cũng thấy rất cần thiết phải tham gia 4.1.Bảo hiểm trong trường hợp tử vong có thời hạn): Được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy được bảo hiểm không nhận được bất cứ khoản phí nào từ số phí bảo hiểm đã Điều đó, cũng có nghĩa là người bảo hiểm không phải thanh toán số tiền bảo hiểm cho người được bảo có hiệu lực của hợp đồng, thì người bảo hiểm phải có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm được chỉ phí Bảo hiểm thấp nhất vì không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được Bảo đảm cuộc sống cho gia đình và người thân trong một thời gian ngắn. Bảo hiểm tử kỳ còn được đa dạng hoá thành các loại hình sau: -Bảo hiểm tử kỳ cố định: có mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cố định, nhất và người bảo hiểm không thanh toán khi hết hạn hợp lực nếu sau ngày gia hạn hợp đồng không nộp phí bảo bảo hiểm bị tử hiểm tử kỳ có thể tái tục: loại này có thể được tái tục vào kết thúc hợp đồng và không yêu cầu có thêm bằng chứng nào về sức khỏe của người được bảo hiểm, nhưng có sự giới hạn về độ tuổi (thường độ tuổi tối đa là 65). lúc tái tục, phí bảo hiểm tăng lên vì độ tuổi của người được bảo hiểm lúc này -Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi: Đây là loại hình bảo hiểm tử kỳ cố định nhưng cho phép người được bảo hiểm có sự lựa chọn chuyển đổi một phần hay toàn bộ hợp đồng thành một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hay bảo hiểm được tính dựa trên hợp đồng BHNT trọn đời hay hỗn hợp mới theo Loại hợp đồng này phát hành như một sự bảo chứng cho khoản tiền vay. được bảo hiểm tử kỳ giảm dần: đây là loại hình bảo hiểm mà có một bộ phận của số tiền bảo hiểm giảm hàng năm theo một mức quy hiểm tử kỳ tăng dần: Loại này được phát hành nhằm giúp người tham gia bảo hiểm có thể ngăn chặn được yếu tố lạm phát của đồng tiền . ty bảo hiểm cho gia đình không may có người được bảo hiểm bị chết, tương ứng với số tiền bảo hiểm khi mới ký hợp đồng . -Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện: Điều kiện ở đây là việc thanh toán trợ cấp chỉ được thực hiện khi người được bảo hiểm bị chết, đồng thời người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm được chỉ định trong hợp đồng phải còn hiểm nhân thọ trọn đời : (Bảo hiểm trường sinh) Loại hình bảo hiểm này cam kết bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm đến khi chết. -Số tiền bảo hiểm trả một lần khi người được bảo hiểm bị chết bất cứ lúc nào; -Phí bảo hiểm của loại hình này thường cao hơn bảo hiểm tử kỳ vì người -Loại hình bảo hiểm này thường đóng phí nhiều lần và số phí bảo hiểm đóng -Đảm bảo cuộc sống của gia đình và người thân sau cái chết của người được Hiện nay loại hình bảo hiểm này thường có các loại hợp đồng sau: -BHNT trọn đời quy định số lần đóng phí bảo hiểm 4.2.Bảo hiểm trong trường hợp sống (còn gọi là bảo hiểm sinh kỳ ) Thực chất của loại hình bảo hiểm này là người bảo hiểm cam kết chi trả cuộc đời người tham gia bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm chết trước ngày Loại hình bảo hiểm này trước đây được triển khai theo 2 hướng: -Thời hạn bảo hiểm có thể xác định, có thể không xác định. -Số tiền bảo hiểm được trả nhiều lần (trợ cấp định kỳ). gia bảo hiểm thường là những người bước vào độ tuổi về hưu. Loại hình bảo hiểm này phù hợp với những người khi về hưu hoặc tiền hưu”, “Niên kim nhân thọ”…được các công ty bảo hiểm vận dụng hết Thực chất của loại hình bảo hiểm này là bảo hiểm cả trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hay còn sống. -Số tiền bảo hiểm được trả 1 lần khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra (chết, hết hạn hợp đồng người được bảo hiểm vẫn còn bảo hiểm nộp định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro nên hầu hết các loại hợp đồng, các loại bảo hiểm khác nhau đều được tham Khách hàng của loại hình bảo hiểm này là đông nhất và có thể ở -Điều khoản bổ sung bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật:có nghĩa nhà bảo hiểm cam kết trả các chi phí nằm viện và phẫu thuật cho người được bảo hiểm khi Tuy nhiên nếu người được bảo hiểm tự gây thương -Điều khoản bổ sung bảo hiểm tai nạn: Nhằm trợ giúp thanh toán chi phí chết hoặc thương tích của người được bảo khoản bảo hiểm này có đặc điểm là bảo hiểm khá toàn diện các hậu quả tai nạn như: Người được bảo …sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm . -Điều khoản bổ sung bảo hiểm sức khoẻ :Thực chất của điều khoản này là nhà bảo hiểm sẽ cam kết thanh toán khi người được bảo hiểm bị các chứng bệnh tham gia bảo hiểm ở đây nhằm có được những khoản tài chính nhất định để Ngoài ra, trong một số hợp đồng BHNT, các nhà bảo hiểm còn đưa ra những điểm bổ sung khác như :hoàn phí bảo hiểm, miễn thanh toán phí khi bị sung đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng của ngươì tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm là một loại hình dịch vụ, vì vậy nó mang những đặc điểm chung của các sản phẩm dịch vụ, ngoài ra sản phẩm bảo hiểm cũng có những nên sản phẩm bảo hiểm được xếp vào loại sản phẩm “đặc thọ, một mặt nó cũng là một loại hình bảo hiểm do đó nó cũng mang những nét chung của bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào, nghĩa là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng mang những đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ và những đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm. +Là sản phẩm vô hình: Khi mua bảo hiểm, mặc dù khách hàng nhận được các Khi mua sản phẩm bảo hiểm, người mua chỉ nhận vì vậy có thể nói sản phẩm bảo hiểm là một sản phẩm vô hình. +Là sản phẩm không thể tách rời và không thể cất trữ: Sản phẩm bảo hiểm không thể tách rời – tức là việc tạo ra sản phẩm dịch vụ bảo hiểm trùng với Thêm vào đó, sản phẩm bảo hiểm cũng không thể cất trữ được – có nghĩa là khả năng thực hiện dịch vụ bảo hiểm vào một thời điểm các sản phẩm hữu hình có thể sản xuất với số lượng lớn sau đó được lưu trữ +Tính không đồng nhất: Dịch vụ bảo hiểm cũng như các dịch vụ khác, chủ +Là sản phẩm không được bảo hộ bản quyền: Mặc dù trước khi tung một sản phẩm nào đó ra thị trường, các doanh nghiệp bảo hiểm đều phải đăng ký sản các doanh nghiệp bảo hiểm phải có các biện pháp nâng cao chất lượng sản Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng có những đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm, đó là: phẩm mang tính bảo hiểm thuần tuý, mặc dù đã mua sản phẩm – nhưng khách hàng đều không muốn rủi ro xảy ra để được doanh nghiệp bảo hiểm bồi bảo hiểm bồi thường, chi trả khó có thể bù đắp được. cứ vào chi phí thực tế có thể tính được giá thành, giá bán của sản phẩm, qua Nhưng đối với sản phẩm bảo hiểm, việc +Là sản phẩm có hiệu quả xê dịch: Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có quyền thu phí của người tham gia bảo hiểm hình thành nên quỹ bảo hiểm; sau đó nếu có các sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm mới tham gia bảo hiểm cũng “được nhận” số tiền chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm ( trừ trường hợp mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang tính tiết +Thời hạn bảo hiểm dài, thường là 5 năm, 10năm, 20 năm hoặc suốt cả cuộc đồng với mỗi thời hạn khác nhau lại có sự khác nhau về số tiền bảo hiểm, 2.ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ Nhóm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời là nhóm sản phẩm bảo Do cũng là sản phẩm bảo hiểm nên nhóm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời vẫn mang đầy đủ những đặc tính của sản phẩm dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như đã nêu nhân thọ trọn đời cũng có một số đặc điểm riêng khác các nhóm sản -Sản phẩm bảo hiểm này có thời hạn bảo hiểm không xác định châm của người bảo hiểm ở đây là: “Bảo hiểm đến khi có một số trường hợp loại hình bảo hiểm này còn đảm bảo chi trả cho người được bảo hiểm ngay cả khi họ sống đến 100 tuổi. -Số tiền bảo hiểm được chi trả bất cứ khi nào người được bảo hiểm bị -Do thời hạn bảo hiểm dài nên phí bảo hiểm cao hơn so với bảo hiểm sinh mạng có thời hạn, vì rủi ro chết chắc chắn sẽ xảy ra, nên số tiền bảo hiểm -Phí bảo hiểm có thể đóng theo nhiều hình thức như đóng một lần, hoặc lx : số người sống ở độ tuổi người tham gia bảo hiểm Đối với trường hợp phí thuần nộp hàng năm trong bảo hiểm nhân thọ Do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời là thời hạn bảo hiểm song người tham gia bảo hiểm thường có mong muốn đóng đến một độ tuổi Bộ phận phí hoạt động (h) trong bảo hiểm nhân thọ bao gồm 3 khoản: Đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời thu phí một lần thì khoản Đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời thu phí nhiều lần trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm thì bộ phận phí hoạt động (h) sẽ bao gồm đầy Nhờ những đặc tính trên nên sản phẩm bảo hiểm trọn đời được các phẩm này bao gồm các sản phẩm: An Khang Trường Thọ của Bảo Việt, Phú này ra đời đã đáp ứng được nhu cầu của người dân, giúp họ có được một QUY TRÌNH KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH Một sản phẩm bảo hiểm ra đời nó đòi hỏi một quy trình triển khai đến trọng nhất, có ảnh hưởng quyết định đến việc đưa một sản phẩm bảo hiểm đến tay người tiêu dùng cũng như trong hoạt động của công ty bảo hiểm. Sở dĩ như vậy vì quy luật cơ bản của bảo hiểm là số đông bù số ít, do đó Muốn tiêu thụ được nhiều sản phẩm thì các doanh nghiệp bảo hiểm nhân chất khoa học để cho các khai thác viên trong công ty bảo hiểm thực hiện 2. QUY TRÌNH KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ. Việc hoạt động khai thác bảo hiểm được quy định trong mục 2 về khai thác bảo hiểm của luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm các điều 15 , điều 16 , khai thác bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm . thực hiện quy trình khai thác của doanh nghiệp bảo một sản phẩm bảo hiểm mà việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho quy hiểm được và doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiếp cận được. � Chuẩn bị tài liệu: là các đơn yêu cầu bảo hiểm, các điều khoản, các quy sản phẩm bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm khai thác . � Tiếp nhận giấy yêu cầu bảo hiểm, thực hiện công tác thẩm định, đánh nhận hay từ chối bảo hiểm cho khách hàng. mà phần lớn người khai thác viên bảo hiểm nào cũng phải thực hiện trong quy trình khai thác bảo hiểm . � Phát hành hợp đồng, thu phí bảo thu phí bảo hiểm, sản lượng hợp đồng khai thác được, phân chia theo khách hàng nhận được thông điệp truyền thông của công ty bảo hiểm trình khai thác của công ty bảo hiểm . mua của khách hàng công ty bảo hiểm. Để cho công việc khai thác trong doanh nghiệp bảo hiểm của công ty bảo hiểm đạt được những kết quả tốt ngoài thực hiện các bước trong quy trình cho quy trình khai thác bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đạt kết quả tốt Giới thiệu về sản phẩm bảo hiểm An Khang Trường Người được bảo hiểm: tham gia bảo hiểm Có thể không phải là người được bảo hiểm nhưng phải là người có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với người được bảo hiểm. Hợp đồng chỉ chấm dứt hiệu lực khi người được bảo hiểm chết hoặc bị Gồm các sự kiện xảy ra với người được bảo hiểm” a)Trường hợp người được bảo hiểm chết: Trả số tiền bảo hiểm cho người được hưởng quyền lợi bảo STBH cho Người được bảo hiểm. + Hoàn lại cho Người tham gia bảo hiểm 100% số phí bảo hiểm đã nộp 2.1.9 Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm: Thực trạng công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An Khang Thịnh I. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt Nhân thọ Hà 1. Sự hình thành và phát triển của Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội . Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm tàu biển, làm đại lý giám định và một số công ty Bảo hiểm thuộc chế độ cũ qua việc sát nhập với Công ty Năm 1996, Bảo Việt đưa ra thị trường dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ở Việt Nam. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội (Bảo Việt nhân thọ Hà Nội) trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam – Bảo Việt, ra đời theo đột phá thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với hai sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường: Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn Bảo Việt cũng như của các đơn vị trong ngành bảo hiểm Việt Nam. tính đến năm 1999, Bảo Việt nhân thọ Hà Nội trở thành công ty kinh doanh độc quyền Bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Hà Nội. cạnh tranh gay gắt của các công ty Bảo hiểm nhân thọ nước ngoài – những Đó là công ty TNHH bảo hiểm Và cuối cùng là một công ty liên doanh giữa công ty Bảo hiểm thành phố thừa hưởng những lợi thế về uy tín và kinh nghiệm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, cho đến nay, Bảo Việt nhân thọ Hà Nội đã có những bước công ty đã có 22 phòng đại lý Bảo hiểm nhân thọ khu vực với 1210 cán bộ cả các quận huyện thành phố, phục vụ mọi nhu cầu về Bảo hiểm nhân thọ của Đồng thời các phòng đại lý Bảo hiểm nhân kiện hợp đồng, giải quyết quyền lợi Bảo hiểm cho khách hàng nhanh chóng tiến hành chi trả tiền Bảo hiểm cho 457 trường hợp trong đó có 151 trường hợp được nhận số tiền Bảo hiểm đáo hạn hợp đồng với tổng số tiền chi trả là 1434 triệu đồng, 77 trường hợp nhận số tiền bảo hiểm do tử vong với số tiền người tham gia Bảo hiểm trong hợp đồng An sinh giáo dục, người được Bảo với số tiền chi trả trên 95 triệu đồng giúp cho các khách hàng và gia đình họ Là một trong những công ty Bảo hiểm nhân thọ thành viên dẫn đầu phát triển của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam nói riêng và thúc đẩy sự phát triển của thị trường Bảo hiểm Việt Nam nói cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Cơ cấu tổ chức của Bảo Việt nhân thọ Hà Nội ngày càng được phát Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của các phòng được quy định như Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách (2) Phòng phát hành hợp đồng bảo hiểm: có 5 chức năng chính: - Đánh giá rủi ro để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm là chức năng - Phát hành hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng ; (4) Phòng quản lý hợp đồng bảo hiểm: có 4 chức năng chính: - Quản lý tình trạng hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm như: quá trình So sánh các sản phẩm bảo hiểm trọn đời của các Công ty được bảo hiểm. Phí bảo hiểm Tuỳ thuộc vào số tiền Quyền lợi bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm trọn đời của các công ty