LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT" MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP "

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT" MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP "

Lượt xem: 75,250Lượt tải: 1Số trang: 55

Mô tả tài liệu

Hiện nay, phát thanh quảng bá qua môi trường vô tuyến vẫn là một kênh thông tin hữu ích phục vụ cuộc sống của con người. Cùng với sự phát triển của công nghệ tin học viễn thông, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của Internet cả về hạ tầng mạng và nhu cầu phát triển các dịch vụ mới như mua sắm trực tuyến, giải trí qua mạng . . công nghệ phát thanh cũng có những chuyển biến theo xu hướng hình thành một phương thức truyền tải mới, lấy Internet làm công cụ quảng bá tín hiệu phát thanh tới bạn...

Tóm tắt nội dung

1.1 Các phương thức truyền thông qua Internet CHƯƠNG 2: PHỎNG TẠO THAM SỐ CHẤT LƯỢNG CỦA TÍN HIỆU PHÁT THANH KHI TRUYỀN TẢI QUA MẠNG IP 2.1 Các tham số chất lượng mạng TRUYỀN TẢI QUA MẠNG IP THEO THỜI GIAN THỰC 3.4 Giải pháp đảm bảo chất lượng truyền tải tín hiệu phát thanh RoIP Radio over IP Truyền tải tín hiệu mang tin tức phát thanh qua mạng IP 6: Cấu trúc hệ thống truyền thông đa hướng qua mạng Các giao thức và chuẩn cho dịch vụ Mô hình lý thuyết hệ thống truyền tín hiệu phát thanh qua mạng IP 36 1: Các thông số thời gian của gói tin thứ Mô hình thực hiện thuật toán xác định tổng mức năng lượng tín hiệu 15: Chương trình phát (a)-thu (b) tín hiệu phát thanh qua mạng 3.18: Tham số trễ mạng đo thực tế phân bố theo thời gian - đột biến trễ có chu Hình 3.20: Tham số trễ mạng đo thực tế phân bố theo thời gian - đột biến trễ không Bảng 3.3: Các thông số chuyển đổi nguồn tín hiệu phát thanh gói tin tại đầu phát qua kết nối giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và ĐH Hiện nay, phát thanh quảng bá qua môi trường vô tuyến vẫn là một kênh thông tin và nhu cầu phát triển các dịch vụ mới như mua sắm trực tuyến, giải trí qua mạng . phương thức truyền tải mới, lấy Internet làm công cụ quảng bá tín hiệu phát thanh Hiện nay, hầu hết các đài phát thanh quốc gia đều có website riêng và thực hiện 1. Trong đó số lượng người dùng nghe đài qua mạng Internet thống kê theo tháng ≈ Các ràng buộc về tính đáp ứng thời gian và độ tin cậy của ứng dụng thời gian thực ( multicast ) đang được tập trung nghiên cứu kết hợp với giao thức truyền tải thời gian thực RTP / RTCP nhằm hình thành các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ cho các ứng dụng thời gian thực qua đó hạn chế nhược điểm của truyền thông đơn truyền tải cũng như cơ chế đảm bảo chất lượng thu nhận tín hiệu. Với đối tượng nghiên cứu là mô hình hệ thống và chất lượng dịch vụ truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP, luận án tập trung nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng RoIP ( Radio over IP ) thực hiện truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP kết hợp trên hai phương diện kết hợp truyền thông đơn hướng ( unicast ) với truyền thông đa hướng ( multicast ) và kết hợp Nghiên cứu các thuật toán điều khiển lịch trình bộ đệm tái tạo thích ứng và ảnh hưởng của mạng đối với chất lượng tín hiệu phát thanh truyền tải qua mạng IP. lượng dịch vụ QoS và đề xuất mô hình đo đạc thông số chất lượng tín hiệu phát thanh tại đầu thu qua mạng IP theo thời gian phát từ các vấn đề nêu trên, luận án xác định mô hình hệ thống và chất lượng dịch vụ truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP là đối tượng � Nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP kết hợp trên hai phương diện kết hợp truyền � Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số mạng đến chất lượng tín hiệu phát vụ kiểm chứng mô hình và phương pháp đảm bảo chất lượng theo thời gian thực. � Nghiên cứu các phương thức đánh giá chất lượng tín hiệu truyền tải qua Đề xuất mô hình đo đạc đánh giá chất lượng tín hiệu phát thanh tại đầu diện mạng IP, dịch vụ truyền thông tín hiệu phát thanh qua mạng Internet được hiểu là truyền tải tín hiệu phát thanh qua giao thức IP và viết tắt là G.723.1 và G.729 nhằm nén tốc độ số liệu có thể áp dụng với tín hiệu tiếng hình thành nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như đa dạng hóa các thuộc tính phát thanh được đóng gói theo chuẩn giao thức thời gian thực RTP ( Real-time Chất lượng tín hiệu phát thanh thu được khi truyền qua mạng IP là vấn đề quan Các mạng IP không được thiết kế phục vụ các dịch vụ thời gian thực do đó các yếu tố mạng như tỷ lệ tổn thất cạnh tham số mạng, thông số trễ và tổn thất gói là hai đặc tính quan trọng nhất ảnh hiệu phát thanh ở mức tốt, các yêu cầu chất lượng dịch vụ được đưa ra về tỷ lệ tổn được chất lượng tín hiệu phát thanh tại đầu thu có thể hiểu được và có độ trung yêu cầu để tái tạo được tín hiệu phát thanh không bị gián đoạn nhằm đảm bảo chất cấu thành bởi sự tăng đột ngột của trễ mạng trong một khoảng thời gian nhất định kéo theo một chuỗi các gói tin được thu nhận liên tiếp thành từng cụm. cứu trên cũng chỉ ra đột biến trễ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tín hiệu Hiện nay, kỹ thuật sử dụng bộ đệm tái tạo được đề cập là một trong những cơ cấu quan trọng để đáp ứng tính thời gian thực và tương tác của dịch vụ thời gian thực thời điểm tái tạo tín hiệu phát thanh thu được từ các gói trình có thể được thực hiện theo phương thức cố định và phương thức thích hơn trong các trường hợp tình trạng mạng thay đổi theo thời gian. tái tạo tín hiệu được điều khiển theo các thuật toán điều khiển bộ đệm tái tạo thích Các thuật toán hiện tại cho một số kết quả tối ưu nhất định trong việc thỏa hiệp giữa độ trễ và độ tổn thất gói tin nhằm đạt được chất lượng tín hiệu tại đầu thu tốt Tuy nhiên, chất lượng của các thuật toán bộ đệm tái tạo hiện tại chỉ được xét số nguồn với tình trạng mạng và kết hợp với đánh giá chất lượng tín hiệu phát Việc đánh giá chất lượng tín hiệu phát thanh thu được có thể thông qua hệ số điểm thể nhận được thông qua khảo sát ý kiến người nghe về chất lượng của tín hiệu phát dụng các thuật toán nhằm đánh giá chất lượng tín hiệu phát thanh thu được qua mạng IP để xác định thông số đánh giá chất động tiến hành tại thời điểm bất kỳ và có thể lặp lại nhiều lần trong các khoảng Do đó việc kết hợp đánh giá giữa các phương pháp chủ quan và các mô hình đánh giá khách quan cần được nghiên cứu áp dụng để đánh giá chất lượng tín hiệu phát Hầu hết các nghiên cứu gần đây nhằm đảm bảo chất lượng tín hiệu tiếng nói/âm thanh truyền tải qua mạng IP theo thời gian thực đều tập trung vào giải quyết theo Hướng này có ưu điểm là được thực hiện tại đầu thu nên không phụ thuộc vào hạ tầng mạng và có thể xử lý thích ứng với các tham số mạng chất lượng dịch vụ truyền tải tín hiệu phát thanh qua mạng IP phụ thuộc chặt chẽ vào các thông số nguồn và các tham số mạng. Do đó, vấn đề đảm bảo chất lượng tín hiệu tại đầu thu sử dụng phương thức điều chỉnh thông số nguồn theo thời gian thực cần được quan tâm thanh qua mạng Internet hiện tại là chưa có cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ, thực hiện theo phương thức truyền thông đơn hướng dẫn đến các hạn chế về chất thời gian thực qua mạng IP là hướng nghiên cứu mới, hiện nay chưa có tài liệu liên quan cũng như chuẩn đánh giá chất lượng truyền tải tín hiệu phát thanh qua mạng trong việc phát triển ứng dụng trong xu hướng phát triển của công nghệ thông tin Đề tài được tiếp cận theo hướng nghiên cứu các tham số mạng và kỹ thuật đảm bảo chất lượng tín hiệu phát thanh tại đầu thu. cơ bản, cấu trúc của hệ thống RoIP, các tham số chất lượng mạng và phương pháp truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP trên nền hệ điều hành mã Thông qua mô hình toán học, đặc tính trễ và tổn thất gói tin truyền tải qua mạng Internet được mô hình hóa và ứng dụng trong việc xây dựng công cụ phỏng tạo Bên cạnh đó, các tham số mạng và nguồn lưu lượng thực tế được sử dụng nhằm kiểm chứng phương pháp đảm bảo chất lượng truyền tải tín hiệu phát Chương 1: Thảo luận những vấn đề cơ bản của truyền thông đa hướng qua mạng IP hình hệ thống truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP trên phương Chương 2: Xem xét chất lượng dịch vụ truyền tải tín hiệu phát thanh thời gian thực qua mạng IP theo thông số nguồn và thông số mạng ảnh hưởng đến chất lượng tín hưởng của môi trường truyền tải tới tín hiệu tại đầu 3: Nghiên cứu vấn đề đảm bảo chất lượng tín hiệu tại đầu thu theo hai khía cạnh: thứ nhất, các cơ chế tái tạo tín hiệu thu nhận tại đầu cuối thông qua bộ hình đánh giá chất lượng tín hiệu tại đầu thu sử dụng tỷ số năng lượng tín hiệu trên dịch vụ truyền tải tín hiệu phát thanh qua mạng IP sử dụng cơ chế thích ứng tham Cuối cùng là kết luận, hướng nghiên cứu tiếp theo và các phụ lục của luận án. 1.1 Các phương thức truyền thông qua Internet Trong một thời gian ngắn, các dịch vụ truyền tải thời gian thực qua Internet đã phát Một đặc điểm nổi bật trong xu hướng phát triển các dịch vụ thời gian thực là mở rộng truy nhập vô tuyến tới người dùng và hợp nhất mạng viễn thông sử - Phương thức truyền thông đơn hướng (unicast) thể hiện trên hình 1.2: Các gói tin là mô hình truyền thông đơn giản đơn nhưng khó đảm bảo chất lượng dịch vụ khi - Phương thức truyền thông quảng bá thể hiện trên hình 1.3: Các gói tin được truyền tải từ một nguồn gửi đến tất cả các máy trạm trong mạng gói tin quảng bá được xử lý bởi tất cả các máy trạm trong mạng, thậm đến tải lưu lượng vô ích với một số máy trạm và khó khăn trong vấn đề bảo mật - Phương thức truyền thông đa hướng thể hiện trên hình 1.4: Các gói tin được truyền tải từ một nguồn gửi đến một nhóm các máy trạm xác định hình truyền thông tận dụng được các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm của giảm lưu lượng mạng và tải xử lý của nguồn phát. bá, phương thức truyền thông đa hướng có thể được triển khải trên diện rộng và Kỹ thuật truyền thông đa hướng qua mạng IP lần đầu tiên được đề cập và hoạt động trên nền một hệ điều hành mạng phân bố với mục tiêu khi đó là thiết lập các cơ cấu giao thức cho phép truyền tải dữ liệu đa hướng giữa các phân mạng IP và cho phép luồng dữ liệu lưu chuyển qua các bộ định tuyến IP thuộc các thiết bị mạng lớp 3 cũng như phân bổ địa chỉ multicast và ánh xạ tới địa chỉ MAC của các thiết bị trong mạng Ethernet [42] quy định giao thức chuẩn Internet mới để xây dựng các ứng dụng truyền đi kèm với giao thức ấn định địa chỉ IP đa hướng lớp D và một số giao thức khác Ứng dụng đầu tiên của multicast là truyền âm thanh và tiếng nói phục vụ hội thảo Các ưu điểm của của truyền thông đa hướng đã thu hút được sự Truyền thông đa hướng là phương thức truyền dữ liệu đồng thời từ một máy trạm - Multicast sử dụng băng thông mạng một cách hiệu quả thông qua việc gửi cùng một gói tin đến nhiều đích thay vì chỉ đến một đích như trong truyền thông đơn - Các thành viên trong nhóm multicast có thể gia nhập hay rời khỏi nhóm tại thời chỉ những bộ định tuyến có liên quan đến việc truyền gói tin multicast từ nguồn đến đích và được một server chỉ định tham gia phục vụ nhóm mới nhận và xử lý các gói - Multicast đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng hội thảo audio và video trên hỗ trợ một tập các giao thức cho phép xây dựng các ứng dụng thời gian - Cấu trúc của mạng multicast có thể được xây dựng thành các ốc đảo giao tiếp với Cấu trúc hệ thống truyền thông đa hướng được thể hiện trên hình truyền thông đa hướng bao gồm các máy trạm đầu cuối và hệ thống các thiết bị mạng trung gian bao gồm các bộ định tuyến, các nút chuyển mạch và các tuyến Mạng đường trục đa hướng MBONE [12] được xây dựng nhằm đánh giá các ứng dụng cũng như các giao thức được xây dựng phục vụ truyền thông multicast dữ 6: Cấu trúc hệ thống truyền thông đa hướng qua mạng IP Các ốc đảo giao tiếp với mạng bên ngoài thông qua một bộ định tuyến có khả năng xử lý các gói IP multicast thông qua hỗ trợ giao thức quản lý nhóm Internet IGMP và các giao thức định tuyến khác được xác định tuyến IP truyền thống chỉ hỗ trợ xử lý các gói IP unicast được xác định là các Các MRouter của các mạng khác nhau kết nối thông Với bộ định tuyến các gói dữ liệu được xem như đến từ MRouter lân cận và trong suốt đối với các bộ định tuyến trung Như thể hiện trên hình 1.1, MRouter R2 muốn gửi một gói tin IP đa hướng tới - Mô hình dịch vụ: có thành phần là các máy trạm đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ - Các giao thức định tuyến định tuyến gói tin từ nguồn đến các Một nhóm multicast là một tập hợp các máy trạm trên mạng cùng muốn nhận một gửi hoặc nhận được các gói multicast đến / từ một nhóm đa hướng thì trước hết - Các thành viên của nhóm có tính chất động, tức là máy trạm có thể gia nhập hay - Tại cùng một thời điểm thì một máy trạm có thể là thành viên của nhiều nhóm - Khi đã gia nhập nhóm multicast và là thành viên của một nhóm thì máy trạm có thể nhận tất cả các gói tin gửi đến địa chỉ nhóm đó. không thể truyền cũng như nhận các gói multicast và bỏ qua các gói được gửi bởi nhất thiết phải gia nhập một nhóm multicast mới gửi được các gói multicast tới và truyền thông tin này đến các bộ định tuyến dựa trên giao thức IGMP ( Tuy nhiên không phải tất cả địa chỉ nằm trong dải trên đều được dùng cho các thiết lập và ứng dụng cho một số mục đích “chuyên dụng” được xem là các địa chỉ Các giao thức mạng sử dụng các địa chỉ này để bộ định tuyến tự động phát hiện và cập nhật các thông tin trong bảng định tuyến của thông multicast giữa các thành viên qua mạng này đã được dành cho các ứng dụng multicast đã được IANA thông qua và định tuyến được cấu hình có các bộ lọc để ngăn cản lưu lượng multicast trong Phạm vi địa chỉ từ 233.0.0.0 tới 233.0.0.8 được dành cho các tổ chức đã có một số nhóm tùy biến và có thể sử dụng được cho các ứng dụng do người dùng xây nhóm đa hướng sử dụng các địa chỉ đa hướng tùy biến có tính chất tạm thời đầu tiên để xác định phương thức truyền thông qua kiểu địa chỉ là unicast (0) hay Mạng vô tuyến sử dụng một dải tần xác định tương ứng với băng thông phản ánh Trong lý thuyết thông tin và xử lý tín hiệu cho thấy hiện vị trí và mối liên hệ giữa các thành phần của họ giao thức 802 trong mô hình để thực hiện được mục đích này, một số các đặc điểm truyền thống được kết hợp khung trước khi các khung được truyền đi trong không phân tán là thành phần logic của mạng 802 được sử dụng để đưa các khung thực hiện bằng sự kết hợp giữa các cầu nối và môi trường hệ thống phân tán, hệ thống này là khung của mạng sử dụng giữa các điểm truy truyền tải các khung dữ liệu giữa các máy trạm được thực hiện thông qua môi Mạng được xây dựng để truyền dữ liệu giữa các với giao tiếp mạng vô tuyến thực hiện phối ghép thông qua các card giao tiếp Cấu hình BSS hay cấu hình cơ bản của một mạng 802.11 bao gồm một nhóm các trong miền dịch vụ cơ bản có thể kết nối với các trạm khác trong BSS. động trong BSS cần giao tiếp với trạm thứ hai, việc kết nối sẽ được thực hiện theo Với tất cả các kết nối được thực hiện thông bởi các điểm mà tại đó các thông tin được truyền đi từ các điểm AP có thể nhận kiệm được dung lượng truyền tin nhưng sẽ làm tăng giá thành của lớp vật lý do các trạm di động cần được duy trì một quan hệ với các trạm di động khác trong vùng Các điểm AP có thể đưa ra các thông báo khi một trạm đưa thiết lập chế độ thể ngừng việc thu và cấp nguồn cho đến khi truyền đi và tìm được các khung đệm Trong mạng phụ thuộc BSS, các trạm cần phải được kết nối với một điểm AP để có thể thực hiện các dịch vụ của luôn luôn khởi tạo quá trình kết nối và các điểm AP có thể lựa chọn để chấp BSS có thể tạo ra một mạng bao phủ trong các văn phòng nhỏ hay ở nhà, nhưng kích cỡ tùy ý được tạo ra bằng cách liên kết các BSS và hình thành một tập dịch vụ thể kết nối với nhau, kể cả khi các trạm này không cùng một khu vực dịch vụ cơ Để các trạm trong một ESS có thể kết nối với nhau, mội trường vô tuyến Một số các AP trong một khu vực đơn lẻ có thể được nối tới một thiết bị Hub hoặc chuyển mạch và thông qua bộ định tuyến để kết nối với AP trong một ESS hoạt động phối hợp với nhau cho phép các mạng khác sử hình 1.17, bộ định tuyến sử dụng một địa chỉ MAC để phát đi các khung số 1.19, bộ định tuyến sử dụng địa chỉ MAC để truyền các khung số liệu đến máy họa liên kết giữa các máy trạm và hệ thống phân tán thông qua điểm truy nhập AP phương tiện truyền tải tín hiệu mang tin tức phát thanh theo thời gian thực. tín hiệu mang tin tức phát thanh qua mạng IP và được xử lý như một dạng số liệu truyền tải qua mạng IP chịu ràng buộc về tính đáp ứng thời gian thực và đây chính là yếu tố quan trọng liên quan đến chất lượng tín hiệu tái tạo tại đầu thu. thời gian thực truyền tải qua mạng IP được đặc trưng bởi sự ràng buộc về mặt thời gian có thể được phân nhóm theo tính chất đặc thù có tương tác ( hai chiều) và nguồn tín hiệu mang tin tức phát thanh làm đối tượng nghiên cứu và là nguồn tín cho vấn đề xử lý và đảm bảo chất lượng tại đầu thu do không yêu cầu tính tương Dịch vụ truyền tải tín hiệu phát thanh qua mạng IP - RoIP mang lại lợi ích rõ ràng - Giảm chi phí truyền tải tín hiệu phát thanh giữa các đài trung ương và khu vực truyền tín hiệu phát thanh kéo theo tăng hiệu quả sử dụng mạng IP. - Trong tương lai trên cơ sở dịch vụ RoIP sẽ chuyển hóa thành các ứng dụng đa Mục tiêu cơ bản của thông tin RoIP là cung cấp dịch vụ tin cậy, chất lượng cao với trong các mạng IP hiện nay chủ yếu là do các hạn chế về mặt băng thông, các yếu chính xác định chất lượng dịch vụ thời gian thực truyền qua mạng IP cũng như ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu phát thanh tại đầu thu và sẽ được trình bày ở chương Các phương thức chuyển tiếp tín hiệu phát thanh truyền thống thể hiện trên hình 1.20 được thực hiện qua các môi trường thông tin vệ tinh, vi ba hoặc kết nối qua Khác với các phương thức chuyển tiếp tín hiệu truyền thống, mô hình truyền tải tín hiệu phát thanh qua Internet hiện tại của đài tiếng nói chưa có cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ, thực hiện theo phương thức truyền chung của truyền thông đơn hướng đặc biệt là hạn chế về chất lượng khi số lượng Cũng như các phương thức chuyển tiếp tin hiệu truyền thống, mô hình truyền tải tín hiệu phát thanh hiện tại của đài tiếng nói Việt Nam này đòi hỏi sử dụng hệ thống chuyên dụng và các thiết bị xử lý tín hiệu phần cứng của nước 20: Các phương thức chuyển tiếp tín hiệu phát thanh truyền thống. Hệ thống truyền tải tín hiệu tiếng nói qua mạng IP - VoIP được đề cập đến theo phương diện hệ thống thể hiện trên hình 1.22 thực hiện các chức năng sau: o Mã hóa số liệu âm thanh và đóng gói số liệu theo giao thức IP. o Truyền các gói IP qua mạng IP đến phía thu. Để truyền tải các gói tin RoIP qua mạng IP, mô hình giao thức và các chuẩn hỗ trợ truyền tải thời gian thực như thể hiện trên hình 1.23 được áp RFC 3550 quy chuẩn các giao thức truyền tải thời gian thực RTP (Real- để truyền tải và quản lý các tín hiệu tiếng nói và hình ảnh. RTP được áp dụng chủ yếu cho các ứng dụng thời gian thực được thiết kế để thời gian thực hoặc khôi phục các gói tin bị tổn thất cũng như đảm bảo băng thông sẵn có cho các ứng dụng xác định (không giải quyết vấn đề chất lượng cung cấp cơ chế phản hồi chất lượng dịch vụ QoS và thông tin phiên làm việc mẫu tín hiệu phát thanh tương tự và mã hóa, thông tin RTP và RTCP được đóng vào gói IP với phần tiêu đề UDP để tạo thành yêu cầu truyền gói tin tín hiệu 22: Các giao thức và chuẩn cho dịch vụ RoIP hình là UDP hỗ trợ các dịch vụ thời gian thực và cung cấp khả năng phân phối Ngoài ra, RTP cũng mang thông tin về số thứ tự gói tin truyền tải, qua đó ứng dụng tại đầu cuối có thể phát hiện các gói tin tổn thất, các gói tin nhận có thể thực hiện các giải thuật bù thất nhằm đảm bảo chất lượng tín hiệu thu gồm một số trường thông tin chính được sử dụng trong luận án như sau: RTP được gửi từ bên phát và sẽ tăng tuần tự mỗi khi có một gói RTP được gửi Số thứ tự gói RTP cho phép hiện các gói tin tổn thất, các gói tin nhận lặp lại liệu cho dù các mẫu dữ liệu được truyền tải qua mạng hoặc bị hủy bỏ trong khi Nhãn thời gian giúp bên nhận tính toán biến động trễ của các gói RTP cũng control protocol) cho phép trao đổi thông tin của các thành viên tham gia phiên Hệ thống RoIP được đề xuất và xây dựng từ quan điểm áp dụng mô hình truyền tải tiếng nói/âm thanh và mô hình truyền thông đa hướng qua mạng Hệ thống truyền tải tín hiệu phát thanh từ nguồn Tx đến đích Rx qua mạng IP cần thực hiện các chức năng sau: Để truyền tải tín hiệu phát thanh tương tự qua mạng IP, trước hết phải số hóa và thông qua các đặc tính của biên độ tín nén tín hiệu phát thanh thông qua việc truyền tải các thông tin tham số của Các kỹ thuật mã hóa cho truyền thoại qua mạng IP đã được chuẩn hóa bởi ITU-T thông tin đặc trưng cho các chuẩn sử dụng các kỹ thuật mã hóa tín hiệu khác Về tổng quát, việc sử dụng chuẩn G.711 có thể nhận được chất lượng tín hiệu trong việc triển khai ứng dụng RoIP với hạ tầng mạng hiện nay chỉ đáp ứng được chất lượng tín hiệu phát thanh chấp nhận được cùng hệ số đánh giá chất lượng gói số liệu âm thanh đã mã hóa theo chuẩn giao thức và tách gói Trong hệ thống RoIP, các gói tin mang tín hiệu phát thanh ở phía phát được lưu Tín hiệu được tái tạo tại phía thu đáp ứng tính thời gian thực theo thứ tự tạo ra Chức năng cơ bản của bộ đệm tái tạo là thu nhận, lưu giữ các gói tin và tạo lịch trình thích ứng được đưa ra để giải quyết các hạn chế trên và được điều Tín hiệu phát thanh bao gồm khoảng tín hiệu tích cực và khoảng lặng được phân hiệu tích cực và khoảng lặng được thực hiện tại khâu xử lý nguồn ở bên phát bảo chất lượng tín hiệu phát thanh tái tạo do các gói tin tổn thực hiện tại đầu thu nhằm thay thế các gói tin đã bị tổn thất thông qua việc hình lý thuyết được thực hiện tại máy chủ RoIP, các máy trạm và cổng chuyển thực tế (hình 1.5), chức năng phỏng tạo tham số QoS của mạng IP có thể được 24: Mô hình lý thuyết hệ thống truyền tín hiệu phát thanh qua mạng IP Truyền thông đa hướng qua mạng IP hạn chế được nhược điểm chiếm dụng trong truyền thông quảng bá khi gói tin được truyền tải đến tất cả người dùng đa hướng qua mạng IP có điểm tương đồng như phát thanh quảng bá ở chỗ lựa chọn tần số của đài muốn nghe là có thể thu nhận được các thông tin mà đài thức truy nhập nguồn tín hiệu phát thanh mới, vừa tận dụng băng thông đường tầng mạng Internet sẵn có và các điểm truy nhập Wi-Fi đang ngày được mở Một hệ thống RoIP điển hình bao gồm một số thành phần và cơ cấu chính nhằm điều khiển quá trình truyền tải số liệu tín hiệu phát thanh và được lựa chọn liên quan đến các khía cạnh chi phí đầu tư, hiệu quả hệ thống và chất lượng dịch vụ. Hệ thống RoIP có thể mang lại các ưu điểm nổi bật như hiệu suất sử dụng hệ Tuy nhiên, do đặc tính của các mạng IP, việc triển Tổn thất gói tin, trễ mạng và biến động trễ mạng là 3 tham số chính ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu tái tạo tại đầu thu. cứu các cơ cấu và phương thức điều khiển thích ứng với tình trạng mạng có ý