Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p9

Lượt xem: 11,188Lượt tải: 9Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung