Lịch sử lớp 7 bài 16 (tt)

Lịch sử lớp 7 bài 16 (tt)

Thể loại: Trung học cơ sở
Lượt xem: 17,604Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

- Nhà Hồ thành lập là do hoàn cảnh của nhà Trần suy sụp. Vì vậy nhà HS:ồ thành lập thay thế nhà Trần là điều tất yếu rất cần thiết. - Những tích cực và hạn chế của cải cách của Hồ Quý Ly.

Tóm tắt nội dung

TIẾT28 SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Nhà Hồ thành lập là do hoàn cảnh của nhà Trần suy sụp. Vì vậy nhà HS:ồ thành lập thay thế nhà Trần là điều tất yếu rất cần thiết. - Những tích cực và hạn chế của cải cách của Hồ Quý Ly. 2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn thêm về kỹ năng đối chiếu các sự kiện lịch sử, thống kê. 3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn về nhân vật lịch sử của Hồ Quý ly người có tư tưởng cảI cách đưa đất nước thoát khỏi khủng Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: Lớp Lớp Lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Tình hình kinh tế nước ta nửa cuối thế kỷ XIV? Trả Lời: Nông nghiệp bị suy sụp, nông dân đói khổ, mất ruộng=> Mất mùa đói kém. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 10phút). Nhà Hồ thành lập GV: Vào cuối thế kỉ XIV các cuộc khởi nghĩa của nhà Trần đã suy yếu, làng xã tiêu điều. GV: Em biết GV:ì về nhân vật Hồ Quý Ly? HS: Trả lời theo nội dung SGK GV: Nhà Hồ thành lập trong hoàn cảnh nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức lên bảng * Hoạt động 2: ( 15phút). Những biện pháp cải cách của Hồ Quý ly GV: Được thành lập nhà Hồ có những cải cách về lĩnh vực nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến Nhà Hồ còn cử các quan ở triều đình đến thăm hỏi đời sống nhân dân tìm hiểu việc làm của các quan ở địa phương như thế nào? GV: Về kinh tế tài chính như thế nào? HS: Trả lời cá nhân GV: Xã hội có nhưqngx cải cách nào? HS: Trả lời GV: Những cải cách văn hoá và quân sự thì sao? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức. HS: Đọc chữ in nhỏ SGK GV: Em có nhận sét gì về quân sự của nhà Hồ? HS: Trả lời GV: Chuyển ý.* Hoạt động 3: ( 10phút).ý nghĩa và tác dụng của cảI cách Hồ Qúy Ly*Thảo luận nhóm: (4 phút ). Ngẫu nhiên theo 4 nhóm GV: Tác dụng và ý nghĩa của cải cách Hồ Quý Ly? Hs: - Các nhóm trao đổi - Đại diện nhóm trình bày - các nhóm nhận xét bổ sung Gv: HS:ướng dẫn và chuẩn kiến thức II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ quý ly.1. Nhà Hồ thành lập Nhà trần suy sụp , xã hội khủng hoảng, giặc ngoại xâm đe doạ => Nhà Hồ thành lập2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý ly+ Chính trị: Cải tổ hàng ngũ võ quan cao cấp của nhà Hồ, đổi tên một số đơn vị hành chính cấp chấn, cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp thăm hỏi nhân dân, Kiểm tra việc làm của các quan lại. + Kinh tế: Phát HS:ành tiền giấy thay tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền. + Xã hội: Han chế các nô tì trong vương hầu quý tộc. + Văn hoá: SGK + Quân sự: Tăng cường củng cố quốc phòng 3. ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly. - Đưa đất nước thoát khỏi tình trạnh khủng hoảng , hạn chế việc tậơ chung ruộng đất của các giai cấp quý tộc , tăng nguần thu nhập của nhà nước . Tăng cường quywnf lực của nhà nước trung ưng tập quyền , văn hoá giáo dục được cải tiến - Hạn chế: Chưa triệt để, chưa phù hợp với thực tế của nhân dân 4. Củng cố: ( 3 phút ) : - Hãy cho biết kinh tế thời Trần ? - Xã hội thời cảI cách của Hồ Quý Ly 5. Hướng học bài ở nhà: (2phút). Học bài và chuẩn bị bài tiếp .