Tạo giao diện trang web với Flash P9

Tạo giao diện trang web với Flash P9

Lượt xem: 122,393Lượt tải: 2Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'tạo giao diện trang web với flash p9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

TẠO GIAO DIỆN TRANG WEB VỚI FLASH 5 Tạo đoạn phim nạp chương trình phần 2: Nhấp chuột vào keyframe thứ 10 trên Layer Vong 1 và nhấn phím F6. Chọn màu Fill Color với dãy màu gradient. Bạn hãy tô màu gradient có trong dãy màu gradient lần lượt cho các vòng tròn này. Dùng công cụ Paint Bucket Tool để tô màu vòng tròn. Nhấp chuột vào keyframe thứ 20 và nhấn phím F6, chọn màu gradient kế tiếp và tô màu cho vòng tròn trên LayerVong 2. Lặp lại bước trên cho các Layer Vong 3 tại keyframe 30, Layer Vong 4 tại keyframe 40 và Layer Vong 5. Do màu gradient chỉ có một số màu, làm giới hạn việc chọn màu gradient cho đối tượng. Vì vậy, hãy nhấp chọn vào trình đơn Window > Panels > Fill. Nhấp vào con trượt Edit gradient range, và bảo đảm rằng kiểu chọn màu phải là Radial Gradient trong mục Style. Các bước ở trên là cách phối hợp màu RGB để tạo ra màu gradient. Bạn có thể dùng cách trên để tô màu cho các vòng tròn. Sau khi tô màu xong, tại keyframe 50 các vòng tròn trên các Layer khác đều không có màu. Vì vậy bạn hãy chọn màu tại keyframe trước đó, sao chép và dán vào trong keyframe 50 này. Hoặc có thể xóa keyframe cuối cùng và xóa keyframe trên các Layer đó đi. Ví dụ: Bạn muốn keyframe cuối cùng (keyframe 50) của Layer Vong 4 thể hiện vòng tròn màu tô gradient giống như keyframe trước đó. Nhấp phải chuột vào keyframe 40 và chọn lệnh Copy Frame. Sau đó nhấp phải chuột vào keyframe 50 và chọn lệnh Paste Frame trong trình đơn Context. Nhấp phải chuột tại keyframe để chọn lệnh Copy Frames trong trình đơn Các vùng màu tô trên các vòng tròn tại keyframe cuối cùng Nhấn phím Enter để xem đoạn phim diễn hoạt trong Flash55. Bây giờ bạn hãy kéo keyframe cuối cùng trên các Layer vì keyframe trên Layer Vong 5 thiếu 10 frame để hiển thị màu tô. Nhấp chuột vào keyframe cuối cùng và kéo đến keyframe 60 Keyframe cuối cùng sau khi kéo đến keyframe 60 Nhấp chuột vào frame 50 và kéo đến keyframe 59 Keyframe 59 sau khi di chuyển đến vị trí mới, bạn sẽ thấy vòng tròn màu sẽ bị sai. Nhấp phải chuột vào keyframe 60 trên Layer này và chọn lệnh Copy Frame. Sau đó nhấp chuột vào keyframe 50 và nhấn phím F6. Nhấp phải chuột để chọn lệnh Paste Frame. Do Layer Vong 5 có đến 60 keyframe vì vậy một số Layer khác sẽ bị thiếu frame. Nhấp chuột vào keyframe 50 của Layer Vong 4 và kéo đến keyframe 60. Hãy lặp lại các bước trên để có được số frame và 60. Thay vì nhấp chuột và kéo các frame, bạn cũng có thể nhấp vào keyframe 60 và nhấn phím F6. Nhấp chuột vào vùng Scene1 để trở về giao diện. Kéo biểu tượng Movie Clip xuất hiện trong cửa sổ thư viện vào trong vùng làm việc. Nếu cửa sổ thư viện chưa hiển thị trong vùng làm việc, hãy nhấn phím Ctrl + L. Nhấn phím Ctrl + Enter để diễn hoạt đoạn phim trong chế độ Flash Player.