Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức

Lượt xem: 37,641Lượt tải: 7Số trang: 73

Mô tả tài liệu

Các vấn đề quản trị rủi ro đang là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng, bên cạnh việc phát triển kinh doanh của các tổ chức này. Vì vậy, việc định hình và phát triển hệ thống quản trị rủi ro tại ngân hàng là một trong những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển vững mạnh của một ngân hàng.

Tóm tắt nội dung

các vấn đề thì mới có thể áp dụng những kiến thức đã được học vào công việc ngân hàng cũng như được tiếp xúc với các nghiệp vụ tại một trong những ngân rủi ro và nợ có vấn đề đã tiếp nhận tôi và tạo mọi điều kiện để tôi  Chị Nguyễn Thị Diễm Khánh- Cán bộ Phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn để tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh  Các anh, chị cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt thiệu Phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ĐỀ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 4.2.Tổng quan về quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng thương mại quan về quản trị rủi ro tác nghiệp quan trọng của rủi ro tác nghiệp trạng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp trình, quy chế thực hiện quản trị rủi ro tác nghiệp tại Chi trạng rủi ro tác nghiệp tại Chi nhánh Thủ Đức giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Chi 4.4.Định hướng, giải pháp cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp tại hướng cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp tại Chi 4.4.2.Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp 5- Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng NCVĐ Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề trưởng nóng với sự ra đời của hàng loạt các tổ chức tín dụng lớn nhỏ, hiện nay các ngân hàng đang đối mặt với hàng loạt rủi ro cùng với tình hình kinh tế hai Các vấn đề quản trị rủi ro đang là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng, bên cạnh việc phát triển kinh doanh của các tổ Vì vậy, việc định hình và phát triển hệ thống quản trị rủi ro tại ngân hàng là một trong những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển vững Nam, một trong những trụ cột của ngành ngân hàng tại Việt Nam, đã giúp tôi tiếp Để đạt kết quả tốt, trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Công thương  Mục tiêu 2: Áp dụng các kiến thức đã được học vào công việc và cận và nắm bắt các quy trình nghiệp vụ tại ngân hàng. vụ của NHCT cho các khách hàng là doanh nghiệp phù hợp với chế độ, quy định hiện hành của NHCT kết hợp bán chéo, bán thêm các sản phẩm, dịch vụ cho Quản lí, khai thác hồ sơ, thông tin khách hàng doanh nghiệp theo quy định vụ của NHCT cho các KHCN phù hợp với chế độ, quy định hiện hành của Tiếp nhận và xử lý các giao dịch tài trợ thương mại trong phạm vi được ủy quyền theo đúng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ về tài trợ thương mại ngoại tệ, tỷ giá, quản lý rủi ro thị trường và hoạt hiện giao dịch hối đoái và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ thẻ và tiếp với KH, cung cấp các sản phẩm , dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ hạch toán, xử lý giao dịch. Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thực hiện các giao dịch tài chính và Thực hiện chức năng kiểm soát sau đối với tất cả các giao dịch tài chính Thực hiện nghiệp vụ và các công việc liên quan đến công tác quản lý tài Tham mưu cho BGĐ về công tác quản lý cán bộ, hành chính quản trị của nước và quy định của NHCT, thực hiện các chức năng về đảm bảo an toàn tài dịch của khách hàng, giám sát kiểm tra việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền Giới thiệu Phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề tại Thực hiện chức năng thẩm định và đề xuất quyết định tín dụng cho khách Phối hợp với phòng khách hàng quản lí, xử lý thu hồi các khoản nợ xấu, Thực hiện triển khai các công việc quản lí rủi ro tín dụng, quản lí rủi ro công tác thẩm định, quản lý rủi ro, quản lý nợ có vấn đề của CN. Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ khách hàng và báo cáo thẩm định, đề xuất cấp trường, ngành hàng, phân tích rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro, lập tờ Thực hiện chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng theo quy tra việc hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng của các phòng khách hàng, Quản lý danh mục đảm bảo tài sản tiền vay, cảnh báo rủi ro trong việc Triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định về quản lí rủi ro tín dụng của NHCT nhằm giúp các hoạt động nghiệp vụ tại chi nhánh ngăn ngừa Cung cấp thông tin liên quan đến nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho các việc cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tín dụng theo quy định của NHNN. Đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện bào cáo sự cố rủi ro hoạt động hàng ngày tại các phòng, tổ chức trong CN, hỗ trợ các phòng, tổ chức giải Điều tra các sự cố rủi ro hoạt động do các phòng trong CN khai báo và cập nhật tình hình xử lý sự cố rủi ro hoạt động vào hệ thống QLRR hoạt động, theo dõi, giám sát tình hình sự cố rủi ro hoạt động phát sinh tại CN. sát, đôn đốc các phòng, tổ chức thực hiện và khai báo đầy đủ kết luận, sự cố rủi ro hoạt động của các đoàn kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán. Yêu cầu và kiểm tra các phòng, tổ chức thực hiện tự đánh giá rà soát rủi ro hoạt động tại từng bước xử lý quy trình nghiệp vụ để đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và chỉ số rủi ro chính của từng phòng, tổ tại CN. các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động tại chi nhánh, theo dõi và chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền Tham gia hội đồng xử lý sự cố rủi ro hoạt động, đầu mối thu nhập, tổng đáng ngờ từ các bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng, NHCT, cơ quan khách hàng của các bộ phận liên quan tại chi nhánh trong việc tuân thủ quy định mức độ rủi ro thị trường đối với hoạt động kinh doanh của CN, đề xuất các biện Theo dõi, đo lường và lập báo cáo về tình hình rủi ro thị trường tại CN Phối hợp với các phòng khách hàng, PGD theo dõi, quản lý,xây dựng hiện các biện pháp, chế tài tín dụng, tiến hành xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi các khoản nợ xử lý rủi ro đủ điều các hội đồng theo quy định. Tư vấn pháp luật trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh của CN theo lý giải quyết các vụ việc theo yêu cầu của cơ quan pháp và lợi ích hợp pháp của NHCT trong các vụ việc liên quan tới tố tụng, thi Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Bảng 1 - Biểu đồ lợi nhuận của Thủ Đức qua các năm 2010, 2011 và 6 Trong 2 năm từ 2011 đến nay, tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng nhuận đề ra là một thách thức không nhỏ của các ngân hàng, trong đó có cao nhất trong các hoạt động tín dụng tại ngân hàng, dư nợ cho vay ngắn hạn trước, cho thấy các hoạt động cho vay tài trợ, đầu tư của Thủ Đức có Tình hình nợ xấu của Thủ Đức thể hiện qua các năm cho thấy công tác kiểm soát và quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ngày càng có ngoài như nền kinh tế chưa hồi phục, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Vì vậy, để có thể phát triển và củng cố đễ có thể cạnh tranh với các ngân hàng trong và ngoài nước, Thủ Đức đã đề ra các chiến lược và định Tập trung phát triển hoạt động tín dụng, bên cạnh các khách hàng Doanh soát các khoản tín dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng cho ngân hiện đầy đủ các báo cáo phân tích và thẩm định tín dụng theo yêu yêu cầu của NHCTVN, tuân thủ các quy định và quy chế hoạt động do NHNN và Mục tiêu 1: Hòa nhập với môi trường làm việc tại ngân hàng, học hỏi các hoạt động nghiệp vụ, cách thức vận hành cũng như các quy trình tác nghiệp làm Để hỗ trợ khách hàng có thể chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng cần chuẩn bị các loại hồ sơ bắc buộc như Trong quá trình làm việc, để giúp khách hàng có thể chuẩn bị hồ sơ chính thực hiện thẩm định và làm hợp đồng cho khách hàng, để giúp việc lưu trữ và theo dõi hồ sơ được thuận tiện, tôi có nhiệm  Tư vấn cho khách hàng các dịch vụ của ngân hàng Khi khách hàng cần tư vấn các dịch vụ của ngân hàng như gửi tiết kiệm, khách hàng để thuyết phục họ sử dụng các dịch vụ tại ngân các dịch vụ của ngân hàng và các chương trình khuyến mãi đang diễn ra, kèm theo đó là phân tích các ưu điểm mà các sản phẩm của ngân hàng chúng tôi Tiếp theo đó, tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các thủ tục cần thiết như hồ nghiệp vụ để có thể giải đáp chính xác yêu cầu của khách cáo các dịch vụ để khách hàng có thể tiện tham khảo tại nhà. quan hệ tín dụng với tình trạng dư nợ hiện tại, tư cách pháp lý của cho khách hàng doanh nghiệp nên có thêm các mục như thông tin người đại diện, kinh doanh có phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng với và các tổ chức Đề xuất quyết định tín dụng và đánh giá tổng quan về tính pháp lý của Để có thể đánh giá giá trị thực tế của tài sản đảm bảo, tôi được hướng dẫn cách tra cứu thông tin của tài sản đảm bảo để có thể định giá được giá trị thực tế tra cứu các bất động sản có vị trị nằm gần vị trí của tài sản đảm bảo để có thể biết vị trí của bất động sản của khách hàng với các bất động sản khác trong cùng khu sẽ cử cán bộ đến tận nơi để thẩm định và khảo sát vị trí của tài sản đảm bảo đó. Nhập thông tin của khách hàng vào hệ thống để lưu trữ và quản lý như các tin về các phòng, ban nghiệp vụ tại ngân hàng để tôi có thể nằm hàng cũng hướng dẫn tôi rất nhiều trong quá trình làm việc của của Phòng Khách hàng tại Chi nhánh Thủ Đức. Đồng thời tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tại Chi nhánh Thủ Đức, tôi đã có cơ hội làm việc trong một trạng quá tải công việc và luôn tạo được sự hài lòng của khách hàng. hợp của các bộ phận với nhau để có thể giải quyết các nghiệp vụ, ví tại ngân hàng, tôi đã được rèn luyện cho mình tác phong làm việc 4. CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN Nam, hàng loạt các ngân hàng và các định chế tài chính ra đời với sự phát triển ngày nay đang đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn trong chính quá trình hoạt động Vì vậy, để phòng ngừa những rủi ro trong quá trình tác nghiệp đem lại, vấn đề quản trị rủi ro trong hoạt động tác nghiệp tại ngân hàng rất cần thiết trong tình hình hiện tại của các ngân hàng tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái, rủi ro từ các hoạt động tài chính, tiền tệ Trên thế giới, quản trị rủi ro tác nghiệp không còn xa lạ với các Trong phạm vi đề tài nay, tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại thể hơn là tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thủ Đức để trị rủi ro tác nghiệp tại đây để có một cái nhìn rõ ràng và chi tiết hơn về vấn đề quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng.  Những nội dung cơ bản của rủi ro tác nghiệp và quản trị rủi ro tác  Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công rủi ro, đề xuất những ý kiến để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi Trong quá trình thực tập tại ngân hàng, để phục vụ cho quá trình nghiên  Tìm hiểu các tài liệu về quy chế, quy trình quản trị rủi ro trong hoạt Tổng quan về quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng thương mại Trong lĩnh vực ngân hàng, rủi ro trong hoạt động kinh doanh là khả năng Trong tình hình hiện nay, hoạt động kinh doanh ngân hàng đang đối mặt tác nghiệp, rủi ro kinh doanh, rủi ro sự cố (các yếu tố ảnh hưởng từ bên loại rủi ro này có mối quan hệ với nhau, chúng tương tác qua lại khi có một cán bộ tín dụng không chấp hành đúng các quy chế nghiệp vụ đã ban hành (rủi ro tác nghiệp) gây ra những tổn thất về tài sản và doanh thu (rủi ro tài động ngân hàng, có thể thấy rủi ro tác nghiệp có ảnh hưởng nhiều nhất và động kinh doanh ngân hàng là phòng ngừa những rủi ro gây ra từ hoạt động tác Qua sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng hiện nay, có thể thấy rằng rủi ro tác nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cũng như tính chất của rủi ro, nó sẽ kéo theo đó những tác động đến những khía ngừa rủi ro tác nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì sự ổn định và phát Quản trị rủi ro là những biện pháp phân tích, dự đoán, xác định và đề ra Tầm quan trọng của quản trị rủi ro nằm ở việc giảm thiểu những tác động xấu đến tình hình hoạt động của tổ chức, cung cấp những nền tảng để có thể được thực hiện ở mọi cấp độ của một tổ chức tài chính và yêu cầu bắt buộc để các tổ chức tài chính có thể đạt được những mục tiêu đề ra và duy trì khả năng Hoạt động quản lý rủi ro nhằm mục đích xác định, đo lường và kiểm soát Hoạt động quản lý rủi ro hiệu quả có thể cho phép Ngân hàng đạt được tương quan hợp lý giữa rủi ro có thể chấp nhận mà hợp lý thì ngân hàng sẽ có điều kiện tốt đa hóa lợi ích thu được từ những rủi ro Việc quản trị rủi ro của ngân hàng phải tuân theo nguyên tắc sau:  Nguyên tắc phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và khả năng tài Tổng quan về quản trị rủi ro tác nghiệp  Định nghĩa về rủi ro tác nghiệp ngân hàng, quá trình xử lý và hệ thống nội bộ không đầy đủ hoặc không hoạt động hoặc do các sự kiện bên ngoài tác động vào hoạt động ngân hàng. Mặt khác, rủi ro tác nghiệp phát sinh do hệ thống thông tin có vấn đề, sai và thời gian xảy ra những rủi ro tác nghiệp rất lớn và không thể dự tính được trước, nó có thể xảy ra bất kì lúc nào trong thời gian hoạt động của ngân hàng. Có thể nhận thấy rủi ro tác nghiệp là do các nhóm yếu tố sau liên quan sau  Quy trình: rủi ro tác nghiệp tăng theo mức độ phức tạp của giao tiền gửi, huy động nguồn nhân lực thông qua tín dụng và các hợp động, ra quyết định đầu tư, xử lý giao dịch… đều chịu rủi ro tác  Con người: Rủi ro tác nghiệp tăng lên cùng với sự tham gia của con Các khía cạnh của rủi ro tác nghiệp bao gồm hành vi có nhiều nhân viên, nhiều địa điểm giao dịch và khách hàng thì rủi  Hệ thống: đây chỉ là một phẩn của rủi ro tác nghiệp nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tất cả các loại rủi ro khác trong tổ chức tín dụng.  Các vấn đề khác: Các vấn đề khác có ảnh hưởng đến rủi ro tác Các nhóm nhân tố trên tác động đến tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng do vậy mà rủi ro tác nghiệp tồn tại trong tất cả các dịch vụ và hoạt động kinh doanh của ngân hàng cho nên có rất nhiều vấn đề liên quan đến rủi ro  Tổng quan về quản trị rủi ro tác nghiệp Quản trị rủi ro tác nghiệp là quá trình ngân hàng tiến hành các hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu tác động do rủi ro tác nghiệp gây nên, bao gồm việc chế quản lý rủi ro tác nghiệp để thực hiện công tác quản lý rủi ro đó là xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát và kiểm tra kiểm soát rủi ro tác nghiệp Quản trị rủi ro tác nghiệp hiệu quả không có nghĩa là loại bỏ được toàn bộ rủi ro có thể xảy ra, nó chỉ có thể giúp ngân hàng nhận biết, kịp thời áp dụng các Mục đích của quản trị rủi ro tác nghiệp là nhằm tìm hiểu mức độ rủi ro tác nghiệp của tổ chức, nguyên nhân dẫn đến rủi ro, phân bổ các nguồn lực quản lý và xác định các yếu tố tác động từ bên ngoài cũng như nội bộ của tổ chức để giúp lý rủi ro tác nghiệp giúp cho ngân hàng ngăn ngừa các hành vi gian lận, giảm Rủi ro tác nghiệp không chỉ gây thiệt hại cho ngân hàng về mặt tài chính điểm qua những hậu quả mà ngân hàng gặp phải do rủi ro tác nghiệp gây ra:  Hoạt động và bán hàng: Rủi ro tác nghiệp có thể đưa  Hoạt động tài chính: Việc định giá tài sản sai, các báo cáo lãi lỗ  Uy tín của ngân hàng: Hành vi giao tiếp, ứng xử của nhân viên với Dựa theo quan sát thực tế bên cạnh quy chế về phân loại rủi ro tác nghiệp ngân hàng, tôi có thể phân loại rủi ro tác nghiệp bao gồm 7 loại chính sau đây: chính sách, quy định của ngân hàng bởi đối tượng bên ngoài, mà không có sự hỗ  Các sự kiện liên quan đến khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và Các sự kiện liên quan đến tính phù hợp, công khai của sản phẩm dịch vụ, thông báo công khai và giải thích đầy đủ cho khách hàng hiểu về các sản phẩm Các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động  Các sự kiện phát sinh trong quản lý quá trình hoạt động Lỗi trong quá trình giám sát và hoạt động và báo cáo, lỗi trong việc thực đối với các hoạt động cần có sự đồng ý của khách hàng. Lỗi trong quản lý tài khoản, tài sản của khách hàng: truy cập trái phép vào Tầm quan trọng của rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh thể, vì vậy hoạt động kinh doanh ngân hàng phải đối mặt với hàng loạt rủi ro. đó, để hạn chế và phòng ngừa rủi ro có thể xảy đến, cũng như hoàn thiện bộ máy cũng như trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên ngân hàng, hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp ngày càng được chú trọng tại các ngân hàng thương mại tại Tính cấp thiết của hoạt động rủi ro tác nghiệp tại NHCT Việt Nam thể hiện qua những vấn đề rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày càng  Sự phụ thuộc vào công nghệ khi ngân hàng áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động của mình để nâng cao chất lượng dịch vụ và Tóm lại, để có thể duy trì sự ổn định của hoạt động ngân hàng, cũng như làm nền tảng cho sự phát triển và mở rộng quy mô của mình, công tác quản trị rủi ro tác nghiệp là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho sự tồn tại và phát triển của Thực trạng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Chi Quy trình, quy chế thực hiện quản trị rủi ro tác nghiệp tại Quy trình thực hiện quản trị rủi ro tác nghiệp Quy chế thực hiện quản trị rủi ro tác nghiệp vụ/công việc có liên quan thành các quy trình và các bước cụ thể để thực hiện nhiệm vụ/ công việc tại đơn vị, bộ phận, khai báo bằng văn bản và chuyển về cho doanh, chức năng thực hiện để xác định rõ các quy trình xử lý công việc xảy ra rủi ro, vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan đến rủi ro nhằm quyết định các biện pháp kiểm soát rủi ro chính xác và hiệu quả. Kết quả phân tích quá trình xử lý công việc là cơ sở để các cá nhân, đơn Xác định rủi ro và các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với mỗi bước trong Tự đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro đối với mỗi bước trong quá trình xử Liên hệ các sự cố tổn thất rủi ro và tổn thất với các bước trong quá trình  Đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro tác nghiệp và sự thích hợp của các biện pháp kiểm soát rủi ro đã xác định, dựa trên 4 khía Nhận diện các rủi ro đối với các sản phẩm, dịch vụ mới. Mọi cá nhân phải chủ động phát hiện, xử lý và khai báo các sự cố rủi ro quan thông qua việc tổng hợp, theo dõi sự cố rủi ro và tổn thất trên hệ thống để Khi phát sinh tổn thất, các cá nhân và đơn vị có liên quan phải chủ động,  Giám sát và kiểm soát rủi ro tác nghiệp Các cá nhân, đơn vị, bộ phận phải giám sát thường xuyên các rủi ro và hiệu quả kiểm soát rủi ro, sự cố và tổn thất RRTN, tiến độ và kết quả thực hiện các biện pháp xử lý sự cố, quá trình thu hồi tổn thất, sự biến động của các chỉ số rủi ro chính, cải tiến các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp, kịp thời để đảm bảo Phòng QLRR&NCVĐ tổng hợp và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro thất sinh thực tế, biến động của chỉ số rủi ro chính, phương án kiểm soát RRTN Thực trạng rủi ro tác nghiệp tại Chi nhánh Thủ Thủ Đức đang đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ các hoạt động Riêng đối với rủi ro tác nghiệp, trong những năm qua Thủ Đức đã từng xảy ra các sai sót trong hoạt động tác nghiệp, dựa trên những báo cáo về xử lý RRTN tôi có thể dẫn chứng những vấn đề đã xảy ra tạ ngân hàng khăn cho công tác kiểm soát của bộ phận kế toán, không phát hiện kịp thời những  Sai sót trong các nghiệp vụ của cán bộ nhân viên Các rủi ro do hoạt động tác nghiệp của cán bộ là loại rủi ro lớn nhất và Các sai sót trong nghiệp vụ Huy động vốn bao gồm: mở tài khoản khi hồ khách hàng trên các chứng từ giao dịch; sai sót của giao dịch viên trong quá trình nguy cơ rủi ro cao, nguyên nhân do cán bộ giao dịch bất cẩn trong lúc thực hiện Sai sót trong việc tính và thu các loại phí không đúng theo quy định của Các sai sót trong nghiệp vụ thẻ liên quan đến tác nghiệp của cán bộ đã xảy ra tại như việc cán bộ không thực hiện kiểm tra máy ATM hàng ngày, Trong nghiệp vụ tín dụng, sai sót chủ yếu là các vấn đề liên quan đến tuân thủ quy chế điều hành của Hội sở chính và sai sót trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ như thẩm định hồ sơ và ra quyết định cho vay, giải ngân, thu nợ, kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng, tiếp nhận và định giá tài sản đảm Các rủi ro liên quan đến hệ thống CNTT xuất hiện khá nhiều trong quá trình hoạt động của Thủ Đức do ngân hàng sử dụng hệ thống CNTT khá lớn để quản lý hoạt động của chi nhánh và các phòng giao dịch. và hoạt động thông suốt của hệ thống CNTT là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo sự an toàn hoạt động kinh doanh của ngân giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Rủi ro tác nghiệp có đặc điểm không thể xác định hoặc dự báo trước, vì vậy công tác quản trị rủi ro tác nghiệp là một trong những vấn đề mang tính cần thời gian để hoàn thiện vì quản trị rủi ro tác nghiệp còn khá mới mẻ do mới Được nâng cấp từ Tổ Quản lý rủi ro thành Phòng Quản lý rủi ro và Nợ có Đức đã nhận thức được tầm quan trong của rủi ro tác nghiệp nên việc nâng cấp này nhằm thực hiện mục tiêu quản trị rủi ro cho ngân hàng cũng như hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp cho ngân hàng. quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp, tôi đáng giá công tác quản trị rủi ro tác trị rủi ro tác nghiệp hiện đại bằng việc áp dụng và huấn luyện quy trình quản trị rủi ro cho cán bộ nhân viên ngân hàng. ro tác nghiệp phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, lấy nền tảng từ Chính sách quản lý rủi ro tác nghiệp do NHCT Việt Áp dụng các quy định và quy trình cụ thể về nhận  Thành công trong nhận thức của cán bộ nhân viên của ngân hàng về tầm quan trọng của rủi ro tác nghiệp, từ đó nâng cao góp phần rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng tránh và giải quyết rủi ro tác  Các sai sót của cán bộ trong quá trình tác nghiệp từng bước đã được hạn chế, tổn thất từ rủi ro tác nghiệp đã được giảm bắt tình hình quản trị rủi ro từ các chi nhánh khác và kịp thời có biện pháp hỗ trợ cũng như nhận được sự hỗ trợ từ Hội sở và các quản trị rủi ro tác nghiệp tại Thủ Đức vẫn còn những hạn  Công tác quản trị rủi ro tác nghiệp vẫn còn rập khuôn máy móc, chưa tạo được sự chủ động trong việc điểu chỉnh công tác quản trị rủi ro phù hợp với tình hình ngân chưa tạo được sự liên kết giữa các phòng ban để có thể quản trị công tác quản trị rủi ro tác nghiệp được thực hiện tốt việc ứng phó và xử lý với những rủi ro nằm ngoài khả năng  Hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp hiện tại ở Việt Nam nói chung  Tuy được áp dụng những công nghệ hiện đại vào quản lý rủi ro, tuy  Vấn để quản trị rủi ro tác nghiệp còn khá mới mẻ đối với các ngân việc áp dụng và hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp đòi quản trị rủi ro hiệu quả và hiện đại, bắt kịp với xu hướng của thế Định hướng, giải pháp cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp Định hướng cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp tại nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng vẫn đang đối mặt với những rủi ro rất lớn thống CNTT, củng cố và hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro của chi  Phát huy các nguồn lực có sẵn của chi nhánh, phát hiện và khắc phục sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình tác nghiệp.  Mở rộng quy mô của chi nhánh với việc thành lập thêm các phòng  Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của ngân hàng, xử lý các khoản Định hướng về quản trị rủi ro tác nghiệp tại Thực hiện theo chỉ đạo của NHCT Việt Nam ban hành về quản trị rủi ro tác nghiệp, để có thể hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tác nghiệp của mình, Thủ Đức đã định hướng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp trong thời thiện công tác quản trị rủi ro của chi trình quản lý rủi ro tác nghiệp đến từng bộ phận, phòng ban để rủi ro trong quá trình tác nghiệp có thể xảy đến cho ngân hàng.  Thành lập hệ thống cảnh báo rủi ro tác nghiệp, đảm bảo kịp thời cung cấp các thông tin quản lý rủi ro cho toàn chi nhánh để có thể viên ngân hàng để có thể nhanh chóng nhận diện và xử lý rủi ro tác nghiệp kịp thời, giảm thiểu hậu quả của rủi ro tác nghiệp mang lại.  Áp dụng triệt để sự hỗ trợ của CNTT để công tác quản trị rủi ro tác để có thể cùng giám sát và hỗ trợ giải quyết những rủi ro mà chi Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tác Đối với Thủ Đức, quản trị rủi ro tác nghiệp là một công việc kịp với hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi phải có Đức, sau khi được tiếp xúc và tìm hiểu về công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trong nội bộ chi nhánh để việc triển khai các văn bản do Chính phủ, Ngân hàng trị rủi ro tác nghiệp cho riêng mình. Các chính sách ban hành về quản trị rủi ro tác nghiệp phù hợp với các quy định của NHCT Việt Nam và NHNN Việt Nam  Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tác nghiệp trong toàn chi Đầu tiên là nhận dạng các loại rủi ro tác nghiệp chủ yếu loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động của Xây dựng các quy định quản lý rủi ro tác nghiệp trong nội bộ chi rủi ro tác nghiệp và tuân thủ các văn bản do NHCT ban hành cho lường, quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát rủi ro tác nghiệp.  Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp phù hợp với tình hình  Xây dựng quy định trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tác quản lý rủi ro tác nghiệp, quy định cụ thể việc xử phạt đối với  Xây dựng hệ thống các công cụ để quản lý rủi ro tác nghiệp phù hợp với hoạt động của Thủ Đức: công cụ phát hiện  Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo về quản lý rủi ro cho toàn chi động của chính tổ chức trong đó Thủ Đức không phải là ngoại lệ. Công tác quản lý rủi ro tác nghiệp muốn đạt hiệu quả cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ nhân viên những người trực tiếp đối mặt với rủi ro tác nghiệp phải có huấn luyện kỹ năng quản trị rủi ro tác nghiệp do NHCT Việt Nam viên tại chính chi nhánh, luôn theo sát và cập nhật các quy trình, thông tin hiện đại, việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả của công tác quản trị ngân hàng, trong đó có công tác quản trị rủi ro tác nghiệp: Điều này có tác dụng làm cho quá trình thực hiện nghiệp vụ được  Triển khai nhanh chóng các hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp theo tập huấn cho cán bộ nhân viên sử dụng các công cụ quản trị rủi ro Rủi ro tác nghiệp có đặc điểm tồn tại song hành cùng với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, vì vậy văn hóa quản lý rủi ro là toàn bộ các giá trị, các nhận thức và hanh vi của mọi thành viên trong ngân hàng trong việc tuân thủ và Những nội dung cần có trong xây dựng văn hóa quản lý rủi ro của  Ý thức cảnh giác về rủi ro tác nghiệp của cán bộ lãnh đạo đến nhân  Các nguyên tắc trong nhận diện, chấp nhận và ứng xử đối với rủi ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro.  Thiết lập các quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm RRTN để tác quản trị rủi ro tác nghiệp lao động và môi trường làm việc tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc viên có thể tham gia vào công tác quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa làm việc nhóm để có thể giải quyết những vấn đề rủi ro gặp phải trong quá trình tác Quản trị RRTN là một vấn đề còn rất mới đối với hoạt động của mọi công tác và sửa đổi các quy chế, quy trình đều phải thông qua Trụ sở chính, Ban lãnh đạo ngân hàng đã nhìn nhận được tầm quan trọng của công tác Quản trị chức, cũng như thông tin đến các phòng ban nhằm nâng cao ý thức của nhân viên Thủ Đức trong thời gian sắp tới, ngân hàng sẽ nâng cấp hệ thống mạng của toàn quả của quá trình đầu tư này mang lại thì việc đầu tư cho hoạt động Quản trị cho mình hệ thống bảo vệ vững chắc trong hoạt động tác nghiệp cũng như giảm động của một ngân hàng với quy mô và môi trường làm việc chuyên quy trình nghiệp vụ tại ngân hàng cùng với cách quản lý chuyên nghiệp của Thủ Đức với sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh, chị nhân viên đã giúp tôi hoàn  Tài liệu về tổng quan quản trị rủi ro tại website  Tài liệu giảng dạy quản trị rủi ro của Trường Đại học Ngân hàng Thành  Quy trình báo cáo , giám sát sự cố và nguy cơ rủi ro tác nghiệp trong hệ  Quy chế quản lí rủi ro tác nghiệp trong hệ thống NHTMCP Công thương  Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng, Tổ nghiệp vụ tại NHTMCP  Báo cáo giải quyết sự cố rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng TMCP Công