Mạch roi điện STUN GUN

Mạch roi điện STUN GUN

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 133,798Lượt tải: 4Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo chuyên ngành điện dành cho giáo viên, sinh viên và nhân viên kỹ thuật điện - Mạch roi điện STUN GUN.

Tóm tắt nội dung

STUN GUN This circuit produces a very high voltage and care must be used to prevent getting a nasty can produce over 1,000v and the 8-stage can produce up to 20,000v to 240v circuit will produce 240v at 50Hz. The wattage will depend on the driver and 170v SUPPLY FOR NIXIE circuit produces approx 170v for Nixie tubes and other neon tubes.  It is a boost circuit. PAGE 1