Giáo Trình Tips INet - Thủ thuật nâng cao 1.0 part 92

Giáo Trình Tips INet - Thủ thuật nâng cao 1.0 part 92

Thể loại: Quản trị Web
Lượt xem: 13,607Lượt tải: 6Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tips inet - thủ thuật nâng cao 1.0 part 92', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Tạo 1 file văn bản mới và mở bằng editor để soạn thảo[/b] Sao chép file(và đổi tên) trong cùng một thư mục Hiện menu ngữ cảnh của Windows Tạo shortcuts của các file đã chọn Đổi tên file trong cùng 1 thư mục Minimizes TC vào 1 biểu Alt+ Đến thư mục trước đó và tiếp theo trong các thư mục đã vào Mở History List của các thư mục đã vào NUM + : Mở rộng đối tượng chọn (Numpad key) NUM - : Thu gọn sự lựa chọn NUM *: Đảo ngược lựa chọn NUM /: Khôi phục lựa chọn trước đó CTRL + NUM + : Chọn tất cả CTRL+ NUM - : Bỏ lựa chọn tất cả Alt+NUM +: Chọn tất cả các file có cùng phần mở rộng ( đuôi hay định dạng file) CTRL + PgDn or BackSpace : Chuyển lên thư mục mẹ CTRL+ < : Chuyển lên thư mục gốc của ổ đĩa (bàn phím Châu Âu) CTRL+\: Chuyển lên thư mục gốc ( Bàn phím US) Mở thư mục/file nén( kể cả file nén tự bung *.EXE) CTRL+ thư mục/file nén và hiển thị nó trong cửa sổ đích.Nếu con trỏ không nằm trên tên thư mục thì thư mục hiện hành sẽ được mở thay thế. Hiển thị ảnh thu nhỏ ( view) (hay xem trước các bức ảnh) CTRL+F1: Hiển thị các file ngắn gọn (chỉ có tên files) CTRL+F2: Hiển thị tất cả các thông tin chi tiết của File Xem các nhận (nhận xét mới được tạo ra với CTRL+Z) CTRL+F3: Sắp xếp file theo tên CTRL+F4: Sắp xếp file theo phần mở rộng( đuôi hay định dạng) Crtl+F5: Sắp xếp file theo ngày/ giờ CTRL+F6: Sắp xếp file theo kích thước CTRL+F7: Hủy sắp xếp CTRL+F8: Hiển thị cây thư mục file phía dưới con trỏ với chương trình tương ứng Hiển thị tất cả các file Chỉ hiển thị các file thực thi( Hiển thị các định dạng file người dùng định nghĩa TAB: Chuyển qua lại giữa cửa sổ trái và phải ký tự bất kỳ: Chuyển qua chế độ dòng lệnh INSERT: Chọn file hay thư mục trắng): Chọn file/ thư mục(giống INSERT) ENTER: thay đổi thư mục/ chạy chương trình/ chạy chương trình tương ứng/thực thi dòng lệnh. Nếu thư mục nguồn hiển thị nội dung của 1 file nén khi ấn ENTER vào file bên trong sẽ hiện lên các thông tin chi tiết về file đã bị nén. 1, Chạy dòng lệnh/ chương trình dưới con trỏ với lệnh /c đằng trước và để cửa sổ chương trình mở( chỉ hoạt động khi file ở trong thư mục windows) 2, Với file ZIP: Sử dụng lựa chọn khác trong các lựa chọn sau( được cấu hình trong Packer Config.): (Treat archives like dirs hoặc gọi chương trình tương ứng như WinZip hay Quinzip) 3, Trong 1 file nén: Giải nén file dưới con trỏ và coi nó như 1 file nén (xử lý ZIP in ZIP) Nội dung của tất cả các thư mục trong thư mục hiện hành được đếm.Các kích thước của các thư mục sau đó được hiển thị trong "full" view thay vì chuỗi <DIR> Hiển thị bảng Property của WIndows CTRL+A: chọn tất cả CTRL+B: Directory Branch: Hiển thị nội dung của thư mục hiện tại và tất cả thư mục con của nó trong 1 danh sách file CTRL+C: sao chép file vào Clipboard của Windows CTRL+D: Mở Directory hotlist CTRL+F: kết nối tới máy chủ FTP Hủy kết nối tới máy chủ FTP CTRL+I: Chuyển đến thư mục đích CTRL+L: Xem dung lượng của file (đã chọn) CTRL+M: Công cụ đổi tên hàng loạt (Multi Rename Tool) Thay đổi chế độ truyền tải FTP CTRL+N: Kết nối FTP mới(nhập URL hoặc địa chỉ host vào) CTRL+P: Chép đường dẫn hiện tại vào dòng lệnh CTRL+Q: Hiện bảng xem nhanh thay thế cửa sổ file CTRL+R: Đọc lại thư mục nguồn CTRL+T: Mở folder tab mới và kích hoạt nó Mở folder tab mới nhưng không kích hoạt nó CTRL+U: Hoán chuyển vị trí 2 thư mục (Cửa sổ) Hoán chuyển vị trí các thư mục và các tabs CTRL+V: Dán từ clipboard của Windows vào thư mục hiện hành ( kết hợp với CTRL+X hoặc CTRL+C) CTRL+W: Đóng tab hoạt động hiện hành Đóng mọi tabs đang mở CTRL+X: Cắt file vào Clipboard Biên soạn chú thích cho file CTRL+ UP: Mở thư mục dưới con trỏ trong tab mới Mở thư mục dưới con trỏ trong cửa sổ khác( tab mới) Nhảy đến TAB tiếp theo Nhảy đến TAB trước đó ALTGR+ các ký tự hoặc CTRL+ALT+ Các ký tự : Tìm nhanh tên file trong thư mục hiện hành (c) freewarez Phương Pháp Chống SQL injection for ASP (bài viết của Baby 1. SQL Injection là gì? Việc thiết kế và đưa vào hoạt động một website luôn đòi hỏi các nhà phát triển phải quan tâm đến các vấn đề về an toàn, bảo mật nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị tấn công từ các tin tặc. Tuy nhiên, thông thường các nhà phát triển đa số tập trung vào các vấn đề an toàn trong việc chọn hệ điều hành, hệ quản trị sẽ chạy ứng dụng, ... Ví dụ, người ta thường quan tâm nhiều đến các lỗ hổng về an toàn trên IIS hơn là quan tâm đến các đoạn mã của ứng dụng có tiềm ẩn các lỗ hổng nghiêm trọng hay không. Một trong số các lỗ hổng này đó là SQL injection attack. SQL injection là một kĩ thuật cho phép những kẻ tấn công thi hành các câu lệnh truy vấn SQL bất hợp pháp (không được người phát triển lường trước) bằng cách lợi dụng lỗ hổng trong việc kiểm tra dữ liệu nhập trong các ứng dụng web. Hậu quả của nó rất tai hại vì nó cho phép những kẻ tấn công có thể thực hiện các thao tác xóa, hiệu chỉnh, … do có toàn quyền trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Lỗi này thường xảy ra trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lí bằng các hệ quản trị CSDL như SQL Server, Oracle, Xét một ví dụ điển hình, thông thường để cho phép người dùng truy cập vào các trang web được bảo mật,hệ thống thường xây dựng trang đăng nhập để yêu cầu người dùng nhập thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi người dùng nhập thông tin vào, hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có hợp lệ hay không để quyết định cho phép hay từ chối thực hiện trường hợp này, người ta có thể dùng 2 trang, một trang HTML để hiển thị form nhập liệu và một trang ASP dùng để xử lí thông tin nhập từ phía người dùng. Ví dụ: Code: <form <input <input <input </form> <% Dim objRS, strSQL = = strSQL = "SELECT * FROM tblUsers " & _ "WHERE & & _ "' and & & "'" Set objRS = strSQL, "DSN=..." If Then "Invalid login." Else "You are logged in as " & End If Set objRS = Nothing %> Thoạt nhìn, đoạn mã trong trang dường như không chứa bất cứ một lỗ hổng về an toàn nào. Người dùng không thể đăng nhập mà không có tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ. Tuy nhiên, đoạn mã này thực sự không an toàn và là tiền đề cho một SQL injection attack. Đặc biệt, chỗ sơ hở nằm ở chỗ dữ liệu nhập vào từ người dùng được dùng để xây dựng trực tiếp câu lệnh truy vấn SQL. Chính điều này cho phép những kẻ tấn công có thể điều khiển câu truy vấn sẽ được thực hiện. Ví dụ, nếu người dùng nhập chuỗi sau vào trong cả 2 ô nhập liệu của trang or ‘’ = ‘ . Lúc này, câu truy vấn sẽ được gọi thực hiện là: Code: SELECT * FROM tblUsers WHERE or ''='' and Password = '' or ''='' Câu truy vấn này là hợp lệ và sẽ trả về tất cả các bản ghi của tblUsers và đoạn mã tiếp theo xử lí người dùng đăng nhập bất hợp pháp này như là người dùng đăng nhập hợp lệ. Một ví dụ khác của SQL injection attack nữa là khi các trang web sử dụng dữ liệu