Tạo mặt cười

Tạo mặt cười

Lượt xem: 126,926Lượt tải: 3Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Tạo mặt cười 1.Tạo 1 tài liệu mới,size tuỳ ý 2.Tạo layer mới,dùng Elip Marquee Tool vẽ 1 vòng tròn,tô màu như hình

Tóm tắt nội dung

Tạo mặt cười 1.Tạo 1 tài liệu mới,size tuỳ ý 2.Tạo layer mới,dùng Elip Marquee Tool vẽ 1 vòng tròn,tô màu như hình 3.Vào Blending Options như hình Ta sẻ có 4.Tạo layer mới,dùng Elip Marquee Tool vẽ và tô màu như hình 5.Tạo layer mới,dùng Elip tiếp như hình 6.Dùng tiếp Elip tạo vùng chọn và delete như hình ( NẾU BẠN CHƯA BIẾT ĐÁNH BÓNG THÌ NÊN TÌM LẠI TUT ĐÓ VÀ XEM ) 7.Oánh bóng nha bạn : Okie.... xong xong... Resize lại nhá