Khớp ức đòn

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 76,840Lượt tải: 3Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Đầu dò được đặt dọc theo khớp, nghiêng 45 độ so với đường giữa. Đây là một khớp hoạt dịch không điển hình, cũng giống như khớp mỏm cùng vai-đòn, do mặt khớp của nó được phủ bởi sụn sợi. Đầu giữa của xương đòn khớp với cán ức và sụn sườn thứ nhất. Lớp vỏ dày lên ở phía trước và phía sau tạo thành dây chằng ức đòn. Các dây chằng ở xa hơn nối với xương sườn đầu tiên và xương ức ở đối bên. Khớp ức đòn Chú thích hình: Clavicle: xương đòn ....

Tóm tắt nội dung

Khớp ức đòn Đầu dò được đặt dọc theo khớp, nghiêng 45 độ so với đường giữa. Đây là một khớp hoạt dịch không điển hình, cũng giống như khớp mỏm cùng vai-đòn, do mặt khớp của nó được phủ bởi sụn sợi. Đầu giữa của xương đòn khớp với cán ức và sụn sườn thứ nhất. Lớp vỏ dày lên ở phía trước và phía sau tạo thành dây chằng ức đòn. Các dây chằng ở xa hơn nối với xương sườn đầu tiên và xương ức ở đối bên. Khớp ức đòn Chú thích hình:  Clavicle: xương đòn  SC joint containing articular disc: khớp ức đòn có chứa đĩa khớp.  Capsule and anterior sternoclavicular ligament: bao và dây chằng ức đòn trước.  Manobrium: cán ức  Lateral: Ngoài  Medial: Trong Ngực: Hố hạ đòn Đầu dò nằm phía dưới xương đòn Hố hạ đòn Chú thích hình:  Inferior border of clavicle: bờ dưới của xương đòn.  Superior: phía trên.  Pectoralis major: cơ ngực lớn.  Pectoralis minor: cơ ngực bé  Subclavius: dưới đòn  Inferior: phía dưới  Pleura: màng phổi  Subclavian vein: tĩnh mạch trên đòn.