Khoa học nghệ thuật lãnh đạo

Khoa học nghệ thuật lãnh đạo

Lượt xem: 144,883Lượt tải: 2Số trang: 276

Mô tả tài liệu

Lãnh đạo dựa vào nguyên tắc được thực hiện từ trong ra ngoài trên bốn cấp độ: 1) cá nhân (mối quan hệ với chính tôi); 2) giữa các cá nhân (mối quan hệ và sự tương tác với những người khác); 3) quản lý (trách nhiệm cùng với những người khác hoàn thành công việc); 4) tổ chức (nhu cầu tổ chức con người – tuyển dụng, đào tạo, trả lương, xây dựng đội ngũ, giải quyết vấn đề, thiết lập cấu trúc, chiến lược và các hệ thống)....

Tóm tắt nội dung

Tr.7 Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết Lãnh Đạo Tr.24 Những Hoang Đường Trong Vấn Đề Lãnh Đạo Tr.48 Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp Đề Lãnh Đạo; Và Vài Lời về Quyển Sách. ãnh đạo là một vấn đề xưa như trái đất. tây đã có hàng ngàn quyển sách viết về vấn đề lãnh đạo. của những nhà lãnh một cuộc đời lãnh đạo nào giống của những con người xứng đáng với hai chữ lãnh đạo. thứ 19 về sau, trong cách tiếp cận khác nhau về vấn đề lãnh đạo lãnh đạo xét theo cá tính (trait theories) giải thích vấn đề lãnh đạo qua những nét đặc thù trong cá tính của người lãnh đạo, từ Trường phái của những lý thuyết lãnh đạo xét theo tình huống theories) cho rằng một hoàn cảnh đặc trưng cần đến một cách lãnh đạo đặc trưng với một con người đặc lý thuyết lãnh đạo xét theo hành vi theories) được, của người lãnh đạo thay vì chú trọng vào những đặc tính vô Trường phái của những lý thuyết lãnh đạo xét theo tương tác tính của người lãnh đạo và những yếu tố hoàn cảnh (Fiedler, 1964 & Pennings, 1971).1 Trường phái của những lý thuyết lãnh đạo xét 1 Trường phái của những lý thuyết lãnh đạo xét theo tình huống và những lý thuyết lãnh đạo xét theo tương tác có chỗ giống nhau và chỗ khác nhau. cả hai đều cho rằng không có một công thức đơn giản hoặc một công thức hay nhất Chỗ khác biệt là những lý thuyết lãnh đạo xét theo tình huống có khuynh hướng chú trọng đến hành vi mà người lãnh đạo nên thể hiện dưới những điều kiện nào đó của hoàn cảnh trong khi những lý thuyết lãnh đạo xét theo tương dịch giữa người lãnh đạo và những người đi theo (Thibaut & Kelley, Trường phái của những lý thuyết lãnh đạo qua chuyển đổi theories) chú trọng vào viễn kiến và định Tuy là nhân loại có cả một kho lớn tri thức về vấn đề lãnh đạo nhưng thật sự hiểu biết về vấn đề lãnh đạo lại không được bao Lãnh đạo là một trong những vấn đề được nghiên cứu nhiều Lãnh đạo là một hiện tượng xã hội quả, của hiện tượng xã hội được dán cho nhãn hiệu “lãnh đạo” thì là và quyền thế của những nhân vật mà với cá tính, đức tính, hành vi, vai trò, phong cách, và khả năng của họ “who by hook or by crook” tác nhìn rộng hơn và bao hàm những yếu tố trù ứng [dự trù trước để đối ứng với sai hai chữ lãnh đạo lại được sử dụng một cách quá dễ dãi trong những làm cho ý nghĩa của nó càng trở nên mơ hồ hơn. đạo thực ra là gì vẫn còn là một sự hiểu biết ít ỏi et al., for Public Hà Hưng Quốc đã tiếp cận vấn đề lãnh đạo một cách khác hơn với hai câu hỏi: (1) thế nào là hiệu năng lãnh đạo? nào để thẩm định hiệu năng lãnh đạo một cách khách quan, trung của vấn đề lãnh đạo buộc chúng ta phải ghi nhận sát thực hơn “đầu trói chúng vào nhau thì những hiểu biết về lãnh đạo mới “khả dĩ” có giá trị thực dụng.4 Sau khi đã có đáp án nghiêm chỉnh và đầy đủ Nó chính là nền tảng cho nội dung của quyển sách such as effective use of group to change, or lớn của mô hình lãnh đạo do tác giả đề sự quan sát và ghi nhận của tác giả thì hiệu năng lãnh đạo tùy thuộc vào mức độ giao hưởng của 3 cả ba vòng tròn chính là chỗ đại diện cho hiệu năng lãnh đạo. diện tích của khu vực gối lên nhau càng lớn thì hiệu năng lãnh đạo Ở mỗi đỉnh của tam giác là tâm của một Hình dung thêm mỗi cạnh của tam giác đều ABC là một bán kính rB bằng với chiều dài của cạnh BC thì vòng tròn đó đã đạt cách khác là rC = CA = 1 đại diện cho khả năng vận dụng đối tượng 0.5773) và nếu vòng tròn tâm C chạm tới điểm X thì bán kính rC của Hay nói một cách khác, một người chỉ được coi là “biết” vận đối tượng] của người đó lớn hơn dễ dàng xác lập một định lượng cho hiệu năng lãnh đạo, chỉ cần được tính theo công thức HNLĐ = trong đó HNLĐ là chỉ số hiệu năng lãnh đạo, rA là chỉ số khả năng vận dụng bản thân, rB là chỉ số khả năng vận dụng bối cảnh đang vận hành, và rC là chỉ ngưỡng tối thiểu, tức là rA = rB = rC = 0.5773, thì chỉ số của hiệu năng lãnh đạo sẽ là 0.1924, nơi đó ba vòng tròn chỉ vừa tiếp giáp 0.1924 đại diện cho ngưỡng tối thiểu của hiệu năng lãnh đạo, như hạn tối đa, tức là rA = rB = rC = 1.0, thì chỉ số của hiệu năng lãnh đạo sẽ là 1.0, nơi đó diện tích mà ba vòng tròn gối lên nhau đã đạt đại diện cho giới hạn tối đa của hiệu năng lãnh đạo, như được phác lãnh đạo của một đối tượng hoặc của một nhóm đối công cụ này cần phải có ba bộ sưu tập của những yếu tố vòng tròn đều có một tập hợp của những phần tử nằm bên trong mà Nội dung của toàn bộ tập sách 3 cuốn là nhằm để trả lời ba câu hỏi này và cũng là để hoàn thành công trình “kiến trúc & trang trí” cho Và nếu như cần xác lập giá trị thực nghiệm của mô hình, chúng ta có thể dùng công cụ thẩm định hiệu năng lãnh đạo vừa nói Và như đã nói, đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau.6 Với tác giả, tùy thuộc vào cách đặt câu hỏi, thì lãnh đạo là is the is the process of the of an is the process is the is that process in which one person sets the purpose or is may A. and London: Routledge & Kegan Paul 1986 is a process of influence between a leader and those who are followers is defined as the process of the of an and London: Routledge & Kegan Paul 1986 is both a is the activity of people to strive is an influence is is the is is giving direction in times of change, is a process that helps direct and mobilize people is influence (John người lãnh đạo là một người biết vận dụng bản thân, Một tập thể lãnh đạo là một tập thể biết vận dụng bản thân, biết vận năng lãnh đạo là khả năng vận dụng bản thân, khả năng vận dụng trình lãnh đạo là tiến trình vận dụng bản thân, vận dụng bối cảnh Một cơ chế lãnh đạo là một cơ Một hệ thống lãnh đạo là một hệ Đến đây thì có thể nói là mô hình lý thuyết lãnh đạo do tác giả đề xuất đã được giới thiệu một cách khá đầy đủ và chúng ta có thể sang chương để đi thẳng vào phần chính của quyển sách. để giải tỏa một số hoang đường trong vấn đề lãnh đạo và nói thêm một vài điều có liên quan đến nội dung và hình thức của tập sách. đặt trên một cực của trục định nghĩa thì cực còn lại được chúng ta không thể gọi tập đoàn giáo sĩ Taliban là những người lãnh Không thể gọi Polpot là những người lãnh đạo đất là người lãnh đạo đất nước trị đất nước của họ bằng bạo lực có hệ thống và đạt hiệu quả càng chắc chắn hơn là không thể gọi những tên lãnh chúa chiến Họ chỉ là những tên “đầu sỏ” của đám người lãnh đạo và những kẻ khống trị sẽ ngày càng rõ rệt. đạo là nghệ thuật và khoa học nâng đỡ sự sống còn khống trị là và khống trị không phải là điều mới lạ. đạo tá nhân chủ dả bất dĩ binh cường thiên hạ”7 cho nên người lãnh kinh thì “đừng hòng lãnh đạo.”8 Mà kẻ đã là làm cho thiên hạ hoảng lãnh đạo cho những người cầm quyền một đất nước (leaders v/s nước có thể là một người lãnh đạo, có thể là một kẻ khống trị, có thể là một cá nhân thể hiện một phần khống trị và một phần lãnh đạo dưới một cấp độ tổng hợp nào đó, hoặc cũng có thể là một người trừ khi có lý do xác đáng để tặng mỹ hiệu lãnh đạo cho những người lãnh đạo cho những người cầm quyền quản trị trong một công ty những người cầm quyền một đất nước, một viên chức quản trị công ty doanh thương có thể rất xứng đáng được gọi là một người lãnh đạo cũng có thể không xứng đáng một chút nào với danh xưng đó. thuộc đều là những người được mướn vào làm việc cho công ty trò chỉ huy và những người trực thuộc phải tuân định vi phạm luật pháp của quốc gia và luật lệ của công ty, vì đó là “khế ước” đương nhiên giữa nhân viên và công ty. những người đang nắm giữ một chức vụ quản trị trong một công ty chung là những người quản trị công ty, trừ khi có lý do xác đáng để tặng họ mỹ hiệu là người lãnh người chỉ huy một lực lượng quân sự có thể là một việc của chiến tranh cho nên những người cầm quyền quân sự có tính có thể nói gần với khống trị hơn là lãnh đạo. bản, họ nên được gọi đúng với cấp bực của họ hoặc gọi chung là những người chỉ huy quân sự thì đúng hơn, trừ khi có lý do xác đáng để tặng họ mỹ hiệu là người lãnh đạo. Và, không thiếu người đã ngộ nhận những nhân vật nổi danh là những nhân vật lãnh đạo. Dầu rằng họ có thể là một tài năng lớn trong lãnh vực hoạt động của họ và nhận được sự hâm mộ của quần chúng một cách rộng rãi nhưng không vì đó mà có thể cho rằng họ là những người lãnh đạo. với sự vây quanh của quần chúng dành cho một người lãnh đạo mà thế nào là người lãnh đạo, ít ra là theo cách nhìn của tác giả. Có người cho rằng tài năng lãnh đạo là do thiên phú hoặc cho rằng trời sanh ra hạng người lãnh đạo để dẫn dắt thiên hạ. nhưng không vì đó mà có thể phủ nhận khả năng trau dồi và học hỏi để trở thành một người lãnh đạo đúng nghĩa hoặc là để trở thành một người lãnh đạo giỏi hơn khiếu” thực ra có thể chỉ là sản phẩm học từ trường đời hoặc Và nếu như thực sự không thể học là vì nó làm cho người ta bị ảo tưởng là “cái máu lãnh tụ” có thể thay Không ít người đã tin rằng chỉ có những người có địa vị cao Và chỉ có những người này [những thế, nhất là trong những giai đoạn đen tối của lịch sử, người ta một đấng thánh nhân nào đó, ra đời để làm công việc lãnh đạo đất “khoán trắng” mọi việc vào trong tay một số người ít ỏi và trở nên vô khích tình trạng độc quyền lãnh đạo [vì sự khoán trắng và tính cách vô trách nhiệm của đại đa số đã gián tiếp cho phép họ làm điều đó]. Và khi mà một tập thể, một tổ chức, một đất nước, một xã hội đã để cho tình trạng độc quyền lãnh đạo xảy ra thì cơ chế và hệ thống lãnh đạo của tập thể/ tổ chức/ đất nước/ xã hội đó đã biến thành là người lãnh đạo đúng nghĩa có mặt ở mọi cấp độ và công việc lãnh người ta sốt sắng hướng về việc tổ chức và làm cho kiện toàn hệ thống lãnh đạo system) để nhờ vào đó năng lực của mỗi và mọi cá nhân nằm trong tầm ảnh hưởng của hệ thống lãnh đạo đó Nhiều người sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng lãnh dự vào công việc lãnh đạo và hãnh diện với vai trò của mình dầu ở một người lãnh đạo nào trên mặt đất này cũng có lúc đã từng đi theo sự lãnh đạo của người khác và (2) chưa có một người chỉ huy không biết đến tính cách quan trọng của sự tuân hiểu rõ mỗi một cá nhân vừa là một người chỉ đường cho kẻ khác (a leader: to lead) vừa là người được kẻ khác chỉ đường (a to be led), là một người ra lệnh cho cho kẻ khác to give orders) và đồng thời là người tuân hành mệnh lệnh của kẻ phức tạp nhưng đồng thời họ không kém tự hào vì biết rõ là một bộ Sau cùng là một hoang đường lớn nhất trong những hoang cả một kho lớn tri thức về vấn đề lãnh đạo mà người ta vẫn mơ hồ, những nghiên cứu của họ không có giá trị, ngược lại tác giả đánh quan sát manh mún này đã không giúp người ta hiểu biết một cách à là một người may mắn đã được đào tạo tại Hoa Kỳ về lãnh vực khoa học quản trị cho nên cũng có một số hiểu thuyết tài chính và hoạch định sách lược của chương trình MBA cho May mắn hơn, Hà là một người đã có cơ hội tham dự “vật quả xuất sắc của những đơn vị kinh tế và công quyền nằm trong Cái đa dạng của lý thuyết và trải nghiệm thực tế cho Hà không ít những bài học về mọi khía cạnh của quản trị và lãnh những cái đã giúp cho Hà có được một cảm nghiệm sâu xa hơn hết về vấn đề lãnh đạo chỉ huy có lẽ là nằm trong giai đoạn 5 lỗ nhiều năm trước đó nữa, từ khi còn là đơn vị kinh doanh của đối phương [và bởi vì vậy họ mới bán lại cho công ty của Hà]. nói thì cũng hiểu hậu quả đã như thế nào đối với “quan lộ” của thách khác nhau và do đó cần có những quyết sách khác nhau, đó có thể tóm tắt một cách tổng quát là (1) nhân viên thì mỏi mệt và lực liên tục và hăm he xách động đình công; (7) cấp lãnh đạo ở Hà không có chủ ý nói xấu mà chỉ trình bày sự quan sát của Hà cộng tác là một công ty rất lớn, một trong số 250 công ty lớn nhất Hoa Kỳ, có mặt trên 29 tiểu bang và 4 quốc gia, và là một công đúng hơn là nó rất giỏi làm ra tiền và làm ra tiền nhiều đến nỗi phải đã tan nát sau nhiều lần giao chiến-- là những nơi mà những người đang bị cuốn hút trong đó đều tin rằng cái duy nhất mà Hà có thể Chỉ chạm nhẹ vào thực tế là đã có Cảnh giác!” và trong thâm tâm họ đã kết án Hà là cách cá nhân nhưng họ lại không thể thoải mái với cái lệnh bài và không ghét Hà với tính cách một cá nhân nhưng chỉ vì giới chức của công ty nói chung đã tự mình đánh mất sự tín nhiệm của nhân viên và theo đó phá hủy cái tôn nghiêm của vai trò lãnh đạo [không phải nhân họ chính là một mảnh bị trói trong và, hoặc gián tiếp hoặc trực sợ, đó là sự bất an và sự hoài nghi trong tất cả mọi an và hoài nghi, nhưng lại là những thử thách lớn nhất trong tất kiện của bối cảnh đang vận hành, trước mặt Hà là cây cầu mong biến có thể nhận dạng sự khác biệt giữa người chỉ huy và người lãnh đạo, đủ để phân biệt cái khác nhau giữa quản lý và lãnh và có lẽ chỉ còn cách là phải làm như họ khuyến cáo là treo cũng đã hoàn thành công vụ và đạt được những thắng lợi như mong trong tất cả những chiến trường đã tham dự, Hà cũng may mắn là ba hoa thì có điện thoại gọi vào, bên kia đầu dây là tiếng nói của là nó đã xuất huyết nhiều năm rồi và đã đến lúc phải cho tôi một sự trả lời dứt khoát là ông có đảo ngược được hay không và nếu được thời gian để cho ông tìm hiểu về tình hình ở Kansas và chuẩn bị câu ngày ông biết tôi tới giờ, có bao giờ tôi nói với ông một điều nào không đúng với sự thật hoặc hứa với ông một điều nào mà tôi không ngày thì có tiếng cười rộ của nhiều người cùng lúc nổi lên ở đầu dây Đơn vị này của ông đã lỗ lã suốt mấy năm nay và ông đã thay ban Khả năng tạo ra “kỳ tích” của Hà là một trong những điều mà Chỗ Hà ở là một condo dành cho rộng và có hai hạn để cho Hà ở tạm trong những ngày không về với gia đốt, sau đó ngã người gối đầu lên một tay ghế của chiếc sofa, nhiên hỏi Hà do đâu mà đã có thể thực hiện được kỳ tích vừa rồi. tại sao ông ta dám hứa với hội đồng tổng giám đốc là ông ta có thể Vậy là ông đã có câu trả lời rồi đâu cần gì phải hỏi tôi.” với ông là hai chúng ta không tạo ra được kỳ tích, chỉ là chúng ta Kỳ tích sẽ không thể có được nếu không có người lãnh đạo tạo ra những kỳ tích đó không ai khác hơn là những thuộc cấp mà trước đó đã bị “các xếp” dán cho nhãn hiệu là “lũ ăn hại.” Trong kho Nghĩ cho cùng thì khoa học và nghệ thuật lãnh đạo trong khoa học và nghệ thuật lãnh đạo thì cần đến khối óc thông tuệ âu chuyện của Hà chính là câu chuyện có thật của tác giả. đã có cơ hội để thể nghiệm sâu xa hơn về vấn đề lãnh Tác giả đã có cơ hội để thấy được một khoảng cách rất lớn của một nhà giáo chuyên nghiệp dạy về lãnh đạo và quản trị với cái biết của một nhà lãnh đạo và quản trị chuyên nghiệp đóng vai nhà Tác giả đã có cơ hội để nhìn thấy đầu mối của một sợi giây cho tác giả vật liệu để kết tập một mô hình lãnh đạo cho riêng sách mà đọc giả đang cầm trên tay không phải là một Lại càng không phải là một cuốn hồi ký về những trải nghiệm của một nhà lãnh đạo doanh cuốn sách hướng dẫn trong đó liệt kê từ A tới Z những điều nên làm và không nên làm dành cho quản trị viên chưa có kinh không phải là một báo cáo về một công trình nghiên cứu. cũng không phải là một pho binh pháp viết theo kiểu viết mơ hồ của sáng một phần của mô hình lý thuyết lãnh đạo: yếu tố vận dụng bản đựng trong đó cho nên nó cần phải được triển khai và cũng vì thế nhân vật trong thương trường và trong nhiều lãnh vực khác. cho thấy cái làm nên hai chữ lãnh đạo đúng nghĩa không phải là những khám phá mới mẻ, cũng không phải là “fashion” của một thời, thấy cái làm nên hai chữ lãnh đạo đúng nghĩa không phải là sản phẩm riêng của phương tây hoặc phương đông, cũng không phải là tuyệt chiêu hay bí kiếp riêng của người trong chính trường hoặc Việt Nam tác giả hy vọng là sẽ giúp cho các em sinh viên có được một cách nhìn khác về tài năng lãnh đạo của tiền nhân ngày trước và thực sự biết cảm ơn tiền nhân của chúng ta vì bản lĩnh và đức độ Nếu chỉ biết lấy “chiến công” làm thước đo và để những chữ “một đất nước anh hùng” làm chủ đạo tâm thức của dân tộc thì sự của những nhà lãnh đạo trong quá khứ [và vì vậy không thể nào cảm nhận hết sự may mắn của chúng ta là đã được sinh ra trên một thật sự học được gì cả từ những thiên tài lãnh đạo của đất này, mãi cho đến nay, đã là một thiệt hại rất lớn cho quốc gia Hãy thử nghe một người nghiên cứu về lãnh đạo và quản trị nói gì về tài năng lãnh đạo của cha ông ngày trước. Đã có người đặt vấn đề với tác giả là: ông có phải là sử gia đã hỏi ngược lại là: bạn thân mến của tôi, vậy bạn có từng nghe câu “phải là một người lãnh đạo hoặc biết về lãnh đạo mới có thể hiểu không dám, và cũng không đủ kiến thức để lạm bàn công việc của bởi sử gia để “nhận xét” về tài năng lãnh đạo của tiền nhân và này không quá đáng và chắc chắn là không vượt quá khả năng của Và, trước khi bước vào chương chính của quyển sách này, bản thân có nghĩa là biết chọn lựa và phô bày một thực thể Hay nói một cách khác là biết làm cho nổi cộm và tỏa sáng một thực thể thích hợp trong bối cảnh đang Dọn mình là một cách nói không gì khác hơn là tự trang bị cho bản thân một bản lĩnh lãnh đạo trước khi thực sự gánh Và sau cùng, biết vận dụng bản thân là không rong định nghĩa về người lãnh đạo, cụm từ “biết vận dụng bản thân” có ý nói tới khả năng tự biến thành một thực thể thích hợp để lãnh đạo mà bản sắc và hào quang của thực thể thích hợp để lãnh đạo này được kiến tạo bằng cách làm cho nổi cách, vị thế phù hợp và sáng giá hơn hết trong bối cảnh đang vận hành có sẵn trong kho tàng bản thân của người vận dụng. lấy một phần “phù hợp và sáng giá hơn hết” từ trong kho tàng bản thân để làm cho nổi cộm trong bối cảnh đang vận hành không phải Nó là sự chọn lựa một thực thể trong số đa dạng thực thể bên trong một con người để phô bày dưới những điều kiện của môi trường với một ý thức rõ rệt về giá trị và tác động Nó là một sự chọn lựa để làm nổi bật lên những đường nét ưu tú từ trên bản thân của người vận dụng và gần gũi hơn, nó là một lựa chọn để “khoe hàng,”cái thực thể mà nhiều người khác ưa mua và người trưng bày thực sự có để bán. của một con người có tên gọi là Trần Nhân Tông. của ông, trong số đa dạng thực thể, tỏa sáng vào một thời điểm nào đó trong một bối cảnh nào đó đang vận hành đã để lại ấn tượng đậm nét trong tâm khảm của những người chứng đậm nét đó chính là “một thực thể” đã phô bày trong cái bối cảnh đang vận hành và mỗi ấn tượng đậm nét đó có thể là dấu ấn Không phải chỉ có một Trần Nhân Tông mới có đa dạng thực thể mà hầu hết mọi người đều như vậy, chỉ khác biệt là có ý thức rõ hay không ý thức rõ , chỉ khác biệt là có biết chọn lựa và phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo trong bối cảnh đang vận hành hay Và, không phải chỉ có một Trần Nhân Tông mới biết vận dụng bản thân, chung quanh ông ta có rất nhiều người lãnh đạo khác cũng biết chọn lựa và phô bày, trong số đa dạng thực thể của bản thân, một thực thể thích hợp để lãnh đạo trong bối cảnh đang Phạm Ngũ Lão xuất thân là một thường dân, người làng hỏi chuyện và nhận ra ông sẽ là một kỳ tài trong tương lai nên thu nhân vật lãnh đạo lỗi lạc và lập nhiều công trạng hiển hách đúng với chuyện vũ hầu.”9 Trong bối cảnh đang vận hành, ông đã biết chọn lựa và phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo. tư vì chuyện của trăm họ đến quên cả bản thân” đó đã nổi cộm và Trần Quốc Tuấn và đã chạm tới trái tim của nhân vật thần thánh Thực thể thích hợp để lãnh đạo của Phạm Điện Súy trở thành tổ vốn là một ông lão làm ruộng đã thừa cơ dấy vận nên có được nước.” Trong bối cảnh đang vận hành, ông đã để lại một dấu chấm đã tỏa sáng hào quang không thua gì công nghiệp chiến trường của Hưng Đạo Đại Vương vẫn còn phô bày một thực thể thích hợp để phong hóa của nhiều dân tộc lại là một vị thiên tướng của chiến trường từng làm cho không ít kẻ thù của đất nước phải run sợ, được đáng tin và đầy chính khí đã tỏa sáng và cuốn hút sự hâm mộ của Trong bối cảnh đang vận hành lúc đó, ông đã biết chọn lựa một thực thể thích hợp để phô bày, một thực thể thích hợp để lãnh chiến trường vừa là một Thái Sư nhiều năng lực trong việc điều của Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải đã trở thành là câu nhận sứ mệnh giữ nước của người quân nhân cùng những vinh Trong bối cảnh đang vận hành, ông đã biết chọn lựa để phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo. Trần Quốc Toản là một đứa bé chưa đủ tuổi để được tham mãnh liệt, với một ý thức cao vời về trách nhiệm và danh dự của một người con dân Đại Việt đứng trước tình huống an nguy của đất nước, và với sự can trường không thua kém bất cứ một danh tướng vua” và đã làm cho quân của Thoát Hoan phải nhiều phen vỡ mật. biết chọn cho mình và phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo. đã có không ít người đã thực sự biết vận dụng bản riêng giới mày râu, suốt dòng lịch sử của dân tộc đã có không ít nữ lưu đã thực sự biết vận dụng bản Nữ Vương là những nương tử của vùng đất Mê Linh, ngã của dân tộc, những vị nương tử này đã biết chọn làm mờ đi cái thể tính yếu đuối của nữ lưu và phô bày một thực thể thích hợp để Và, cái thực thể thích hợp để lãnh đạo của hai vị Trưng thực thể cân quắc anh thư của hai bà đã lôi cuốn được quần chúng thực thể cân quắc anh thư của hai bà đã làm cho tên Thái Thú Tô vận hành, hai bà đã biết chọn lựa và phô bày một thực thể thích hợp vận mệnh nghiệt ngã của dân tộc, bà đã biết làm mờ đi cái bóng dáng quần thoa nhỏ bé và phô bày một thực thể thích hợp để lãnh Và cái thực thể thích hợp để lãnh đạo của bà đã nổi cộm ý chí khom lưng làm tì thiếp cho người ta.” Cái thực thể thích hợp để lãnh đạo của Nhụy Kiều Tướng Quân đã tỏa sáng khí thế Lệ Hải Bà phô bày một thực thể thích hợp để lãnh Vân Nga, là một người đàn bà kiệt xuất khác trong Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn là người có tài nên những xáo trộn trong nội bộ của triều đình nhà Đinh nên thừa cơ hội ngai vị của con mình là Đinh Tuệ và giúp Lê Hoàn lên ngôi một cách êm đẹp, rồi sau đó kết hôn với vị vua mới này và trở thành Đại Và, chỉ trong năm sau quân Tống đã bị đánh một thực thể thích hợp để lãnh đạo. Và cái thực thể lãnh đạo của bà đã ngời sáng khí thế của một cá nhân dám viết lịch sử cho chính Dầu có nhiều người đã kết tội bà là bênh vực cho quyền lợi của chế độ, dầu đã mục nát, hơn là lo cho vận mệnh đất nước nghĩ tới hạnh phúc của bá tánh đã không thể làm mờ đi cái chính nghĩa của một người đàn bà ngoại hạng. xâm lăng nhưng chính bà đã là một trong những yếu tố trực tiếp Đại Hành Hoàng Đế nhưng bà là chỗ khởi đầu cho sự hình thành một triều đại khá huy hoàng về cả hai mặt võ công và văn trị, trong dại của bà và đã che chở cho những người họ Đinh không bị giết hại Hoàng Hậu đã biết chọn cho mình và phô bày một thực thể thích người xưa và nay, từ chính trường cho đến chiến trường cho đến trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều thất học, mới 10 tuổi đã mồ côi mẹ, và lớn lên trong nghèo hèn tại một nơi hoang dã, ngày lại từ những bất hạnh và thiếu thốn, ông đã vươn lên như một kỳ Cuối cùng ông trở thành là đứa con vĩ đại của đất nước Hoa Ông được mô tả là một người tự học và đam mê học hỏi để mở lấy thịt để làm thực phẩm; một người kể chuyện khôi hài rất được trong cuộc chiến Black Hawk; một luật gia làm việc không biết mỏi mệt; một văn tài lỗi lạc với những bài diễn thuyết có một không hai; lệ và thống nhất đất nước, một nhân vật có hoài bão lớn và biết biến hơn thế nữa, làm nên đa dạng thực thể nằm trên bản thân của Mỗi thực thể này của ông, trong số đa dạng thực thể, tỏa sáng vào một thời điểm nào đó trong một bối cảnh nào đó đang vận hành đã để lại ấn tượng đậm nét trong tâm khảm của những người chứng kiến, và mỗi ấn tượng đậm nét có thể là dấu ấn Trên đường phố của Luân Đôn có một người đàn ông trong vã, với nụ cười trên môi, bên cạnh là một người phụ nữ tên đàn ông đó làm việc từ 16 đến 18 giờ một ngày, dường như không Hắn nối tay với Staline và là những thủ lãnh của Winston Churchill của Anh Quốc, người được coi là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của thế kỷ 20, người được tôn vinh nhờ vào sự Hình ảnh của ông ngày hôm đó đã trở thành huyền đã biết phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo. Có thể nói ông ta là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thượng Ông ta làm cho trợ thủ của mình ngưỡng mộ và tin giới mà ông ta dựng nên đã làm thay đổi thế giới mà ông ta và bằng những gì mà ông ta đã và đang làm cho nhân loại. Và hậu quả của những thất bại đó đã ảnh hưởng tới điều kiện sức khoẻ, giáo dục và kinh tế của người dân nên đã thành lập một hội thiện nguyện và đã đưa một phần rất lớn tài sản của mình vào đó để thực hiện những bước tiến nhân bản. miễn dịch, một đóng góp tư nhân được coi là lớn nhất từ trước đến giờ, một sự đóng góp đã mà tổ chức WHO ca ngợi là đã cứu được tiêu của vợ chồng họ là đạt 60% dân số của những nước kém phát gặp gỡ những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tài trợ chương trình ta, trong số đa dạng thực thể, tỏa sáng vào một thời điểm nào đó trong một bối cảnh nào đó đang vận hành đã để lại ấn tượng đậm nét trong tâm khảm của những người chứng kiến, và mỗi ấn tượng đậm nét có thể là dấu ấn thích hợp để lãnh đạo. vào năm 1910, quyết định bước vào một con đường mà từ đó về Ireland là một nơi xa lạ, ngôn ngữ mà cô chỉ có thể mảnh mai khởi đầu cuộc viễn du ở nơi đó và vĩnh viễn không có một Teresa đã dạy học, hai môn lịch sử và địa lý, suốt 15 năm sau đó. Rồi năm 1946, thêm một lần nữa nghe theo ơn gọi của Thiên Chúa, và trị liệu cho những người bị của tấp nập hổ trợ cho việc làm của bà. biết đến bà và hoạt động của of Charity mọc lên như người nghèo khổ nhất của những người nghèo khổ để phụng sự. Bà chỉ nương tựa vào Chúa để có được những gì cần thiết cho công Và bà đã phụng sự với tất cả năng lực. bà dành cho những con người khốn khổ trên mặt đất đã được nhân thực thể của bà, trong số đa dạng thực thể, tỏa sáng vào một thời điểm nào đó trong một bối cảnh nào đó đang vận hành đã để lại ấn tượng đậm nét trong tâm khảm của những người chứng kiến, và mỗi ấn tượng đậm nét có thể là dấu ấn thích hợp để lãnh đạo. lãnh đạo lớn trong thương trường của thời hiện đại thôi là đã có Ngoài việc biết chọn lựa và phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo trong bối cảnh đang vận hành, nhìn từ mặt khác của cùng một đồng tiền, biết chọn lựa và phô bày “một thực thể thích hợp để quan trọng không kém đối với một người lãnh đạo. của Hưng Đạo Đại Vương giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng ở chọn lựa những quyết định thích hợp trong bối cảnh đang vận hành. Sứ giả của phái bộ được tiếp đãi hậu hĩnh và vua Trần Nhân Tông Ô Mã Nhi là một tên tướng lỗi lạc và khét tiếng tàn ác. cho số phận của hắn là phải chết vì hai lý do: (a) để đền tội ác gây tang tóc cho thường dân vô tội và (b) để chặt đi một cánh tay dũng hắn về nước, đặt ngồi trong lọ gốm, nhưng một mặt khác lại để Trần Nếu có sự gì bất kính, thì thê thiếp của tham chính ở đó cùng với xá nhân lang trung về nước.” Và trong thơ cũng tự hứa sẽ đầy những thử thách chính trị, ngoại giao và quân sự, Trần Nhân Tông cùng Hưng Đạo Đại Vương và những người lãnh đạo Đại Việt nước, đã từng để cho Nguyễn Trải nhìn thấy một thực thể rất phàm Và, cũng chính Nguyễn Trải sau đó nhìn thấy một thực thể thích hợp để lãnh đạo của Lê Lợi để rồi hâm mộ đến độ gia nhập tổ chức kháng chiến chống Minh nằm dưới sự lãnh đạo của người anh vào những ngày cuối của cuộc chiến, vì việc giữ thể diện cho nhà Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm)12 khi còn là một thiếu nữ đã biết vận dụng bối cảnh để thu hút sự chú ý của vua Lý Thánh Tông hoặc cho một vị thân vương nên một cơ hội tham chính hiếm có đã mở ra cho Nguyên Phi Ỷ Lan, và bà đã nắm lấy, dầu lúc đó bà chỉ với hai người đương nhiên được ngồi sau rèm là Hoàng Thái Hậu họ một năm sau, Hoàng Thái Hậu họ Dương cùng 76 người thị nữ bị để bảo đảm cho sự ổn định chính trị lâu dài về sau vì những hạt đương thời, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu chỉ là một người đàn bà “có khéo che đậy cái “công trình của một kiến trúc sư chính trị có tầm của một người đàn bà được làm mẹ của một ông vua con nít để rồi Nhân Hoàng Thái Hậu sau đó vẫn là “người hiền đức” và tiếp tục nhiên bà vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo trong bóng tối ở cương vị của Nỗ lực này thực ra là để mở rộng uy tín và ảnh hưởng một khởi động để thiết lập định vị trong tương lai cho tư tưởng Phật bà lại khôn khéo che đậy cái công trình của một kiến trúc sư chính hình thành bên sau khối óc và bàn tay của bà. hành chuộc lỗi xưa, và tệ hơn là một bà mẹ vua vì mê tín đã lạm vâng lời dặn của Thái hậu chăng?” Họ không nhìn ra một điều là 3 Họ là những người trong bóng tối có liên hệ với bà và liên quan đến chính sách của dài thời gian đó bà đã điều vận những nhân tài lỗi lạc của đất nước một cách “chuẩn xác” để thực hiện nhiều chính sách hay và gặt hái đạo vận hành do bà “cai quản” có Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành và chỉ định đảm trách vai trò quân sự đến hết cả một đời và ông đã người của bà rất “dứt khoát và mạnh mẽ.” Gần nữa thế kỷ cầm quyền không phải là ngắn, nhưng cho đến cuối cuộc đời của bà, mọi người vẫn mù mờ về tài năng và tầm vóc thực sự của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu: một công trình sư đại tài của triều Lý mà có lẽ trong suốt dòng lịch sử dân tộc chỉ có mỗi một Trần Thủ Độ là có Là một người đàn bà, trong một xã hội phong đường đấu tranh cho quyền lực của Lý triều và cho sự canh cải tiến bộ của đất nước, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã phải chọn lựa điều mà chỉ vài năm trước không ai dám nghĩ tới, một người da đen trở thành nguyên thủ của một đất nước cầm quyền bởi người da Nelson Mandela thường có dịp nhìn thấy và học hỏi vai trò của người lãnh đạo trong hành động ở những buổi họp bộ tộc do David rằng trong những điều vui sướng mà thế gian có thể ban phát cho . . là cơ hội để phụng sự dân tộc và để . mọn vào công cuộc đấu tranh tìm tự do của họ.”13 Ước mơ đó đã Ông và một số người cùng chí những người trong tổ chức đã làm việc ráo riết để tạo ra sự thay đổi càng gia tăng, kết quả là nhiều quyền của người da đen bị tước hiến bản thân cho công cuộc đấu tranh của người Phi lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng đã chống lại tự do và dân chủ, trong đó tất cả mọi người sống với nhau hài hòa và với tất cả mọi cơ hội đều bình đẳng.” Trong lúc Mandela đang trong tù thì ông và những người lãnh đạo khác của ANC bị kết tội chính sách tái định cư người da đen, trong lần thứ nhất, và lên tiếng lãnh đạo “biết đường, dẫn đường, và chỉ đường” cho dân tộc Nam Trên con đường đó ông đã nhiều lần phải làm những lựa chọn thích hợp cho mỗi bối cảnh đang vận hành, có khi đầy những thử Từ những ví dụ trên cho thấy người lãnh đạo phải đảm lược và quyền biến để làm được việc của một người lãnh đạo và để xứng “quyền,” là “biến,” là “để làm được việc” cho nên những phô bày của Và ý nghĩa căn bản của những chữ “phô bày một thực thể thích hợp lãnh đạo đôi khi phải đối diện với những thử thách vô cùng nghiệt ngã và ý nghĩa của hai chữ sinh tồn trong vai trò lãnh đạo dưới vuốt và cám dỗ của kẻ thù ông đã phô bày một bản sắc kiêu hùng Cái thực thể tuyệt vời của một chiến tướng Đại Việt sáng trong bối cảnh nghiệt ngã đang vận hành vừa là một thực thể thích hợp để lãnh đạo vừa là một thực thể thích hợp để sinh tồn. thể do chính ông chọn lựa và phô bày đích thực là một thực thể thích hợp để lãnh đạo vì dầu là đầu ông có rơi xuống đất nhưng ba quân tướng soái nhà Trần đã hồi đáp ý chí của ông bằng hành động chính ông chọn lựa và phô bày đích thực là một thực thể thích hợp để sinh tồn vì dầu là xương da ông có trả về cát bụi nhưng ông vẫn và thực thể sinh tồn của Trần Bình Trọng vượt lên khỏi giới hạn hiện hữu của xác thân và vượt ngoài khoảnh khắc của đời người. Lê Lai, một vị trong số những anh hùng Lam Sơn có mặt với anh là Lê Lạn và 3 người con trai của mình là Lê Lư, Lê Lộ và Lê Lâm là những nghĩa tướng chiến đấu trong hàng ngũ của Lê Lợi. thực thể cao thượng và dũng cảm của Lê Lai được phô bày trong bối cảnh nghiệt ngã đang vận hành vừa là một thực thể thích hợp để lãnh đạo vừa là một thực thể thích hợp để sinh tồn. do chính ông chọn lựa và phô bày đích thực là một thực thể thích hợp để lãnh đạo vì rằng sau khi thân xác ông đã gởi vào lòng đất người lãnh đạo kháng chiến tối cao của đất nước vẫn còn và công Cái thực thể do chính ông chọn lựa và phô bày đích thực là một thực thể thích hợp để sinh tồn vì rằng dầu ông có lìa khỏi thế gian nhưng sự hiến dâng cao quý của ông vẫn ở lại Nếu không có sự hy sinh của Nội Hầu Tổng và thực thể sinh tồn của Lê Lai bay cao vút, vượt lên khỏi danh vị cá kỷ và quan tâm sống chết của bản thân. Sau đó do sự chỉ điểm của những tên việt gian bán nước, Pháp đã bắt trói mẹ của Nguyễn Trung Trực và nhiều dân làng đưa ra pháp đất, ông đã dùng hai tay của mình để giữ lấy thủ cấp trên cổ. vẽ bằng máu của chính ông và nước mắt tiếc thương của dân Việt. Cái thực thể của một Nguyễn Trung Trực tỏa sáng khí thế “Hỏa trong bối cảnh nghiệt ngã đang vận hành vừa là một thực thể thích hợp để lãnh đạo vừa là một thực thể thích hợp để sinh tồn. thể do chính ông chọn lựa và phô bày đích thực là một thực thể thích hợp để lãnh đạo vì chính ông đã quyết định đoạn kết của cuộc Cái thực thể do chính ông chọn lựa và phô bày đích thực là một thực thể thích hợp để sinh tồn vì hiển thánh trong đời sống của người dân Việt. đối với những sĩ phu tiến bộ và yêu nước của Việt Nam, thì Nhật Bản là một thế giới cách tân được ngưỡng mộ. Nhưng một trong những trở ngại lớn của phong trào là muốn đông tài trợ cho những học sinh muốn qua Nhật Bản du học, và trên cơ ông đã tuyệt thực để phản đối và kết quả đương nhiên là ông đã con bút nghiên của đất Hà Tiên văn dật đã chọn lựa đoạn kết cho anh hùng.” Sự chọn lựa trong cách sống và cách chết của ông quả thật là đã phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo lẫn sinh một buổi sáng của tháng 7 năm 1940, một đám đông người Do Thái chạy nạn tụ tập trước cổng của Lãnh Sự Quán Nhật chỉ còn một con đường duy nhất có thể ra khỏi Lithuania là đi ngang để xin phép được viết và ký giấy thị thực quá cảnh cấp cho những người chạy nạn này nhưng chính quyền của ông đã từ dân gương mẫu của Nhật Bản, được dạy từ lúc vở lòng về sự Nếu như ông không tuân hành ý chỉ của cấp ông cũng sẽ bị nhục lây và có khi còn liên lụy tới tính mạng của Một mặt khác, ông lớn lên trong một gia đình có truyền Hơn nữa ông còn là một tín đồ cơ đốc từ lúc trẻ được dạy phải sống trong và sống với tình yêu của Thiên vận hành buộc ông phải làm một sự chọn lựa. làm gì hơn, ông ném con dấu cho đám người chạy nạn để họ có thể của ông bị chết từ giây phút ông làm sự chọn lựa, nhưng cũng chính giây phút đó ông tỏa sáng hào quang của một thực thể thích hợp để là con trai trưởng của ông Mark Luther King Sr., một Mục Sư đồng thời là một nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân quyền, và bà Alberta William King, con gái của một Mục Sư đồng thời là người sáng lập phân bộ Atlanta của nghiên này, ông nghiên cứu sở học của Reinhold Neibuhr và triết lý liệu để trở thành một nhà lãnh đạo tầm cỡ. Dầu là đã có những toan tính và bạo một tổ chức mới được hình thành Bhave và những nhân vật có nhiều ảnh hưởng để bàn về những vấn Tiến Sĩ King phản ảnh rất rõ trong lần nói chuyện của ông trên đài lãnh đạo của Tiến Sĩ King, thành viên của SCLC đã tuyên hứa sẽ tâm và công lý theo lời dạy của Chúa Jesus và theo triết thuyết của tranh đòi quyền bình đẳng không phải là không có những chống đối. nhà tranh đấu cho dân quyền của người da đen đã trở nên thiếu bối cảnh đầy chao đảo đó, sự chọn lựa của Tiến Sĩ King vẫn là “Cho bạn và những điều này sẽ thắng bạn trong tiến trình.”15 Nhờ vào sự lãnh đạo của Tiến Sĩ King nên nói chung phương cách chính và vận động cho những vấn đề người da đen quan tâm như là đăng lại Memphis để tham dự một cuộc biểu tình khác cũng của công một người lãnh đạo nặng ký cho nên có người muốn giết ông là điều lựa để “có một giấc mơ.” Sự chọn lựa để “lên đến đỉnh đồi và thấy công cuộc đấu tranh cho quyền sống bình đẳng của con nước Mỹ, tính vào năm 2006, và một số quốc gia trên thế giới tướng lãnh và là thánh tử đạo của “thập tự đạo đức chinh vĩ đại ông là bậc thầy của nhân đời người, Mark Luther King Jr. đã tỏa sáng hào quang trong sự là một thực thể thích hợp để lãnh đạo. Ông cũng là một thực thể Ông là thực thể thích hợp để sinh tồn vì tiếng nói cũng như cái chết của ông vượt xa không gian, bất tử với thời Ông là thực thể thích hợp để sinh tồn vì khát vọng nơi ông Ông là một thực thể thích hợp để sinh tồn vì chính ông là một bồ tát nhập thế hành đạo, một hòa mình vào dòng sống của đất nước Cộng Hòa Nam Phi, một nơi đẳng và đặc biệt là về thân phận của phụ nữ và trẻ con tại những một chọn lựa nhập cuộc của Amy, thừa biết nơi đó hiểm nguy chực Cộng Hòa Nam Phi là một quốc gia có một nền chính trị tồi tệ với quyền lực tập trung toàn vẹn trong tay của những người da trắng chính trị và xã hội của xứ này, thí dụ như là giúp cho đại học của bạo đã phủ xuống và tước đoạt sinh mạng của Amy bạo hành đang diễn ra, những người bạn da đen của Amy đã gào lên “cô ta là đồng chí là người bạn hiếm hoi của người da đen chúng ta.” Nhưng họ không cứu được Amy vì lúc đó trong mắt của những kẻ bạo hành chỉ thấy có một người da trắng đáng chết. Amy được đưa đến một trạm cảnh sát gần đó và mất trong vòng tay của những người bạn da đen. Tiếp theo đó là những nỗ lực “đối diện sự thực, đối thoại, hòa giải và kiến tạo.” Amy không có mặt để nhìn thấy một thành tựu mà trên tiến trình đi đến cũng có một phần đóng góp của Cha mẹ của Amy, ông bà Peter và Linda Beilh, thành lập một tổ chức thiện nguyện để tiếp tục thực hiện hoài bảo của con gái 26 năm ngắn ngũi của một đời người, đã tỏa sáng hào quang trong nhất đối với nhiều người là chạy theo đồng tiền và/hoặc là chờ xem nơi mà ở đó nếu không có cô sẽ ảm đạm.”16 Và cô đã hiến dâng tất đúng là một thực thể thích hợp để lãnh đạo lẫn sinh tồn. Là người con gái trưởng của Tướng Aung San, một công trình sư của nền độc lập Miến Điện, và bà Daw với 6 người khác là thành viên nằm trong “nội các tiền độc lập” của Đại Học Oxford ở Anh Quốc và tốt nghiệp Cử Nhân. năm 1967 cho tới 1971, bà là phó bí thư của Ủy Ban Cố Vấn Về thành là viên chức nghiên cứu của Bộ Ngoại Giao Bhutan và trong năm này bà kết hôn với Tiến Sĩ Michael Aris, một học giả người Anh nó trở thành một đất nước nằm trong số những quốc gia nghèo đói phi nhân tính của nhà cầm quyền Miến đập vào mắt bà đã làm sôi với bạo quyền bà đã hiên ngang đi tới bất chấp đe dọa và cái uy lực toát ra từ người phụ nữ này đã buộc hàng hàng súng đạn và lưỡi lê thể tiếp tục làm ngơ với những gì đang diễn ra trước mắt.” Chỉ trong hẹn sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bình nhưng lại khẩn với tư cách là tổng bí thư của tổ chức NLD đã đi khắp nơi trên đất sự can thiệp của UN cũng như tố cáo với mọi người là Ne Win đã phiệt từ chối giao quyền lại cho những người được dân năm của một đời người không phải là đó là rời khỏi Miến Điện để trở về với chồng con của bà, và Và sự chọn lựa của bà đã làm cho người dân Miến coi bà là thần thánh và nhiều người khác trên thế và trên mọi nẻo đường của đất nước Daw Aung Suu Kyi đã tỏa sáng của nhân dân Miến vẫn đập cùng một nhịp, và tay của Dawn Aung Bà quả thật là một thực thể thích hợp để lãnh đạo và là một thực thể thích hợp để sinh ngày Thứ Hai sầu thảm của tháng 4 năm 2007, Cho Ở giây phút đối diện với hiểm họa vị giáo sư đã làm một sự chọn lựa Ông đã phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo và thích hợp để sinh tồn. Lãnh đạo và sinh tồn là làm quyết định đặt trên những chọn lựa. Chọn lựa giữa an nguy của đất nước và thể diện của bản và cái chết của bản lựa giữa cái sống chết của bản thân và cái sống Và sự chọn lựa của những người lãnh đạo thường là không dễ dàng, như vừa cho thấy trong một số thí dụ điển Không ai có thể khẳng định được là những nhân vật kiệt liệt nêu trên có ý thức rõ rệt về hoạt trình (process) kiến tạo và làm nổi cộm những thực thể của họ trong mỗi bối cảnh đang vận hành hay Nhưng không ai có thể phủ nhận là họ biết vận dụng bản trị của những thực thể được họ cố tình chọn lựa và phô bày. Tóm lại, một người thích hợp để lãnh đạo phải biết vận dụng chất, thể tính, đức tính, cung cách, và vị thế- để kiến tạo lấy một lãnh đạo phải chạm được trái tim của cá thể, phải nối được vòng tay phải làm những quyết định đặt trên sự chọn lựa, và thường là những lãnh đạo phải có đủ đảm lược và quyền biến để được việc. là chưa được đề cập trực tiếp nhưng hàm ẩn trong những thí dụ, con người lãnh đạo có khả năng tiếp nhận thực tế chuẩn xác và những sự chọn lựa (options) dành cho họ [hình thành từ thực tế tiếp không gian, thời gian và tâm lý của thực tại hiện tiền nhưng quyết định của họ có thể sẽ vượt xa biên giới của những trói buộc đó. tạo một thực thể thích hợp để lãnh đạo, người ta phải có phô bày một thực thể thích hợp để lãnh đạo càng cao. vận dụng bản thân còn mang một ý nghĩa khác nữa, đó là biết làm dụng bản thân có nghĩa là làm cho cái hình tròn kho tàng bản thân bao gồm những khả năng có tính cách kỹ thuật hơn như là khả vào một khoa học nào đó như là khoa học kiến trúc, khoa học kinh một lãnh vực nghệ thuật nào đó như là lãnh vực thơ, văn, nhạc, trong đối ứng trước những diễn biến của ngoại giới nguyên dạng do trời cho cũng có thể là đã cải sửa đến từ công trình phẩm của một con cách cư xử là hành vi của một người đối với người kiểu làm việc của một cách cư xử và cung cách làm việc của một người là cái thể hiện ra bên ngoài còn yếu tố tàng ẩn bên trong để thúc đẩy những thể hiện đó lại là thái độ sống của người khác và đối với cuộc đời nói của một người không nhất thiết phản ảnh đức tính của người