Bài giảng Phần 1: Mô phỏng chỉnh lưu không điều khiển

Bài giảng Phần 1: Mô phỏng chỉnh lưu không điều khiển

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 113,710Lượt tải: 8Số trang: 30

Mô tả tài liệu

Bài giảng "Mô phỏng chỉnh lưu không điều khiển" cung cấp cho người đọc các sơ đồ chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ, chỉnh lưu một pha toàn chu kỳ với biến áp có điểm giữa, chỉnh lưu một pha cầu, chỉnh lưu 3 pha nửa sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Tóm tắt nội dung

PHẦN MỘT: MÔ PHỎNG CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN I./ Chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ. 1. Tải R. Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng Vo: Dạng sóng Io: 2. Tải R+L. Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng Vo: Dạng sóng Io: 3. Tải R+E. Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng Vo: Dạng sóng Io: Dạng sóng tổng hợp trên một đồ Chỉnh lưu một pha toàn chu kỳ với biến áp có điểm giữa(Tia hai pha) 1. Tải thuần trở. Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Ngược pha sóng Vo: Dạng sóng Io: 2. Tải R+L Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng hợp tải R+L, Vo không xuống dưới phần âm vì vừa chạm 0 thì Vbo đã dẫn rồi. Dạng sóng Io: Dòng Io liên tục. Dạng sóng tổng hợp trên một đồ thị: 3. Tải R+E. Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng Vo: Vì 2 con Diode chỉ dẫn trong khoảng Vi > E, điều này dẫn đến Io không lien tục. Dạng sóng Io: III./ Chỉnh lưu một pha cầu 1. Tải thuần trở R. Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng Vo: Dạng sóng Io: Đến đây, ta nhận ra rằng mạch chỉnh lưu cầu 1 pha và mạch chỉnh lưu tia 2 pha có dạng sóng Vo và Io giống nhau, trong thực tế sơ đồ cầu phù hợp với các trường hợp tải có điện áp lớn và dòng nhỏ, còn sơ đồ tia hai pha dùng cho tải có điện áp nhỏ và dòng lớn. 2. Tải R+L Sơ đồ mạch mô sóng Vi: Dạng sóng Vo: Với giá trị L sóng Io: Dạng sóng tổng hợp trên một đồ thị: 3. Tải R+E Sơ đồ mạch mô phỏng như sóng tổng hợp trên đồ sóng Vo: Dạng sóng Io: IV./ Chỉnh lưu 3 pha nửa sóng (3 pha tia) 1. Tải thuần trở R. Sơ đồ mạch mô phỏng như sóng Vi: 3 áp pha vào lệch pha nhau sóng Vo: Chỉ xét trong 1 chu kỳ: Dạng sóng Io: 2. Tải R+L Sơ đồ mạch mô phỏng như sóng tổng hợp trên một đồ thị như sóng Vo: Dạng sóng Io: 3. Tải R+E Sơ đồ mạch mô phỏng như sóng hợp tải R+E ta phải quan tâm đến giá trị suất điện động E, có hai trường hợp xảy ra: - Trường hợp 1: E < U2 thì quá trình chuyển mạch tự nhiên. Giống như mạch tải thuần trở, dòng tải liên tục. Giả sử giá trị E=50V, 50< 220 lúc này ta có dạng sóng Vo, Io như sau. Dạng sóng Vo: Dạng sóng hợp E > U2, thì Vo, Io sẽ phụ thuộc vào giá trị sức điện động E. Dạng sóng Vo lúc sóng Io: V./ Chỉnh lưu cầu 3 pha 1. Tải thuần trở Sơ đồ mạch mô phỏng như sóng Vi: Dạng sóng Vo: Tạo ra 6 chỏm hình sin Dạng sóng R+E Sơ đồ mạch mô giống như trường hợp chỉnh lưu tia 3 pha, E > U2 thì mới ảnh hưởng đến sự chuyển mạch tự sóng Vo như sóng Io: Dòng điện bị gián