Thương mại điện tử (E-Commerce) part 7

Lượt xem: 126,249Lượt tải: 3Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Thiết kế Cơ sở dữ liệu • Nội dung Khái niệm chung Mô hình thực thể - quan hệ Sơ đồ thực thể quan hệ Khái niệm chung • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng.

Tóm tắt nội dung

Thiết kế Cơ sở dữ liệu • Nội dung Khái niệm chung Mô hình thực thể - quan hệ Sơ đồ thực thể quan hệ Khái niệm chung • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. • Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau • Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ thao tác CSDL. • Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu trúc ưu việt cho phép mức độc lập dữ liệu cao hơn các hệ quản trị CSDL phân cấp và mạng Khái niệm chung • Dữ liệu được mô hình hóa theo nhiều phương pháp • Phương pháp thực thể - quan hệ (entity - relationship) là mô hình được mô tả đầu tiên năm 1976 • Hình chử nhật đặc tả các thực thể • Hình thoi để mô tả các quan hệ • Các thực thể và quan hệ nối với nhau bằng các đường nối Mô hình thực thể - quan hệ • Phương pháp tiếp cận: mô tả những yêu cầu dữ liệu trong thế giới thực bằng một cách thức đơn giản nhưng đủ ý nghĩa để cả người thiết kế lẫn người dùng đều hiểu được. • Phương pháp mô tả: thông qua các lược đồ để mô tả các thực thể, các thuộc tính và các quan hệ có thể có trong hệ thống Mô hình thực thể - quan hệ • Mô hình mua hàng thường gặp có lược đồ như sau: Khách hàng Sản phẩmĐặt hàng Sơ đồ thực thể - quan hệ Mô hình thực thể - quan hệ • Các bảng – Products – Categories – Customers – Orders – Orderitems Bảng sản phẩm • Mã sản phẩm • Tên sản phẩm • Mô tả • Giá • Ảnh • Mã loại • Ghi chú • Nổi bật Bảng loại sản phẩm • Mã loại • Mô tả loại • Tên loại • Ảnh loại Bảng khách hàng • Mã khách hàng • Họ / Tên • email • Địa chỉ 1/Địa chỉ 2 • Thành phố / Mã vùng • Tỉnh / Quốc gia • Mật khẩu • đt / fax • Ghi chú • TG truy nhập mới nhất • Trạng thái Bảng đơn hàng • Mã đơn hàng • Mã khách hàng • Ngày • Họ / Tên • Địa chỉ 1/Địa chỉ 2 • Thành phố / Mã vùng • Tỉnh / Quốc gia • Kiểu thẻ • Số thẻ • Ngày hết hạn thẻ Bảng chi tiết đơn hàng • Mã chi tiết • Mã đơn hàng • Mã sản phẩm • Số lượng • Giá đơn vị Bảng nhân viên • Tên nhân viên • Tên đầy đủ • Mật khẩu • Quyền Công cụ TMĐT • Nội dung Khái niệm chung Giá khuyến mại Sơ đồ thực thể quan hệ Khái niệm chung • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. • Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau • Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ thao tác CSDL. • Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu trúc ưu việt cho phép mức độc lập dữ liệu cao hơn các hệ quản trị CSDL phân cấp và mạng Giá khuyến mại • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. • Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau • Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ thao tác CSDL. • Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu trúc ưu việt cho phép mức độc lập dữ liệu cao hơn các hệ quản trị CSDL phân cấp và mạng Công cụ TMĐT • Nội dung Khái niệm chung Giá khuyến mại Sơ đồ thực thể quan hệ Hướng dẫn thực hành • Cài đặt webserver • Tạo local site và remote site • Xuất bản website • Hiển thị dữ liệu truyền từ form • Hiển thị dữ liệu truyền từ CSDL thuong.mai.dien.tu.jpg Bai I - Gioi thieu mon hoc.ppt GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thương mại điện tử Thực trạng phát triển Thương mại điện tử trên Thế giới và Việt nam Bai II - Khai quat ha tang co so.ppt Hạ tầng cơ sở công nghệ TMĐT TMĐT nhìn từ phía CNTT Hệ thống thông tin Đại cương về hệ thống thông tin Chu kỳ sống của hệ thống Chu kỳ sống của hệ thống Xác định vấn đề, cơ hội và mục tiêu Xác định các yêu cầu thông tin Phân tích đề xuất hệ thống Thiết kế hệ thống mới Triển khai phần mềm Kiểm định hệ thống Cài đặt và đánh giá hệ thống Công nghệ web Công nghệ web Công nghệ client-server Công nghệ client-server Data Binding Ứng dụng client-side Ứng dụng server-side Triển khai ứng dụng web Xác định vấn đề, cơ hội và mục tiêu Xác định các yêu cầu thông tin Phân tích đề xuất hệ thống Thiết kế hệ thống mới Triển khai phần mềm Kiểm định hệ thống Cài đặt và đánh giá hệ thống Xuất bản ứng dụng web Web Server Thiết kế ứng dụng TMĐT Thiết kế ứng dụng TMĐT Bai III - Quy trinh TMDT.ppt Qui trình TMĐT Khái niệm chung Các bước của quy trình TMĐT Tiếp thị Khách hàng/Người xem Thăm website Xem sản phẩm Nạp giỏ hàng Tính tiền (checkout) Tính phí vận chuyển Thanh toán (payment) Biên nhận (receipt) Xử lý đơn đặt hàng Thực hiện đơn đặt hàng Vận chuyển hàng Quản lý website TMĐT Thiết kế CSDL TMĐT Bai IV - Thiet ke cac chuc nang.ppt Thiết kế chức năng TMĐT Khái niệm chung Khái niệm chung Chức năng đối với khách hàng Chức năng tạo tài khoản khách hàng Chức năng đăng nhập hệ thống Chức năng thoát khỏi hệ thống Chức năng tìm kiếm mặt hàng Chức năng chọn hàng Chức năng đặt hàng Chức năng theo dõi đơn đặt hàng Chức năng đóng góp ý kiến Chức năng đối với nhà quản trị Chức năng thêm NSD hệ thống Chức năng loại NSD hệ thống Chức năng thống kê doanh thu Chức năng trả lời ý kiến khách hàng Chức năng đối với nhân viên bán hàng Chức năng cập nhật loại hàng Chức năng cập nhật hàng Chức năng xử lý đơn hàng Bai V - Thiet ke CSDL.ppt Thiết kế Cơ sở dữ liệu Khái niệm chung Khái niệm chung Mô hình thực thể - quan hệ Mô hình thực thể - quan hệ Sơ đồ thực thể - quan hệ Mô hình thực thể - quan hệ Bảng sản phẩm Bảng loại sản phẩm Bảng khách hàng Bảng đơn hàng Bảng chi tiết đơn hàng Bảng nhân viên Bai VI - Cong cu TMDT.ppt Công cụ TMĐT Khái niệm chung Giá khuyến mại Công cụ TMĐT baitap2.ppt Hướng dẫn thực hành Cài đặt webserver Kiểm tra webserver Tạo local site và remote site Tạo local site và remote site Xuất bản website Hiển thị dữ liệu truyền từ form Hiển thị dữ liệu truyền từ CSDL baitap4.ppt Hướng dẫn thực hành Biến session và application Biến session và application Khởi tạo giỏ hàng Sử dụng giỏ hàng Thêm phần tử vào giỏ hàng Thêm phần tử vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng Sử dụng giỏ hàng Sử dụng giỏ hàng Hiển thị nội dung giỏ hàng Bai tap thuc hanh 03 - Tao trang danh muc san pham.doc Bai tap thuc hanh 04 - Tao trang san pham.doc Bai tap thuc hanh 05 - Tao gio hang.doc Bai tap thuc hanh 06 - Xem gio hang.doc Bai tap thuc hanh 07 -Dat hang.doc