Ỷ thiên đồ long ký - tập 34

Ỷ thiên đồ long ký - tập 34

Thể loại: Khoa Học Xã Hội
Lượt xem: 49,769Lượt tải: 3Số trang: 59

Mô tả tài liệu

Hồi 34:TIÊU TRƯỜNG CẦM ĐOẢN Y LƯU HOÀNG Hai cô tranh lấy một chàng, Chữ tình chữ hiếu biết đàng nào hơn? Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi ba người cưỡi ba con ngựa do đại tài chủ tặng, thẳng đường rong ruổi về phía nam. Hàn Lâm Nhi đối với giáo chủ hết sức cung kính theo sau một quãng xa, không dám đi song song, trên đường đi múc nước, pha trà chẳng khác gì một người đầy tới phục vụ Trương Chu hai người. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào....

Tóm tắt nội dung