450 Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán và tín dụng quốc tế

450 Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán và tín dụng quốc tế

Thể loại: Kinh tế học
Lượt xem: 90,282Lượt tải: 1Số trang: 30

Mô tả tài liệu

Tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán và Ngân hàng hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bộ môn Thanh toán và tín dụng quốc tế, sau khi làm các câu hỏi này các bạn sẽ nắm vững kiến thức môn này hơn.

Tóm tắt nội dung

là những điều cơ bản tạo thành nội dung của Tín dụng thư và những sự việc tất yếu phải có. 7 Ai ký phát hối phiếu theo L/C: Người hưởng lợi L/C 8 Ai là người có thể ký phát hối phiếu: Người xuất khẩu 9 Ai là người ký phát hồi phiếu L/C Người thụ hưởng 10 Ai là người ký phát hối phiếu theo L/C Người hưởng lợi L/C 11 Ai là người ký quỹ mở L/C nhập khẩu? 12 Ai là người phát hành L/C: Ngân hàng phục vụ người nhập xuất khẩu Ai là người quyết định cuối cùng xem bộ chứng từ 14 Ai là người quyết định sửa đổi L/C NH phát hành 15 Ai là người xin mở L/C: Người nhập khẩu 17 Bảo lãnh hối phiếu là việc: Cam kết của người thứ ba về khả năng thanh toán của hối phiếu 22 Bộ chứng từ thương mại quốc tế được lập theo yêu cầu của ai? 23 Bội chi cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà một quốc gia có: Thu ngoại hối về ít hơn chi ngoại hối 24 Bội thu cán cân thanh toán quốc tế là trạng thái mà một quốc gia có Thu ngoại hối về nhiều hơn chi ngoại hối Các chứng từ có in tiêu đề của công ty, khi ký có 26 Các chứng từ có sai biệt so với L/C thuộc trách nhiệm về ai? Các chứng từ mà Tín dụng thư không yêu cầu xuất trình sẽ không được ngân hàng kiểm tra và không 29 Các chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế có: Hối phiếu, kỳ phiếu, séc, giấy chuyển tiền 30 Các chứng từ thể hiện trên bề mặt phù hợp với các điều khoản của L/C có nghĩa là? 31 Các chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế là Các chứng từ liên quan tới thông tin về hàng hóa, dịch vụ giao dịch giữa hai bên 32 Các ngân hàng có thể chấp nhận yêu cầu phát hành một L/C tương tự : Sai 33 Các ngân hàng có thể phải lãnh trách nhiệm do hậu quả gây ra bởi: Dịch L/C sang ngôn ngữ của người hưởng lợi. 34 Các tổ chức nào có thể phát hành L/C NHTM 35 Các tờ hối phiếu có thời hạn và số tiền giống nhau loại nào có khả năng chuyển nhượng cao hơn Hối phiếu được bảo lãnh 36 Các từ “Ngay lập tức” hay “càng nhanh càng tốt” có nghĩa là: Sẽ bị ngân hàng bỏ qua 37 Cam kết của người thứ ba về khả năng thanh toán của hối phiếu được gọi là: Bảo lãnh hối phiếu b. Chứng từ là of quality” thì phải thể c. Chứng từ là “ Packing list” phải thể hiện bao 42 Có phải UCP là văn bản pháp lý duy nhất để dẫn chiếu vào L/C Không Là chế độ mà giá trị của một đồng tiền được gắn với 47 Chế độ tỷ giá thả nổi (Floating Exchange Rate): Là một chế độ mà giá trị của một đồng tiền không chịu bất kỳ một sự quản lý và điều tiết của nhà nước. 48 Chiết khấu hối phiếu là việc: Ngân hàng trả tiền trước cho hối phiếu chưa tới hạn thanh toán 49 Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là mua đứt bộ chứng từ hàng hóa: Sai Là căn cứ để xác định giá hàng hóa được chuyển 52 Chứng từ dù bất hợp lệ cũng có nên gửi trên cơ sở nhờ thu hay không? 53 Chứng từ nào được coi là chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế? 54 Chứng từ nào được coi là chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế? 55 Chứng từ nào được coi là vận đơn? 57 Chứng từ nào không được coi là chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế? 58 Chứng từ nào không phải là chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế? 59 Chứng từ nào trong số các chứng từ sau là giấy chứng nhận “quyền sở hữu đối với hàng hóa”? -> chứng từ vận tải hàng không--> chứng từ vận tải 62 Chứng từ xuất trình chậm là chứng từ xuất trình sau Thời hạn xuất trình quy định được nợ thì ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho các dự 67 Để hạn chế rủi ro khi áp dung thanh toán nhờ thu, nhà xuất khẩu nên lựa chọn hối phiếu trơn, là Sai 68 Điều 14(c) UCP 600 chỉ áp dụng cho trường hợp xuất trình chứng từ vận tải loại nào? thời hạn xuất trình thì ngân hàng sẽ có quyền từ hàng, thời hạn này áp dụng cho những chứng từ nào 70 Điều khoản chuyển tải chỉ có thể thực hiện được khi L/C đó cho phép giao hàng từng phần Sai 71 Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại phải là ngoại tệ tự do chuyển đổi Sai 73 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa of Origin) là giấy tờ cung cấp thông tin về: Nơi sản xuất hàng hóa 76 Giới hạn ngày lập chứng từ là không muộn hơn ngày xuất trình 79 Hai đối tượng chính được ký vào vận đơn đường biển theo UCP 600 là: Thuyền trưởng tàu chở hàng và người chuyên chở. Hai loại hàng hóa được quy định trong L/C là: 30 xe 84 Hình thức nào không được coi là ký chấp nhận hối phiếu Ký bảo lãnh hối thức và ngôn ngữ của chứng từ mà người trả tiền hoặc ngân hàng thu phải tạo lập không được Được coi là các chứng từ về thương mại 88 Hối phiếu (Bill of kỳ phiếu Note), séc (Cheque): Được coi là các chứng từ về tài chính 89 Hối phiếu có thể do: Người bán hàng ký phát để đòi tiền người mua hưởng là giới hạn thời gian kiểm tra chứng từ 92 Kỳ phiếu có thể do: Người mua hàng ký phát để xác nhận nợ. c. Thực hành ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và 95 Khi áp dụng URC cho chứng từ thì chứng từ có còn quyền được đảm bảo bởi UCP hay của người xin mở L/C ngân hàng phát hành đang Khi kiểm tra chứng từ ngân hàng phát hành thông báo các sai biệt trong bộ chứng từ nhưng lại không Các sai biệt được coi là đã được bỏ qua, ngân hàng 101 Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa được ký phát Cùng ngày giao hàng 103 Khi nào việc đề nghị sửa đổi L/C của ngân hàng phát hành có hiệu lực? Ngay sau khi ngân hàng trả tiền nhận được các chứng từ xuất trình phù hợp với L/C sửa đổi Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C NH phát hiện có 1 chứng từ không có quy định của L/C thì Gửi trả lại cho người xuất trình gửi chứng từ này đi Khi phát hành L/C ngân hàng phát hành L/C đã L/C chỉ có thể hủy ngang nếu người hưởng lợi chấp 108 Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người NK Sai 111 Khoản tín dụng cấp cho dự án nào có giá trị hiện tại ròng (NPV): Càng lớn thì khả năng trả được nợ càng cao. 112 Khoản tín dụng cấp cho một dự án được coi là khả thi khi dự án có: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) càng lớn càng tốt. 113 Không thể sử dụng 2 đồng tiền trong cùng 1 hợp đồng thương mại, là: Sai 116 L/C được xác định có lợi cho ai Người XK 117 L/C được xác nhận có lợi cho ai? L/C hết hạn vào ngày thứ 7 (ngày ngân hàng nghỉ) bộ chứng từ đó được xuất trình đến ngân hàng chỉ 119 L/C loại trả tiền ngay bằng điện, NH được chỉ định thanh toán khi trả tiền phải làm gì? 121 L/C mà người bị yêu cầu mở L/C là người hưởng lợi của một L/C khác: L/C giáp lưng L/C cho mình được gọi là: L/C mà người hưởng lợi được ứng trước một số tiền L/C quy định cho phép xuất trình chứng từ tại từ tời NH FH L/C để đòi tiền. AWB số 3 dành cho người gửi hàng có được chấp nhận L/C yêu cầu xuất trình hợp đồng thuê tàu Ngân hàng thông báo sẽ chuyển nó cho ngân hàng phát hành mà không kiểm 128 Là người XK trong thanh toán L/C nếu được chọn L/C thì nên chọn loại nào? in sẵn của ngân hàng (được lập theo quy định của pháp luật) để yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài 132 Loại L/C nào được sử dụng khi người xuất khẩu đóng vai trò là người môi giới Loại L/C nào sau đây được coi là phương tiện cấp vốn cho bên… trước khi giao hàng Red clause credit 134 Loại L/C nào sau đây được coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu Red clause credit 135 Loại séc nào được coi là an toán nhất cho người hưởng lợi Séc bảo chi Clean on broad” hỏi ngân hàng có thể coi B/L là “ 140 Một B/L hoàn hảo bắt buộc phải có từ hoàn hảo clean trên bề mặt của vận đơn đó, là Sai 141 Một chứng từ có ngày ký sau ngày lập chứng từ thì từ ngày phát hành là: Ngày ký Một chứng từ có thể ghi ngày …. Một chứng từ được xuất trình vào ngày 15/4, rơi Thời hạn để ngân hàng có thể yêu 144 Một chứng từ vận tải ghi tên người gửi hàng không phải là người hưởng lợi của L/C, phải từ chối Đúng Một chứng từ xuất trình nhưng tín dụng không yêu dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là dụng ngân hàng để thực hiện dự án, lãi suất vay là Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao Ngân hàng chỉ có thể cấp tối đa số tiền là bao 182 Một hợp đồng thương mại được bảo lãnh thanh toán sẽ có lợi cho ai Người XK Hỏi khách hàng sẽ nhận được số tiền bằng JPY là Hỏi số SGD khách hàng sẽ nhận được là bao Một L/C có dẫn chiếu áp dụng UCP500 mà không nói đến ISBP 645 thì: Đương nhiên áp dụng ISBP 645 Hiệu lực L/C được hiểu là ngày nào? Một L/C đã được thanh toán sau đó người NK nhận 206 Một L/C được phát hành hiệu lực trong 6 tháng: UCP không khuyến khích ngân hàng phát hành L/C theo cách này. Một L/C giao hàng đk CIF và yêu cầu 1 giấy chứng Một L/C quy định cảng bốc hàng là “any European 210 Một L/C yêu cầu hối phiếu đòi tiền người yêu cầu mở L/C: Hối phiếu được coi như chứng từ phụ 211 Một NH đã xác định thư tín dụng thì phải có trách nhiệm xác nhận những sửa đổi của L/C đó: Sai 212 Một trong các biện pháp khắc phục bội chi cán cân thanh toán quốc tế là: Đẩy mạnh xuất khẩu 215 Một trong các biện pháp khắc phục bội thu cán cân thanh toán quốc tế là: Đẩy mạnh nhập khẩu 216 Một trong các biện pháp khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế là: Phá giá tiền tệ 221 Mục “người nhận hàng” ở vận đơn đường biển trong bộ chứng từ thanh toán nhờ thu là ai ? 222 Mục L/C có thể bỏ qua mục quy định ngày giao hàng chậm nhất Có Nếu bộ chứng từ có 20 sai biệt được xuất trình đến Nếu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Nếu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhờ thu thì ngân hàng nhờ thu sẽ trao chứng từ cho 227 Nếu chứng từ dù bất hợp lệ mà gửi trên cơ sở nhờ thu thì nó sẽ được xử lí theo: URC 522 228 Nêú chứng từ không quy định trong L/C được xuất trình ngân hàng chiết khấu. Có thể chuyển chúng cho ngân hàng phát hành mà 230 Nếu không có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa of Origin) thì lô hàng của bạn sẽ: Bị chính phủ áp mức thuế nhập khẩu cao nhất Nêú L/C không yêu cầu rõ ngày giao hàng thực tế, 232 Nếu L/C yêu cầu “ clean Bill of Lading” ngân hàng có thể từ chối không nhận những B/L nào B/L ghi “Bao bì hàng hóa bị rách” 233 Nếu L/C yêu cầu B/L được lập theo lệnh và ký hậu thì ai là người ký hậu? Nếu một L/C yêu cầu xuất trình một chứng từ vận chở các ngân hàng sẽ bỏ qua điều kiện trong L/C 236 Nếu ngân hàng hoàn trả không trả được tiền khi có yêu cầu đầu tiên thì: Ngân hàng phát hành không được miễn bất cứ nghĩa Nếu ngân hàng phát hành thấy rằng các chứng từ Nó có thể trả lại bổ chứng từ cho người xuất trình Nếu ngân hàng thu nhận được số lượng và số loại chứng từ nhiều hơn hoặc không có liệt kê trong Ngân hàng thu cứ thế xuất để đòi tiền người trả tiền 239 Nếu phải ghi chú “đã bốc hàng lên tàu” trên B/L “nhận hàng để chở” thì người ký B/L phải ghi chịu mà ngân hàng thông báo không thể thu được 241 Nếu trong L/C không chỉ ra sử dụng UCP nào thì : L/C không áp dụng UCP nào cả hàng có thể không áp dụng một số điều khoản nào 247 Ngày giao hàng được hiểu là: Tùy theo loại B/L sử dụng phép xuất trình chứng từ vào hoặc trước ngày ngân hàng được chỉ định phải lập biểu gửi chứng từ cho 249 Ngày kí phát hóa đơn thương mại là ngày nào Trước ngày giao hàng 250 Ngày ký phát hóa đơn thương mại là ngày nào Trước ngày giao hàng 252 Ngay sau khi nhận được chỉ thị không rõ ràng về sửa đổi L/C. 253 Ngày xuất trong chứng từ trong thanh toán L/C phải là ngày nào? Ngân hàng có thể chấp nhận thanh toán giấy chứng Ngân hàng có thể từ chối chứng từ vì lý do tên hàng Từ thông tin trên ta có tỷ giá chéo EUR/GBP là: Từ thông tin trên ta có tỷ giá chéo USD/GBP là: Từ thông tin trên ta có tỷ giá chéo EUR/JPY là : Từ thông tin trên ta có tỷ giá chéo USD/JPY là: 271 Ngân hàng chấp nhận chứng từ nhiều trang nếu như: Các trang được gắn kết tự nhiên và được đánh số liên tiếp Ngân hàng chỉ định gửi các chứng từ đến ngân hàng Ngân hàng phát hành có nhiệm vụ kiểm tra lại các Ngân hàng chuyển chứng từ bank) phải nhờ thu nhận được từ người XK là Ngân hàng được chỉ định có thể không thực hiện sự tiếp nhận chứng từ theo yêu cầu của người nhận, gửi chứng từ đến ngân hàng phát hành 276 Ngân hàng ký phát Bị rằng buộc không thể hủy ngang vào sửa đổi ngay cả khi người hưởng lợi chưa chấp nhận giá trị của chứng từ so với yêu cầu của L/C là 278 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Là người tham gia vào thị trường ngoại hối không vì mục tiêu kinh doanh kiếm lời. Ngân hàng nhờ thu Bank) có thể từ chối 280 Ngân hàng phải kiểm tra tất cả các chứng từ yêu cầu trong L/C. Ngân hàng phát hành có thể ủy quyền cho chi nhánh của mình trả tiền hối phiếu của người hưởng lợi L/C Ngân hàng phát hành đã từ chối thanh toán với lý 283 Ngân hàng phát hành đã ủy quyền cho một ngân hàng chỉ định trả tiền trước bằng cách nào? Bằng cách chỉ định ngân hàng đó chấp nhận một hối Ngân hàng phát hành L/C có quyền từ chối các Ngân hàng phát hành L/C có quyền từ chối hóa đơn Ngân hàng phát hành quyết định hoàn trả tiền hay làm việc kể từ khi nó nhận được chứng từ từ ngân Ngân hàng phát hành sẽ có tối đa cho mỗi ngân hàng là bao nhiêu ngày làm việc ngân hàng tiếp Ngân hàng phát hành thong báo L/C qua ngân hàng và người xin mở L/C chuyển ngân hàng thong báo L/C và thông báo cho người hưởng lợi qua ngân hàng B, ngân hàng B tiếp nhận chứng từ và gửi Ngân hàng phát hành phải thanh toán nếu chứng từ Ngân hàng từ chối không tiếp nhận Bill of lading 292 Ngân hàng thông báo L/C mở bằng điện không có hàng thu không giao chứng từ cho người nhập Ngân hàng thu từ chối nhận chứng từ vì người nhập Ngân hàng trả tiền trước cho hối phiếu chưa tới hạn 296 Ngân hàng xác nhận sẽ làm gì tiếp theo khi xác nhận chứng từ xuất trình là hợp lệ: c. Thực hiện chuyển bộ chứng từ về ngân hàng phát Ngân hàng xác nhận vẫn phải thanh toán các chứng từ phù hợp được xuất trình tới ngân hàng sau ngày L/C xác nhận hết hạn đến ngân hàng kiểm tra chứng 298 Ngân hàng xuất trình có thể là ngân hàng nào: Ngân hàng thu nếu ngân hàng chuyển không chỉ định 301 Ngôn ngữ của hối phiếu trong thanh toán bằng L/C là: Ngôn ngữ của L/C 303 Người chịu trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng trong thanh toán L/C là ai? chứng từ không nhất thiết là người thụ hưởng của 305 Người hưởng lợi có thể chấp nhận một phần sửa đổi L/C : hưởng lợi đã chấp nhận một L/C có quy định hóa đơn thương mại phải có xác nhận của người yêu Ngân hàng trả tiền đã từ chối thanh chứng từ xuất trình, ngày hết hiệu lực,… là những 311 Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ chứng từ thanh toán L/C là ai? người nhập khẩu thì L/C này được gọi là: 313 Người quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ có phù hợp với các đk và điều khoản của L/C là Issuing bank 315 Người XK khi kiểm tra L/C phát hiện sai sót cần bổ xung sửa đổi thì phải liên hệ đề nghị với ai? 316 Người xuất khẩu có thể gửi hàng trực tiếp vào địa chỉ của ngân hàng ở nước người nhập khẩu: Phải được sự đồng ý của ngân hàng đó 317 Người yêu cầu mở L/C phải hoàn trả tiền cho ngân hàng phát hành trừ khi anh ta thấy rằng : Các chứng từ xuất trình không phù hợp với các điều nhận được từ người nhờ thu, là: 324 NH chuyển chứng từ bank) phải kiểm tra nội dung chứng từ trong giấy nhờ thu là Sai 325 NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh toán loại vận đơn nào dưới đây Clean shipped on board B/L thanh toán có thể thực hiện được Những loại chứng từ được quy định rõ về người phát hành, nội dung dung diễn đạt, đó là là việc ngân hàng nào phải làm khi xuất trình phù 338 Quyền lợi của người xuất khẩu trong hình thức thanh toán chuyển tiền trả sau: 339 Quyền lợi của người xuất khẩu trong hình thức thanh toán chuyển tiền trả trước: An toàn hơn trong hình thức nhờ thu kèm chứng từ Quyết định thanh toán hay từ chối chứng từ không từ từ ngân hàng chiết khấu là giới hạn thời gian 341 theo điều 13, UCP 600 là Các giao dịch hoàn trả tiền giưa ngân hàng và khách hàng theo tín dụng chứng từ 342 Rủi ro của NH phục vụ nhà nhập khẩu trong thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là như nhau Sai 343 Rủi ro lớn nhất trong thanh toán bằng phương thức L/C ở đây là: Ngân hàng chỉ dựa trên chứng từ để thanh toán 344 Séc bảo chi là loại séc mà: Được ngân hàng xác nhận đảm bảo thanh toán Sau 21 ngày kể từ ngày giao hàng nếu L/C không 349 Sử dụng D/P kỳ hạn trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK hơn D/A là Đúng Sử dụng L/C xác nhận trong trường hợp người xuất 352 Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã FH L/C đó, là Đúng Ta có các dữ liệu trong một bức L/C như sau: Date trình chứng từ là ngày thụ hưởng là công ty X xuất trình bộ chứng từ đến ACB (với ACB là ngân được chỉ định), yêu Tên của người hưởng lợi ghi trên L/C là ghi trên những chứng từ dưới đây là không khác báo của người hưởng, thì ngân hàng không có trách 364 Thanh toán bằng L/C là phương thức thanh toán: Chỉ dựa trên chứng từ để thanh toán Theo L/C xác nhận người hưởng lợi có thể gửi thẳng chứng từ tới ngân hàng phát hành để yêu cầu 366 Theo quan điểm của ICC, điểu thiết yếu để chứng từ có sửa lỗi được chấp nhận là: Chữ kí tắt có xác thực của người phát hành 367 Theo thoả thuận hoàn trả liên ngân hàng, các chi phí của ngân hàng hoàn trả sẽ do: Ngân hàng phát hành chịu a. Ngân hàng đòi tiền không phải cấp cho ngân hàng c. Ngân hàng phát hành phải chịu trách nhiệm mọi ngân hàng chỉ định đòi lại từ một ngân hàng khác 370 Theo UCP 500 của ICC hối phiếu có thể được ký phát với số tiền ít hơn giá trị hóa đơn ko? 372 Theo UCP 500 của ICC, chứng từ bảo hiểm phải được phát hành bằng loại tiền nào? 373 Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là: 374 Theo UCP 600, chiêt khẩu bảo lưu là Thuộc mối quan hệ riêng của ngân hàng được chỉ định và người được hưởng Là sự hoàn trả số tiền của một ngân hàng, với trách 376 Theo UCP500 phiếu bảo hiểm tạm thời chỉ có thể được chấp nhận nếu chúng được cho phép rõ ràng. 377 Theo URC 522 của ICC chứng từ nào dưới đây là chứng từ tài chính Bill of Theo URC 522 của ICC, chứng từ nào dưới đây là chứng từ tài chính note 379 Theo URC 522 của ICC, chứng từ nào sau đây là chứng từ thương mại C/O 380 Theo URC 522 của ICC, chứng từ nào sau đây là chứng từ thương mại? 382 Thỏa thuận mua bán ngoại hối ở thời điểm hiện tại và được thực hiện trong tương lai được gọi là: Nghiệp vụ kỳ hạn Thời điểm NHPH L/C bị ràng buộc trách nhiệm đối vs sửa đổi thư tín dụng được xác định là Từ ngày phát hành sửa đổi L/C đó 386 Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng vs L/C gốc phải như thế nào? ngân hàng đại l tiền gửi của mình tại nước khác b. Ngân hàng phát hành thư Tín dụng đạt được một 388 Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn 393 Trong bộ chứng từ thanh toán L/C quy định xuất trình policy” thì phải xuất trình policy 394 Trong các loại L/C sau loại nào người trung gian ko phải lập chứng từ hàng hóa? Ngân hàng trả tiền trước cho hối phiếu chưa đến 396 Trong đk giao hàng CIF, trên B/L phải ghi phí cước như thế L/C có yêu cầu các chứng từ: 3/3 Original Khi xuất trình Bộ chứng từ đến ngân hàng được chĩ Trong L/C điều khoản về hàng hóa ko xuất hiện con Trong L/C điều khoản về hàng hóa sử dụng các 402 Trong L/C xác nhận người có trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng là ai nhập khẩu không trả tiền với lí do hàng hóa 406 Trong phương thức gia công thương mại quốc tế các bên có thể áp dụng loại L/C nào dưới đây: Trong quy định vận đơn đường biển thì chuyển tải có nghĩa là: người nhập khẩu thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) Hàng hóa nhận được có thể không phù hợp với 412 Trong thanh toán L/C người NK dựa vào văn bản nào để kiểm tra chứng từ thanh toán? 413 Trong thanh toán nhờ thu người ký chấp nhận trả hối phiếu là NK 414 Trong thanh toán nhờ thu người ký phát hối phiếu là: Xuất khẩu 415 Trong thanh toán nhờ thu người phải trả tiền hối phiếu là NK 416 Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là NHFH Trong thời gian 5 ngày làm việc, ngân hàng có thể ngân hàng không trao chứng từ cho người trả tiền. 420 Trong thương mại quốc tế khi nào lệnh (giấy) nhờ thu được nhà XK lập Sau khi giao hàng 422 Trong thương mại quốc tế người yêu cầu sử dụng hình thức thanh toán chuyển tiền (T/T; M/T) là ai? 428 Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight to collect”, thể hiện đây là đk cơ sở giao hàng gì? thể tham gia thanh toán tín dụng chứng từ phải thực ghi trên chứng từ vận tải không phải là người 432 UCP quy định những chứng từ nào nhất thiết phải ký trừ khi L/C quy định ngược lại. 433 URC 522 quy định những chứng từ nào là chứng từ thương mại: Bill of Vai trò ngân hàng trong vận đơn đường biển: Người nắm giữ vận đơn, nắm giữ hàng hóa. 435 Vận đơn có chức năng: Là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở Là một vận đơn không có bất cứ sự ghi chú nào khuyết tật của bao bì/ hàng hóa 439 Vận đơn là: Luôn là chứng từ vận tải chuyên chở hàng từ một cảng biển đến một cảng biển khác Việc ngân hàng được chỉ định không thực hiện 447 Việc người mua hàng phát hành giấy xác nhận nợ tiền người bán hàng có thể được coi là: Ký hàng chỉ định mà không phải ngân hàng xác Không làm cho ngân hàng chỉ định đó có trách