Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Lượt xem: 110,350Lượt tải: 1Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối...

Tóm tắt nội dung

Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất 350.000 đồng. Quyết định số Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời Tên bước Mô tả bước gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba. 2. Bước 2: Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị. 3. Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định. 4. Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại phòng Kế toán – STNMT. 5. Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận Quyết định Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có mẫu quy định, nộp bản chính). 2. - Giấy phép đã được cấp (bản sao có chứng thực). 3. - Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (bản chính). 4. - Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản chính) . 5. - Bản sao có chức thực các văn bằng, chứng chỉ, bản khai kinh nghiệm chuyên môn và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (nếu có thay đổi người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn). Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (phụ lục số 02a). Quyết định số 2. - Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (phụ lục số 02b). Quyết định số 3. - Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (phụ lục số 01b) . Quyết định số Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không