Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2

Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2

Lượt xem: 74,715Lượt tải: 7Số trang: 4

Mô tả tài liệu

Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2 sau đây giới thiệu tới các bạn về mục tiêu kiểm tra, hình thức và ma trận của đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Tóm tắt nội dung

Kiểm tra 1 tiết Đại Số SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 10 GV: Nguyễn Thị tiêu kiểm tra Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức của học sinh sau khi học xong chương I và II 2. Hình thức kiểm tra Kiểm tra tự luận Phân phối điểm: 10 điểm toàn bài là 10 điểm. Thời gian làm bài 45 trận đề kiểm tra Tên Chủ đề(nội dung, hiểu Vận độ thấp Cấp độ cao Nội dung 1:Tập Hợp Biết cách viết được tập hợp dưới dạng liệt kê Hiểu cách tính các phép toán trên tập hợp Số câu : 2 Số điểm: 4 Tỉ lệ dung 2. Hàm số bậc hai Hiểu và lập được bảng biến thiên và vẽ đths bậc hai Vận dụng và xác định đths bậc hai khi biết tọa độ đỉnh. Vận dụng và tìm điều kiện m để parabol tiếp xúc với đường thẳng d Số câu : 3 Số điểm: 4 Tỉ lệ số câu 7 Tổng số điểm 10 Tỉ lệ Đề kiểm THPT Vĩnh Phong Đề kiểm tra định 10.... Môn : Toán 10 Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thời gian : 45 phút ( Không kể TG giao đề phê của giáo 1: (4 điểm) Cho các tập hợp a) Liệt kê các phần tử của tập hợp A và tập hợp Câu 2 ( 5 điểm ): Cho hàm số bậc hai a) Với . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm định hàm số trên biết rằng đồ thị của nó có đỉnh Câu 3 ( 1 điểm ) Cho parabol và đường thẳng . Tìm m để (d) tiếp xúc DẪN CHẤM – ĐÁP , ta được hàm số D= R Đỉnh đối xứng: 0.25 x 1 y 2 Bảng biến thị hàm số là 1 đường parabol có đỉnh giảm trên tăng trên giá đồ thị hàm số đồ thị hàm số có tọa độ đỉnh là 2.0 3 và . (d) tiếp xúc (P) khi và chỉ khi phương trình sau đây có nghiệm học 2015 – 2016