GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9_TIẾT 27

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9_TIẾT 27

Thể loại: Trung học cơ sở
Lượt xem: 91,559Lượt tải: 8Số trang: 5

Mô tả tài liệu

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến THỨC: giúp hs nắm được: - H cảnh dẫn đến chủ trương thành lập mặt trận việt minh và sự phát triển của lực lượng cách mạng sau khi việt minh thành lập .

Tóm tắt nội dung

TIẾT 27 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 8 NĂM 1945 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến THỨC: giúp hs nắm được: - H cảnh dẫn đến chủ trương thành lập mặt trận việt minh và sự phát triển của lực lượng cách mạng sau khi việt minh thành lập - Những chủ trương của đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng nhật, cứu nước, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 2/ Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Giáo dục cho hs lịng kính yêu chủ tịch hồ chí minh, lịng tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. 3/ Kỹ năng - Rèn luyện cho hs sử dụng tranh ảnh, lợc đồ, phân tích đánh giá sự kiện lịch sử. II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Aûnh : “ đội việt nam truyền giải phĩng quân” và lược đồ “ khu giải phĩng việt bắc”. - Các tài liệu, tư liệu liên quan. III/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định. IV/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 1/ Ổn định và tổ chức: kiểm tra sỉ số 2/ Kểm tra bài cũ : ? Hãy nêu rõ những hoạt động của Mặt trận Việt Minh ngay sau ngày được thành lập? 3/ Bài mới * Giới thiệu bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG BÀI HỌC TRÒ GV: Nguyên nhân nào dẫn tới Nhật đảo chính Pháp HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Phân tích khẳng định tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương GV: Tình thế diễn ra ntn? Quân Pháp thất bại ra sao Gọi HS đọc phần chữ in nhỏ sgk/89 - Vậy cuộc đảo chính diễn ra ntn? HS: Đêm 9-3-1945 Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên Đông Dương… * Hoạt động Nhóm: Cả lớp chia làm 2 nhóm theo 2 dãy bàn N1: Trước tình hình đó Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp II/ Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: 1/ Nhật đảo chính Pháp Tình hình thế giới và Đông Dương không có lợi cho phát xít Nhật, đêm Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. 2/ Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Chủ trương Ban Thường vụ Trung ương Đảng: + Xác định kẻ thù chính trước mắt của Đông Dương là phát xít Nhật + “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” hội nghị chủ trương ntn? N2: Diễn biến của phong trào. Trình bày một vài nét về khu giải phóng Việt Bắc qua tranh hình 38/91 (sgk) Sau 4’ thảo luận GV gọi đại diện từng nhóm trả lời Gọi nhóm khác nhận xét bổ sung GV: Chốt ý ghi bảng GV: Nói rõ cho HS vì sao Đảng ta quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước chuẩn bị những điều kiện tiến tới Tổng khởi nghĩa  Xác định trên bản đồ khu giải phóng Việt Bắc: gồm 6 tỉnh: Cao - Bắc - Lạng, Thái - Hà - Tuyên. * Là căn cứ địa của cách mạng là + Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước - Diễn biến: + Phong trào đấu tranh khởi nghĩa từng phần phát triển mạnh mẽ + 15-4-1945 Việt Nam giải phóng quân ra đời + 4-6-1945 khu giải phóng Việt Bắc thành lập + Nhân dân các thành phố mít tinh, biểu tình, diễn thuyết + Phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” - Cao trào kháng Nhật, cứu nước đã tạo một khí thế sẵn sàng trong cả nước. hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới GV: Có thể liên hệ với thực tế lịch sử địa phương, phim ảnh về phong trào phá kho thóc của Nhật. Tình hình cả nước lúc bây giờ ra sao? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Kết luận 4/ Củng cố: Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương, khẩu hiệu để đửa phong trào cách mạng tiến lên. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 23