Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm tuần 10 - Hóa học 10 - GV.P.T.Sâm

Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm tuần 10 - Hóa học 10 - GV.P.T.Sâm

Lượt xem: 81,268Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm tuần 10 nhằm mục đích đánh giá tình hình học tập, thực hiện nề nếp, các hoạt động của lớp trong tuần 10, nêu những mặt đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của lớp; hình thành ý thức học tập, hoạt động phong trài, xây dựng tập thể lớp đoàn kết và triển khai kế hoạch tuần 11.

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 10 Từ đến và tên sinh viên thực tập: Hoàng Hải Hậu Bộ môn: Hóa Học Lớp thực tập chủ THPT Đồng Hới Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm:Cô Phạm Thị Sâm Ngày 5- Thứ 6 ngày 21 tháng 03 năm 2014 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục giá tình hình học tập, thực hiện nề nếp, các hoạt động của lớp trong tuần 10. - Nêu những mặt đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của thành ý thức học tập, hoạt động phong trào, xây dựng tập thể lớp đoàn khai kế hoach tuần 11. 2.Yêu cầu: - Tiết sinh hoạt nghiêm túc, học sinh tham gia đầy đủ. - Ban cán sự lớp đánh giá, nhận xét rõ ràng, đầy đủ tình hình tuần qua. II. THÀNH PHẦN - GVCN lớp 10C2: Cô Phạm Thị Sâm - Tập thể lớp 10C2: 39 học sinh - Nhóm sinh viên thực tập:  Hoàng Hải Hậu  Lê Văn Sơn III. CHUẨN viên: - Giáo án sinh hoạt cho sinh: - Ban cán sự lớp nắm bắt được tình hình hoạt động của lớp( có bài báo cáo của ban cán sự trước lớp). - Ban cán sự lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong vấn đề đánh giá tình hình hoạt động của lớp trong tuần 10. IV. PHƯƠNG PHÁP. - Phê bình, động viên, khuyến khích, tuyên TRÌNH SINH gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động1: Ổn định lớp- Kiểm tra sĩ số, ổn định và giữ trật tự.Hoạt động2: Ban cán sự lớp báo cáo tình hình chung của lớp trong tháng qua:- Yêu cầu tổ trưởng các tổ lên báo cáo tình hình tuần qua của tổ Yêu cầu lớp phó học tập lên nhận xét tình hình học tập của lớp trong tuần Yêu cầu lớp phó lao động nhận xét buổi lao động trong tháng vừa rồi. - Yêu cầu lớp trưởng lên báo cáo tình hình chung của lớp trong tuần qua. - Yêu cầu bí thư đoàn nhận xét về tình hình của đoàn, việc chấp hành các nội quy của chi động3: Giáo viên tổng kết, đánh giá. Nhận xét, đánh giá tình hình chung của lớp trong 3 tuần. - Tình hình nề nếp có tiến bộ tuy nhiên về học tập lại có vấn đề như chưa nghiêm túc trong giờ kiểm tra hay chưa học bài cũ.+ Về trang phục thì chấp hành đúng theo yêu cầu của nhà trường. + Trong tuần qua thì tình trạng vắng học có phép vẫncòn nhiều nhắc nhở các em giữ gìn sức khỏe trong khi học và ở nhà góp phần hạn chế hạn chế tình trạng vắng.- Về học tập thì vẫn còn tình trạng chưa học bài cũ, chưa nghiêm túc trong giờ kiểm tra, cần phải khắc phục vấn đề này Phê bình: Một số em vi phạm như: Phi, Liễu, Nhắc nhở: Hoài về vấn đề đi muộn, nghiêm túc hơn trong giờ kiểm tra.Khen thưởng: Thảo, Hiếu, Dịu, Nhung, Trà, Thành.- Nhắc nhở một số bạn vắng học bài và chép bài đầy đủ, thông qua đó tìm hiểu nguyên nhân vắng. Hoạt động4: Phổ biến kế hoạch tuần tới.- Tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức, hoạt động 26/3 - Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. * Tổ 1: Mai Thị Dịu nhận xét. - Về học tập: các bạn đều có ý thức học tập, một số bạn có thành tích tốt trong tuần 10 như Hiếu, Nhung, Dịu. Trong tuần hầu như chưa có bạn nào vi phạm về học tập - Về nề nếp: đa số các bạn đều chấp hành nghiêm chỉnh.* Tổ 2: Đinh Thị Diệu Trà nhận xét.- Về học tập: các bạn đều có ý thức học tập, một số bạn có thành tích tốt trong tuần như Thảo Giang, Thương, Oanh. - Về nề nếp: đa số các bạn đều chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên trong tuần vẫn có một số bạn vắng học có phép như Vân, Thanh. * Tổ 3: Hà Thị Tuyết nhận xét.- Về học tập: các bạn đều có ý thức học tập, một số bạn có thành tích tốt trong tuần 10 như Linh, Tuyết. - Về nề nếp: đa số các bạn đều chấp hành nghiêm chỉnh.Tuy nhiên vẫn có trườn hợp mất trật tự trong giờ kiểm tra lịch sử như Giang, Dũng.* Tổ 4: Lê Thị Thảo nhận xét.- Về học tập: các bạn đều có ý thức học tập, một số bạn có thành tích tốt trong tuần như Thảo, Cường, Văn Dũng. - Về nề nếp: đa số các bạn đều chấp hành nghiêm chỉnh, riêng có một số bạn chưa nghiêm túc trong giờ kiểm tra sử như Cường.- Lớp phó học tập Phạm Thị Hoài Thương, Trần Thảo Giang nhận xét về việc học tập của lớp trong tuần vừa qua: - Có thái độ nghiêm túc trong các giờ học, các bạn có tinh thần phát biểu xây dựng bài. - Tuy nhiên một số tiết vẫn còn chuẩn bị bài chưa tốt, chưa học bài cũ như tiết hóa, văn … * Lớp phó lao động Nguyễn Tuấn Anh nhận xét. - Đa số các bạn có ý thức tốt trong quá trình làm vệ sinh trong lớp và ngoài khu vực sân trường, nhà xe và bồn hoa.* Lớp trưởng: Đặng Thị Hồng Nhung nhận xét chung + Về nề nếp tương đối tốt và có chiều hướng đi lên, tuy nhiên những tuần gần đây tỉ lệ vắng có phép có chiều hướng tăng.+ Học tập, vệ sinh của lớp trong tuần 10 tương đối tốt.* Bí thư đoàn Nguyễn Thị Minh Hiếu nhận xét. - Các bạn chấp hành tương đối tốt về trang phục. - Học sinh lắng Học sinh lắng nghe - Ban cán sự lớp, bí thư đoàn ghi chép lại những nhắc nhở để nhắc nhở lớp thực Hới, ngày 12 tháng 3 năm 2014 GVHD chủ nhiệm Sinh viên thực tập Cô Phạm Thị Sâm Hoàng Hải Hậu