Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nghe - viết): HÀ NỘI

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nghe - viết): HÀ NỘI

Thể loại: Tiểu học
Lượt xem: 144,237Lượt tải: 5Số trang: 6

Mô tả tài liệu

MỤC TIÊU: 1. Nghe – viết đúng chính tả trích đoạn bài thơ Hà Nội. 2. Biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng phụ. - Bút dạ + một vài tờ phiếu khổ to.

Tóm tắt nội dung

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nghe - viết): HÀ NỘI I. MỤC TIÊU: 1. Nghe – viết đúng chính tả trích đoạn bài thơ Hà Nội. 2. Biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng phụ. - Bút dạ + một vài tờ phiếu khổ to. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra 2 HS. - Nhận xét, cho điểm - HS lên bảng viết 3’ Bài mới 1 Giới thiệu bài 1’ - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Viết chính tả HĐ 1: Hướng dẫn chính tả - GV đọc bài chính tả - Bài thơ nói về điều gì? - Cho HS đọc lại bài thơ HĐ 2: Cho HS viết chính tả - Đọc từng câu, bộ phận - HS theo dõi trong SGK - HS trả lời - HS đọc thầm - HS viết chính tả câu để HS viết (đọc 2 lần) HĐ 3: Chấm, chữa bài - Đọc toàn bài một lượt cho HS soát lỗi - Chấm 5  7 bài - Nhận xét chung - HS tự soát lỗi - Đổi vở cho nhau sửa lỗi 3 Làm BT HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT2: - Cho HS đoc yêu cầu của BT2 - GV giao việc - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày - Nhận xét + chốt lại kết - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - HS làm bài - HS trình bày - Lớp nhận xét quả đúng HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT3: - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV nhắc lại yêu cầu - Cho HS làm bài theo hình thức thi tiếp sức hoặc cá nhân + phát phiếu cho 3 HS - Cho HS trình bày - Nhận xét + sửa lỗi viết sai - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - HS làm bài - HS trình bày - Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò - Nhận xét TIẾT học - Nhắc HS nhớ quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam. - HS lắng nghe - HS thực hiện 2’ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY