Giáo án lớp 4 môn Toán ĐO DIỆN TÍCH

Giáo án lớp 4 môn Toán ĐO DIỆN TÍCH

Thể loại: Tiểu học
Lượt xem: 77,982Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

I.Mục tiêu: - Hệ thống hóa và củng cố về đo diện tích : tên, kí hiệu của các đơn vị đo, đổi đơn vị, so sánh, giải toán. - Rèn kĩ năng tính toán. - GD hs yêu thích môn Toán. II.Chuẩn bị : - GV : Nội dung bài học - HS : xem trước bài III.Lên lớp: 1.Khởi động :(1 phút) Hát 2.Bài cũ :(5 phút) Đo khối lượng. - Hs sửa bài 3b, 4, 5 (SGK) Nhận xét 3.Giới thiệu bài mới : (1 phút) Đo diện tích 4.Phát triển các hoạt động : (30...

Tóm tắt nội dung

Toán ĐO DIỆN TÍCH I.Mục tiêu: - Hệ thống hóa và củng cố về đo diện tích : tên, kí hiệu của các đơn vị đo, đổi đơn vị, so sánh, giải toán. - Rèn kĩ năng tính toán. - GD hs yêu thích môn Toán. bị : - GV : Nội dung bài học - HS : xem trước bài III.Lên lớp: 1.Khởi động :(1 phút) Hát 2.Bài cũ :(5 phút) Đo khối lượng. - Hs sửa bài 3b, 4, 5 (SGK) Nhận xét 3.Giới thiệu bài mới : (1 phút) Đo diện tích 4.Phát triển các hoạt động : (30 phút) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Ôn tập. - Cho hs nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích. + GV gợi ý để hs hình thành bảng đơn vị đo diện tích trên bảng. + m2 viết tắt là gì ? + Những đơn vị nào lớn hơn m2 ? Những đơn vị nào nhỏ hơn m2 ? + Hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì gấp hoặc kém nhau mấy lần ? + Khi viết số đo diện tích, ▪ HĐ : lớp. ▪ PP : đàm thoại, động não. + km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2 + lớn hơn m2 : km2, hm2, dam2 + nhỏ hơn m2 : dm2, cm2, mm2 + gấp hoặc kém nhau 100 lần. + 2 chữ số ▪ HĐ : cá nhân. mỗi hàng ứng với mấy chữ số ? * Hoạt động 2: Luyện tập - Nêu yêu cầu của đề ( điền số, tên, kí hiệu của đơn vị đo diện tích vào chỗ chấm Nhận xét Bài 2: Nêu yêu cầu của đề - Cho hs thi đua sửa Bài 4 : ▪ PP : thực hành, luyện tập. - Hs nêu - Hs làm bài Điền vào chỗ trống : 3704 dm2 = 4008 cm2 = 840467 mm2 = - Hs làm bài 1 hs đọc đề Hướng dẫn hs tóm tắt đến giải + BT cho biết gì ? BT hỏi gì ? + Muốn biết cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạthóc emphải biết gì ? + Muốn tìm diện tích ta phải biết gì ? Nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Tổ chức cho hs thiđua tính : 8 m2 = …………dm2 425 m2 = ……….dm2 4 m2 15 dm2 = ………dm2 + diện tích của thửa ruộng + chiều dài, chiều rộng - Hs làm bài - Hs sửa bài ▪ HĐ : lớp. ▪ PP : thi đua. 32 dm2 8 cm2 = ………cm2 5.Tổng kết : (1 phút) - Về làm bài 4, 5. - Chuẩn bị: Đo thời gian - GV nhận xét tiết học.