Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh 2011 Phần 2

Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh 2011 Phần 2

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 77,215Lượt tải: 10Số trang: 12

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo - Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh 2011 Phần 2

Tóm tắt nội dung

Tiếp tục phần 1 : 11) The police made the boat turn boat was made turn back by the boat was made turning back by the boat was made to turn back by the boat  made to turn back by the vô ta có thể loại ngay câu d bằng 2 lý luận sau: - có đạo đầu giống nhau : The boat was made , chỉ có câu d là khác nên theo phương thì loại" . Tuy nhiên phương pháp này không bảo đảm lắm, chỉ áp dụng khi làm không kịp giờ   - Thấy "the boat" là túc từ câu đề mà các chọn lựa lại lấy ra làm chủ từ nên biết ngay là cấu trúc bị động, mà bị động thì phải có to be nhưng câu d lại không có nên 3 câu còn lại các thí sinh rất dễ chọn câu a vì thấy nó đúng với cấu trúc bị động, tuy nhiên đáp án lại là câu C. Lạ không nhỉ ? tự nhiên ?   Sự thực là vậy, như thế mới gọi là bẫy !   Cấu trúc cần nhớ : Mẫu V O V Là dạng 2 động từ cách nhau bởi 1 túc từ, ta gọi V thứ nhất là V1 và  V thứ 2 với mẫu này ta phân làm các hình thức thường khi gặp cứ việc bị động nhưng quan trọng là khi đổi sang bị động phải đổi sang to inf. (trừ 1 trừng hợp duy nhất không đổi là khi V1 là động dụ: They made me go => I was made to go.  ( mẫu thành to me go. => I was let go. ( vẫn giữ V1 kind of film do you prefer ______  TV này khi làm bài thường kết quả ngược đời thế này: các thí sinh "hơi dở dở" thì làm đúng còn các thí sinh "hơi giỏi giỏi" thì lại làm sai ! "Hơi giỏi giỏi" tức là biết được động đi với TO, còn "hơi dở dở" tức là không biết điều đó mà chỉ sau giới từ ON ( lại đúng kiểu "ăn may" mới chết ! )  Vậy vấn đề là làm sao để biết chỗ đó lệ thuộc vào chữ nào hiểu rõ các em phải nắm vững kiến thức về sử thích ..hơn ....) từ đó xét vào nghĩa câu cụ thể . Câu trên không có hơn TV mà là : thích loại phim gì trên TV nên không thể sử nghiệm cần nhớ : Không hấp tấp làm, khi chưa xem xét hết ý nghĩa của câu. Cấu trúc cần nhớ / / N    ( thích .....hơn em khi gặp câu này nhìn mãi chẳng tìm ra lỗi sai chỗ nào cả  Mà cũng đúng thiệt nếu chỉ phân tích từng mệnh đề, có gì sai đâu! Nhưng nhìn tổng hợp thì thấy sai ở ....dấu phẩy ! thì ra nguyên tắc văn phạm không cho phép 2 câu nối nhau bằng dấu phẩy. Nhưng câu trên người ta không gạch dưới dấu phẩy thì làm sao đây? phải tìm cách biến câu sau thành mệnh đề phụ của câu trước thôi: both of them => both of whom . Vậy là chúng thành mệnh đề quan hệ rồi nhé => đúng ngữ trúc cần nhớ : Hai câu không được nối nhau bằng dấu are many lives have been spoilt by that này không mấy khó nhưng không ít thí sinh lại làm sai vì chủ quan không xem kỹ, cứ nghĩ lives là động từ nên chọn đáp án b. who Thật ra lives ở đây là danh từ số nhiều của life ( nếu người ta cho số ít :life thì có lẽ không ai sai) , chữ này lại ít gặp mà động từ live lại gặp nhiều nên cứ tưởng lives là động từ. Nếu em nào kỹ nhìn tiếp phía sau thấy có have been  thì chắc cũng thấy ra vấn đề, biết lives là danh từ và chọn are many lives have been spoilt by that nghiệm cần nhớ : Không hấp tấp làm, chịu khó nhìn rộng ra hết câu xem có gì đặc biệt trúc cần nhớ kèm theo danh từ phía goods were sent to the great deal of  b. a large number of Câu này kiểm tra thí sinh về kiến thức dùng các chữ chỉ định lượng như : most, much, many, a lot of, a number of ....muốn làm được các em phải hiểu rõ công thức dùng của từng nhóm, hôm nay học ngược nhé: học trước công thức rồi làm bài sau   Cấu trúc cần nhớ : Đây là những từ chỉ định lượng hết), a lot of ( nhiều), a number of ( một số) .... Ta có thể chia từ chỉ định lượng ra làm 2 nhóm NHÓM 1 : Bao gồm những chữ ALL, MOST, MANY, MUCH, này có thể đi với N mà có thể có OF Công thức như là khi ta thấy danh từ phía sau sở hữu hay một chỉ định từ :this, that ...)thì ta phải dùng với OF Ví => có of mà trước danh gì không có of mà từ books lại có the  Most of the chú : - Riêng đối với thể lược bỏ OF Ví (đã lược bỏ of) - Nếu phía sau là đại từ (them, it....) thì phải có the Ví dụ: Most the of 2 : Bao gồm những chữ sau (đều có nghĩa lot of Lots of CÔNG LUÔN ĐI VỚI DANH TỪ ( DANH TỪ không có dụ: A large number of the books dư chữ "the" I eat a large không có danh từ phía sau A large number of books lot of và a great deal thì có công thức riêng là : CÓ OF CÓ NOUN KHÔNG OF KHÔNG NOUN Ví dụ: I read a lot có of mà không có danh từ  I read a lot of danh từ I read a lot không có danh từ   Trở lại bài làm goods were sent to the great deal of  b. a large number of Các em thấy danh từ phía sau là goods ( có s) nên biết là danh từ  số nhiều nên loại được a và c ( gặp dùng cho danh từ không đếm được vậy ), tiếp theo xét câu d nhóm 1 ( có of có the không of không the) nhìn lên câu có gì cả nên loại luôn câu d. Còn lại câu b a large number of thuộc nhóm 2 ( có of có N - N không có the ) => đúng văn nghiệm cần nhớ : Deal, much, amount: đi với danh từ không đếm được số ít Many, a với danh từ  đếm được số 'almost' là một phó từ, chúng ta dùng từ này để bổ nghĩa cho một động từ và chúng ta thường đặt nó ở trước động từ đó. Ví dụ: ‘I almost finished the exam, but in the end I ran out of time’ - Tôi gần làm xong bài kiểm tra nhưng cuối cùng tôi đã bị hết giờ. Tuy nhiên nếu động từ trong câu là động từ ‘to be’, thì chúng ta đặt ‘almost’ ở đằng sau động từ này. Ví dụ: 'It is almost 9 Đã gần 9 giờ cách dùng nữa của ‘almost’ là như một trạng từ, đó là khi đi cùng với tính từ, chẳng hạn như ‘I am almost ready to leave’ - Tôi sắp sẵn sàng đi bây giờ đây. Hay như trong ví dụ: ‘He is almost certain to be late’ - Anh ấy gần như chắc chắn là sẽ bị ta cũng có thể dùng 'almost' với các từ như nothing, và chính là cách dùng thường gây lẫn lộn cho sinh viên học tiếng Anh mà chúng ta cần chú ý. Sau đây là một số ví everyone uses the Internet these days - Hầu như ngày nay người nào cũng dùng buy a newspaper almost every day - Gần như ngày nào tôi cũng mua all of the students passed the exam - Hầu hết mọi sinh viên đều thi đỗ. I was because almost no-one came to my art Tôi đã thất vọng vì gần như chẳng có ai đến xem triển lãm nghệ thuật của almost nothing in the fridge so I’d better go Gần như chẳng có gì trong tủ lạnh vì thế tốt nhất là tôi nên đi mua nữa, chúng ta có thể dùng 'almost' với các cụm từ chỉ thời gian, như trong ví dụ mà tôi đã đưa ra ở trên ‘it is almost 9 o’ clock’, và với các giai đoạn, hay với các khoảng thời gian, hoặc với các số dụ: ‘I spent almost three months in New York’ - Tôi ở New York gần 3 house I want to buy costs almost two hundred thousand pounds’ - Ngôi nhà tôi muốn mua giá gần 200 ngàn bảng Anh. Nhân nói tới thời gian, tôi cũng muốn nhắc là chúng ta có thể dùng ‘almost’ với các từ như ‘always’ và ‘never’, nhưng không dùng được với các từ như ‘often’ và almost always go to work by bus - Tôi gần như luôn đi làm bằng xe buýt I almost never go to the theatre - Tôi hầu như chẳng bao giờ đi đến nhà hát Vậy là tôi đã nói các bạn gần xong về các cách dùng từ ‘almost’, nhưng vẫn còn một điểm rất thú vị nữa cần nhắc tới. Chúng ta có thể dùng ‘almost’ khi muốn so sánh hai điều gì đó rất gần gũi, rất giống nhau. My pet dog is almost like a member of the family - Con chó của tôi gần như là một thành viên trong gia đình to is almost like having a personal teacher - Viết thư gửi tới trang học tiếng Anh cũng gần như là có một thầy giáo riêng are rarely able to see are very close to us as they really are because of our readiness to accept their these    C. the D. them Sao lại dùng 'those' cách dùng rất phổ biến trong tiếng Anh, nó mang nghĩa "những người mà" , thôi chưa biết thì bây giờ biết rồi đó, mai mốt có gặp trường hợp y vậy thì biết mà dùng country tends to accept its own way of the normal one and to praise or criticize others as they are similar to or diferent from it. A. D. không dùng 'like' ạ? As này đi em thing   as   : chấp nhận cái gì là ... 18  ) I have just given the it này cũng là một cái bẫy đây ! nhiều em không ngần ngại chọn ngay câu a : which ( không chừng còn tủm tỉm cười, nói sao đề cho dễ quá ! ) Thật ra câu này người ta muốn kiểm tra thí sinh về sự phân biệt câu b và d nhìn vô là đã thấy không đúng rồi. Muốn phân biệt giữa 2 chữ này các em làm như sau: - Nếu trước chỗ cần điền là động từ thì không mà phải đại từ quan hệ phải đứng sau danh từ) Ví dụ: This is _____ you chỗ trống từ) nên chỉ có thể không thể chỗ cần điền là danh từ thì các em phải dịch nghĩa như sau: - Nếu ta dịch chỗ trống đó hợp nghĩa thì còn dịch "cái mà" thì bài tập trên nhé: I have just given the it vừa mới cho con chó mà nó thích => không hợp nghĩa => không vừa mới cho con chó cái mà nó thích =>  hợp nghĩa =>  dụ is _____ you like. Đây là mà bạn thích => không hợp nghĩa => không là cái mà bạn thích =>  hợp nghĩa =>  dụ is the book _____ you like. Đây là quyển thích =>  hợp nghĩa =>  là quyển sách cái mà bạn thích =>  không hợp nghĩa =>  không vọng qua bài này các em sẽ không còn lẫn lộn ) Which one would you like to of them is OK, I Both  B. None  C. 4 chọn lựa A,B,C,D nếu xét về văn phạm thì đều đi được cho nên vấn đề còn lại để quyết định đúng sai là động từ theo luôn đi với số nhiều nên ta có thể loại được. Còn lại 3 chọn lựa, ta phải xem xét về không có cái nào ( trong tổng số 3 cái trở không có cái nào ( trong tổng số 2 cái ) Nhìn lại câu hỏi: Bạn muốn cái nào? hoàn toàn không có thông tin gì về tổng số lượng là 2 hay trên 2 ( đến đây nếu chịu khó suy luận ta cũng thấy là có thể loại cả 2 phương án này theo nguyên tắc "cả 2 đều đúng = là cả 2 đều sai" Chọn lựa cuối cùng là either, chữ này mang 2 nghĩa : một (trong 2 ) và cả 2 Cuối cùng ta thử xem xét nghĩa None  Bạn muốn cái nào? - Tôi nghĩ không có cái nào được muốn cái nào? - Tôi nghĩ không có cái nào được muốn cái nào? - Tôi nghĩ cái nào cũng được cả. Ta thấy câu nào cũng nghe được hết nhưng có 2 lí do để chọn D - B,C giống nhau nên loại - Trong câu hỏi có ý "chọn cái nào" thì phải ưu tiên "cái nào cũng được" Các em thấy đấy, nhiều câu không khó nhưng lại khó làm vì chúng cứ "man mán" nhau. Cấu trúc cần nhớ không có cái nào ( trong tổng số 3  trở không có cái nào ( trong tổng số 2  ) Both : tất cả ( trong tổng số 2  ) All : tất cả ( trong tổng số 3  trở trong tổng số 2 ), cả hai One : một ( trong tổng số 3  trở lên) 20 goverment secrecy for nearly haft a certury, the Hanford plant in central produced plutonium for the nuclear weapons of  the Cold War "  A.  it is Which is the plant is gặp câu này các em sẽ thấy bối rối và có xu hướng tìm xem chỗ đó cần cấu trúc gì ? chủ động hay bị động? có be hay không ? ...v.v Trong khi ý của người ra đề hoàn toàn không phải như vậy ! Cách làm câu này cực kỳ đơn giản mà chẳng cần dịch một chữ nào, cũng chẳng cần xem xét chủ động, bị động gì hết ! các em chỉ cần biết một điều  ( và thấy - vì biết mà không thấy để áp dụng cũng như là : "Dấu phẩy không thể nối 2 câu " . Bây giờ thì các em đã thấy dấu phẩy rồi chứ ? vậy thì dễ dàng loại ngay : A,D vì chúng là câu, còn câu C thì là mệnh đề quan hệ không thể đứng đầu câu, còn lại B đương nhiên là nghiệm cần nhớ : Nên có cái nhìn toàn diện trong câu để tìm ra ý của người ra đề, tránh bị sa đà vào chỗ không cần trúc cần nhớ : "Dấu phẩy không thể nối 2 câu "