Bài 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

Bài 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

Thể loại: Tin học văn phòng
Lượt xem: 144,350Lượt tải: 4Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản. – Trang web, trình duyệt web, website – Trang web động, trang web tĩnh. – Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet. Kĩ năng: – Sử dụng được trình duyệt web. – Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử. Thái độ: – Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet.

Tóm tắt nội dung

Bài 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET I. MỤC TIÊU: Kiến thức: – Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản. – Trang web, trình duyệt web, website – Trang web động, trang web tĩnh. – Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet. Kĩ năng: – Sử dụng được trình duyệt web. – Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử. Thái độ: – Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: – Giáo án, tranh ảnh – Tổ chức hoạt động theo nhóm. Học sinh: – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) H: Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? 3. bài mới: TL Nội dung Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu việc tổ chức thông tin trên Internet 20 1. Tổ chức và truy cập thông tin. a. Tổ chức thông tin:  Các thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.  Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiều phương tiện khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, … và các liên kết tới các siêu văn bản khác.  Siêu văn bản là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ siêu văn Dẫn dắt vấn đề: Nhờ có dịch vụ Internet mà người dùng có thể truy cập, tìm kiếm thông tin, nghe nhạc, xem video, chơi game, trao đổi thông tin …trong những ứng dụng đó phải kể đến các ứng dụng phổ biến là tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử.  Cho HS thảo luận, tìm hiểu  Các nhóm thảo luận, trình bày. bản HTML Markup  Trên Internet, mỗi siêu văn bản được gán cho một địa chỉ truy cập gọi là trang web.  Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP (Hyper Text Transfer  Trang chủ của một website là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó. Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.  Có hai loại trang web: trang web tĩnh và trang web động. Trang web tĩnh có thể xem như tài liệu siêu văn bản, còn trang web động là mỗi khi những nội dung được tìm thấy trên Internet.  Để tìm kiếm các trang web nói riêng, các tài nguyên trên nói chung và đảm bảo việc truy cập đến chúng, người sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web ) H. Cho biết tên một số website mà em biết? – văn bản – hình ảnh – âm thanh – … Đ. có yêu cầu từ máy người dùng, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu và gửi về máy người dùng. Hoạt động 2: Tìm hiểu truy cập trang web 10 b. Truy cập trang web  Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.  Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape FireFox, … Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ.  Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.  Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ ( Address), nó sẽ hiển thị nội dung trang web nếu tìm thấy. Hoạt động 3: Tìm hiểu việc tìm kiếm thông tin trên Internet 2. Tìm kiếm thông tin trên Dẫn dắt vấn đề: Một nhu cầu 10 Internet. Có hai cách thường được sử dụng: – Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web. – Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm ( Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên theo yêu cầu của người dùng. – Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ của website tương ứng vào ô địa chỉ của trình duyệt Internet Explorer rồi nhấn Enter. phổ biến là làm thế nào để truy cập được các trang web chứa nội dung liên quan đến vấn đề mà mình quan tâm.  Một số website hỗ trợ máy tìm kiếm, trong đó có kể đến: + Google: + Yahoo: Hoạt động 3: Củng cố 2 Nhấn mạnh các khái niệm: – Khái niệm siêu văn bản – Khái niệm liên kết – Hệ thống WWW – Khái niệm trang web, website và trang chủ. – Máy tìm kiếm. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: – Bài tập 1, 2,3,4,5 SGK – Chuẩn bị bài tập và thực hành 10 – Đọc tiếp bài: “ Một số dịch vụ cơ bản của Internet”