Tiêu bản mô phôi (4)

Tiêu bản mô phôi (4)

Thể loại: Sinh học
Lượt xem: 86,149Lượt tải: 8Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'tiêu bản mô phôi (4)', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Tiêu bản mô phôi (4) Thận Cơ Tim Thể Nissl ( chú ý cái này nhé ) Thực quản Tử cung trước kinh Tuyến tụy Tủy xương Xương Have Tuyến Giáp Tuyến Nước Bọt Tuyến thượng thận Tuyến ức Tuyến vú Tuyến Yên Võng mạc