TIỂU LUẬN: Bội chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

TIỂU LUẬN: Bội chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Lượt xem: 80,385Lượt tải: 10Số trang: 29

Mô tả tài liệu

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bội chi ngân sách nhà nước ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Bội chi ngân sách Nhà nước ở của mình.Một trong những công cụ đắc lực giúp Nhà nước đó chính là ngân sách Nhà những năm qua thì vai trò của ngân sách Nhà nước đã được thể mặt tích cực đó thì việc sử dụng ngân sách Nhà nước chưa đúng cách, đúng lúc, tình trạng bao cấp tràn lan, sự yếu kém trong việc quản lí thu chi ngân sách đã đặt ra cho chúng ta cần có cái nhìn sâu hơn về tình trạng thâm hụt ngân sách Nhà nước.ảnh hưởng của bội chi ngân sách Nhà nước đến các hoạt động kinh tế-xã hội là hết sức Vậy thế nào là bội chi ngân sách Nhà trạng và các biện pháp xử lí bội chi ngân sách Nhà nước ở kinh tế cao và ổn định thì liệu nước ta có chấp nhận một mức bội chi ở mức cao hay nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách để có thể tìm ra những nguyên nhân và các biện pháp xử lí tình hình bội chi ngân sách Nhà phạm vi của một đề án môn học với đề tài "Bội chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay thực những vấn đề cơ bản về bội chi ngân sách Nhà nước, chỉ ra những bất cập về cân đối và bội chi ngân sách Nhà nước ở nước ta hiện nay và đề xuất những kiến nghị giải pháp xử lí bội chi ngân sách Nhà nước.Dựa trên cơ sở đó kết cấu của đề án bao Chương 1: Những vấn đề lí luận về bội chi ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng bội chi ngân sách Nhà nước Chương 3: Các biện pháp xử lí bội chi ngân sách Nhà nước NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1: Quan điểm về bội chi ngân sách Nhà nước chi ngân sách Nhà nước tức là các khoản chênh lệch thiếu giữa tổng các nguồn thu so với tổng các khoản chi của ngân sách Nhà nước trong một năm.Tuy nhiên vấn đề quy định các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước để xác định bội chi ở mỗi quốc gia khoản nào được tính vào tổng chi của ngân sách Nhà nước trong từng năm. 1.2: Những nhân tố ảnh hưởng đến bội chi ngân sách Nhà nước Trong lịch sử phát triển nền tài chính thì bội chi ngân sách đã và đang trở năm nhóm nguyên chính gây ra hiện tượng bội chi ngân sách Nhà trường quốc tế.Để thực hiện được điều đó thì Nhà nước đã đề ra hàng loạt những biện pháp, chính sách quan trọng.Đất nước tiến hành công cuộc cải cách kinh sách Nhà nước không ngừng được mở rộng cả về chất lượng và số cần phải có những biện pháp thực sự hiệu quả trong quản lí thu chi ngân sách để từ đó hạn chế rồi dần dần tiến tới xoá bỏ tình trạng bội chi ngân sách Nhà nước. Mục tiêu chủ yếu trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta là làm cho dân đẹp ấy thì Nhà nước ta đã thực thi rất nhiều biện pháp quan trọng.Một trong những lâm vào tình trạng thu không đủ chi.Ngân sách Nhà nước bị thiếu hụt thường xuyên, khoa học.điều đó sẽ tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mở rộng khả năng nước nói chung và bội chi ngân sách Nhà nước nói phải là kém quan trọng so với một ngân sách cân bằng và đều là những công +Qúa trình xây dựng và phát triển chính sách tài chính ở nước ta còn đang thu chi ngân sách Nhà nước.Nền kinh tế nước ta trong nhưng năm qua đã và đang thu chi ngân sách Nhà nước, giảm thiểu tình trạng thâm hụt ngân sách. mức bội chi ngân sách Nhà nước Những tác động của bội chi ngân sách đến nền kinh tế là rất to lớn, nhưng để một số nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến cách xác định bội chi ngân sách Nhà xác định bội chi ngân sách vẫn luôn tồn tại và gây ra những tác hại không nhỏ, 1.3: Ảnh hưởng của bội chi ngân sách Nhà nước Tình trạng bội chi ngân sách Nhà nước có những ảnh hưởng hết sức rộng lớn trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt đông kinh tế xã hội.Thâm hụt ngân sách Nhà nước với một mức cao và triền miên sẽ làm cho Nhà nước phải tìm cách tăng các khoản Mặt khác khi xảy ra tình trạng bội chi ngân sách Nhà nước cũng là nguyên THỰC TRẠNG BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1: Thực trạng bội chi ngân sách Nhà nước 2.1.1: Tình hình bội chi ngân sách Nhà nước quân trong giai đoạn này bội chi ngân sách Nhà nước đạt khoảng 4% GDP, đồng bù đắp bội chi ngân sách Nhà những năm qua thì tình hình ngân sách Nhà nước ta đã có những thành nguồn thu chủ yếu trong nước chiếm khoảng 90% tổng thu ngân sách Nhà kinh tế.Nền tảng của nguồn thu ngân sách chua thực sự vững chắc, cơ cấu thu đã trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước đang là áp lực lớn cho ngân sách Nhà Thêm vào đó thì việc phân bổ sử dụng ngân sách Nhà nước còn nhiều bất chi thường xuyên của chi ngân sách Nhà nước thì chi cho lương còn 2.1.2: Nguyên nhân chủ yếu của bội chi ngân sách Nhà nước Trong thời gian qua thì tình hình bội chi ngân sách ở nước ta có nhiều diễn giảm sút trong các năm kích cầu nền kinh tế thì Nhà nước ta đã sử gỡ bế tắc thì Nhà nước ta đã chủ động tăng chi, kích cầu hàng hoá trong nước lên.Việc nhưng chúng cũng chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng chi của ngân sách Nhà nước, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn của nước ta lúc đó thì việc chi tiêu này cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đối với việc thâm hụt ngân sách Nhà nghề trong vì vậy mà chi của ngân sách luôn ở mức cao, trong đất nước cho nên ngân sách Nhà nước luôn ở một mức bội chi nào đó. 2.2: Những ưu điểm và hạn chế trong quản lí bội chi ngân sách Nhà trọng trong việc giúp Nhà nước kiểm soát tốt hơn công việc thu chi của mình.Như chúng ta đã biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước là điều hành một nền tài chính vững chắc, một nguồn ngân sách ổn định.Muốn vậy thì Nhà nước phải quản lí thu chi làm sao cho cân đối và trong thời gian qua thì Nhà nước ta đã có những chính sách khá hiệu quả trong việc quản lí ngân sách của mình, giảm thiểu một cách đáng kể tình trạng bội chi ngân sách Nhà nước.Bằng việc tiến hành mở tích cực trong việc giúp Nhà nước quản lí nền kinh tế một cách có hiệu quả hơn địa phương và những quan điểm cụ thể về quản lí bội chi ngân sách Nhà nước được phần cơ cấu lại ngân sách Nhà nước.Các khoản chi tiêu thường xuyên đã được điều quả tốt nhất để rồi từ đó tạo tích luỹ nội bộ ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát Một điều cũng rất quan trọng nữa là việc quản lí tốt bội chi ngân sách trong chi được giảm xuống một cách đáng kể thì Nhà nước sẽ không phải bù đắp các trường nước thu ngân sách của chúng ta không thưc sự vững chắc, bị đến tình hình bội chi ngân sách ở nước ta trong thơi gian tới. sách Nhà tình hình náy sẽ khiến cho nguồn thu ngân sách Nhà nước bị giảm đáng kể, gây khó khăn cho việc chi tiêu của Nhà nước trong tương lai. nhân tác động xấu đến bội chi ngân sách Nhà Nhà nước, phản ánh sai bản chất các nghiệp vụ tài chính ngân sách, khiến cho các CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÍ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.1: Định hướng xử lý bội chi ngân sách Nhà nước Phân bổ và cấp phát chi ngân sách Nhà nước phải tập trung thực hiện với các trình, các dự án đầu tư băng nguồn ngân sách Nhà nước, bố trí đầu tư tập trung, có Chi cho hành chính sự nghiệp: Các đơn vị sự dụng ngân sách phải có dự toán 3.2: Giải pháp xử lý bội chi ngân sách Nhà nước Phát hành tiền để bù đắp bội chi ngân sách có nhược điểm lớn là chứa đựng bù đắp bội chi ngân sách gây ra lạm phát cao trong thập niên 80.Từ 1-4-1990 chúng nhiệm về bội chi ngân sách Nhà nước) độc lập với ngân hàng Nhà nước (người năm qua.Thực tế thì trong những năm qua thì Nhà nước ta đã không phát hành tiền phiếu kho bạc Nhà nước và vay nợ nước ngoài để bù đắp bội chi, những việc làm chi ngân sách.Sau nữa việc phát hành tiền ở mức độ và thời điểm hợp lí sẽ tạo ra Như vậy thì biện pháp phát hành tiền để bù đắp bội chi ngân sách luôn có 2 của bội chi ngân sách, kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn nữa.Nhưng ngân sách thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường đến sự ổn định và phát triển của Vay để bù đắp thâm hụt ngân sách bao gồm có vay trong nước và vay nước chảy vào sản xuất kinh doanh.Do đó vay trong nước để bù đắp thâm hụt ngân sách ngân sách Nhà nước, đồng thời còn kích thích các đối tượng nộp thuế phát triển nộp cho ngân sách Nhà nước còn một phần làm thặng dư cho trường Tình hình thực tiễn ở nước ta cho thấy muốn tăng thu từ thuế cho ngân sách 3.2.4: Cắt giảm chi tiêu nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước kiện tiềm lực ngân sách Nhà nước có hạn, thì kích cầu không để xảy ra tình trạng điều hành ngân sách Nhà nước vẫn là biện pháp tốt nhất cho các quốc gia để hạn giáo, cũng như sự hiểu biết có hạn của mình thì có thể nói đề tài "Bội chi ngân sách Qua đề tài này chúng ta có thể hiểu được thế nào là bội chi ngân sách Nhà lí bội chi ngân sách Nhà nước…đề tài đã không đi sâu vào từng ngành, lĩnh vực cụ đề bội chi ngân sách Nhà tự giác, tự nguyện của các đối tượng có liên quan đến ngân sách Nhà nước còn cần phải tiếp tục khắc phục tiến tới xoá bỏ tình trạng bội chi ngân sách trong những CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ 1.1: Quan điểm về bội chi ngân sách Nhà nước Những nhân tố ảnh hưởng đến bội chi ngân sách Nhà nước chi ngân sách Nhà nước Ảnh hưởng của bội chi ngân sách Nhà nước 2: THỰC TRẠNG BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thực trạng bội chi ngân sách Nhà nước Tình hình bội chi ngân sách Nhà nước Nguyên nhân chủ yếu của bội chi ngân sách Nhà nước Những ưu điểm và hạn chế trong quản lí bội chi ngân sách Nhà nước14 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÍ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.1: Định hướng xử lý bội chi ngân sách Nhà nước Giải pháp xử lý bội chi ngân sách Nhà nước Cắt giảm chi tiêu nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước .......