Programming HandBook part 39

Programming HandBook part 39

Lượt xem: 131,261Lượt tải: 3Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 39', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Listing (odered & unodered list) Nếu đang quen sử dụng Word, chắc bạn sẽ hỏi, làm thế nào để tạo được một danh sách có thứ tự - 1, 2, 3, 4 ....) hoặc có các dấu chấm tròn ở đầu từng dòng như dưới đây (danh sách mua đồ ăn bà xã viết và tính cách của bả Bullets 1. Mua rau tươi nhà bà Tám béo 2. Qua chợ Mơ mua chả ở quầy chị Hảo vẩu cho rẻ 3. 4 lạng thịt băm trên chợ Cầu Giấy 4. 1 con gà làm sẵn ở chợ Vĩnh Hồ o Ra vẻ thích ăn đồ đắt tiền (disc) o Nhưng thực ra lại rất ki bo (disc)  Không thương chồng (disc)  Lười như hủi ;-) (square) Rất đơn giản, bạn chỉ cần biết đến một số TAG sau: <ol></ol> (ordered list) list) <li> (list) và những thuộc tính của các TAG đó: Hai Lists trên được viết bằng HTML Code sau, bạn xem sẽ hiểu ngay: <ol> <li>Mua rau nhà bà Tám béo</li> <li>Qua ch&#7907; M&#417; mua ch&#7843; &#7903; ch&#7883; H&#7843;o v&#7849;u cho <li>4 b&#259;m trên ch&#7907; <li>1 con gà làm s&#7861;n &#7903; ch&#7907; </ol> </font> </td> <td <font size="2" arial, tahoma"> <ul <li>Ra v&#7867; thích &#259;n ra l&#7841;i r&#7845;t ki bo</li> <li <li nh&#432; h&#7911;i ;- )</li> </ul> List bên trái (danh sách mua đồ) chắc không cần giải thích vì <ol> nghĩa là ordered list (có thứ tự 1, 2, 3...). List bên phải (tính cách vợ) là unodered và type của <ul> là circle nên ở tất cả các đầu dòng đều được tự động đặt một còng tròn (rỗng). Riêng dòng dưới, do <li> có type là disc và square nên đầu dòng thứ 3 là một chấm đen, đầu dòng thứ 4 lại là một hình vuông đen. Style Sheets Tương tự trong Word, bạn có thể dùng Style Sheets (CSS) trong HTML để định dạng cho trang web. Thay vì phải viết đi viết lại một số TAGs, bạn có thể viết sẵn trong một đoạn code ở đầu trang hoặc trong một .css file rồi import vào trang web. CSS/CSS2 có rất nhiều thuộc tính mà tôi không thể kể hết trong trang này, xin giới thiệu với bạn chút ít về nó để bạn làm quen và có thể học thêm bằng cách xem trong HTML code của các trang web hay. Xem trong đoạn code dưới bạn sẽ thấy rõ hơn tác dụng của CSS. <style .button{ #7083c7; color: #ffffff; 1px solid #9dbcff; 1px solid navy; 1px solid #9dbcff; 1px solid navy } .text{ arial, verdana; red; 12px; } body { #ffffff; #7083c7 } </style> <body> <form> <input </form> <div is a </body> </html> Trong ví dụ trên, bạn thấy dòng chữ "This is a test" không nằm trong cặp TAG <font> và </font> mà nằm giữa <div> và <div>. TAG <div> mang thuộc tính và có tác dụng như: <font verdana" Và cứ như vậy với những đoạn text khác trong cả trang. Cái lợi ở đây là khi muốn thay đổi giao diện cả trang, bạn không cần sửa từng đoạn code mà chỉ cần thay đổi thuộc tính .text trong CSS. Thuộc tính của font  normal (thẳng) hay italic / oblique (nghiêng)  normal (bình thường) hay (hoa nhưng nhỏ như các chữ khác trong cùng dòng)  normal (bình thường), bold, bolder (đậm) hay light, lighter (gầy)  cỡ của chữ - giống như <font size=""> o kiểu tuyệt đối: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large hoặc xx-large o kiểu tương đối: smaller hoặc larger o chiều rộng: mm, cm, in (inch), pt (point), px (pixel), pc (pica)...  khoảng cách giữa các dòng chữ o normal: bình thường o tuyệt đối: dùng số (1.5 / 2 / 3....). Ví dụ: nếu chiều khổ chữ là 10 pt và 1.5 thì khoảng cách giữa các dòng sẽ là 10 x = 10 x 1.5 = 15 pt  cho phép định kiểu chữ (Arial, Verdana, Thuộc tính của nền và màu trong trang web  thuộc tính này cho phép chọn xem hình nền nằm cố định trong trang web (fixed) hay trượt theo phần bạn xem (scoll)  có thể chọn màu (RGB: / color name: white / Hex: #ffffff) hoặc  cho phép bạn chọn một hình làm nền cho trang web  cho phép bạn chọn điểm bắt đầu của hình nền  tự động nối tiếp (repeat) / tự động nối tiếp theo chiều ngang / tự động nối tiếp theo chiều dọc / khộng tự động nối tiếp Ví dụ: <style> body{ 50% 50%; black; } Muốn có thanh cuộn màu trong trang web, bạn chỉ cần dòng code sau: <style> body { #ffffff; #7083c7; } </style> Sổ lưu bút diễn đàn (forum) cho homepage Những trang web cá nhân thường có một sổ lưu bút để người thăm homepage có thể để lại vài dòng. Chắc bạn cũng muốn biết làm thế nào để có được một sổ lưu bút như vậy đúng không? Ðể tạo được một guestbook hay một forum, bạn cần biết viết CGI, PHP hoặc ASP... Nhưng không vội lo khi những thứ tôi vừa nêu không nói lên điều gì cả ;-) Bạn vẫn có thể có được những thứ bạn cần. Chỉ cần đăng ký một dịch vụ miễn phí là sau vài phút homepage của bạn đã có cả guestbook lẫn forum. Sau khi đăng ký, bạn sẽ có username, password và vài dòng HTML code