Giáo trình Dẫn lưu trong ngoại khoa

Giáo trình Dẫn lưu trong ngoại khoa

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 151,004Lượt tải: 8Số trang: 7

Mô tả tài liệu

*Dẫn lưu ngọai là quá trình chuyển các chất có khả năng gây hại từ trong các khoang cơ thể ra bên ngòai. *Dẫn lưu nội là chuyển các chất dịch từ khoang-tạng này sang khoang tạng khác.

Tóm tắt nội dung

Dẫn lưu trong ngoại khoa 1.Định nghĩa: *Dẫn lưu ngọai là quá trình chuyển các chất có khả năng gây hại từ trong các khoang cơ thể ra bên ngòai. *Dẫn lưu nội là chuyển các chất dịch từ này sang khoang tạng khác. Dẫn lưu nội (VP shunt): 2.Phân loại dẫn lưu: *Mục đích: DL điều trị, DL phòng ngừa pháp: DL kín, DL hút-kín, DL hút-hở, DL hở. *DL thụ động và DL chủ động. Dẫn lưu hút kín (khoang màng phổi): Dẫn lưu hút kín ( sau đoạn nhũ): tiện DL: *Gạc DL (bấc). *Ống cao su mềm *Ống dẫn lưu (tubes). *DL kiểu kết hợp Hình ảnh dẫn lưu bằng Penrose: 4.Khẩu kính ODL: Theo Bénéqué: 1đv= 1/6 mm. Theo French scale: 1đv= 1/3 mm. Theo 1đv= 1mm. Ống DL nélaton bằng nhiều loại vật liệu: tắc DL: Trực tiếp và ngắn nhất. Không qua vết mổ. Cố định trên da. Tạo điều kiện cho ODL họat động tốt. Lưu ý: khoang thấp nhất. 6.Chỉ định: *CĐ chung: Những ổ abcès. TH khâu tạng rỗng mà không an tâm. Khâu ở 1cơ quan không có thanh mạc che phủ. Nơi có dịch thấm ra nhiều (túi mật, tụy) Cắt lọc không hết, còn vật lạ. *CĐ riêng: Lách: cắt lách kèm tổn thương khác. Abcès dưới cơ hòanh. Abcès tụy, VTC thể họai tử xuất huyết. Đường mật: thám sát OMC, tái tạo ĐM. Mỏm tá tràng. Ruột thừa: VPM RT, abcès RT. Khâu nối ruột: nối tụy hỗng tràng, DL sau PM sau PT “cắt trước”. DL đường PT: đường PT bị ô nhiễm. DL khác: đọan nhũ tận gốc, nạo hạch cổ tận gốc. Dẫn lưu đường mật (ống Kehr): 7.Theo dõi sau DL: BN tỉnh và SH ổn: nằm tư thế cho dịch dễ chảy ra nhất, VĐ sớm. Số lượng và tính chất dịch. Sốt, đau bụng, trung tiện. 8.Thời điểm rút ODL:“đạt được mục đích DL” hay ODL hết tác dụng. Mổ cắt túi mật, lách: sau 1-2 ngày. VPM nhẹ: sau 2-3 ngày. VPM tòan thể, abcès dưới hòanh: sau 3-5 ngày. Viêm tụy họai tử: thời gian lâu hơn. 9.Biến chứng DL: Nhiễm trùng ngược dòng. Tổn thương thành ruột. Mạch máu lớn. Thóat vị ruột hay mạc nối lớn, thóat vị thành bụng. Tắc ruột do dính ruột. *Tài liệu tham khảo: 1.Dẫn lưu và ống dẫn lưu-bài giảng phẫu thuật thực 2.Săn sóc hệ thống dẫn lưu-phân bộ môn ngọai lồng 3.Dẫn lưu trong ngọai khoa-bài giảng ngọai khoa lâm of operative Textbook of ed.