Giáo án Học vần lớp 1 - Bài70: ôt - ơt

Giáo án Học vần lớp 1 - Bài70: ôt - ơt

Thể loại: Tiểu học
Lượt xem: 70,102Lượt tải: 9Số trang: 6

Mô tả tài liệu

I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. 2.Kĩ năng 3.Thái độ :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng. :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Những người bạn tốt. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cột cờ, cái vợt; câu ứng dụng và minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết bảng con : đôi mắt, bắt tay, mật...

Tóm tắt nội dung

Ngày dạy : Bài70: ôt - ơt I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. 2.Kĩ năng :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Những người bạn tốt. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cột cờ, cái vợt; câu ứng dụng và minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết bảng con : đôi mắt, bắt tay, mật ong, thật thà( 2 – 4 em) -Đọc thuộc lòng dòng thơ ứng dụng ứng dụng: “Cái mỏ tí hon…… -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của động 1: Giới thiệu bài :(1 phút) +Mục tiêu: +Cách tiến hành :Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: ôt, ơt – Ghi bảng 2.Hoạt động 2 :Dạy vần( 15 phút) +Mục tiêu:Nhận biết được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt +Cách tiến hành : a.Dạy vần: ôt -Nhận diện vần:Vần ôt được tạo bởi: ô và t GV đọc mẫu -So sánh: vần ôt và ot Phát âm ( 2 em - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: ôt Giống: kết thúc bằng t Khác: ôt bắt đầu bằng ô Đánh vần đọc trơn ( cnh - đth) Phân tích và ghép bìa -Phát âm vần: -Đọc tiếng khoá và từ khoá : cột, cột cờ -Đọc lại sơ đồ: ôt cột cột cờ b.Dạy vần ơt: ( Qui trình tương tự) ơt vợt cái vợt - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng  Giải lao( 5 phút) -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối) -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: cài: cột Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( c nh - đth) ( cá nhân - đồng thanh) Viết b.con: ôt, ơt, cột cờ, cái v Tìm và đọc tiếng có vần v Đọc trơn từ ứng dụng: (c nhân - đ thanh) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động( 1p hút) 2. Hoạt động 2: Bài mới( 15 phút) +Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng Luyện nói theo chủ đề +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng:“Hỏi cây bao nhiêu tuổi Che tròn một bóng râm" Đọc (c nhân 10 em – đ thanh) Nhận xét tranh. Đọc (cánhân – đồng thanh) HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em Viết vở tập viết Quan sát tranh và trả lời c.Đọc SGK:  Giải lao ( 5 phút) d.Luyện viết ( 8 phút) e.Luyện nói: (10 phút) +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung “Những người bạn tốt”. +Cách tiến hành : thiệu tên người bạn mà em thích nhất? -Vì sao em lại yêu quí bạn đó? -Người bạn tốt đã giúp em những gì? 4.Củng cố dặn dò: ( 1 phút) RÚT KINH NGHIỆM PHẦN BỔ SUNG