Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 10

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 10

Thể loại: Nông nghiệp
Lượt xem: 105,644Lượt tải: 6Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Câu hỏi 3: dựa vào mô tả các mặt phẳng giải phẫu học ở trên và hình vẽ, bạn hãy dịch các thuật ngữ sau đây ra tiếng Việt: Sagittal Plane (Lateral Plane), Coronal Plane (Frontal Plane), Median (midsagittal), Axial Plane (Transverse Plane) (câu này quá dễ, có sẵn đáp án phía trên rồi, chủ yếu là để giúp bạn nhớ tên tiếng anh của các mặt phẳng giải phẫu học thôi ) Sau khi đã hiểu rõ về các mặt phẳng giải phẫu học thì xin mời bạn xem qua một số cặp thuật ngữ chỉ vị trí liên...

Tóm tắt nội dung