Kinh tế vi mô-Chương 1: Giới thiệu

Kinh tế vi mô-Chương 1: Giới thiệu

Thể loại: Kinh tế học
Lượt xem: 4,108Lượt tải: 4Số trang: 12

Mô tả tài liệu

I. Các mô hình kinh tế 1.Kinh tế học: Nghiên cứu cách phân phối các nguồn lực khan hiếm cho các nhu cầu vô hạn 1. Kinh tế học vi mô Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi ra quyết định của các tác nhân kinh tế đơn lẻ trong nền kinh tế (như các doanh nghiệp, hộ gia đình, người tiêu dùng). Nó nghiên cứu sự tương tác qua lại giữa các tác nhân đó để xác định số lượng trao đổi, giá cả( thực chất là tác động giữa cung cầu để xác định giá hàng hoá...

Tóm tắt nội dung

1 Chương 1 GIỚI THIỆU I. Các mô hình kinh tế 1.Kinh tế học: Nghiên cứu cách phân phối các nguồn lực khan hiếm cho các nhu cầu vô hạn 1. Kinh tế học vi mô Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi ra quyết định của các tác nhân kinh tế đơn lẻ trong nền kinh tế (như các doanh nghiệp, hộ gia đình, người tiêu dùng). Nó nghiên cứu sự tương tác qua lại giữa các tác nhân đó để xác định số lượng trao đổi, giá cả( thực chất là tác động giữa cung cầu để xác định giá hàng hoá và dịch vụ). Kinh tế vi mô tìm cách giải thích giá và số lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ trao đổi trên thị trường như thế nào? Ví dụ Siêu thị Metro Qua thời gian nghiên cứu thị trường tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền trung Metro quýêt định mở siêu thị tại Đà nẵng ( Hà nội và thành phố HCM đã mở cách đây 5 năm). Siêu thị đã xác định mặt hàng kinh doanh, cách thức bán hàng, chi phí sản xuất, giá cả hàng hoá, khuyến mãi. Khi đưa ra các quyết định đó Metro phải nghiên cứa chiến lược của đối thủ như siêu thị Bàì thơ. Các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, các chợ trên địa bàn v…v…. Thị trường Sự tương tác cung và cầu ( người mua và người bán ) hình thành nên thị trường. Thị trừờng là sự tương tác giữa cung và cầu qua đó xác định giá và lượng hàng hoá hoặc dịch vụ trao đổi Thị trường là trung tâm của mọi hoạt động kinh tế. Tính đa dạng trong hoạt động trao đổi giữa người mua và người bán hình thành nên các hình thái thị trường khác nhau: Cạnh tranh hoàn hảo; Độc quyền và Cạnh tranh không hoàn hảo Phạm vi thị trường 2 Phạm vi thị trường chỉ ra ranh giới về mặt địa lý cũng như ranh giới về ngành hàng Ví dụ thị trường xe máy ở thành phố Đà Nẵng, thị trường xe máy ở Miền trung Tác dụng và hạn chế của kinh tế học vi mô - Kinh tế học giúp chúng ta giải thích và dự đoán các hiện tượng kinh tế về phương diện lý thuyết có tính khoa học ( Tính khoa học thể hiện ở 3 giai đoạn: Quan sát và đo lường các hiện tượng kinh tế; Xây dựng các mô hình; Kiểm tra các mô hình. Tính hiệu quả của một lý thuyết được thể hiện ở chổ lý thuyết đó có thành công trong việc giải thích và dự đoán một chuổi các hiện tượng mà nó nghiên cứu hay không? - Về phương diện lý thuyết, Kinh tế vi mô được xây dựng trên cở sở thực tế có kiểm nghiệm thông qua kỹ thuật thống kê và kinh tế lượng. Lý thuyết không phải hoàn toàn đúng do vậy cần phải được kiểm nghiệm và điều chỉnh, cải tiến và loại bỏ. Quá trình kiểm định và cải tiến các lý thuyết đóng vai trò trung tâm của sự phát triển của kinh tế học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng Ứng dung: Mỗi cá nhân lấy và phân tích một hoạt động của Kinh tế vi mô trong thực tế 2. Mô hình cung cầu đơn giản - Định nghĩa cầu Cầu là những số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ khác nhau mà người tiêu dùng dự kiến mua ở các mức giá khác nhau trong một thời kỳ nhất định với các biến số khác không - Paribus) - Định nghĩa cung Cung là những số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ khác nhau mà các doanh nghiệp có khả năng cung ứng ra thị trường ở các mức giá khác nhau trong một thời kỳ nhất định với các biến số khác không - Paribus) - Mô hình cung cầu cơ bản Mô hình cung cầu mô tả giá hàng hoá được xác định bởi hành vi của người mua và người bán hàng hoá trên thị trường như thế nào 3 Mô hình cung cầu cơ bản để xác định giá hàng hoá là vấn đề chính trong toàn bộ khoá mở đầu về kinh tế của chương trình đào tạo các cử nhân kinh tế “Thuyết bàn tay vô hình” của Adam – Smith Điều quan trọng nhất cuả Adam Smith là ông thừa nhận hệ thống thị trường sẽ xác định giá cả hàng hoá và giá cả là “ bàn tay vô hình” để hướng nguồn lực vào trong các hoạt động mà ở đó nó có giá trị nhất. Adam Smith ông rằng con người có khả năng sử dụng các nguồn lực có hiệu quả, nó cung cấp nền tảng để giải thích sự giàu có của quốc gia. Theo Adam Smith giá cả có vai trò to lớn của trong việc phân phối các nguồn lực của quốc gia Đối với Adam Smith thì mối quan hệ của giá cả hàng hoá được xác định bởi mối quan hệ về chi phí lao động để sản xuất ra nó, điều này được phản ánh trên đồ thị hình 1.1a David Ricardo và sự giảm dần hiệu suất ( Davide Ricardo 1772 – 1823) Trên cơ sở quan điểm của Adam Smith, Ricardo đã bổ sung thêm khái niệm hiệu suất giảm dần. Theo ông mối liên hệ giữa sự tăng thêm của giá cả hàng hoá đồng thời với việc tăng thêm của sản lượng sản xuất. Ricardo tin rằng hiện tượng tăng thêm của chi phí khi tăng sản xuất là hoàn toàn có tính chất chung. Và ngày nay chúng ta đã khám phá ra quy luật hiệu suất giảm dần. Điều đó thể hiện đường cung hàng hoá dốc lên hay đường cung có hệ số góc dương ( hình 1.1b) Hình 1.1 Cái nhìn ban đầu về xác định giá P* P Q a) Mô hình của Smith b) Mô hình của Ricardo 4 - Cân bằng thị trường, mô hình cung - cầu của Marshall ( Alfred Marshall 1842 - 1924) cho rằng cung cầu hàng hoá trên thị trường tác động qua lại để hình thành nên giá thị trường. Đường cầu phản ánh tổng số hàng hoá mà người tiêu dùng muốn mua ở tại mức giá đã cho. Bởi vi người tiêu dùng sẽ trả ít hơn cho đơn vị hàng hóa mua cuối cùng.Hệ số góc âm của đường cầu phản ánh quy luật lợi ích biên giảm dần Đường cung phản ánh sự tăng lên của chi phí để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá bổ sung. Hệ số góc dương của đường cung phản ánh quy luật hiệu suất giảm dần ( chi phí biên tăng dần). Sự phân tích của Marshall phản ánh trên hình 1.2 Cân bằngthị trường là tại đó lượng hàng hoá được mua( cầu) bằng lượng hàng hoá( cung) được bán Hình 1.2 Biểu diễn cân bằng cung cầu Bảng 1.1 Bảng 1.1 biểu diễn số lượng cung cầu của một hàng hoá ở các mức giá khác nhau.Tại mức giá 50 lượng cung và lượng cầu bằng nhau Qs = QD = 120. Bất kỳ một mức giá nào ngoài mức giá cân bằng đều gây sự dư thừa hoặc thiếu hụt. Ví dụ tại mức giá 40 thấp hơn giá cân bằng lượng cầu 140 nhưng lượng cung 90, xẩy ra tình trạng thiếu hàng Tác động của sự không cân bằng Giá hàng hoá ( Số lượngcầu ( Triệu / tháng) Sô lượng cung (triệu/ tháng) 10 200 0 20 180 30 30 160 60 40 140 90 50 120 120 60 100 140 70 80 160 80 60 180 90 40 200 Q* Điểm cân bằng 5 Nếu giá vượt quá giá P* lượng cầu sẽ nhỏ hơn lượng cung gây ra một sự thừa cung( Chính phủ quy định giá trong nông nghiệp). Người lại nếu giá thấp hơn P*, người mua muốn mua nhiều hơn gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hoá, sẽ đấy tình trạng tăng giá trên thị trường Thay đổi cân bằng thị trường -Thay đổi cân bằng do sự thay đổi của cầu Hình 1.3 Biểu diễn sự thay đổi cân bằng do thay đổi cầu -Thay đổi cân bằng do sự thay đổi cung Hình 1.4 thay đổi cân bằng do thay đổi cung Q* Q Điểm cân Q Điểm cân bằng Q* Q* Q* 6 3. Mô hình cung cầu nhiều thị trường Mô hình cung cầu nêu ở trên chỉ xét đến sự cân bằng cung cầu của một hàng hoá, nó không tính đến sự tham gia của nhiều thị trường khác nhau trong nền kinh tế. Để xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi trong một thị trường đến một thị trường khác chúng ta sử dụng mô hình cân bằng chung với sự tham gia đồng thời của toàn bộ thị trường Đường giới hạn năng lực sản xuất Đường giới khả năng sản xuất biểu diễn toàn bộ các tập hợp hai hàng hoá có khả năng sản xuất với một nguồn lực được xác định Đường giới hạn NLSX vạch ra ranh giới giữa tổ hợp hàng hoá hoặc dịch vụ có khả năng SX và tổ hợp không có khả năng SX Đường giới hạn NLSX chỉ ra tập hàng hoá hoặc dịch vụ tối đa có thể SX với nguồn lực và kỹ thuật được xác định Hình 1.5 Đường giới hạn năng lực sản xuất Thực phẩm Đường năng lực SX 4 4.2 3.5 3 2 1 G ● ● ● ● Vùng có KNSX Vùng không có áo 1 2 3 4 4.5 5 ● 7 Những tổ hợp quần áo và thực phẩm ở bên ngoài đường năng lực SX không thể SX được bới vì không đủ nguồn lực để thực hiện. Đường giới hạn năng lực SX thể hiện sự khan hiếm về nguồn lực, nó không đủ để có thể SX nhiều hàng hoá mà chúng ta mong muốn Chi phí cơ hội Sự khan hiếm về nguồn lực buộc chúng ta phải có sự lựa chọn trong số các tổ hợp để SX. Khi lựa chọn chúng ta phải chấp nhận chi phí cơ hội. tren đường giới hạn NLSX cho thấy ở điểm A khi tăng thêm 1 đơn vị quần áo, chúng ta phải từ bỏ 0,3 đơn vị thực phẩm, vậy chi phí cơ hội của đơn vị quần áo thứ 2 là 0,3 đơn vị thực phẩm. Ở điểm B khi tăng thêm 0,5 đơn vị quần áo chúng ta phải từ bỏ 1 đơn vị thực phẩm, vậy chi phí cơ hội của đơn vị quần áo thứ 5 là 2 đơn vị thực phẩm Số đơn vị hàng hoá phải từ bỏ Chi phí cơ hội = Số đơn vị hàng hoá nhận được Đường giới hạn NLSX lồi về phía bên ngoài do “quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng” Đường giới hạn NLSX là đường cong lồi thể hiện quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng. Để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá thì xã hội phải hy sinh ngày càng nhiều đơn vị hàng hoá khác Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng khả năng sản xuất. Đường giới hạn NLSX sẽ dịch chuyển ra phía bên ngoài lý giải cho sư thay đổi nguồn lực và kt. Sự tích tụ vốn và tiến bộ kỹ thuật sẽ kéo theo sự dịch chuyển đường giới hạn NLSX ra phía ngoài. Hình 1.6 Biểu diễn sự tăng trưởng kinh tế học trong kinh tế vi mô Toán học được sử dụng trong kinh tế từ thế kỷ 19. Ngày nay toán học không thể thiêú được trong kinh tế 1. Hàm đơn biến Biến số: Yếu tố cơ bản được sử dụng trong đại số đó là biến số. Người đặt X và Y là những biến số và cho bất kỳ một giá trị nào của X được một giá trị của Y. Mối quan hệ giữa X là và Y được biểu hiện dưới dạng đại số được gọi là hàm số và hàm này được gọi là hàm quan hệ Mối quan hệ này được biểu hiện dưới dạng hàm sau Y = f(x) (1.1) Gọi Y là hàm số của X, giá trị của Y € giá trị đã cho của X, X được gọi là biến độc lập, nó được cho với bất kỳ giá trị nào. Giá trị của Y được xác định hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị của X; Y được gọi là biến phụ thuộc Hàm số về mối quan hệ X và Y rất đa dạng, có hai trường hợp a.Y là hàm tuyến tính của X Hàm của nó được biểu thị Y = a + bX (1.2) Đường giớ ihạn NLSX khi tăng trưởng kinh tế Thực phẩm Quần áo 9 Nếu cho a = 4 và b = 2 thì có thể viết phương trình như sau Y = 4 + 2X ( 1.3) Bây giờ chúng ta sẽ đưa hàm (1.3) vào ứng dụng trong kinh tế.Giả định X là số lượng giờ lao động cần thuê, Y là chi phí lao động của một hãng. Phương trình trên thể hiện mối quan hệ giữa chi phí lao động của một hãng và lượng lao động được huê. Trong trường hợp này chi phí cố định là $4, tiền lương là 2$/ giờ. Nếu hãng thuê 5 lao động thì tổng chi phí sẽ là Y = 4 + 2 x 5 = 14 Chúng ta tiếp tục cho lần lượt các giá trị của X sẽ thiết lập được bảng sau ( Bảng 1.2) Y = 4 + 2X Y = 15X – X2 X Y X Y 0 1 2 3 4 5 4 6 8 10 12 14 0 1 2 3 4 5 0 14 26 36 44 50 6 16 6 54 Đồ thị của hàm với đơn biến Để biểu diễn trên đồ thị hàm một biến số, người ta thường biểu thị trục tung là giá trị của biến phụ thuộc Y và trục hoành biểu thị giá trị của biến độc lập X . X và Y có thể mạng giá trị âm hoặc dương, cho X hai giá trị tương ứng có hai giá trị của Y, nối lại chúng ta được một đường thẳng, ngừơì ta gọi Y là hàm tuyến tính 10 Hàm tuyến tính: Bị chặn và hệ số góc Hai đặc điểm quan trọng của đồ thị đường thẳng là giá trị bị chặn trên trục y và hệ số góc. Điểm chặn của là giá trị của Y khi X bằng 0 Với hàm đã cho Y = 4 + 2X, Y bị chặn ở giá trị 4, với phương trình Y = a + bX, điểm chặn của Y khi X = O là a. Biểu diễn trên hình 1.7 Hình 1.7 Đồ thị hàm tuyến tính Hệ số góc Chúng ta có thể xác định hệ số góc chuyển động theo đường thẳng bằng toán học. Thay đổi trên trục tung ∆Y Hệ số góc = = -------- ( 1.5) Thay đổi trên trục hoành ∆X Với ví dụ trên, nếu cho X đi từ 0 đến 2, thì Y tương ứng từ 4 đến 8 vậy hệ số góc sẽ là Hệ số góc = (8 – 4)/ 2 = 2 Hệ số góc có thể dương, âm và bằng 0, nếu hệ góc bằng 0 thì đồ thị sẽ là một đường nằm ngang tại giá trị trên trục Y bằng a = 4 + 2X 1 X 11 Hệ số góc và đơn vị đo lường Góc của một hàm số phụ thuộc vào đơn vị đo lường của X và y với hàm cho ở trên chúng ta nghiên cứu tiêu dùng thực phẩm của một hộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập Y = 4 + 2X , khi thu nhập của gia đình là 100$ trong một tuần kết quả (∆Y/∆X )= 2 điều đó có nghĩa là khi thu nhập tăng 100$ thì có 2 đơn vị thực phẩm được tiêu dùng thêm. Hệ số góc sẽ là 2/ 100 = 0.02 Vậy phương trình sẽ là Y = 4 + 0.02X Thay đổi hệ số góc Cho hàm y = 10 – X, hệ số góc của hàm là – 1 điểm chặn trên Y là 10, bây giờ cho hàm Y = 10 – 2X, điểm chặn trên trục Y không đổi nhưng hệ số góc của hàm bây giờ là – 2. Trong trường hợp này hệ sô góc của hàm số dã thay đổi do vậy đồ thị của hàm số sẽ thay đổi bằng quay xung quanh điểm chặn trên trục Y( Hình 1.8) Hình 1.8 Biểu diễn đồ thị của hàm tuyến tính khi thay đổi hệ số góc Thay đổi điểm chặn 105 X Y = 10 -X Y 10 Y = 10 -2X 12 Từ hàm Y = 10 – X , chúng ta giữ nguyên hệ số góc và thay đổi giá trị của a, giả sử cho hàm số Y = 12 – X và Y = 7 – X Nếu biểu diễn trên đồ thị, thì đồ thị sẽ chuyển dịch song song với đồ thị ban đầu theo hướng lên hoặc xuống, lúc này hệ số góc của đồ thị không thay đổi ( hình 1.9) Hình 1.8 Biểu diễn đồ thị khi thay đổi điểm chặn của hàm tuyến tính ●Y là hàm phi tuyến của X Trong trường hợp này X là hàm bậc hai hoặc là đa thức bậc cao như bậc ba, bậc bốn và có thể là hàm đặc biệt logaric. Trong trường hợp này một sự thay đổi của X có thể có hiệu quả khác nhau trong sự thay đổi của y. Ở những đơn vị X đầu tiên khi tăng x thì Y thay đổi nhanh từ 0 đến 14 sau đó tăng X từ 5 đến 6 thì Y tăng từ 50 đến 54, nó chịu tác động của quy luật hiệu suất giảm dần Đồ thị hàm phi tuyến Đồ thị của hàm phi tuyến cũng không phức tạp. Với hàm phí tuyến đã cho Y = 15X – X2 , đây là phương trình bậc hai nên đồ thị của nó đường cong Y 12 10 7 Y = 12 -X Y = 7 -X Y = 10 -X 7 10 12 X Y 50