Bài giảng sỏi hệ tiết niệu part 1

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 96,803Lượt tải: 5Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Sỏi là hình cản quang đậm độ cao (xương). • Không thay đổi trên các phim chụp. • Phát hiện các sỏi hệ tiết niệu cản quang 5 mm, định khu vị trí sỏi, phân biệt sơ bộ sỏi thuộc bộ máy tiết niệu hay ở ngoài (chụp nghiêng). • Không nhìn thấy sỏi không cản quang hay sỏi cản quang kích thước nhỏ

Tóm tắt nội dung