Bài giảng Separator

Bài giảng Separator

Thể loại: Hoá dầu
Lượt xem: 34,213Lượt tải: 3Số trang: 35

Mô tả tài liệu

Bài giảng Separator trình bày các nội dung: Separator thiết bị phân tách pha lỏng hơi, cách xác định thông số sản phẩm, thành phần pha. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết.

Tóm tắt nội dung

Nhóm Mô phỏng Công nghệ Hoá học và Dầu Đại học Bách khoa Hà l i c k t o a d d y o u r t e x t 1 • thiết bị phân tách pha Xác định thông số sản phẩm, thành phần pha Nội đầu Các thiết bị phân tách trong hysys được chia ra làm 3 nhóm chính: • Các thiết bị tách lỏng khí: 2-pha và 3-pha • Tính toán chưng luyện (Shortcut Column – Shortcut Công cụ chia tách dòng cấu tử tách hai tách hai tách ba tách nhóm này bao gồm 3 loại thiết bị • Nguyên lý hoạt động như nhau • Có thể được thay đổi cho tách lỏng Tab • Thiết lập: • các thông số cho dòng vật liệu đi vào • các thông số cần có cho dòng vật liệu đi ra (lượng lỏng và hơi tách ra) • Cả 3 thiết bị này có cùng phương pháp khai báo dòng vào và sản phẩm cho phép nhập các tham số: • Độ giảm áp của thiết bị • Thể tích thiết bị • Thể tích mức lỏng trong thiết bị Lựa chọn dạng thiết bị phù Tab • Thiết lập chế độ phản ứng cho 3-phase hoặc tank. • Đưa thêm phản ứng trong hệ thống bằng cách lựa chọn từ danh sách được kéo xuống (Reaction Set) • Thông báo sẽ được hiển thị ở phía dưới (ready or not ready) cho phản ứng chính lựa Tab Sử dụng khi mô phỏng tách pha hỗn Propane, n và Tách tại 50oF • Lưu lượng dòng 100 Nén dòng đến 50psi, làm lạnh 32oF Xác phần pha Bài đổi hệ đơn Stream - Stream - tập thực hành • Làm lạnh dòng Cool Gas xuống tới 10oF lưu lượng, thành phần hai dòng Top và Bottom thay đổi thế C2, C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, H2O • Property Package: PR • T = 20oC • P = 200 kPa • Molar Flow 100 0.10 C2 0.03 C3 0.1 i-C5 0.13 H2O Worksheet Tab đọc kết quả tính toán. Thảo