Bài giảng Separator

Thể loại: Hoá dầu
Lượt xem: 34,197Lượt tải: 3Số trang: 35

Mô tả tài liệu

Bài giảng Separator trình bày các nội dung: Separator thiết bị phân tách pha lỏng hơi, cách xác định thông số sản phẩm, thành phần pha. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết.

Tóm tắt nội dung

Nhóm Mô phỏng Công nghệ Hoá học và Dầu khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Separator C l i c k t o a d d y o u r t e x t 1 • Separator: thiết bị phân tách pha lỏng-hơi • Xác định thông số sản phẩm, thành phần pha Nội dung 2 Mở đầu Các thiết bị phân tách trong hysys được chia ra làm 3 nhóm chính: • Các thiết bị tách lỏng khí: 2-pha và 3-pha • Tính toán chưng luyện (Shortcut Column – Shortcut Distillation) • Công cụ chia tách dòng cấu tử (Component Splitter) 3 Tháp tách hai pha 4 Tháp tách hai pha 5 Tháp tách ba pha 6 Tháp tách pha Trong nhóm này bao gồm 3 loại thiết bị • Nguyên lý hoạt động như nhau • Có thể được thay đổi cho nhau. 7 Tháp tách lỏng khí 8 Design Tab • Thiết lập: • các thông số cho dòng vật liệu đi vào • các thông số cần có cho dòng vật liệu đi ra (lượng lỏng và hơi tách ra) • Cả 3 thiết bị này có cùng phương pháp khai báo dòng vào và sản phẩm ra 9 Connections Page 10 Parameters Page Trang Parameters cho phép nhập các tham số: • Độ giảm áp của thiết bị • Thể tích thiết bị • Thể tích mức lỏng trong thiết bị Lựa chọn dạng thiết bị phù hợp 11 Reactions Tab • Thiết lập chế độ phản ứng cho Separator, 3-phase separator hoặc tank. • Đưa thêm phản ứng trong hệ thống bằng cách lựa chọn từ danh sách được kéo xuống (Reaction Set) • Thông báo sẽ được hiển thị ở phía dưới (ready or not ready) cho phản ứng chính lựa chọn. 12 Reactions Tab 13 Wordsheet Tab 14 Dynamics Tab Sử dụng khi mô phỏng động 15 Phân tách pha hỗn hợp: Ethane, Propane, n và i-butane • Tách tại 50oF • Lưu lượng dòng 100 lbmol/h • Nén dòng đến 50psi, làm lạnh 32oF Xác định: Lưu lượng Thành phần pha Bài toán 16 Chuyển đổi hệ đơn vị 17 Material Stream - Gas 18 Material Stream - Gas 19 Adding Compressor 20 Adding Compressor 21 Adding Cooler 22 Adding Cooler 23 Adding Cooler 24 Adding Cooler 25 Adding Separator 26 Adding Separator 27 Adding Separator 28 Adding Separator 29 Compositions 30 Bài tập thực hành • Làm lạnh dòng Cool Gas xuống tới 10oF lưu lượng, thành phần hai dòng Top và Bottom thay đổi thế nào? 31 Three-Phase Separation Example • Components: C1, C2, C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, H2O • Property Package: PR • Conditions: • T = 20oC • P = 200 kPa • Molar Flow 100 kgmole/hr 32 Three-Phase Separation Example • Composition: (Mole Fraction) C1 0.10 C2 0.03 C3 0.04 i-C4 0.08 n-C4 0.1 i-C5 0.12 n-C5 0.13 H2O 0.40 33 Three-Phase Separation Example Vào Worksheet Tab đọc kết quả tính toán. Thảo luận 34 Worksheet Tab 35