Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 -2

Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 -2

Thể loại: An ninh Bảo mật
Lượt xem: 99,157Lượt tải: 2Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11b.................................16 Bảng 1.2 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11a .................................17 Bảng 1.3 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11g.................................17 Bảng 1.4 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11n.................................18 Bảng 1.5 So sánh các chuẩn IEEE 802.11x............................................................ 19 Bảng 3.1 Escalating Security.................................................................................48 Trang 11 Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT AP AAA Access Point Authentication, Authorization, và Access Control Điểm truy cập Xác thực, cấp phép...

Tóm tắt nội dung

Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 11 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11b Bảng 1.2 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11a Bảng 1.3 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11g Bảng 1.4 Một số thông số kỹ thuật của chuẩn IEEE 802.11n Bảng 1.5 So sánh các chuẩn IEEE Bảng 3.1 Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 12 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT AP Access Point Điểm truy cập AAA và Access Control Xác thực, cấp phép và kiểm toán AES Advanced Standard Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến BSSs Basic Service Sets Mô hình mạng cơ sở CHAP protocol Giao thức xác thực yêu cầu bắt tay DES Data Standard Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu DS system Hệ thống phân phối DSSS Direct sequence spread Trải phổ trực tiếp EAP Giao thức xác thực mở rộng ESSs Extended Service Sets Mô hình mạng mở rộng FCC Federal Ủy ban truyền thông Liên bang Hoa Kỳ FHSS spread Trải phổ nhảy tần Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 13 IBSSs Basic Service Sets Mô hình mạng độc lập hay còn gọi là mạng Ad hoc IDS Intrusion Detection System Hệ thống phát hiện xâm nhập IEEE Institute of and Engineers Viện kỹ thuật điện và điện tử của Mỹ IPSec Internet Protocol Security Tập hợp các chuẩn chung nhất set) trong việc kiểm tra, xác thực và mã hóa các dữ liệu dạng packet trên tầng Network (IP ISM and medical Băng tầng dành cho công nghiệp, khoa học và y học ISP Internet service provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet LAN Local Area Network Mạng cục bộ MAC Medium Access Control Điều khiển truy cập môi trường MAN Area Network Mạng đô thị MIC Message integrity check Phương thức kiểm tra tính toàn vẹn của thông điệp N/A Not Chưa sử dụng NAS Network access server Máy chủ truy cập mạng NIST Nation Instutute of Standard and Viện nghiên cứu tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia OFDM frequency division Trải phổ trực giao Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 14 PC Persional Computer Máy tính cá nhân PDA Persional Digital Assistant Máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số PEAP Protected Protocol Giao thức xác thực mở rộng được bảo vệ PPP Protocol Giao thức liên kết điểm điểm PSK Preshared Keys Khóa chia sẻ RADIUS Remote Dial In User Service Dịch vụ truy cập bằng điện thoại xác nhận từ xa RF Radio frequency Tần số vô tuyến SLIP Serial Line Internet Protocol Giao thức internet đơn tuyến SSID Service set Bộ nhận dạng dịch vụ TKIP Temporal Key Integrity Giao thức toàn vẹn khóa thời gian UDP User Datagram Protocol Là một giao thức truyền tải VLAN Virtual Local Area Network Mạng LAN ảo VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo WEP Wired Privacy Bảo mật tương đương mạng đi dây WI-FI Wireless Fidelity Hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến WLAN Wireless Local Area Network Mạng cục bộ không dây Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 15 Wi-fi Protected Access Bảo vệ truy cập Wi-fi Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] KS. Trần Việt An, Nối mạng không dây, NXB. Giao thông vận tải 2006 Tiếng Anh [2] Philip Kwan, 802.1X Port with Microsoft Active March 2003 [3] WRT54G-EU v7 quick install guides & user guides Rev A, 2006, tr 1-10 [4] David David CWNA - Certified Wireless Network Study Guide, 2006, 594tr, Chapter 13, tr 408-438 [5] RADIUS, 6/2000 [6] RADIUS 6/2000 [7] RADIUS & EAP, 9/2003 Trang web [8] [9] [10] [11] [12] Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 17 [13] [14] [15] [16] [17] Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 18 CHƯƠNG 1. MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY 1.1 TỔNG QUAN VỀ WLAN 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Mạng LAN không dây viết tắt là WLAN (Wireless Local Area Network), là một mạng dùng để kết nối hai hay nhiều máy tính với nhau mà không sử dụng dây dẫn. WLAN dùng công nghệ trải phổ, sử dụng sóng vô tuyến cho phép truyền thông giữa các thiết bị trong một vùng nào đó còn được gọi là Basic Service Set. Nó giúp cho người sử dụng có thể di chuyển trong một vùng bao phủ rộng mà vẫn kết nối được với mạng. Công nghệ WLAN lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 1990, khi những nhà sản xuất giới thiệu những sản phẩm hoạt động trong băng tần 900Mhz. Những giải pháp này (không được thống nhất giữa các nhà sản xuất) cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 1Mbps, thấp hơn nhiều so với tốc độ 10Mbps của hầu hết các mạng sử dụng cáp hiện thời. Năm 1992, những nhà sản xuất bắt đầu bán những sản phẩm WLAN sử dụng băng tần 2.4Ghz. Mặc dầu những sản phẩm này đã có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn nhưng chúng vẫn là những giải pháp riêng của mỗi nhà sản xuất không được công bố rộng rãi. Sự cần thiết cho việc hoạt động thống nhất giữa các thiết bị ở những dãy tần số khác nhau dẫn đến một số tổ chức bắt đầu phát triển ra những chuẩn mạng không dây chung. Bảo mật WLAN bằng RADIUS Server và WPA2 Trang 19 Năm 1997, Institute of and Engineers (IEEE) đã phê chuẩn sự ra đời của chuẩn 802.11, và cũng được biết với tên gọi WI-FI Fidelity) cho các mạng WLAN. Chuẩn 802.11 hỗ trợ ba phương pháp truyền tín hiệu, trong đó có bao gồm phương pháp truyền tín hiệu vô tuyến ở tần số 2.4Ghz. Năm 1999, IEEE thông qua hai sự bổ sung cho chuẩn 802.11 là các chuẩn 802.11a và 802.11b (định nghĩa ra những phương pháp truyền tín hiệu). Và những thiết bị WLAN dựa trên chuẩn 802.11b đã nhanh chóng trở thành công nghệ không dây vượt trội. Các thiết bị WLAN 802.11b truyền phát ở tần số 2.4Ghz, cung cấp tốc độ truyền dữ liệu có thể lên tới 11Mbps. IEEE 802.11b được tạo ra nhằm cung cấp những đặc điểm về tính hiệu dụng, thông lượng và bảo mật để so sánh với mạng có dây. Năm 2003, IEEE công bố thêm một sự cải tiến là chuẩn 802.11g mà có thể truyền nhận thông tin ở cả hai dãy tần 2.4Ghz và 5Ghz và có thể nâng tốc độ truyền dữ liệu lên đến 54Mbps. Thêm vào đó, những sản phẩm áp dụng 802.11g cũng có thể tương thích ngược với các thiết bị chuẩn 802.11b. Hiện nay chuẩn 802.11g đã đạt đến tốc độ 1.1.2 Ưu điểm của WLAN Sự tiện lợi: Mạng không dây cũng như hệ thống mạng thông thường. Nó cho phép người dùng truy xuất tài nguyên mạng ở bất kỳ nơi đâu trong khu vực được triển khai (nhà hay văn phòng). Với sự gia tăng số người sử dụng máy tính xách tay (laptop), đó là một điều rất thuận lợi.