Đề thi tuyển sinh Đại học khối D năm 2012 môn Anh - Mã đề 475

Đề thi tuyển sinh Đại học khối D năm 2012 môn Anh - Mã đề 475

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 97,588Lượt tải: 9Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Ôn thi hiệu quả với tài liệu tham khảo đề thi Đại học khối D môn Anh năm 2012 ccaur Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi trắc nghiệm giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi và rèn các kỹ năng cần thiết để bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Tóm tắt nội dung